Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2007/0181(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0005/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0005/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/06/2020 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0147

Téacsanna atá glactha
PDF 114kWORD 44k
Déardaoin, 18 Meitheamh 2020 - Brussels
Leasú ar an gComhaontú Eitlíochta Eora-Meánmhara idir AE agus Maracó (aontachas na Bulgáire agus na Rómáine) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Meitheamh 2020 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Meánmhara idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06198/2013),

–  ag féachaint don dréacht-Phrótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura‑Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh(1),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 100(2), agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(8) an chéad fhomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0006/2019),

–  ag féachaint dá seasamh an 12 Nollaig 2007 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Meánmhara idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh(2),

–  ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A9-0005/2020),

1.  ag tabhairt a toilithe do thabhairt i gcrích an Phrótacail;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig rialtas agus parlaimint Ríocht Mharacó.

(1) IO L 200, 27.7.2012, lch. 25.
(2) IO C 323 E, 18.12.2008, lch. 259.

An nuashonrú is déanaí: 8 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais