Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2068(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0105/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0105/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0142

Usvojeni tekstovi
PDF 130kWORD 39k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles
Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji
P9_TA(2020)0142A9-0105/2020
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. lipnja 2020. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0105/2020),

1.  pozdravlja Odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  ističe hitnu potrebu za pružanjem financijske pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) za regije pogođene prirodnim katastrofama u Uniji tijekom 2019.;

3.  smatra da financijska pomoć koja se dodjeljuje državama članicama podliježe pravednoj raspodjeli među najugroženijim regijama i područjima;

4.  ističe da će zbog klimatskih promjena prirodne katastrofe postati sve žešće i sve češće; traži reformu Fonda u skorašnjem višegodišnjem financijskom okviru kako bi se uzele u obzir buduće posljedice klimatskih promjena i naglašava da je Fond samo kurativni instrument i da je za klimatske promjene ponajprije potrebna preventivna politika u skladu s Pariškim sporazumom i zelenim planom;

5.  podsjeća da, prema člancima 174. i 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europska unija provodi aktivnosti koje vode jačanju njezine teritorijalne kohezije i uzima u obzir posebna obilježja i ograničenja najudaljenijih regija; ističe da ista prirodna katastrofa u nekoj od najudaljenijih regija ima veći društveni i gospodarski učinak nego u bilo kojoj drugoj europskoj regiji, zbog čega je oporavak sporiji; stoga smatra da bi najudaljenije regije trebale primati veća financijska sredstva u okviru područja primjene Fonda;

6.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2020/1076.)

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti