Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0181(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0005/2020

Texte depuse :

A9-0005/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/06/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0147

Texte adoptate
PDF 115kWORD 43k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles
Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre UE şi Maroc (aderarea Bulgariei şi a României) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06198/2013),

–  având în vedere proiectul de protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0006/2019),

–  având în vedere poziția sa din 12 decembrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană(2),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0005/2020),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.

(1) JO L 200, 27.7.2012, p. 25.
(2) JO C 323 E, 18.12.2008, p. 259.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate