Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2636(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0185/2020

Texte depuse :

B9-0185/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0154

Texte adoptate
PDF 118kWORD 44k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: sprijin pentru sectorul fructelor și legumelor și sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 4 mai 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)02908),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 27 mai 2020 prin care aceasta îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la Regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 iunie 2020,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008(1) ale Consiliului, în special articolul 62 alineatul (1), articolul 64 alineatul (6) și articolul 115 alineatul (5) din acest regulament,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007(2) ale Consiliului, în special articolele 37, 53 și 173 și articolul 227 alineatul (5) din acest regulament,

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

A.  întrucât, din cauza actualei pandemii de COVID-19 și a amplelor restricții de circulație instituite în contextul acesteia, toate statele membre și fermierii din toate statele membre se confruntă cu dificultăți excepționale în ceea ce privește planificarea, punerea în aplicare și executarea schemelor de ajutor prevăzute la articolele 32-38 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru sectorul fructelor și legumelor și la articolele 39-54 din același regulament pentru sectorul vitivinicol;

B.  întrucât situația a cauzat dificultăți financiare, probleme de flux de numerar, perturbări ale pieței și dereglări grave ale funcționării lanțului de aprovizionare în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol;

C.  întrucât, de asemenea, în toate statele membre se înregistrează dificultăți excepționale în planificarea, gestionarea și punerea în aplicare a programelor operaționale de către organizațiile de producători recunoscute și asociațiile de organizații de producători în sectorul fructelor și legumelor, iar în statele membre producătoare de vinuri, în planificarea, gestionarea și punerea în aplicare a operațiunilor din cadrul programelor de sprijin din sectorul vitivinicol;

D.  întrucât, date fiind circumstanțele fără precedent, Comisia a adoptat dispoziții ce asigură mecanisme de flexibilitate și acordă derogări de la regulamentele delegate aplicabile în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol;

E.  întrucât punerea în aplicare rapidă a acestor mecanisme de flexibilitate și derogări este esențială pentru eficacitatea și eficiența lor în combaterea dificultăților existente în gestionarea schemelor de ajutor în ambele sectoare, prevenind alte pierderi economice și abordând situația pieței și perturbările de funcționare a lanțului de aprovizionare în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol,

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate