Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2061(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0104/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0104/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 18/06/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0143

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 44k
2020. június 18., Csütörtök - Brüsszel
3/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2019. évi pénzügyi év többletének bevitele
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Az Európai Parlament 2020. június 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről – a 2019. évi pénzügyi év többletének a költségvetésbe való beviteléről – szóló tanácsi álláspontról (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2020. április 15-én elfogadott, 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0180),

–  tekintettel a Tanács által 2020. május 6-án elfogadott és a Parlamenthez másnap továbbított, a 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0104/2020),

A.  mivel a 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2019-es pénzügyi évből származó 3 218,4 millió EUR összegű többlet bevitele a 2020-as költségvetésbe;

B.  mivel e többlet fő forrása egy 2 414,8 millió EUR-s, a bevételi oldalon jelentkező pozitív bevételi kimutatás, valamint a kiadási oldalon egy 803,6 millió EUR-s alulköltés;

C.  mivel a bevételi oldalon a legnagyobb különbség a késedelmi kamatokból és a pénzbírságokból (2 510,5 millió EUR) ered, és az eredmény a versenyjogi bírságokból és a késedelmi kamatokból, valamint a pénzbírságokhoz és kényszerítő bírságokhoz kapcsolódó egyéb kényszerítő bírságokból és kamatokból tevődik össze;

D.  mivel a kiadási oldalon a Bizottság által fel nem használt kifizetési előirányzatok összege 2019-ben elérte az 592,3 millió EUR-t (amelyből 351,5 millió EUR a fel nem használt sürgősségisegély-tartalékból és 94,5 millió EUR a 3. fejezet „Biztonság és uniós polgárság” tartalékából), a 2018-as átvitelek összege pedig a 86,3 millió EUR-t, emellett a többi intézménynél a fel nem használt előirányzatok összege 2018-ban 82,4 millió EUR és a 2018-as átvitelek összege 39 millió EUR volt;

1.  tudomásul veszi a 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2019. évi 3 218,4 millió EUR összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.  megismétli azon álláspontját, hogy az uniós költségvetésben rendelkezésre álló valamennyi eszközt és fel nem használt pénzt – a többletet is beleértve – a Covid19-világjárvány által leginkább sújtott régióknak és vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatás gyors folyósítására kell felhasználni; ezzel összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy a GNI-alapú hozzájárulásuknak a 2019. évi többletből eredő várható csökkentését fordítsák teljes egészében a Covid19-hez kapcsolódó fellépések költségvetésbe történő beállítására, lehetőleg uniós szinten, a források optimális elosztásának biztosítása érdekében;

3.  megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a versenyjogi bírságok 2019-ben 2 510,5 millió EUR-t tettek ki; továbbra is úgy véli, hogy lehetővé kellene tenni az uniós költségvetés számára, hogy minden bírságokból származó vagy késedelmes kifizetésekhez kapcsolódó többletet is újra felhasználható legyen, a GNI-hozzájárulások ennek megfelelő csökkentése nélkül; emlékeztet azon álláspontjára, hogy a javasolt uniós tartalékot (kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék) a következő többéves pénzügyi keretben a pénzbírságokból és bírságokból származó bevételekkel megegyező összeggel növelni kell;

4.  jóváhagyja a 3/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

5.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2020. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 57., 2020.2.27.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(6) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat