Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0181(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0005/2020

Ingediende teksten :

A9-0005/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/06/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0147

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 43k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel
Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Marokko (toetreding van Bulgarije en Roemenië) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06198/2013),

–  gezien het ontwerpprotocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0006/2019),

–  gezien zijn standpunt van 12 december 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en het Koninkrijk Marokko anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie(2),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0005/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Marokko.

(1) PB L 200 van 27.7.2012, blz. 25.
(2) PB C 323 E van 18.12.2008, blz. 259.

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid