Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0181(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0005/2020

Esitatud tekstid :

A9-0005/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/06/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0147

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 43k
Neljapäev, 18. juuni 2020 - Brüssel
ELi ja Maroko vahelise Euroopa–Vahemere lennunduslepingu muutmine (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Euroopa Parlamendi 18. juuni 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06198/2013),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli eelnõu, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 8 esimesele lõigule (C9-0006/2019),

–  võttes arvesse oma 12. detsembri 2007. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9‑0005/2020),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 200, 27.7.2012, lk 25.
(2) ELT C 323 E, 18.12.2008, lk 259.

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika