Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0324(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0085/2020

Ingivna texter :

A9-0085/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0151

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel
Ingående av EU - Israel Europa-Medelhavsavtalet om luftfart ***
P9_TA(2020)0151A9-0085/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 juni 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14207/2019),

–  med beaktande av förslaget till Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (16828/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0196/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0085/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och Israels regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy