Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0181(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0005/2020

Внесени текстове :

A9-0005/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0147

Приети текстове
PDF 120kWORD 44k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно проект на решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06198/2013),

–  като взе предвид проекта на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз(1),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0006/2019),

–  като взе предвид позицията си от 12 декември 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз(2)

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9‑0005/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

(1) ОВ L 200, 27.7.2012 г., стр. 25.
(2) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 259.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност