Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2062(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0109/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0109/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 18/06/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0141

Elfogadott szövegek
PDF 146kWORD 47k
2020. június 18., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2020. június 18-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról szóló, 2019. szeptember 18-i állásfoglalására(4),

—  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló első olvasatára(5),

—  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0109/2020),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa szükséges és azonnali újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az 1309/2013/EU rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60 %-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel az EGAA keretében rendelkezésre álló maximális éves költségvetés 2011-es árakon 150 millió EUR, és mivel az 1309/2013/EU rendelet 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság kezdeményezésére ezen összeg legfeljebb 0,5 %-a – azaz 2020-as árakon 179 264 000 EUR – bocsátható rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából az 1309/2013/EU rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására;

E.  mivel a javasolt 345 000 EUR összeg az EGAA keretében 2020-ra rendelkezésre álló maximális éves költségvetés mintegy 0,19 %-a;

1.  egyetért azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a Bizottság technikai segítségnyújtásként javasol finanszírozni az 1309/2013/EU rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  elismeri a nyomon követés és az adatgyűjtés jelentőségét; emlékeztet arra, hogy milyen fontos a megfelelő formában összegzett, megbízható statisztikai sorozatok könnyű hozzáférhetősége és érthetősége; megismétli, hogy naprakész kutatásra és elemzésre van szükség a Covid19 által a globális piacon támasztott jelenlegi kihívásokról;

3.  megismétli, hogy az EGAA-val kapcsolatos részletes információkat tartalmazó, valamennyi uniós polgár számára hozzáférhető külön honlapra van szükség;

4.  üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásain folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszer (SFC) funkcióit, ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását;

5.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság a rendelkezésre álló költségvetést arra fogja felhasználni, hogy az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja (tagállamonként egy tag) két ülést és – minden valószínűség szerint ezzel egyidejűleg – két szemináriumot tartson az EGAA végrehajtó szervei és a szociális partnerek részvételével a tagállamok közötti hálózatépítés előmozdítása érdekében;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is rendszeresen hívja meg a Parlamentet az ilyen ülésekre és szemináriumokra a Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

7.  hangsúlyozza az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a regionális és helyi szinten érintett szociális partnerekkel – való együttműködés és kommunikáció további erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében; hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a nemzeti kapcsolattartó és az ügyekkel foglalkozó regionális vagy helyi partnerek közötti együttműködést, továbbá hogy a kommunikációs és támogatási intézkedéseket, valamint az információáramlásokat (belső munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök) egyértelművé kell tenni, és azokat minden érintett félnek el kell fogadnia;

8.  emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára széles körben történő ismertetésére vonatkozó kulcsfontosságú feladatukra az 1309/2013/EU rendelet 12. cikkének megfelelően;

9.  emlékeztet arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint az EGAA-t az 1309/2013/EU rendelet módosítása nélkül lehetne igénybe venni a Covid19 okozta globális válság miatt véglegesen elbocsátott munkavállalók és az önálló vállalkozók támogatására;

10.  ezért kéri a Bizottságot, hogy minden lehetséges módon nyújtson segítséget azoknak a tagállamoknak, amelyek az elkövetkező hetekben és hónapokban kívánnak kérelmet készíteni;

11.  kéri továbbá a Bizottságot, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy rugalmasságot tanúsítson és a lehető legrövidebbre csökkentse az értékelési időszakot annak vizsgálata során, hogy a kérelmek megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás nyújtására vonatkozó feltételeknek;

12.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

13.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0015.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0019.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2020/986 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat