Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0186(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0082/2020

Внесени текстове :

A9-0082/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0150

Приети текстове
PDF 116kWORD 42k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия ***
P9_TA(2020)0150A9-0082/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09556/2019),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (14370/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0013/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9-0082/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Грузия.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност