Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2023(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0117/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0117/2020

Rasprave :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Glasovanja :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0152

Usvojeni tekstovi
PDF 251kWORD 80k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles
Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Preporuka Europskog parlamenta od 18. lipnja 2020. za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (2020/2023(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 218.,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 od 25. veljače 2020. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu(1) i smjernicama navedenima u njegovu dodatku za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske, koje su objavljene,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije(2), od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom(3), od 13. prosinca 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom(4), od 14. ožujka 2018. o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine(5), od 18. rujna 2019. o trenutačnom stanju u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije(6), od 15. siječnja 2020. o provedbi i praćenju odredbi o pravima građana u Sporazumu o povlačenju(7) te od 12. veljače 2020. o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske(8),

–  uzimajući u obzir nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom od 18. ožujka 2020.(9);

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 29. siječnja 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju(10),

–  uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju(11) („Sporazum o povlačenju”) te priloženu Političku izjavu kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine(12) („Politička izjava”),

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za proračune, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za ribarstvo, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za ustavna pitanja i Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za kulturu i obrazovanje te Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir članak 114. stavak 4. i članak 54. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu u skladu s člankom 58. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0117/2020),

A.  budući da je Politička izjava mjerilo za održavanje pregovora te da se njome utvrđuju parametri ambicioznog, širokog, dubokog i fleksibilnog partnerstva u okviru trgovinske i gospodarske suradnje u čijem je središtu sveobuhvatni i uravnoteženi Sporazum o slobodnoj trgovini, te u okviru izvršavanja zakonodavstva i kaznenog pravosuđa, vanjske politike, sigurnosti i obrane te širih područja suradnje; budući da je na temelju toga mandat Europske unije, koji je Vijeće donijelo 25. veljače 2020., okvir za pregovore kojim se predviđa snažno i sveobuhvatno partnerstvo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, stvarajući pritom koherentnu strukturu i cjelokupni okvir upravljanja; budući da EU neće prihvatiti nesustavni pristup Ujedinjene Kraljevine prema kojem bi se pregovaralo o nizu odvojenih i samostalnih sporazuma;

B.  budući da se mandat EU-a temelji na smjernicama Europskog vijeća od 23. ožujka 2018. i Političkoj izjavi;

C.  budući da se pregovori o budućem partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom (UK) mogu temeljiti samo na djelotvornoj i potpunoj provedbi Sporazuma o povlačenju i njegovih triju protokola;

D.  budući da bi EU trebao održati svoje napore i nastojanja u cilju postizanja ambicioznog sporazuma kako je jasno predviđeno Političkom izjavom, koju su obje strane, uključujući predsjednika vlade Ujedinjene Kraljevine, potpisale 17. listopada 2019., te mandatom EU-a; budući da Ujedinjena Kraljevina više nije članica EU-a od 31. siječnja 2020.;

E.  budući da odgovornost za trenutačni vremenski pritisak u pregovorima snosi Ujedinjena Kraljevina;

F.  budući da bi budući sporazum trebao biti ugrađen u sveobuhvatni okvir upravljanja i budući da bi Sud Europske unije trebao biti jedino tijelo odgovorno za tumačenje prava EU-a;

G.  budući da je tijekom tranzicijskog perioda zakonodavstvo EU-a u svim područjima politike i dalje mjerodavno za Ujedinjeno Kraljevstvo te se ondje primjenjuje, osim odredbi ugovora i akata koji nisu bili obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu niti su se ondje primjenjivali prije stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju; budući da je 14. svibnja 2020. Europska komisija pokrenula postupke zbog povrede protiv Ujedinjene Kraljevine zbog nepoštovanja pravila EU-a o slobodnom kretanju;

H.  budući da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a utječe na milijune građana, na građane Ujedinjene Kraljevine koji žive, putuju ili rade u EU-u, građane EU-a koji žive, putuju ili rade u Ujedinjenoj Kraljevini te osobe koje nisu ni građani EU-a ni Ujedinjene Kraljevine;

I.  budući da Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja ne može imati ista prava i koristi ni podlijegati istim obvezama kao država članica te da će se stanje u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini stoga znatno promijeniti na kraju prijelaznog razdoblja; budući da EU i UK dijele temeljna načela i vrijednosti; budući da je u budućem sporazumu o partnerstvu potrebno uzeti u obzir geografsku blizinu Ujedinjene Kraljevine, razinu međusobne povezanosti i visoku razinu postojeće usklađenosti s propisima EU-a te međusobne ovisnosti u tom pogledu; budući da je EU jasno dao do znanja da s količinom privilegija i prava koje traži Ujedinjena Kraljevina dolazi i više obveza;

J.  budući da su se EU i Ujedinjena Kraljevina u Političkoj izjavi dogovorili da će se sastati na visokoj razini u lipnju 2020. kako bi razmotrili ostvareni napredak u cilju postizanja dogovora o daljnjim pregovorima o budućem odnosu; budući da su po završetku sastanka na visokoj razini održanog 15. lipnja 2020. obje strane dale zajedničku izjavu u kojoj su, između ostalog, navele da je potreban novi zamah;

K.  budući da je jedinstvo EU-a i njegovih država članica tijekom pregovora od ključne važnosti kako bi se na najbolji mogući način zaštitili interesi EU-a i njegovih građana; budući da su EU i njegove države članice bili i ostali ujedinjeni tijekom trajanja i nakon završetka pregovora i usvajanja Sporazuma o povlačenju; budući da je odraz tog jedinstva usvajanje mandata za pregovore koji je povjeren pregovaraču EU-a i voditelju Radne skupine za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom Michelu Barnieru, koji ima snažnu potporu EU-a i njegovih država članica;

L.  budući da su se EU i Ujedinjena Kraljevina u Političkoj izjavi dogovorili da bi se budući odnos trebao temeljiti na zajedničkim vrijednostima kao što su poštovanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, demokratska načela, vladavina prava, međunarodni poredak utemeljen na pravilima, uključujući Povelju UN-a i potporu neširenju oružja, načela razoružanja, mira i sigurnosti kao i održivi razvoj i zaštita okoliša te da su te vrijednosti osnovni preduvjet za suradnju u okviru Političke izjave, što bi trebalo doći do izražaja u obvezujućim političkim klauzulama i proizlaziti iz uzajamnog povjerenja; budući da, iako će EU i dalje biti obvezan Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, sporazum o budućem odnosu mora biti uvjetovan trajnom predanošću Ujedinjene Kraljevine poštovanju okvira Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP);

M.  budući da je pandemija bolesti COVID-19 stvorila potpuno neočekivanu i novu situaciju bez presedana, koja ima znatne posljedice na ritam i učinkovitost pregovora između EU-a i UK-a; budući da, ako je nemoguće postići sporazum, obje strane moraju biti spremne na vrlo dramatične promjene svojih gospodarstava, koje će biti dodatno pogoršane krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19 i očekivanim ekonomskim posljedicama; budući da globalna pandemija i njezine predvidive geopolitičke, ekonomske i socijalne posljedice dodatno naglašavaju potrebu za boljim mehanizmima suradnje između partnera i saveznika;

Opća načela

1.  žali zbog toga što nakon četiri kruga pregovora nije postignut nikakav stvaran napredak, osim vrlo malih pomaka u ograničenom broju područja; napominje da postoje znatne razlike između EU-a i UK-a, među ostalim u pogledu područja primjene i pravne arhitekture teksta o kojem će se pregovarati; izražava duboku zabrinutost zbog ograničenog opsega budućeg partnerstva koji predviđa Vlada Ujedinjene Kraljevine i njezina nesustavnog pristupa pregovorima kojim se apostrofiraju samo područja koja su u interesu UK-a; ponavlja da je takav pristup „selektivnog odabira” neprihvatljiv za EU; ističe da prijedlozi Ujedinjene Kraljevine ne odgovaraju njezinim obvezama predviđenim u Sporazumu o povlačenju i Političkoj izjavi s kojima se Ujedinjena Kraljevina složila, uključujući njezino odbijanje pregovora o sporazumu o sigurnosnim i obrambenim pitanjima;

2.  ponavlja čvrst stav EU-a da je potrebno postići osjetan napredak u svim područjima pregovora istovremeno, uključujući ravnopravna tržišna pravila, ribarstvo, unutarnju sigurnost i upravljanje, kako je navedeno u Političkoj izjavi; ističe da su svi pregovori neodvojivi i da EU neće pristati na dogovor pod svaku cijenu, osobito ne na Sporazum o slobodnoj trgovini bez čvrstih jamstava o ravnopravnim tržišnim pravilima i zadovoljavajućeg sporazuma o ribarstvu; stoga u potpunosti podržava Komisiju koja se zalaže za potrebu sveobuhvatnog nacrta ugovora kako je EU i predložio na početku, umjesto sklapanja pojedinačnih sporazuma kako je predložila Ujedinjena Kraljevina;

3.  ustraje u tome da svaki sporazum o novom odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mora biti koherentan i prilagođen zemljopisnoj blizini dviju strana te visokoj razini međusobne povezanosti gospodarstava dviju strana;

4.  pozdravlja objavljivanje, bez obzira na kašnjenje, nacrta zakonodavnih prijedloga Ujedinjene Kraljevine; napominje da se, suprotno tvrdnjama Ujedinjene Kraljevine o oslanjanju na postojeće presedane, u brojnim nacrtima tih zakonodavnih prijedloga znatno nadilaze okviri onoga što je posljednjih godina EU dogovorio s trećim zemljama u sklopljenim sporazumima o slobodnoj trgovini; podsjeća da se svaki konačni sporazum mora temeljiti na ravnoteži prava i obveza;

5.  pozdravlja činjenicu da postoji visoka razina usklađenosti između pregovaračkih ciljeva navedenih u Rezoluciji Parlamenta od 12. veljače 2020. i u Odluci Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 od 25. veljače 2020. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu(13) („pregovaračke smjernice”); naglašava da Parlament u potpunosti podržava Komisiju u pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s pregovaračkim smjernicama, s obzirom na to da sve tri institucije općenito dijele iste ciljeve u pogledu onoga što bi se tim pregovorima trebalo postići;

6.  pozdravlja EU-ov nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom objavljenog 18. ožujka 2020. kojim se predlaže sklapanje sveobuhvatnog sporazuma za duboko i blisko partnerstvo, kojim bi se obuhvatila slobodna trgovina u robi i uslugama, ali i načini sprečavanja narušavanja tržišnog natjecanja i nepoštene konkurentske prednosti, uključujući one povezane sa sektorima poljoprivrede, sanitarnih i fitosanitarnih mjera i državnih potpora te načini uspostave povoljne klime za razvoj trgovine i ulaganja;

7.  poziva Komisiju da nastavi voditi pregovore na transparentan način s obzirom na to da to povoljno djeluje na proces pregovora te na građane i poduzeća jer im omogućuje da se bolje pripreme za fazu koja dolazi nakon prijelazne faze; poziva Komisiju da u tom pogledu osigura javno savjetovanje te stalan dijalog sa socijalnim partnerima i civilnim društvom, kao i s nacionalnim parlamentima; pozdravlja to što Komisija Parlamentu pruža redovite i pravovremene informacije o pregovorima i očekuje da će se ta praksa nastaviti, u skladu s informacijama koje se razmjenjuju s državama članicama;

8.  podsjeća da svaki sporazum o pridruživanju sklopljen između EU-a i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 217. UFEU-a („Sporazum”) mora biti strogo usklađen sa sljedećim načelima:

   i. treća zemlja ne smije imati ista prava i povlastice ili podlijegati istim obvezama kao država članica EU-a odnosno član Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP);
   ii. zaštita punog integriteta te pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i carinske unije, nedjeljivost četiriju sloboda; konkretno, stupanj suradnje u gospodarskom stupu mora biti u skladu s obvezama preuzetima u cilju olakšavanja mobilnosti osoba, uključujući putovanje bez viza, mobilnosti istraživača, studenata, privremenih pružatelja usluga i poslovnih putnika te suradnje u područjima socijalne sigurnosti;
   iii. očuvanje autonomije odlučivanja EU-a;
   iv. očuvanje pravnog poretka EU-a i uloge koju u njemu ima Sud Europske unije kao najviše tijelo odgovorno za tumačenje prava EU-a;
   v. trajna privrženost demokratskim načelima, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kako su utvrđeni prije svega u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP) i njezinim protokolima, Europskoj socijalnoj povelji, Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda i drugim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima UN-a i Vijeća Europe te poštovanje načela vladavine prava posebno podsjećaju na to da budući odnos treba uvjetovati trajnom predanošću Ujedinjene Kraljevine poštovanju okvira EKLJP-a;
   vi. ravnopravni uvjeti, uključujući za poslovne subjekte, kojima se osiguravaju visoki istovjetni standardi u socijalnoj politici, politici rada, politici zaštite okoliša i zaštite potrošača, borbi protiv klimatskih promjena kao i oporezivanju, politici tržišnog natjecanja i državnih potpora, među ostalim s pomoću čvrstog i sveobuhvatnog okvira za kontrolu tržišnog natjecanja i državnih potpora. Ti ravnopravni uvjeti moraju biti zajamčeni učinkovitim mehanizmima za rješavanje sporova i provedbu, među ostalim u vezi s poglavljem o trgovini i održivom razvoju; posebno podsjeća da bi svaki budući sporazum trebao biti potpuno uvjetovan poštovanjem Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama („Pariški sporazum”);
   vii. načelo predostrožnosti, načelo da se šteta nanesena okolišu popravlja prvenstveno na izvoru i načelo „onečišćivač plaća”
   viii. očuvanje sporazumâ EU-a s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, uključujući Sporazum o EGP-u, i održavanje ukupne ravnoteže tih odnosa:
   ix. zaštita financijske stabilnosti EU-a i usklađenost s njegovim regulatornim i nadzornim režimom i standardima te njihova primjena;
   x. uravnoteženost prava i obveza, uključujući, ako je to primjereno, razmjerne financijske doprinose;
   xi. jamstvo ishoda koji je primjeren i pošten za sve države članice i u najboljem interesu naših građana;

9.  naglašava da glavni pregovarač EU-a ima punu i neupitnu potporu Parlamenta kada ustraje u tome da su jamstva jednakih uvjeta tržišnog natjecanja ključan element svakog eventualnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom, jer to nije dogmatizam niti ideologija EU-a, već preduvjet za uspostavu ambicioznog i uravnoteženog partnerstva s Ujedinjenom Kraljevinom i za očuvanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta i poduzeća EU-a, kao i za zadržavanje i budući razvoj visokih razina socijalne zaštite, zaštite okoliša i zaštite potrošača;

10.  u tom pogledu u potpunosti poštuje suverenitet Ujedinjene Kraljevine, koji EU nema namjeru ugroziti u tekućim pregovorima; podsjeća, međutim, da Ujedinjena Kraljevina nikad neće biti izjednačena s drugim trećim zemljama zbog svojeg statusa bivše države članice EU-a, trenutačne potpune regulatorne usklađenosti i znatnog obujma trgovine između dviju strana, kao i zbog zemljopisne blizine Europskoj uniji, što sve objašnjava potrebu za jakim i čvrstim odredbama o jednakim uvjetima tržišnog natjecanja u sporazumu;

11.  naglašava da bi EU trebao nastaviti s naporima i angažmanom da u sporazumu, kako je naveo u Političkoj deklaraciji i pregovaračkim smjernicama, ispregovara sljedeća područja: trgovinsku i gospodarsku suradnju, kazneni progon i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, vanjsku politiku, sigurnost i obranu te tematska područja suradnje kao što je suradnja u području održivog razvoja; poziva na pragmatičan i razuman pristup s obje strane;

12.  naglašava važnost potpune pripremljenosti na povlačenje Ujedinjene Kraljevine s unutarnjeg tržišta i carinske unije na kraju prijelaznog razdoblja, bez obzira na ishod pregovora; naglašava da će posljedice biti još veće ako se ne postigne dogovor; ističe, međutim, da je EU spreman na oba scenarija;

13.  pozdravlja, u tom pogledu, Komisijine sektorske „obavijesti o pripravnosti” kojima se nastoji osigurati da je industrija EU-a spremna za neizbježan šok koji će prouzročiti povlačenje Ujedinjene Kraljevine s unutarnjeg tržišta; poziva Komisiju i države članice da ulože više napora kako bi građane i poduzeća u EU-u informirale o riziku da bi prijelazno razdoblje moglo završiti prije no što se postigne sporazum, kako bi se omogućila adekvatna pripremljenost;

14.  ističe važnost jačanja mjera pripravnosti i mjera za izvanredne situacije te njihova odgovarajućeg financiranja znatno prije kraja prijelaznog razdoblja, posebno u slučaju zastoja u pregovorima; ističe da bi te mjere za izvanredne situacije trebale biti privremene i jednostrane;

15.  ponovno ističe svoju potporu pregovaračkim smjernicama kojima se previđa da Gibraltar neće biti uključen u teritorijalno područje primjene sporazumâ koje EU i Ujedinjena Kraljevina trebaju sklopiti te da će za svaki zasebni sporazum biti potrebna prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske;

16.  ističe važnost provedbe odredbi iz Protokola o Gibraltaru u vezi s pograničnim radnicima, oporezivanjem, okolišem i ribarstvom; poziva vlade Španjolske i Ujedinjene Kraljevine da se pobrinu za uspostavu potrebne suradnje kako bi se riješila ta pitanja;

17.  podsjeća na to da se člankom 132. Sporazuma o povlačenju predviđa mogućnost da Zajednički odbor do 30. lipnja 2020. donese odluku o produljenju prijelaznog razdoblja nakon 31. prosinca 2020.; prima na znanje odluku Ujedinjene Kraljevine, donesenu nakon sjednice Zajedničkog odbora održane 12. lipnja 2020., da neće razmotriti produljenje prijelaznog razdoblja; naglašava da je EU i dalje otvoren za takvo produljenje;

Provedba Sporazuma o povlačenju

18.  podsjeća da je pravno obvezujući Sporazum o povlačenju instrument za provedbu aranžmana za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, da nije moguće pregovarati o njegovim odredbama i da je jedina svrha Zajedničkog odbora EU-a i UK-a nadgledanje njegove provedbe; naglašava da je djelotvorna provedba Sporazuma o povlačenju preduvjet i temeljni element za osiguravanje povjerenja koje je potrebno za uspješno sklapanje sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom i test dobre vjere Ujedinjene Kraljevine s kojom se obvezala pristupiti pregovorima;

19.  inzistira na tome da što prije bude vidljiv osjetan napredak i da postoje čvrsta jamstva da će Ujedinjena Kraljevina učinkovito i u cijelosti provesti Sporazum o povlačenju prije kraja prijelaznog razdoblja, naglašava da je praćenje njegove provedbe sastavni dio rada Parlamenta i ponavlja da, u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a, Parlament treba odmah i u potpunosti biti obaviješten o svim održanim raspravama i odlukama koje je donio Zajednički odbor te da će i dalje biti oprezan i u potpunosti izvršavati svoje ovlasti; u tom kontekstu podsjeća na obvezu koju je predsjednik Europske komisije preuzeo na plenarnoj sjednici Parlamenta 16. travnja 2019., kao i na obveze koje proizlaze iz Odluke Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020.; poziva supredsjednike Zajedničkog odbora da u svoje rasprave aktivno uključe građane i organizacije civilnog društva;

20.  podsjeća na to da se Sporazumom o povlačenju predviđa uzajamna zaštita građana EU-a i UK-a, uključujući članove njihovih obitelji, kojima bi se trebale pružiti sve potrebne informacije o njihovim pravima i postupcima koje treba slijediti kako bi nastavili živjeti, raditi i putovati u svojoj zemlji boravišta ili u nju; podsjeća da se građani na koje utječe povlačenje Ujedinjene Kraljevine oslanjaju na pravovremene i pouzdane informacije u vezi svojih prava i statusa te potiče države članice i Ujedinjenu Kraljevinu da to pitanje postave kao prioritet; potiče države članice da u skladu sa Sporazumom o povlačenju u potpunosti poštuju i štite prava građana Ujedinjene Kraljevine koji žive u EU-u te da im pruže sve potrebne informacije i pravnu sigurnost u pogledu njihova položaja i njihovih prava, uključujući i kada je riječ o tome primjenjuju li konstitutivni ili deklarativni sustav u pogledu boravka;

21.  ponavlja da će prava građana ostati apsolutni prioritet i odlučan je osigurati da se ta prava Sporazumom o povlačenju jamče građanima EU-a i Ujedinjene Kraljevine te njihovim obiteljima; apelira na EU i UK da u budućem sporazumu teže visokoj razini prava na mobilnost; žali zbog činjenice da Ujedinjena Kraljevina dosad nije pokazala velike ambicije u pogledu mobilnosti građana, od koje su i ta država i njezini građani imali koristi u prošlosti;

22.  izražava zabrinutost zbog navoda da građani EU-a, koji imaju status privremenog rezidenta, nisu imali pravo na socijalne naknade u Ujedinjenoj Kraljevini zbog birokratskih prepreka; ističe da takve situacije predstavljaju nepotrebnu diskriminaciju i da one imaju teške posljedice, posebno u doba velike gospodarske i socijalne neizvjesnosti;

23.  naglašava da građani EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini doživljavaju znatne probleme pri dobivanju statusa trajnog rezidenta, među ostalim i zbog pandemije bolesti COVID-19; smatra da je broj slučajeva u kojima je odobren status privremenog rezidenta neproporcionalno visok u odnosu na broj slučajeva u kojima je odobren status trajnog rezidenta; apelira na Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine da bude fleksibilno u pogledu prihvaćanja dokaza o traženom petogodišnjem boravku u zemlji koje prilažu podnositelji zahtjeva; također je zabrinut zbog toga što se podnositeljima zahtjeva ne izdaje nikakav fizički dokaz o odobrenom statusu;

24.  poziva stranke da osiguraju strogu provedbu Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj jer je to preduvjet za uspješno sklapanje budućeg sporazuma; podsjeća da je taj Protokol osmišljen i prilagođen kako bi se poštovao mirovni proces i Sporazum na Veliki petak, uz jamstvo nepostojanja „tvrde“ granice na irskom otoku i zaštitu integriteta unutarnjeg tržišta, te da je od ključne važnosti za poduzeća, posebno za poljoprivredno-prehrambeni sektor, zaštitu građana, okoliša i biološke raznolikosti; ističe važnost slobodnog kretanja građana EU-a i usluga na irskom otoku kako bi se ograničila šteta za gospodarstvo cijelog otoka te da bi budući sporazum trebao obuhvatiti to pitanje; apelira na vlasti Ujedinjene Kraljevine da zajamče da se prava građana u Sjevernoj Irskoj neće smanjiti;

25.  izražava zabrinutost zbog javnih izjava Vlade Ujedinjene Kraljevine kojima se pokazuje nedostatak političke volje da se u potpunosti poštuju pravne obaveze preuzete iz Sporazuma o povlačenju, naime u vezi s provjerom robe u Irskom moru;

26.  podsjeća da Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine treba donijeti važne odluke o provedbi Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj prije kraja prijelaznog razdoblja;

27.  nada se da će se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine postići sporazum o svim institucijskim dogovorima, kao što je osnivanje tehničkog ureda Europske komisije u Belfastu unatoč opetovanom odbijanju vlasti UK-a da odobre otvaranje takvog ureda; naglašava da Ujedinjena Kraljevina treba predstaviti detaljan raspored i nastaviti s potrebnim mjerama, kao što su priprema za provedbu Carinskog zakonika Unije i uvođenje carinskih postupaka za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku iz Velike Britanije te osiguravanje da se za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku s područja izvan EU-a mogu izvršavati sve potrebne sanitarne i fitosanitarne kontrole kao i ostale regulatorne provjere, što je također potrebno kako bi se postigla jasnoća za poduzeća;

28.  ističe važnost jasnih pravnih pravila, transparentne provedbe i učinkovitih kontrolnih mehanizama kako bi se izbjegli sistemski rizici za prijevaru u vezi s PDV-om i carinom, trgovinu ljudima (krijumčarenje) ili druge vrste zlouporabe potencijalno nejasnog pravnog okvira, uključujući povećani rizik od lažnih izjava o podrijetlu i proizvoda koji nisu namijenjeni unutarnjem tržištu; poziva Komisiju da provodi redovite i učinkovite provjere i kontrole i da redovito izvještava Parlament o stanju granične kontrole;

29.  napominje da izraz „roba za koju postoji rizik naknadnog premještanja u Uniju” iz članka 5. Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj ovisi o naknadnim odlukama Zajedničkog odbora, te inzistira na tome da se te odluke donose pod nadzorom Europskog parlamenta; traži da ga se u potpunosti obavještava o primjeni tog članka i svim prijedlozima odluka Zajedničkog odbora u vezi s primjenom tog članka, kao što je donošenje posebnih kriterija prema kojima će se određena roba smatrati „robom za koju postoji rizik”, ili o izmjenama njegovih ranijih odluka;

30.  podsjeća da je do kraja prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina obvezna doprinijeti, između ostalog, financiranju Europske obrambene agencije, Instituta Europske unije za sigurnosne studije i Satelitskog centra Europske unije, kao i troškovima operacija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), u kojima sudjeluje;

31.  ističe činjenicu da Ujedinjena Kraljevina mora provoditi sve restriktivne mjere i sankcije EU-a koje su na snazi ili o kojima je odlučeno tijekom prijelaznog razdoblja, podržavati izjave i stajališta EU-a u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te na pojedinačnoj osnovi sudjelovati u vojnim operacijama i civilnim misijama EU-a koje su uspostavljene u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), a da pritom neće moći preuzeti vodeću ulogu na temelju okvirnog sporazuma o sudjelovanju, uz istovremeno poštovanje autonomije odlučivanja EU-a i relevantnih odluka i zakonodavstva EU-a, među ostalim i u pogledu javne nabave i prijenosa u području obrane; navodi da ta suradnja ovisi o punom poštovanju međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava te temeljnih prava EU-a;

Gospodarsko partnerstvo

Trgovina

32.  prima na znanje da je Ujedinjena Kraljevina odlučila uspostaviti svoje buduće gospodarsko i trgovinsko partnerstvo s EU-om na temelju „sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini”, kako je utvrđeno u dokumentu koji je vlada UK-a objavila 27. veljače 2020. pod naslovom „Budući odnos s EU-om – pristup Ujedinjene Kraljevine pregovorima”; naglašava da, premda Parlament podržava konstruktivno pregovaranje EU-a o uravnoteženom, ambicioznom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini s Ujedinjenom Kraljevinom, sporazum o slobodnoj trgovini po svojoj prirodi nikada neće biti istovjetan neometanoj trgovini; dijeli stajalište iz pregovaračkih smjernica koje je zajedno usvojilo 27 država članica i prema kojem bi područje primjene i ambicija sporazuma o slobodnoj trgovini s kojim bi se EU složio bili uvjetovani i imali izravnu vezu s time da se Ujedinjena Kraljevina složi sa sveobuhvatnim, obvezujućim i primjenjivim odredbama koje se odnose na ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja, s obzirom na veličinu, zemljopisnu blizinu, gospodarsku međuovisnost i povezanost te integraciju tržišta, kao i sklapanjem bilateralnog sporazuma o ribarstvu kao integralnog dijela partnerstva; ponavlja da se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ne može sklopiti trgovinski sporazum ako u njega ne bude uključen cjelovit, održiv, uravnotežen i dugoročan sporazum o ribarstvu, koji će pod optimalnim uvjetima podupirati nastavak postojećeg pristupa vodama, resursima i tržištima u skladu s načelima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i koji će biti usvojen prije kraja prijelaznog razdoblja;

33.  napominje da se suprotno tvrdnjama Ujedinjene Kraljevine o oslanjanju na postojeće presedane, u brojnim nacrtima zakonodavnih prijedloga Ujedinjene Kraljevine znatno nadilaze okviri onoga što je EU posljednjih godina u pregovorima s trećim zemljama dogovorio sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini, na primjer u području financijskih usluga, uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija i ocjenjivanja sukladnosti, istovjetnosti sustava sanitarnih i fitosanitarnih standarda ili kumulacije pravila o podrijetlu; podržava sustav bilateralnog sustava kumulacije, koji je najprikladniji, s obzirom na to da uključuje potporu integraciji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, a ne s trećim zemljama s kojima je EU sklopio sporazume o slobodnoj trgovini, te bi trebalo predvidjeti ad hoc mehanizam protiv rizika „zamjene” (eng. „swap” risks)(14);

34.  izražava duboko žaljenje u tom pogledu zbog toga što se Ujedinjena Kraljevina dosad odbila angažirati, bez obzira na obvezu koju je preuzela u Političkoj izjavi, u područjima kao što su javna nabava, pomorski prijevoz te zaštita budućih oznaka zemljopisnog podrijetla, pogotovo zato što je neke od tih tema uvrstila u svoje pregovaračke mandate sa SAD-om i Japanom; nadalje, žali što Ujedinjena Kraljevina dosad nije podnijela prijedlog o malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima);

35.  podsjeća da je stalna zajednička predanost cilju nultih kvota i nultih carina u pogledu trgovinskih odnosa i dalje ključni uvjet za pravodobno sklapanje sporazuma s izrazito kratkim rokom koji je u okviru pregovora nametnula sama Ujedinjena Kraljevina, posebno uzme li se u obzir da je prethodno iskustvo jasno pokazalo da bi pregovori o svakoj pojedinoj carinskoj liniji mogli potrajati nekoliko godina; izražava zabrinutost u pogledu namjera vlade Ujedinjene Kraljevine da odustane od tog cilja; ističe da bi poljoprivredna roba vjerojatno bila najviše pogođena, s obzirom na to da preostale nenulte carinske linije u sporazumima o slobodnoj trgovini obično utječu na taj sektor; u tom pogledu ponavlja da neovisno o tome odbaci li se 100 % ili manje carinskih linija, to neće imati utjecaja na zahtjev EU-a za čvrstim pravilima u pogledu ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja; ponavlja da se odredbama o ravnopravnim uvjetima tržišnog natjecanja standardi u pogledu okoliša i zapošljavanja te socijalni standardi moraju zadržati na istoj visokoj razini, oslanjajući se na odgovarajuće i relevantne međunarodne standarde i standarde EU-a te uključujući odgovarajuće mehanizme za jamčenje učinkovite domaće provedbe, kao i čvrst i sveobuhvatan okvir za tržišno natjecanje i kontrolu državnih potpora kojim bi se spriječilo neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja i koji se ne bi pozivao samo na subvencije, kao što to UK na žalost čini;

36.  potiče Komisiju da iskoristi zamah do kojeg je došlo uz pomoć tih pregovora kako bi se povećala konkurentnost europskih poduzeća i MSP-ova; naglašava da bi cilj sporazuma trebao biti omogućavanje pristupa tržištu i lakše trgovine na što bliskiji mogući način kako bi se poremećaji na tržištu sveli na najmanju moguću mjeru; potiče stranke da uspostave kontaktne točke za MSP-e te poziva općenito na stabilan, transparentan i predvidljiv pravni okvir kojim se MSP-ovima ne nameće nerazmjerno opterećenje;

37.  naglašava da bi, kako bi se sporazumom o slobodnoj trgovini zaista promicali interesi EU-a, cilj pregovora trebao biti postizanje sljedećih ciljeva utvrđenih u Rezoluciji Parlamenta od 12. veljače 2020., a posebno u njezinu stavku 14., čije su odredbe i dalje u potpunosti valjane; osim toga, naglašava da bi trebalo obuhvatiti sljedeće:

   i. uzajamno koristan pristup tržištu za robu, usluge i javnu nabavu, priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i pravila o proizvodima; ističe, nadalje, potrebu za stabilnim, pouzdanim i održivim vrijednosnim lancima;
   ii. Komisija bi trebala ocijeniti potrebu za zaštitnim klauzulama kako bi se zaštitila cjelovitost i stabilnost unutarnjeg tržišta EU-a, na primjer od neočekivanog porasta uvoza, prijevare i izbjegavanja mjera trgovinske zaštite;
   iii. obveze u pogledu antidampinških i kompenzacijskih mjera koje, prema potrebi, nadilaze pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u tom području, te obveze i mogućnosti provedbe u pogledu tržišnog natjecanja i državnih potpora;
   iv. pravilima o razvoju i olakšavanju digitalne trgovine trebalo bi riješiti neopravdane prepreke trgovini elektroničkim sredstvima, uključujući zahtjeve za lokalizaciju podataka, očuvati regulatornu autonomiju EU-a i osigurati otvoreno, sigurno i pouzdano internetsko okruženje za poduzeća i potrošače, pod uvjetom da online trgovci na malo u Ujedinjenoj Kraljevini poštuju relevantna pravila unutarnjeg tržišta i pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je u osnovi jednakovrijedna onoj koju pruža pravni okvir EU-a, uključujući daljnje prijenose u treće zemlje;
   v. sve sanitarne i fitosanitarne mjere trebale bi se temeljiti na procjenama rizika, uz potpuno poštovanje načela predostrožnosti;
   vi. o oznakama zemljopisnog podrijetla iz Sporazuma o povlačenju ne može se pregovarati; budućim sporazumom također bi trebalo štititi i održati oznake zemljopisnog podrijetla registrirane nakon isteka prijelaznog razdoblja;
   vii. uključiti čvrsta bonitetna izuzeća kako bi se pravno zajamčilo pravo obiju strana na donošenje propisa u javnom interesu;
   viii. podsjeća da bi trebalo uzeti u obzir posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a za ravnopravnost spolova, među ostalim osiguravanjem jednakih uvjeta za mjere EU-a kojima se štiti i unapređuje uloga žena u gospodarstvu, na primjer u pogledu mjera za borbu protiv razlike u plaćama između spolova;
   ix. partnerstvo za postizanje dugoročnih klimatskih ciljeva;
   x. poziva Komisiju i države članice da obave sve potrebne pripreme i poduzmu sve mjere opreza u slučaju isteka sporazuma o povlačenju bez dogovora o budućim odnosima, a posebno trgovinskim i gospodarskim odnosima, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021., uključujući izvanredne mjere kako bi se što je više moguće smanjila šteta za radnike i poduzeća;
   xi. poziva Komisiju da predloži mjere za smanjenje učinka na trgovinske partnere Unije iz trećih zemalja, posebno na zemlje u razvoju, ako se ne postigne dogovor s Britanijom, s obzirom na to da je britanski uvoz možda činio znatan udio njihova izvoza u Europsku uniju;

Ravnopravni uvjeti

38.  žali zbog pregovaračkog stajališta Ujedinjene Kraljevine s EU-om u pogledu toga da dosad nije sudjelovala u detaljnim pregovorima o ravnopravnim uvjetima tržišnog natjecanja; ističe da to stajalište ne odražava stavak 77. Političke izjave koju su potpisali EU i Ujedinjena Kraljevina; stoga potiče vladu Ujedinjene Kraljevine da hitno revidira svoje pregovaračko stajalište i konstruktivno se uključi u pregovore o jednakim uvjetima za sve jer je nužno da Europski parlament da suglasnost za trgovinski sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom;

39.  ponavlja da će, s obzirom na geografsku blizinu i gospodarsku međuovisnost Ujedinjene Kraljevine i EU-a, širina i dubina sporazuma o ravnopravnim uvjetima za sve biti od ključne važnosti za utvrđivanje opsega cjelokupnog budućeg odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine; stoga smatra da se moraju osigurati ravnopravni uvjeti primjereni razini ambicije i liberalizacije Sporazuma o regulatornoj konvergenciji u skladu s Političkom izjavom i zaštititi standardi EU-a kako bi se izbjegla „utrka prema dnu” i mjere koje imaju neopravdan i nerazmjeran štetan učinak na trgovinske tokove te postigla dinamična usklađenost, uključujući u pogledu državnih potpora; ističe da je potrebno zajamčiti da Ujedinjena Kraljevina neće ostvariti nepoštenu konkurentsku prednost snižavanjem razina zaštite i spriječiti regulatornu arbitražu tržišnih subjekata;

40.  podsjeća na svoju odlučnost da se u okviru budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine spriječi svaka vrsta „dampinga”; ističe da je ključni ishod pregovora jamčenje jednakih uvjeta kako bi se očuvala konkurentnost, visoki socijalni standardi i standardi održivosti, uključujući borbu protiv klimatskih promjena i prava građana i radnika u budućnosti s pomoću čvrstih obveza, provedivih odredbi i klauzula o nesmanjivanju zaštite s ciljem dinamičnog usklađivanja u pogledu:

   i. tržišnog natjecanja i državnih potpora te svih drugih općih ili sektorski specifičnih regulatornih mjera kojima bi se trebalo spriječiti neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja te uključiti odredbe o poduzećima u državnom vlasništvu, uključujući odredbe o mjerama potpore poljoprivrednoj proizvodnji;
   ii. relevantnih poreznih pitanja, uključujući borbu protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca, problema financiranje terorizma te financijskih usluga;
   iii. potpunog poštovanja socijalnih i radnih standarda socijalnog modela EU-a (uključujući jednakovrijedne razine zaštite i zaštitne mjere protiv socijalnog dampinga), barem na trenutačnim visokim razinama koje su predviđene postojećim zajedničkim standardima;
   iv. zaštite okoliša i normi povezanih s klimatskim promjenama, obveze djelotvornog nastavka provedbe Pariškog klimatskog sporazuma te promicanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja;
   v. visoke razine zaštite potrošača te sanitarne kvalitete proizvoda u prehrambenom sektoru za potrošače;
   vi. održivog razvoja;

41.  ističe da bi se tim odredbama bi trebalo osigurati da se standardi ne snižavaju, istodobno dajući ovlasti EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini da s vremenom izmijene obveze kako bi postavile više standarde ili uključile dodatna područja, u potpunosti poštujući načela proporcionalnosti i nužnosti; ističe, osim toga, da bi obveze i odredbe trebale biti provedive autonomnim privremenim mjerama, čvrstim mehanizmom rješavanja sporova koji pokriva sva područja i pravnim lijekovima, uključujući sudski nadzor, kako bi se Uniji pružila mogućnost da uvodi sankcije kao krajnju mjeru, uključujući u vezi s održivim razvojem, s ciljem dinamičnog usklađivanja; naglašava da jednaki uvjeti iziskuju horizontalan mehanizam, kao što je opći okvir upravljanja kojim su obuhvaćena sva područja suradnje;

42.  posebno naglašava klauzule o zadržavanju postignute razine u sljedećim područjima: i. temeljna prava na radnom mjestu; ii. standardi zdravlja i sigurnosti na radu; iii. pravedni radni uvjeti i standardi zapošljavanja; iv. prava na informiranje i savjetovanje na razini poduzeća; i v. restrukturiranje;

43.  smatra da bi borba protiv klimatskih promjena, zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, promicanje održivog razvoja, okoliš i važna zdravstvena pitanja trebali biti ključni elementi predviđenog partnerstva; napominje da se Komisija u svojoj komunikaciji o europskom zelenom planu obvezala osigurati da će poštovanje Pariškog sporazuma biti ključni element svih budućih sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma;

44.  naglašava da klauzula o nepovratnosti za buduće razine zaštite nije dovoljna jer se njome ne osiguravaju ravnopravni uvjeti ni poticaji za podizanje razine ambicioznosti te smatra da bi, ako bilo koja stranka poveća svoju razinu zaštite klime ili okoliša, druga stranka trebala osigurati da njezini standardi i ciljevi pružaju barem jednaku razinu zaštite klime ili okoliša;

45.  čvrsto je uvjeren da bi Ujedinjena Kraljevina trebala slijediti razvoj standarda o oporezivanju i zakonodavstva o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma iz pravne stečevine EU-a, kao i iz ostatka svijeta, uključujući one o poreznoj transparentnosti, razmjeni informacija o poreznim pitanjima i mjerama protiv izbjegavanja poreza, te da bi u cilju plodonosne suradnje utemeljene na povjerenju trebala riješiti takve situacije u svojim prekomorskim područjima, suverenim zonama i krunskim posjedima i njihovu usklađenost s kriterijima EU-a za dobro upravljanje i transparentnost, posebno u području razmjene informacija o porezu, transparentnosti poreza, poštenog oporezivanja, mjera protiv izbjegavanja poreza te standardima OECD-a protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti; nadalje poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da poštuju standarde Radne skupine za financijsko djelovanje; podsjeća, s obzirom na Gibraltar, na pregovaračke smjernice i odredbe iz nacrta pravnog teksta EU-a;

46.  ponavlja da je potrebno održati visoke standarde, jasnu sljedivost, visokokvalitetne usluge inspekcije i ravnopravne uvjete u području lijekova, medicinskih proizvoda, sigurnosti i označivanja hrane, zdravlja biljaka i životinja, dobrobiti životinja, te u veterinarskoj, fitosanitarnoj i ekološkoj politici i standardima;

47.  poziva Komisiju da zajamči da se postojeća i buduća načela i alati u okviru socijalnih, ekoloških i klimatskih politika EU-a (npr. antidampinške mjere, europska industrijska politika, obvezno zakonodavstvo o dužnoj pažnji, taksonomija EU-a za održiva ulaganja, načelo nenanošenja velike štete, mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika, objavljivanje podataka o održivosti u sektoru financijskih usluga) ne mogu pravno osporiti u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Ujedinjene Kraljevine i budućih trgovinskih sporazuma;

Posebna sektorska pitanja i tematska suradnja

Unutarnje tržište

48.  ističe da pristup unutarnjem tržištu EU-a zahtijeva, kao preduvjet, potpunu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a o unutarnjem tržištu;

49.  ističe da bi dinamično usklađivanje propisa i odredbi kojima se osigurava snažan nadzor tržišta i kojima se pomaže u provedbi pravila o proizvodima, uključujući pravila o sigurnosti i sljedivosti proizvoda, te kojima se jamči pravna sigurnost za poduzeća u EU-u i visoka razina zaštite potrošača u EU-u, trebali biti ključan i nezamjenjiv dio svakog budućeg sporazuma čiji je cilj osiguravanje jednakih uvjeta za sve;

50.  podsjeća da će novi sporazum u svakom slučaju dovesti do carinskih kontrola i provjere prije ulaska robe na unutarnje tržište te inzistira na tome da je iznimno važno zajamčiti sukladnost robe s pravilima unutarnjeg tržišta;

51.  ističe da je važno održati blisku i strukturiranu suradnju na regulatornim i nadzornim pitanjima, i na političkoj i na tehničkoj razini, uz poštovanje regulatornog režima i autonomije EU-a u donošenju odluka;

52.  naglašava važnost osiguravanja uzajamnih aranžmana za priznavanje kvalifikacija i diploma te potiče obje strane, a posebno strukovna tijela i vlasti da razviju i dadu daljnje zajedničke preporuke o priznavanju stručnih kvalifikacija, posebno u kontekstu Vijeća za partnerstvo;

Financijske usluge

53.  smatra da bi budući sporazum trebao sadržavati posebne odredbe o suradnji između europskih nadzornih tijela i financijskih nadzornih tijela Ujedinjene Kraljevine kako bi se potaknulo usklađivanje propisa, podijelila zabrinutost u pogledu nadzora i najbolje prakse te osigurala neometana razina suradnje i održala integrirana tržišta kapitala;

54.  podsjeća da će se prava iz sustava putovnice, koja se temelje na uzajamnom priznavanju te usklađenim nadzornim pravilima i praksama na unutarnjem tržištu, na kraju prijelaznog razdoblja prestati primjenjivati između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, s obzirom na to da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja; naglašava da se nakon toga razdoblja pristup europskom financijskom tržištu mora temeljiti na autonomnom okviru istovjetnosti EU-a; međutim podsjeća na ograničeni opseg odluka o istovjetnosti;

55.  ističe da će Komisija provesti procjenu istovjetnosti financijskih usluga Ujedinjene Kraljevine te da će istovjetnost jedino moći biti priznata ako su regulatorni i nadzorni režim i standardi Ujedinjene Kraljevine potpuno jednaki onima EU-a; poziva na to da se ta procjena provede što je prije moguće kako bi se ispunila obveza iz Političke izjave; podsjeća da EU može jednostrano povući status istovjetnosti u bilo kojem trenutku;

56.  podsjeća da se velika količina izvedenica denominiranih u eurima poravnava u Ujedinjenoj Kraljevini, što bi moglo imati posljedice na financijsku stabilnost Europske unije;

Carina

57.  prima na znanje namjeru Ujedinjene Kraljevine da ne traži produženje svog trenutačnog statusa na jedinstvenom tržištu i u carinskoj uniji; naglašava važnost očuvanja integriteta carinske unije i njezinih postupaka, čime se jamči sigurnost i zaštita potrošača i gospodarskih interesa EU-a i njegovih poduzeća; naglašava potrebu za većim ulaganjem u instrumente za carinske provjere na zajedničkim tranzitnim točkama na granicama i, gdje je to relevantno i prikladno, za daljnjom međusobnom koordinacijom i razmjenom informacija, kao i za mogućnošću uspostave stalnog ureda EU-a u Sjevernoj Irskoj koji bi se bavio carinskim usklađenošću;

58.  ističe da bi se svakim budućim sporazumom trebali uspostaviti sveobuhvatni mehanizmi carinske suradnje kako bi se olakšala prekogranična trgovina kao i mehanizmi suradnje između carinskih tijela i tijela za nadzor tržišta; nadalje poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu, ako je to relevantno i prikladno, da rade na pojednostavljenju zahtjeva i formalnosti carinskih postupaka za trgovce ili gospodarske subjekte, uključujući MSP-e;

59.  ističe da bi EU i Ujedinjena Kraljevina trebali težiti održavanju visoke razine konvergencije njihova carinskog zakonodavstva i praksi s ciljem osiguravanja učinkovitih carinskih kontrola i carinjenja, provedbe carinskog zakonodavstva i zaštite financijskih interesa stranaka pomoću kapaciteta za povrat nepravedno naplaćenih poreza i carina, uz zaštitne mjere za sustavne povrede primjenjivog carinskog zakonodavstva;

60.  naglašava da bi bilo vrlo poželjno da Ujedinjena Kraljevina zadrži postojeću klasifikaciju proizvoda na temelju integrirane tarife Europske zajednice (TARIC) kako bi se zadržali jednostavni postupci i smanjilo regulatorno opterećenje;

Potrošačka politika

61.  naglašava da se svakim budućim sporazumom moraju čuvati trenutačno važeći standardi EU-a za zaštitu potrošača i prava građana u okviru pravne stečevine EU-a; smatra da bi sporazum trebao osigurati dodanu vrijednost potrošačima iz EU-a pružanjem najboljeg okvira za zaštitu prava potrošača i za izvršavanje obveza trgovaca;

62.  smatra da je iznimno važno zajamčiti sigurnost proizvoda koji se uvoze iz Ujedinjene Kraljevine, i to u pogledu njihove usklađenosti sa standardima EU-a;

63.  naglašava važnost regulatorne i administrativne suradnje popraćene, kada je to relevantno i prikladno, adekvatnim parlamentarnim nadzorom i neregresijskom obvezom, u uklanjanju necarinskih prepreka i ostvarivanju ciljeva od javnog interesa kako bi se zaštitili interesi potrošača u EU-u i osigurala sigurna i pouzdana okolina za potrošače i poduzeća na internetu te kako bi se suzbile nepoštene poslovne prakse;

Ribolov

64.  ponavlja da se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ne može sklopiti sveobuhvatan sporazum ako u njega ne bude uključen cjelovit, uravnotežen i dugoročan sporazum o ribarstvu i pitanjima povezanima s ribarstvom koji će pod optimalnim uvjetima očuvati nastavak pristupa vodama, resursima i tržištima predmetnih strana, kao i nastavak postojećih ribolovnih aktivnosti;

65.  podsjeća da će se najveća uzajamna korist ostvariti zaštitom zajedničkih ekosustava i održivim upravljanjem njihovim iskorištavanjem, što će se postići zadržavanjem postojećeg uzajamnog pristupa vodama i ribolovnim resursima u cilju očuvanja postojećih ribolovnih aktivnosti te utvrđivanjem zajedničkih, dosljednih, jasnih i stabilnih načela i pravila koja omogućuju uzajamno otvoren pristup proizvoda ribarstva i akvakulture tržištima i pritom ne stvaraju gospodarske ili društvene napetosti zbog neuravnoteženog tržišnog natjecanja; ustraje na potrebi za sveobuhvatnim okvirom upravljanja kako bi se zajamčilo da svako kršenje odredbi o uzajamnom pristupu vodama i resursima može biti podložno sankcijama, uključujući obustavu povlaštenih carina na robu iz Ujedinjene Kraljevine na tržištu EU-a;

66.  naglašava da je u sporazum potrebno uključiti postotke raspodjele koji se trenutačno primjenjuju za stokove koje će obje strane dijeliti iz Priloga FISH-2 (dodjela ribolovnih mogućnosti) u skladu s važećim načelom relativne stabilnosti;

67.  poziva obje strane da zadrže postojeće udjele u kvotama te stabilnu i konstantnu raspodjelu ribolovnih prava; naglašava važnost dugoročnog upravljanja resursima na temelju poštovanja načela ZRP-a, poput najvišeg održivog prinosa (MSY) i tehničkih mjera, njegovih regionalnih alata za upravljanje kao što su Višegodišnji planovi za Sjeverno more i zapadne vode te Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji, koji su dosad doprinijeli poboljšanju stanja ribljih stokova u korist flota država članica EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

68.  naglašava da se sporazumom mora osigurati da tehničke mjere ili zaštićena morska područja budu uzajamni, nediskriminirajući i razmjerni te da de facto ne predstavljaju način isključivanja plovila EU-a iz voda Ujedinjene Kraljevine; ustraje na tome da sporazum ne smije voditi do smanjenja okolišnih i socijalnih standarda EU-a;

69.  apelira na Komisiju da uvrsti odredbe o sprečavanju i suzbijanju nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti (ribolov NNN) u vodama EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

70.  naglašava da su potrebni odgovarajući mehanizmi za suradnju i savjetovanje, zajednički znanstveni pristup i jamstva da će Ujedinjena Kraljevina i dalje doprinositi prikupljanju podataka i znanstvenoj procjeni stokova kao temelj za buduće odluke zajedničkog upravljanja ribarstvom u svim zajedničkim morskim bazenima; apelira na EU i Ujedinjenu Kraljevinu da i dalje aktivno i lojalno surađuju na pitanjima kontrole ribarstva i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

Prava građana i slobodno kretanje osoba

71.  napominje sa žaljenjem da je Ujedinjena Kraljevina odlučila da se načelo slobodnog kretanja osoba između EU-a i Ujedinjene Kraljevine više neće primjenjivati nakon prijelaznog razdoblja; inzistira na tome da je potrebno da se budućim partnerstvom obuhvate ambiciozne odredbe o kretanju osoba na temelju potpunog reciprociteta i nediskriminacije među državama članicama; ponovno ističe činjenicu da pristup Ujedinjene Kraljevine unutarnjem tržištu mora biti razmjeran obvezama koje je preuzela kako bi se olakšala mobilnost ljudi; naglašava da režim prelaska granice ne bi smio stvoriti opterećujuću administrativnu ili financijsku prepreku;

72.  ističe da je potrebno da se posebna pozornost posveti potrebama djece iz mješovitih obitelji u kojima je samo jedan od roditelja građanin EU-a te da se osiguraju odgovarajući pravni mehanizmi za rješavanje sporova među roditeljima, primjerice u slučaju razvoda;

73.  smatra da bi se sporazumi o mobilnosti, uključujući putovanje bez vize za kratkotrajni boravak, trebali temeljiti na nediskriminaciji među državama članicama EU-a i potpunom reciprocitetu te da bi trebali uključivati pravnu stečevinu EU-a o mobilnosti, pravilima o upućivanju radnika i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti;

74.  smatra da daljnja kodifikacija prava građana putem pravno obvezujućih odredbi mora biti neizostavan dio teksta budućeg sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; smatra da mora uključivati situaciju prekograničnih radnika, čija bi sloboda kretanja trebala biti zajamčena i temeljiti se na nediskriminaciji i reciprocitetu; poziva na to da se razmotri bolja regulacija u pogledu uvjeta ulaska i boravka u svrhu istraživanja, studiranja, osposobljavanja, volonterstva, programa razmjene učenika ili obrazovnih projekata, obavljanja poslova au pair i volonterstva u okviru Europskih snaga solidarnosti te da bi sve navedeno trebalo biti dio budućeg sporazuma, a ne prepušteno nacionalnim propisima; podsjeća da je kriza prouzročena bolešću COVID-19 ukazala na ovisnost ključnih sektora u Ujedinjenoj Kraljevini, kao što su javno zdravstvo ili poljoprivreda, o radnicima iz EU-a, uključujući sezonsku radnu snagu;

Koordinacija rada, mobilnosti i socijalne sigurnosti

75.  žali zbog toga što Vlada Ujedinjene Kraljevine nije još ispunila svoju obvezu u pogledu donošenja novog Zakona o zapošljavanju te apelira na Ujedinjenu Kraljevinu da to učini prije kraja prijelaznog razdoblja; upućuje u tom smislu posebno na nedavno donijete zakonodavne akte Unije čiji se rokovi za prijenos podudaraju s prijelaznim razdobljem; naglašava da je iznimno važno izbjeći bilo kakve praznine zbog kojih radnička prava ne bi bila zaštićena ni postojećim pravom Unije ni Zakonom o zapošljavanju Ujedinjene Kraljevine;

76.  podsjeća na važnost očuvanja postojećih i budućih prava u području socijalne sigurnosti zahvaćenih osoba u svim dimenzijama; poziva pregovarače o sporazumu da tim pravima građana daju prioritet u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti svim sredstvima i da osiguraju neprekinutu primjenu pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u svim poglavljima;

77.  žali, međutim, zbog nedostatka posebnih odredbi o davanjima za nezaposlenost za prekogranične i pogranične radnike te stoga potiče EU i Ujedinjenu Kraljevinu da preispitaju odgovarajuće odredbe o davanjima za nezaposlenost za prekogranične i pogranične radnike;

78.  ističe važnost dinamičkog sporazuma o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti; naglašava da odredbama konačnog sporazuma o mobilnosti osoba moraju biti obuhvaćena razmjerna i snažna prava u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u skladu s političkom izjavom;

Zaštita podataka

79.  naglašava važnost zaštite podataka kao temeljnog prava i ključnog pokretača digitalnog gospodarstva; podsjeća da Komisija, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, mora dokazati da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je „u osnovi jednakovrijedna” onoj koju pruža pravni okvir EU-a, među ostalim za daljnje prijenose u treće zemlje, kako bi mogla proglasiti da je okvir Ujedinjene Kraljevine za zaštitu podataka primjeren;

80.  podsjeća da Zakon Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka omogućuje opće i široko izuzeće od načela zaštite podataka i prava osoba čiji se podaci obrađuju pri obradi osobnih podataka u svrhu imigracije; zabrinut je da građani koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine nisu zaštićeni na isti način kao i njezini državljani kad se njihovi podaci obrađuju u okviru tog izuzeća, što je u suprotnosti s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(15); nadalje, smatra da pravni okvir Ujedinjene Kraljevine o zadržavanju elektroničkih telekomunikacijskih podataka ne ispunjava uvjete relevantne pravne stečevine EU-a kako ih tumači Sud EU-a te stoga trenutačno ne ispunjava uvjete za primjerenost;

81.  ističe i podupire buduće partnerstvo koje se temelji na obvezama poštovanja temeljnih prava, uključujući odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, što je nužan uvjet za predviđenu suradnju, te automatskoj suspenziji sporazuma o izvršavanju zakonodavstva ako Ujedinjena Kraljevina stavi izvan snage nacionalno pravo kojim se provodi Europska konvencija o ljudskim pravima; poziva Komisiju da posebnu pozornost posveti pravnom okviru Ujedinjene Kraljevine pri procjeni njegove sukladnosti s pravom EU-a; zalaže se za to da se uzme u obzir sudska praksa Suda Europske unije u tom području, kao što je predmet Schrems, i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava;

82.  stajalište je da, ako se Ujedinjena Kraljevina izričito ne obveže na provedbu Europske konvencije o ljudskim pravima i ne prihvati ulogu Suda Europske unije, sporazum o pravosudnoj i policijskoj suradnji u kaznenim stvarima neće biti moguć; žali zbog toga što je Ujedinjena Kraljevina odbila pružiti čvrsta jamstva u pogledu temeljnih prava i individualnih sloboda te je ustrajala na snižavanju postojećih standarda i odstupanju od dogovorenih mehanizama zaštite podataka, uključujući korištenjem masovnog nadzora;

83.  poziva Komisiju da prethodno navedene elemente uzme u obzir pri procjeni primjerenosti pravnog okvira Ujedinjene Kraljevine u pogledu razine zaštite osobnih podataka te da zajamči da je Ujedinjena Kraljevina riješila probleme utvrđene u ovoj Rezoluciji prije nego što proglasi primjerenim zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka u skladu s pravom Unije kako ga tumači Sud Europske unije; poziva Komisiju da također zatraži savjet Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka;

Sigurnost, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

84.  ponavlja da bi se trebao ostvariti konkretan napredak u području sigurnosti, izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima kako bi se omogućio dogovor o sveobuhvatnoj i učinkovitoj suradnji koja bi bila uzajamno korisna za sigurnost građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

85.  oštro se protivi zahtjevu Ujedinjene Kraljevine da dobije izravan pristup informacijskim sustavima EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova; u tom pogledu još jednom naglašava da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja izvan schengenskog područja, ne može imati izravan pristup podacima iz informacijskih sustava EU-a; upozorava da bi svaka razmjena informacija s Ujedinjenom Kraljevinom, uključujući osobne podatke, trebala podlijegati strogim zaštitnim mjerama, uvjetima revizije i nadzora te primjenjivati razinu zaštite osobnih podataka jednaku onoj koja je predviđena pravom Unije;

86.  ističe da se zakonodavstvom o Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) izričito zabranjuje pristup trećih zemalja sustavu i da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja, ne može imati pristup SIS-u; podsjeća da je Vijeće 5. ožujka 2020. izdalo niz preporuka o ozbiljnim kršenjima u primjeni SIS-a od strane Ujedinjene Kraljevine te da Ujedinjena Kraljevina u svojem odgovoru nije izrazila namjeru primjene tih preporuka, čime se krši pravo EU-a; smatra da bi se buduća suradnja između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje trebala temeljiti na uzajamnom povjerenju; ističe da se takva suradnja može dogovoriti samo ako se utvrde čvrsta pravila o zaštiti podataka te ako se uspostave snažni mehanizmi za njihovu provedbu;

87.  ističe da je automatizirana razmjena podataka o DNK-u s Ujedinjenom Kraljevinom u okviru iz Prüma pokrenuta tek 2019. i da će Vijeće uskoro odlučiti o donošenju provedbene odluke kojom bi se Ujedinjenoj Kraljevini omogućilo sudjelovanje u automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka; u tom pogledu ističe da je Parlament u okviru posebnog postupka konzultacija o aktima bivšeg trećeg stupa 13. svibnja 2020. odbacio nacrt odluke Vijeća zbog zabrinutosti u vezi s potpunim reciprocitetom u pogledu razmjene podataka o otiscima prstiju, jamstvima zaštite podataka te vrlo kratkom vremenu primjene; poziva Vijeće da pažljivo razmotri argumente Parlamenta za odbijanje; podsjeća pregovarače da će odluke Vijeća kojima se odobrava ta automatizirana razmjena podataka, ako budu donesene, isteći na kraju prijelaznog razdoblja; naglašava potrebu za time da se pravovremeno postigne sporazum o novim aranžmanima za buduće odnose s obzirom na važnost razmjene informacija u borbi protiv teškog i organiziranog prekograničnog kriminala i terorizma;

88.  zabrinut je zbog nedostatka ambicije pregovaračkog mandata Ujedinjene Kraljevine u važnim područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima; smatra da EU i Ujedinjena Kraljevina mogu pronaći rješenje kojim se omogućuje ambicioznija suradnja od one u okviru Konvencije Vijeća Europe o izručenju;

Migracije, azil i upravljanje granicama

89.  naglašava potrebu za postizanjem dogovora o uvjetima suradnje u pogledu migracije osoba koje nisu državljani dviju strana, pri čemu treba poštovati temeljna prava i ljudsko dostojanstvo i prepoznati potrebu za zaštitom najugroženijih osoba; ponavlja svoj poziv na to da takva suradnja sadrži barem aranžmane kojima se poboljšavaju sigurni i zakoniti načini pristupa međunarodnoj zaštiti, među ostalim spajanjem obitelji;

90.  ističe potrebu za snažnom suradnjom dviju strana u cilju borbe protiv krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima, u skladu s međunarodnim pravom, koje će se i dalje primjenjivati na granicu između Ujedinjene Kraljevine i EU-a;

91.  ustraje u tome da Ujedinjena Kraljevina ne može birati koje elemente pravne stečevine EU-a o azilu i migracijama želi zadržati;

92.  naglašava još jednom potrebu za usvajanjem plana o spajanju obitelji, koji bi trebao biti spreman za stupanje na snagu na kraju prijelaznog razdoblja;

93.  parlament u okviru takvog plana i općenito podsjeća pregovarače na obvezu EU-a i Ujedinjene Kraljevine da zaštite svu djecu na svojem teritoriju te u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. (UNCRC poziva države članice da, nakon što Ujedinjena Kraljevina iznese konkretne prijedloge, Komisiji daju mandat za pregovore o planu spajanja obitelji za tražitelje azila);

94.  naglašava važnost koordiniranog pristupa EU-a svim tim pitanjima s obzirom na to da bi bilateralni sporazumi između Ujedinjene Kraljevine i pojedinih država članica o pitanjima kao što su spajanje obitelji tražitelja azila ili izbjeglica te sporazumi o premještanju ili ponovnom prihvatu mogli imati negativne posljedice na dosljednost politike EU-a o azilu i migracijama; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da teže uravnoteženom i konstruktivnom pristupu u svim tim pitanjima;

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma

95.  poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da u budući sporazum o partnerstvu uvrste odredbe o politici sprječavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, uključujući mehanizam razmjene informacija; podsjeća da su se u Političkoj izjavi EU i Ujedinjena Kraljevina obvezali premašiti standarde Radne skupine za financijsko djelovanje o sprječavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva te zaustaviti anonimnost povezanu s uporabom virtualnih valuta, uključujući putem kontrole dužne pažnje klijenata;

96.  poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da u sporazum o novom partnerstvu uvrste posebne odredbe o nadzoru financijskih i nefinancijskih obveznika u kontekstu okvira za sprječavanje pranja novca;

Porezna pitanja

97.  poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da kao prioritet odrede usklađenu borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza; poziva strane da suradnjom predviđenom u Kodeksu ponašanja EU-a pri oporezivanju poduzeća riješe pitanje štetnih poreznih praksi; napominje da je Ujedinjena Kraljevina visoko rangirana prema pokazateljima Komisije koji je identificiraju kao državu koja ima značajke koje bi poduzeća mogla iskoristiti za izbjegavanje poreza; poziva na to da se budućim sporazumom posebno riješi to pitanje; napominje da će se na kraju prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina smatrati trećom zemljom i da će je stručna skupina za Kodeks ponašanja pri oporezivanju poduzeća morati preispitati prema kriterijima uspostavljenima za EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da zajamče potpunu administrativnu suradnju kako bi se osigurala sukladnost sa zakonodavstvom o PDV-u te zaštitom i povratom prihoda od PDV-a;

Borba protiv klimatskih promjena i zaštita okoliša

98.  smatra da bi se Ujedinjena Kraljevina trebala u potpunosti uskladiti sa sadašnjim i budućim okvirom klimatske politike EU-a, uključujući revidirane ciljeve za 2030. i 2040. te smjernice za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.;

99.  smatra da bi Ujedinjena Kraljevina trebala uvesti sustav određivanja cijena ugljika barem jednakog opsega i učinkovitosti kao što je predviđeno sustavom EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS) te da bi trebala primjenjivati ista načela u pogledu upotrebe vanjskih kredita do kraja prijelaznog razdoblja; nadalje smatra da bi se, ako Ujedinjena Kraljevina zatraži da se njezin sustav trgovanja emisijama poveže sa sustavom EU-a za trgovanje emisijama, trebala primjenjivati sljedeća dva uvjeta za razmatranje takvog zahtjeva: sustav trgovanja emisijama Ujedinjene Kraljevine ne bi smio ugroziti integritet sustava EU-a za trgovanje emisijama, posebno njegovu ravnotežu između prava i obveza, te bi trebao odražavati stalno povećanje opsega i učinkovitosti sustava EU-a za trgovanje emisijama; naglašava da bi sustav utvrđivanja cijena ugljika trebao biti uspostavljen prije glasovanja u Parlamentu o tome treba li dati suglasnost za nacrt sporazuma;

100.  naglašava da je važno pobrinuti se za odgovarajuće praćenje i procjenu kvalitete zraka i vode u Ujedinjenoj Kraljevini uz usvajanje zajedničkih standarda i ciljeva; nadalje ističe da je važno da Ujedinjena Kraljevina provodi ograničenja emisija i druge odredbe dogovorene u okviru Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća(16) te da se dinamično uskladi s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća(17) uključujući ažuriranja referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama;

Javno zdravstvo

101.  naglašava da će Ujedinjena Kraljevina, ako želi biti uvrštena na popis zemalja kojima je dopušten izvoz robe u EU koje podliježu sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, morati u potpunosti poštovati zahtjeve EU-a za tu robu, uključujući zahtjeve povezane s proizvodnim postupcima; osim toga, naglašava da bi se posebno trebala u potpunosti poštovati pravila o podrijetlu prehrambenih proizvoda te da bi trebalo definirati jasna pravila u vezi s transformacijom prehrambenih proizvoda u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi se spriječilo zaobilaženje uvjeta EU-a, posebno u kontekstu mogućih sporazuma o slobodnoj trgovini između Ujedinjene Kraljevine i drugih zemalja;

102.  naglašava da će se Ujedinjena Kraljevina morati uskladiti s propisima EU-a o genetski modificiranim organizmima i proizvodima za zaštitu bilja; smatra da bi strane trebale nastojati smanjiti upotrebu pesticida i rizike povezane s njima; stoga naglašava da je potrebno da obje strane nastave raditi na smanjenju upotrebe antibiotika u uzgoju životinja te da i dalje zabranjuju njihovu upotrebu za poticanje rasta te smanje neprimjerenu ili nepotrebnu upotrebu kod ljudi;

103.  naglašava važnost sprječavanja nestašice lijekova i medicinskih proizvoda; potiče nacionalna tijela i dionike da zajamče završetak postupka preraspodjele nacionalno odobrenih lijekova do kraja prijelaznog razdoblja; stoga poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da dugoročno surađuju kako bi spriječile i otkrile utvrđene i nove prijetnje zdravstvenoj sigurnosti te se pripremile i odgovorile na njih; u tom pogledu poziva na kontinuiranu suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako bi se učinkovito suzbila pandemija bolesti COVID 19; smatra da, ako jedna od strana ne poduzme odgovarajuće mjere za suzbijanje prijetnji zdravlju, druga strana može donijeti jednostrane mjere za zaštitu javnog zdravlja;

104.  naglašava važnost poštovanja zakonodavstva EU-a o farmaceutskim proizvodima, medicinskim uređajima, sigurnosti kemikalija, uključujući endokrino disruptivne kemikalije, uz istodobno jamčenje stalnog pristupa lijekovima i medicinskim uređajima, te ističe činjenicu da će poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine u svakom slučaju podlijegati istim obvezama koje se primjenjuju na poduzeća izvan EGP-a; osim toga, naglašava potrebu za postavljanjem snažnih uvjeta u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koji nadilaze sporazum WTO-a kako bi se unutarnje tržište EU-a, a posebno potrošači, zaštitili od svih rizika povezanih s uvozom ili izvozom proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu;

Promet

105.  naglašava da bi predviđeno partnerstvo na temelju bliskih ekonomskih veza i zajedničkih interesa trebalo omogućiti stalnu i nesmetanu povezanost za sve načine prijevoza na koje se primjenjuje reciprocitet te osigurati jednake uvjete, posebno u pogledu socijalnih, radnih i okolišnih standarda i prava putnika; podsjeća na to da bi navedeno partnerstvo također trebalo obuhvatiti specifičnu situaciju tunela La Manche, posebno kad je riječ o aspektima sustava sigurnosti i odobrenja;

106.  smatra da bi se u budućoj suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom trebali predvidjeti prometni projekti od zajedničkog interesa i poticati dobra prekogranična trgovina i poslovni uvjeti, a posebno bi se trebalo olakšati i pomoći malim i srednjim poduzećima da izbjegnu svako dodatno administrativno opterećenje;

107.  smatra da bi trebalo predvidjeti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u prekograničnim istraživačkim i razvojnim programima EU-a u području prometa na temelju zajedničkih interesa;

108.  podsjeća da je važno da je Komisija tijekom pregovora jedini pregovarač EU-a te da države članice ne započinju bilateralne pregovore; međutim, potiče Komisiju da zastupa interese svake države članice u konačnom sveobuhvatnom sporazumu;

109.  naglašava da prava i povlastice podrazumijevaju i obveze te da bi razina pristupa unutarnjem tržištu EU-a trebala biti sukladna opsegu regulatornog usklađivanja i obveza koje su dogovorene u pogledu poštovanja jednakih uvjeta za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje na temelju minimalnih zajedničkih standarda primjenjivih u EU-u;

110.  podsjeća da je zrakoplovstvo jedini način prijevoza koji nema rezervni pravni oslonac u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a) u slučaju da se sporazum ne postigne prije kraja prijelaznog razdoblja;

111.  smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo uključivati ambiciozno i sveobuhvatno poglavlje o zračnom prometu kojim bi se zajamčili strateški interesi EU-a te koje obuhvaća odgovarajuće odredbe o pristupu tržištu, ulaganjima i operativnoj i komercijalnoj fleksibilnosti (na primjer let pod zajedničkom oznakom), uzimajući u obzir uravnotežena prava i obveze, a trebalo bi podrazumijevati i blisku suradnju u području zračne sigurnosti i upravljanja zračnim prometom;

112.  naglašava da bi svako eventualno dodjeljivanje nekih elemenata uvrštenih u takozvanu petu slobodu (zračna sloboda) trebalo biti ograničeno i uključivati uravnotežene i odgovarajuće obveze u interesu EU-a;

113.  napominje da aktualni okvir Europske konferencije ministara prijevoza, koji se temelji na ograničenom broju dozvola, nije prikladan za odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, uzimajući u obzir opseg tereta koji se prevozi cestom između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; u tom pogledu naglašava da bi trebalo uvesti odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle prijetnje javnom redu i spriječili poremećaji u prometnim tokovima prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima; u tom kontekstu ističe važnost poboljšanih direktnih morskih ruta od Irske do kontinenta, čime bi se smanjila ovisnost o „kopnenom mostu” Ujedinjene Kraljevine;

114.  naglašava da se prijevoznicima tereta iz Ujedinjene Kraljevine ne mogu dati ista prava i povlastice kao prijevoznicima tereta iz EU-a u pogledu cestovnog prijevoza tereta;

115.  smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo uključivati pravo na tranzit za vožnje natovarenih i nenatovarenih vozila iz teritorija jedne stranke na teritorij iste stranke preko teritorija druge stranke;

116.  smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvaćati jednake uvjete posebice u pogledu radnog vremena i trajanja odmora, upućivanja vozača, tahografa, mase i dimenzija vozila, kombiniranog prijevoza i obuke osoblja, kao i određene odredbe koje bi trebale osigurati usporedivu razinu zaštite prijevoznika i vozača;

117.  inzistira na tome da protočnost pomorske trgovine između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, slobodno kretanje putnika, pomoraca, te zaposlenika na kopnu i moru bude prioritet; u tom pogledu naglašava da bi EU i Ujedinjena Kraljevina trebali osigurati da se uspostave odgovarajući granični i carinski sustavi kako bi se spriječila kašnjenja i poremećaji;

Kultura i obrazovanje

118.  smatra da bi se Sporazumom trebalo pojasniti da se kulturna i jezična raznolikost održava u skladu s Konvencijom UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja;

119.  pozdravlja nedvosmislenu izjavu u pregovaračkim smjernicama da bi budući odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine također trebali obuhvaćati dijalog i razmjenu u područjima obrazovanja i kulture; poziva Komisiju da pri pregovaranju o relevantnim odredbama o mobilnosti uzme u obzir specifičnu prirodu kulturnog sektora; međutim, zabrinut je zbog toga što odredbe kojima se uređuje ulazak i privremeni boravak fizičkih osoba u poslovne svrhe iz nacrta teksta sporazuma koji je objavila Komisija ne zadovoljavaju potrebe kulturnog i kreativnog sektora te bi mogle ometati kontinuiranu kulturnu razmjenu;

120.  bezrezervno podržava jasan stav u pregovaračkim smjernicama po kojem bi audiovizualne usluge trebale biti isključene iz područja primjene gospodarskog partnerstva te apelira na Komisiju da ostane nepokolebljiva u svojem stajalištu;

121.  ističe da se pristup tržištu audiovizualnih usluga u Uniji može osigurati samo ako se u potpunosti provodi Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća(18) tako da se objema stranama odobre ista prava na reemitiranje; podsjeća da će se nakon isteka prijelaznog razdoblja sadržaji podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine i dalje klasificirati kao „europska djela” sve dok su djela podrijetlom iz država koje nisu članice EU-a i država izvan EGP-a koje su stranke Konvencije Vijeća Europe o prekograničnoj televiziji uključena u kvotu sadržaja „europskih djela”;

122.  pozdravlja to što su uključena pitanja koja se odnose na vraćanje ili restituciju nezakonito iznesenih kulturnih dobara u njihove zemlje podrijetla; također naglašava važnost nastavka suradnje s Ujedinjenom Kraljevinom u tom području;

Okvir za financijsko upravljanje i nadzor

123.  poziva na jamčenje i poštovanje prava pristupa službi Komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), kao i prava na nadzor koji provodi Parlament; podsjeća da Sud Europske unije mora biti prihvaćen kao nadležni sud u predmetima koji se odnose na poštovanje i tumačenje prava EU-a;

Sudjelovanje u programima Unije

124.  preporučuje da Komisija prida posebnu pozornost sljedećim primjenjivim načelima i uvjetima koji se odnose i na „sudjelovanje u programima Unije” i na „horizontalne aranžmane i upravljanje”;

   (a) da poduzme potrebne mjere kako bi se osiguralo da se općim načelima i uvjetima koji će se donijeti u sklopu predviđenog partnerstva u vezi sa sudjelovanjem u programima Unije obuhvati zahtjev da Ujedinjena Kraljevina pravedno i odgovarajuće financijski doprinese svakom programu u kojem sudjeluje, i u pogledu naknade za sudjelovanje i u pogledu operativnog doprinosa;
   (b) da zajamči da opće pravilo za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u bilo kojem programu bude u skladu sa standardnim uvjetima koji se primjenjuju za sudjelovanje trećih zemalja te da podrazumijeva sudjelovanje tijekom cijelog trajanja predmetnog programa i u svim njegovim dijelovima, osim ako je djelomično sudjelovanje opravdano razlozima kao što je povjerljivost; preporučuje da se zajamči predvidljivost za sudionike u programima EU-a koji su uspostavljeni u EU-u i stabilnost u smislu dodjele proračunskih sredstava;
   (c) da zajamči da sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a ne podrazumijeva ukupni neto prijenos iz proračuna EU-a Ujedinjenoj Kraljevini i da EU može jednostrano obustaviti ili prekinuti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u svakom programu ako uvjeti za sudjelovanje nisu ispunjeni ili ako Ujedinjena Kraljevina ne plati svoj financijski doprinos;
   (d) da osigura da u Sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom postoje potrebne mjere za rješavanje financijskih nepravilnosti, prijevara, pranja novca i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije te da zajamči zaštitu financijskih interesa EU-a;

125.  smatra da je važno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u skladu s općim načelima za sudjelovanje trećih zemalja u programima Unije u prekograničnim, kulturnim, razvojnim, obrazovnim i istraživačkim programima kao što su Erasmus +, Kreativna Europa, Obzor, Europsko istraživačko vijeće, program LIFE, transeuropska prometna mreža (TEN-T), Instrument za povezivanje Europe (CEF), jedinstveno europsko nebo (SES), Interreg, zajedničke tehnološke inicijative kao što su Clean Sky I i II, Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu (SESAR), ERIC-ovi, Galileo, Copernicus, Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS), Okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru (SST) te javno-privatna partnerstva;

126.  očekuje da će se sporazumom riješiti odnos Ujedinjene Kraljevine s Euratomom i projektom ITER te utjecaj povlačenja na imovinu i obveze; očekuje od Ujedinjene Kraljevine i da poštuje najviše standarde nuklearne sigurnosti te standarde sigurnosti i zaštite od zračenja;

127.  smatra da bi Ujedinjena Kraljevina, ako bi u konačnici željela sudjelovati na unutarnjem tržištu, trebala doprinositi kohezijskim fondovima za razdoblje 2021. – 2027., kao što je slučaj s državama EGP-a;

128.  smatra da bi se novim sporazumom trebale uzeti u obzir potrebe regija EU-a pogođenih povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

129.  naglašava da je iznimno važno da se program PEACE nastavi u Sjevernoj Irskoj i pograničnim regijama Irske i da njime samostalno upravlja posebno tijelo za programe EU-a;

130.  smatra da bi se trebala nastaviti suradnja na pitanjima od zajedničkog interesa između najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja EU-a, s jedne strane, i prekomorskih zemalja i područja Ujedinjene Kraljevine, s druge strane, posebno u karipskom području i na Pacifiku; traži po potrebi posebne odredbe kako bi se omogućili budući zajednički projekti u okviru Europskog razvojnog fonda i kohezijskih fondova; također smatra da treba zadržati odgovarajuću razinu potpore za preostale prekomorske zemlje i područja;

131.  ističe da stavljanjem na raspolaganje financijskih sredstava iz proračuna EU-a Fond solidarnosti Europske unije predstavlja konkretan izraz solidarnosti u situaciji kada ozbiljne posljedice za, među ostalim, gospodarstvo pogode jednu ili više regija EU-a ili zemlje koja se prijavljuje za pristupanje;

132.  ističe potrebu za povezivanjem sudjelovanja u programima s usklađivanjem s povezanim politikama, kao što su politike u području klimatskih promjena i kibersigurnosti;

133.  smatra da bi sporazum o suradnji u području energije, usklađen s cjelokupnim sporazumom o budućim odnosima te utemeljen na čvrstom upravljanju i ravnopravnim uvjetima, bio od zajedničkog interesa za obje strane;

134.  ističe da je za osiguravanje kontinuiteta jedinstvenog tržišta električne energije na irskom otoku nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine potrebna kontinuirana provedba energetske osi EU-a u Sjevernoj Irskoj;

135.  smatra da bi Ujedinjena Kraljevina mogla i dalje biti važan partner u svemirskoj politici EU-a; ističe da se u pregovorima treba riješiti budući pristup Ujedinjene Kraljevine svemirskom programu EU-a u skladu s primjenjivim zakonskim okvirom za sudjelovanje trećih zemalja u svemirskom programu EU-a, štiteći pritom interese EU-a;

Intelektualno vlasništvo

136.  ističe da bi predviđeni sporazum trebao također sadržavati čvrste i provedive mjere za priznavanje i visoku razinu zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla, kao i prava intelektualnog vlasništva, kao što su autorsko pravo i srodna prava, žigovi i industrijski dizajn, patenti i poslovne tajne, na temelju sadašnjeg i budućeg pravnog okvira EU-a, bez ugrožavanja pristupa cjenovno pristupačnim lijekovima, kao što su generički lijekovi; smatra da bi se time također trebala zajamčiti mogućnost bliske bilateralne suradnje između Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i ureda za intelektualno vlasništvo u Ujedinjenoj Kraljevini;

Pravo trgovačkih društava

137.  napominje da je, kako bi se izbjeglo snižavanje standarda i osigurao pravni položaj u Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u, poželjno da predviđeni sporazum sadrži minimalne zajedničke standarde u pogledu osnivanja i provođenja operacija, zaštite dioničara, vjerovnika ili zaposlenika, izvješćivanja trgovačkih društava i njihove revizije te pravila o transparentnosti, kao i u pogledu uzajamnog priznavanja sudskih odluka o restrukturiranju i stečaju ili nesolventnosti;

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima, među ostalim u obiteljskim pitanjima

138.  ističe da je pravosudna suradnja u građanskim stvarima od ključne važnosti kako bi se osigurala buduća trgovinska i poslovna interakcija između građana i trgovačkih društava te pružila sigurnost i dovoljna zaštita stranaka u prekograničnim transakcijama i drugim aktivnostima; smatra da bi se stoga trebalo pažljivo razmotriti bi li Luganska konvencija mogla biti prikladno rješenje koje bi EU-u omogućilo da zadrži opću ravnotežu svojih odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama ili bi bilo primjerenije pronaći novo rješenje kojim bi se moglo osigurati „dinamičko usklađivanje” između dviju strana;

139.  naglašava da bi predviđeni sporazum posebno trebao sadržavati smisleno i sveobuhvatno rješenje u pogledu bračne zajednice, roditeljske odgovornosti i drugih obiteljskih pitanja; u tom kontekstu napominje da se uzajamne provedbene odredbe o obiteljskim pitanjima u predviđenom sporazumu ne bi trebale temeljiti samo na načelu uzajamnog povjerenja pravosudnih sustava već i na postojanju određenih ustavnih jamstava i zajedničkih standarda u području temeljnih prava;

Razvojna suradnja i humanitarna pomoć

140.  napominje da je Ujedinjena Kraljevina i dalje jedan od najvećih bilateralnih donatora na svijetu i ističe da EU prilikama za suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom treba pristupiti u duhu partnerstva; žali što će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ostaviti prazninu u cjelokupnoj politici razvojne suradnje i humanitarne pomoći EU-a;

141.  naglašava središnju ulogu EU-a i Ujedinjene Kraljevine u rješavanju zajedničkih izazova posredstvom razvojne politike i humanitarne pomoći; ističe da je u tom pogledu važno težiti usklađenosti politika u interesu razvoja;

142.  naglašava važnost snažnog partnerstva koje uključuje pristup razvoju temeljen na pravima te jamčenje trajne predanosti i suradnje u postizanju ciljeva održivog razvoja, ljudskih prava, iskorjenjivanja siromaštva i provedbi Pariškog sporazuma, nadalje, ističe važnost pružanja usklađenih odgovora na humanitarne krize i temeljnih načela humanitarne pomoći,

143.  uvjeren je da se partnerstvo u razdoblju nakon Sporazuma iz Cotonoua i zajednička strategija Afrike i EU-a mogu poboljšati djelotvornom suradnjom s Ujedinjenom Kraljevinom, s obzirom na njezinu snažnu prisutnost u Africi te na Karibima i Pacifiku; naglašava da bi EU, Ujedinjena Kraljevina i zemlje AKP-a trebali na svim razinama surađivati u skladu s načelima partnerstva, solidarnosti i komplementarnosti;

Sigurnost i vanjski poslovi

144.  prima na znanje činjenicu da u pregovaračkim ciljevima Ujedinjene Kraljevine objavljenim 27. veljače 2020. stoji da će se vanjska politika odrediti isključivo u okviru šireg prijateljskog dijaloga i suradnje između Ujedinjene Kraljevine i EU-a, čime je to ključno područje degradirano, postavši dijelom neinstitucionaliziranog odnosa koji će se utvrditi u kasnijoj fazi;

145.  žali što je to u suprotnosti s odredbama Političke izjave, kojom se predviđa ambiciozno, široko, produbljeno i fleksibilno partnerstvo u području vanjske politike, sigurnosti i obrane te traži uspostavu budućeg širokog, sveobuhvatnog i uravnoteženog sigurnosnog partnerstva EU-a i Ujedinjene Kraljevine, na što je Ujedinjena Kraljevina pristala;

146.  podsjeća na stajalište EU-a da bi vanjska politika, sigurnost i obrana trebale biti dio sveobuhvatnog sporazuma o budućem odnosu EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

147.  žali zbog činjenice da Ujedinjena Kraljevina ne pokazuje ambicije za odnose s EU-om u području vanjske politike, sigurnosti i obrane te da one izričito nisu obuhvaćene mandatom Ujedinjene Kraljevine i stoga nisu dio 11 pregovaračkih stolova;

148.  podsjeća da EU i Ujedinjena Kraljevina dijele načela, vrijednosti i interese; naglašava da je u interesu obiju strana održati ambicioznu, blisku i trajnu suradnju poštujući autonomiju EU-a u obliku zajedničkog okvira za vanjsku i sigurnosnu politiku na temelju članka 21. UEU-a te uzimajući u obzir Povelju UN-a i savez NATO u sljedećim područjima:

   (a) promicanje mira;
   (b) zajednički pristup zajedničkim sigurnosnim izazovima i globalnoj stabilnosti u europskom susjedstvu;
   (c) promicanje međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima;
   (d) konsolidacija demokracije i vladavine prava;
   (e) zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda;
   (f) promicanje globalnog blagostanja, održivog razvoja, borbe protiv klimatskih promjena i ublažavanja gubitka biološke raznolikosti;

149.  primjećuje da bi duboko integrirana i koordinirana međunarodna suradnja između Ujedinjene Kraljevine i EU-a bila od velike koristi za obje stranke i za globalni svjetski poredak općenito s obzirom na njihove slične pristupe u pogledu učinkovitog multilateralizma, zaštite mira, sigurnosti i održivosti te obrane i ostvarivanja ljudskih prava; predlaže da se takva koordinacija vodi preko sustavne platforme za savjetovanja na visokoj razini i usklađivanje u pitanjima vanjske politike; naglašava važnost i dodanu vrijednost međuparlamentarne suradnje u globalnim pitanjima;

150.  naglašava da su objema stranama potrebni zajednički odgovori na izazove vanjske, sigurnosne i obrambene politike kao što su terorizam, kiberratovanje, kriza u susjedstvu, poštovanje ljudskih prava, kampanje dezinformiranja i hibridne prijetnje; potiče učinkovit, pravovremen i recipročan dijalog, savjetovanje, koordinaciju i razmjenu informacija i obavještajnih podataka, podložno demokratskom nadzoru koji provode institucije Ujedinjene Kraljevine i EU-a; podsjeća da se razmjena povjerljivih podataka mora organizirati u posebnom okviru;

151.  naglašava da će po završetku prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina postati trećom zemljom bez ikakvog posebnog okvira za odnose, što će znatno utjecati na postojeću suradnju u području vanjske i sigurnosne politike;

152.  poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da ojačaju međunarodni mir i stabilnost, među ostalim izradom zajedničkih strategija o jačanju održavanja mira u okviru UN-a; poziva obje strane da promiču kulturu mira i dijaloga kao sredstvo sprečavanja sukoba, upravljanja sukobima i rješavanja sukoba te prava žena i rodna prava; podupire nastavak postojeće suradnje u tim područjima; poziva na sustavnu preferencijalnu suradnju u operacijama održavanja mira; poziva na pojačanu suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u pitanjima povezanima s demokratskim razvojem, procesima reformi i demokratskim parlamentarnim praksama u trećim zemljama, uključujući promatranje izbora;

153.  izražava snažan interes EU-a za takvo partnerstvo u području vanjskih odnosa i sigurnosti s obzirom na uzajamne koristi koje proizlaze iz stalnog članstva Ujedinjene Kraljevine i Francuske u Vijeću sigurnosti i visokoučinkovitih diplomatskih službi Ujedinjene Kraljevine i država članica EU-a te s obzirom na činjenicu da Ujedinjena Kraljevina ima najjače oružane snage u Europi;

154.  predlaže da se buduće partnerstvo temelji na vrlo bliskoj i redovitoj suradnji i koordinaciji u UN-u, posebno u Vijeću sigurnosti UN-a i Vijeću UN-a za ljudska prava;

155.  naglašava uzajamnu važnost sigurnosti i razvoja; potiče EU i Ujedinjenu Kraljevinu da blisko surađuju na održivom razvoju i humanitarnoj pomoći; podsjeća obje strane na važnost obvezivanja na postizanje cilja izdvajanja udjela od 0,7 % BND-a za službenu razvojnu pomoć i na podupiranje načela usklađenosti politika u interesu razvoja; smatra da partnerstvo nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua i Strategija EU-a za Afriku mogu imati koristi od stvarne suradnje s Ujedinjenom Kraljevinom u kojoj se razmatraju visoki standardi socijalne zaštite, zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i Pariškog sporazuma;

156.  ističe da je u uzajamnom interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine, koji je još i veći zbog njihove geografske blizine, da surađuju na razvoju djelotvornih i istinski interoperabilnih obrambenih kapaciteta, uključujući s Europskom obrambenom agencijom, s kojom bi trebalo sklopiti administrativni sporazum te nastaviti s iznimno vrijednim partnerstvima u okviru NATO-a i programa EU-a za obranu i vanjsku sigurnost, programa Galileo u području kibersigurnosti i borbe protiv ciljnih kampanja dezinformacija i kibernapada kako je pokazala aktualna pandemija bolesti COVID-19; podsjeća da je u pogledu sudjelovanja u javno reguliranoj usluzi programa Galileo moguć i potreban poseban sporazum; također napominje da bi se u pogledu predstojećeg Europskog obrambenog fonda Ujedinjena Kraljevina mogla pridružiti pod uvjetima zadanima za treće zemlje; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da izrade zajednički pristup standardizaciji obrambene tehnologije;

157.  očekuje da će Ujedinjena Kraljevina moći nastaviti uspostavljenu suradnju i razmjenu informacija s nacionalnim tijelima u području kibersigurnosti;

158.  podsjeća da je u zakonodavstvima EU-a i Ujedinjene Kraljevine trenutačno na snazi niz restriktivnih mjera (režima sankcija); uviđa djelotvornu upotrebu sankcija za ljudska prava, demokraciju, vladavinu prava u skladu s Poveljom UN-a; naglašava činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina i dalje biti obvezna primjenjivati režime sankcija UN-a nakon svojeg povlačenja te poziva Ujedinjenu Kraljevinu da nastavi usklađivati svoju politiku sankcija s EU-om; poziva obje strane da uspostave odgovarajući mehanizam koordinacije za sankcije, i da blisko surađuju u vezi sa sankcijama na svjetskim forumima, kako bi se maksimalno povećao njihov utjecaj i osigurala konvergencija te kako bi se ostvarili zajednički interesi u promicanju zajedničkih vrijednosti;

159.  potiče Ujedinjenu Kraljevinu da sudjeluje u relevantnim agencijama EU-a i preuzme istaknutu ulogu u operacijama EU-a za upravljanje krizama te u misijama i operacijama ZSOP-a, među ostalim u humanitarnim misijama i misijama spašavanja, sprečavanju sukoba i očuvanju mira, vojnom savjetovanju i pomoći te stabilizaciji nakon sukoba, kao i u projektima u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO), u slučajevima kada je pozvana na sudjelovanje, te naglašava da bi takvo sudjelovanje trebalo podlijegati strogim uvjetima kojima se poštuje autonomija EU-a pri donošenju odluka, kao i suverenitet Ujedinjene Kraljevine i načelo uravnoteženih prava i obveza, te se temeljiti na efektivnom reciprocitetu, koji uključuje pravedne i primjerene financijske doprinose; poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da redovno obavještavaju Parlament o procesu političkog dijaloga s Ujedinjenom Kraljevinom i o glavnim aspektima razmjene informacija o ZSOP-u i upravljanja kriznim situacijama;

160.  podsjeća na to da su učinkoviti međunarodni režimi kontrole oružja, razoružanja i neširenja oružja okosnica globalne i europske sigurnosti; podsjeća na važnost dosljedne i vjerodostojne europske strategije za multilateralne pregovore na globalnoj razini, kao i u pogledu regionalnih mjera za smirivanje napetosti i izgradnju povjerenja; podsjeća na važnu ulogu koju je Ujedinjena Kraljevina nosila u pogledu razvoja i uspostave takvih normi, institucija i organizacija; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da izradi zajedničku strategiju s EU-om u pogledu tog područja politike, osobito u skladu s programom UN-a za razoružanje; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da se obveže na daljnje poštovanje kriterija jednakih onima koji su objedinjeni u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP(19) i da zajedno s EU-om promiče univerzalizaciju i strogu provedbu Ugovora o trgovini oružjem, Ugovora o neširenju oružja i obnovu Novoga START-a;

161.  naglašava veliku važnost konzularne i diplomatske suradnje između EU-a i Ujedinjene Kraljevine jer bi se tako osigurala učinkovita pomoć građanima i omogućilo i Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u da građanima pruže mogućnost da uživaju konzularnu zaštitu u trećim zemljama u kojima jedna od dviju stranaka nema diplomatsko predstavništvo, u skladu s točkom (c) članka 20. UFEU-a;

162.  ističe činjenicu da je pandemija bolesti COVID-19 ukazala na važnost vojnih kapaciteta i sredstava, pri čemu europske oružane snage imaju ključnu ulogu u podupiranju civilnih napora u borbi protiv pandemije, uz istovremenu provedbu svojih temeljnih misija; naglašava da je ova pandemija ukazala na važnost strateške autonomije EU-a i europske obrambene suradnje kako bi se europsko stanovništvo zaštitilo u kriznim vremenima i ojačala otpornost država članica; smatra da bi trebalo uspostaviti mehanizme za brzu suradnju između Unije i Ujedinjene Kraljevine u slučaju budućih kriza sličnog karaktera i razmjera; smatra da bi europske vojne medicinske službe trebale stvoriti mrežu za razmjenu informacija i potporu na temelju iskustva stečenog tijekom pandemije bolesti COVID-19 kako bi se potaknula europska otpornost većih razmjera u izvanrednim i kriznim vremenima; smatra da bi sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u svakoj takvoj europskoj vojnoj medicinskoj mreži u budućnosti bilo uzajamno korisno;

Institucionalne odredbe i upravljanje

163.  ističe da bi cjelokupni Sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom kao trećom zemljom, uključujući odredbe o ravnopravnim uvjetima, posebnim sektorskim pitanjima i tematskim područjima suradnje i ribarstva, trebao uključivati uspostavu jedinstvenog, dosljednog i pouzdanog sustava upravljanja kao sveobuhvatnog okvira koji obuhvaća zajednički stalni nadzor i upravljanje Sporazumom, kao i transparentne mehanizme za rješavanje sporova, sukladnost i provedbu sa sankcijama i privremenim mjerama, prema potrebi, u pogledu tumačenja i primjene svih odredbi Sporazuma;

164.  smatra da bi se jedinstven, sveobuhvatan i horizontalan mehanizam upravljanja trebao primjenjivati na budući odnos s Ujedinjenom Kraljevinom u cjelini, uključujući sve dopunske sporazume koji će se možda sklopiti u kasnijoj fazi, istodobno jamčeći dosljednost s odredbama Sporazuma o povlačenju i izbjegavajući manjkavosti; ističe da će mehanizam za rješavanje sporova morati biti robustan i da bi se njime trebale predvidjeti postupne sankcije i pravni lijekovi kada se utvrdi da jedna od stranaka krši Sporazum te da će se takvim mehanizmom morati osigurati učinkovita, brzo provediva i odvraćajuća pravna sredstva; ističe da će Parlament i dalje pojačano pratiti provedbu svih odredbi; podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina, kao bivša država članica, razvila važnu institucijsku suradnju i dijaloške strukture s EU-om koje bi trebale olakšati sklapanje tih horizontalnih dogovora; ponavlja da EU od Ujedinjene Kraljevine očekuje veću razinu ambicije u pogledu upravljanja kako bi izgradili čvrsto buduće partnerstvo;

165.  insistira da je apsolutno nužno da se tim sustavom upravljanja, poštujući autonomiju obiju strana, u potpunosti očuva autonomija EU-a u donošenju odluka te njegov pravni i sudski poredak, uključujući ulogu Parlamenta i Vijeća kao suzakonodavaca prava Unije, te ulogu Suda Europske unije kao jedinog tumača prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima; smatra da sustavi upravljanja, kad je riječ o odredbama koje se temelje na konceptima iz prava EU-a, moraju jamčiti upućivanje na Sud Europske unije;

166.  pozdravlja prijedlog da se uspostavi Parlamentarna skupština za partnerstvo za zastupnike u Europskom parlamentu i Parlamentu Ujedinjene Kraljevine, s pravom na primanje obavijesti od Vijeća za partnerstvo i podnošenje preporuka, te ističe da bi Sporazum trebao pružiti pravnu osnovu za odredbe kojima se omogućuje institucionalna uspostava tog tijela;

167.  zahtijeva da se poštuje uloga Parlamenta u kontekstu provedbe odredbi o regulatornoj suradnji kako bi se zajamčilo njegovo izvršavanje ispravnog političkog nadzora, te njegova prava i ovlasti kao suzakonodavca; podsjeća na pravo Parlamenta da bude obaviješten o dogovorima o reviziji Sporazuma;

168.  naglašava da za cijeli Sporazum trebale vrijediti odredbe o dijalogu civilnog društva, sudjelovanju dionika i savjetovanju obiju stranaka, u skladu sa stavkom 125. Političke izjave, koje bi prije svega trebalo obuhvaćati socijalne partnere, uključujući organizacije i udruženja zaposlenika koja predstavljaju i građane EU-a koji žive i rade u Ujedinjenoj Kraljevini i građane Ujedinjene Kraljevine u EU-u; insistira na osnivanju domaćih savjetodavnih skupina za nadzor provedbe Sporazuma;

169.  podupire stalno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine kao promatrača u svojstvu treće zemlje bez ovlasti donošenja odluka u neregulatornim agencijama EU-a, primjerice u području prometa, okoliša ili zapošljavanja, kao i moguće sporazume o suradnji Ujedinjene Kraljevine s istovrijednim regulatornim agencijama kao što su Europska agencija za kemikalije, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i Europska agencija za pomorsku sigurnost radi razmjene podataka, najboljih praksi i znanstvenih spoznaja; ponovno poziva Komisiju da, uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje izvan schengenskog prostora i kao ključnog partnera u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala, razmotri moguću buduću praktičnu suradnju između vlasti Ujedinjene Kraljevine i agencija EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

o
o   o

170.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

(1) SL L 58, 27.2.2020., str. 53.
(2) SL C 298, 23.8.2018., str. 24.
(3) SL C 346, 27.9.2018., str. 2.
(4) SL C 369, 11.10.2018., str. 32.
(5) SL C 162, 10.5.2019., str. 40.
(6) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0016.
(7) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0006.
(8) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0018.
(11) SL L 29, 31.1.2020., str. 7.
(12) SL C 34, 31.1.2020., str. 1.
(13) SL L 58, 27.2.2020., str. 53.
(14) U budući je sporazum potrebno uključiti ad hoc mehanizam protiv rizika „zamjene” kako bi se unutarnje tržište zaštitilo od situacije u kojoj Ujedinjena Kraljevina odluči uvoziti jeftinu robu iz trećih zemalja (kako bi zadovoljila domaću potrošnju), a na unosnije tržište EU-a izvoziti svoje domaće proizvode bez plaćanja carina. Taj bi fenomen koji ne mogu spriječiti pravila o podrijetlu i od kojeg bi korist ostvarile Ujedinjena Kraljevina i treće zemlje destabilizirao poljoprivredni sektor EU-a te stoga zahtijeva posebne operativne mehanizme.
(15) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(16) Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).
(17) Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).
(18) Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).
(19) SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti