Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0324(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0085/2020

Внесени текстове :

A9-0085/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0151

Приети текстове
PDF 118kWORD 42k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел ***
P9_TA(2020)0151A9-0085/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14207/2019),

—  като взе предвид проекта на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (16828/2012),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0196/2019),

—  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9-0085/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Израел.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност