Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0181(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0005/2020

Teksty złożone :

A9-0005/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0147

Teksty przyjęte
PDF 125kWORD 43k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06198/2013),

–  uwzględniając projekt protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0006/2019),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii(2)

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0005/2020),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Marokańskiego.

(1) Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 25.
(2)Dz.U. C 323 E z 18.12.2008, s. 259.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności