Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0181(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0005/2020

Predkladané texty :

A9-0005/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/06/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0147

Prijaté texty
PDF 123kWORD 44k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Zmena euro-stredomorskej leteckej dohody medzi EÚ a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06198/2013),

–  so zreteľom na uzavretie návrhu protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0006/2019),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 12. decembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii(2),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a ods. 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0005/2020),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ L 200, 27.7.2012, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 259.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia