Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0170/2020

Předložené texty :

B9-0170/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 24
CRE 17/06/2020 - 24

Hlasování :

PV 18/06/2020 - 2
PV 18/06/2020 - 8

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0153

Přijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
Konference o budoucnosti Evropy
P9_TA(2020)0153B9-0170/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o postoji Evropského parlamentu ve věci konference o budoucnosti Evropy (2020/2657(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy(1), ze dne 16. února 2017 k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie(2), ze dne 16. února 2017 o rozpočtové kapacitě pro členské státy, jejichž měnou je euro(3), a ze dne 13. února 2019 o stavu diskuse o budoucnosti Evropy(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv(5),

–  s ohledem na návrh tehdejší kandidátky na předsedkyni Komise Ursuly von der Leyenové týkající se organizace konference o budoucnosti Evropy („konference“), který představila dne 16. července 2019 v rámci politických směrů pro příští Evropskou komisi na období 2019–2024,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. ledna 2020 s názvem „Plánování konference o budoucnosti Evropy“ (COM(2020)0027),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019 o obecném přístupu ke konferenci o budoucnosti Evropy,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o postoji Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy(6),

–  s ohledem na usnesení Výboru regionů ze dne 12. února 2020 o konferenci o budoucnosti Evropy,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních Unie v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy(8),

–  s ohledem na prohlášení Konference předsedů k 70. výročí Schumanovy deklarace,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropa musí řešit vnitřní i vnější výzvy, s nimiž se potýká, i nové společenské a mezinárodní výzvy, které nebylo možné plně předjímat v době přijetí Lisabonské smlouvy; vzhledem k tomu, že Unie prošla řadou vážných krizí, a je tudíž zřejmé, že v mnoha oblastech správy je třeba provést institucionální a politické reformy;

B.  vzhledem k tomu, že současná krize COVID-19, za niž platíme velmi vysokou cenu, nám ukázala, že EU zůstává nedokončeným projektem a že konference musí nalézt lepší řešení problémů, jako jsou nedostatečná solidarita a koordinace, hospodářské, zdravotní a sociální otřesy a pokračující útoky na základní práva a právní stát; vzhledem k tomu, že současná krize ještě více zdůraznila naléhavou potřebu začít pracovat na tom, aby se Evropská unie stala efektivnější a demokratičtější a více se přiblížila občanům;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament, Komise i Rada uvedly, že konference o budoucnosti Evropy by se měla uskutečnit a že by měla být příležitostí k úzkému zapojení občanů EU postupem zdola nahoru, kdy budou vyslechnuty jejich názory, kterými přispějí k debatě o budoucnosti Evropy;

D.  vzhledem k tomu, že konference by měla představovat otevřené fórum pro diskuse jednotlivých účastníků, aniž by předjímala výsledek; vzhledem k tomu, že společná dohoda všech tří orgánů by se proto měla týkat pouze formátu a organizace této konference;

1.  je přesvědčen, že 10 let od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 70 let od Schumanovy deklarace a s ohledem na pandemii COVID-19 nastal čas pro přehodnocení fungování Unie; zastává názor, že krize, kterou tato pandemie vyvolala, naléhavost konference ještě umocnila;

2.  zastává názor, že ve světle pandemie COVID-19 je nutnost reformy Evropské unie ještě více zřejmá, neboť současná krize odhaluje naléhavou potřebu účinného a účelného fungování Unie; proto je přesvědčen, že v průběhu konference by měly být zohledněny stávající nástroje EU pro oživení a již zavedená opatření solidarity, přičemž je nutné zajistit ekologickou udržitelnost, hospodářský rozvoj, sociální pokrok, bezpečnost a demokracii;

3.  potvrzuje svůj postoj vyjádřený v usnesení ze dne 15. ledna 2020 ve všech jeho rozměrech a znovu vyzývá Radu a Komisi, aby zahájily jednání s cílem dospět ke společné dohodě o uskutečnění konference o budoucnosti Evropy ještě před letní přestávkou;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada dosud nepřijala postoj v této věci, a proto ji vyzývá, aby překonala nejednotnost a urychleně zveřejnila svůj postoj ohledně formátu a organizace této konference;

5.  vítá skutečnost, že Komise postoj ve věci konference přijala a je připravena urychleně pokročit;

6.  naléhavě vyzývá Radu, aby ve svém mandátu přijala závazek ke smysluplným návazným krokům a smysluplnému přímému zapojení občanů a aby ponechala rozsah konference otevřený všem možným závěrům, včetně legislativních návrhů, iniciace změn Smlouvy či jiných opatření;

7.  zdůrazňuje, že navzdory pandemii musí mezi priority konference patřit přímé zapojení občanů, organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a zvolených zástupců; proto netrpělivě očekává zahájení konference, aby mohla být ve spolupráci se všemi občany EU vybudována demokratičtější, efektivnější a odolnější Unie;

8.  uznává, že zahájení konference bylo nutné kvůli pandemii odložit; poukazuje však na to, že pandemie zdůraznila některé slabiny Unie; proto je odhodlán zahájit konferenci co nejdříve na podzim 2020;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 215.
(2) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 201.
(3) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 235.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2019)0098.
(5) Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2020)0010.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
(8) Přijaté texty P9_TA(2020)0124.

Poslední aktualizace: 19. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí