Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0186(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0082/2020

Ingivna texter :

A9-0082/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0150

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel
Ingående av avtalet mellan EU och Georgien om ett gemensamt luftrum ***
P9_TA(2020)0150A9-0082/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 juni 2020 om förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09556/2019),

–  med beaktande av utkastet till avtal om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien (14370/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0013/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0082/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy