Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2636(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0185/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0185/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0154

Usvojeni tekstovi
PDF 121kWORD 43k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: potpora sektorima voća i povrća te vina u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 4. svibnja 2020. o odstupanju za 2020. od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 u pogledu sektora voća i povrća te od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 u pogledu sektora vina u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)02908),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 27. svibnja 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. lipnja 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008(1), a posebno njezin članak 62. stavak 1., članak 64. stavak 6. i članak 115. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007(2), a posebno njezine članke 37., 53. i 173. te članak 227. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

A.  budući da zbog trenutačne pandemije bolesti COVID-19 i znatnih ograničenja kretanja koja je ona prouzročila sve države članice i njihovi poljoprivrednici suočili su se s iznimnim poteškoćama u planiranju, provedbi i dovršenju programâ potpore iz članaka od 32. do 38. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za sektor voća i povrća te članaka od 39. do 54. te uredbe za sektor vina;

B.  budući da je situacija dovela do financijskih poteškoća, problema s novčanim tokovima, poremećaja na tržištu i ozbiljnih poremećaja u radu lanca opskrbe u sektoru voća i povrća te u sektoru vina;

C.  budući da su se priznate proizvođačke organizacije i njihova udruženja u sektoru voća i povrća u svim državama članicama suočili s iznimnim poteškoćama u planiranju, upravljanju i provedbi operativnih programa, a države članice koje proizvode vino s iznimnim poteškoćama u planiranju, upravljanju i provedbi operacija u okviru programâ potpore u sektoru vina;

D.  budući da je s obzirom na nezapamćeni splet navedenih okolnosti Komisija donijela mjere koje dopuštaju fleksibilnost i odstupanja od delegiranih uredbi koje se primjenjuju u sektoru voća i povrća te u sektoru vina;

E.  budući da je brza provedba tih fleksibilnih aranžmana i odstupanja ključna za njihovu učinkovitost i djelotvornost u rješavanju poteškoća u provedbi programa potpore za oba sektora, sprečavanju daljnjih gospodarskih gubitaka i rješavanju stanja na tržištu i poremećaja u radu lanca opskrbe u sektoru voća i povrća te u sektoru vina;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 549.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti