Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0173(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0001/2020

Внесени текстове :

A9-0001/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0138

Приети текстове
PDF 116kWORD 42k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Протокол относно прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Сао Томе и Принсипи и Европейската общност ***
P9_TA(2020)0138A9-0001/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12199/2019),

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (12202/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0001/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0001/2020),

1.  дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност