Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2636(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0185/2020

Predložena besedila :

B9-0185/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0154

Sprejeta besedila
PDF 117kWORD 42k
Četrtek, 18. junij 2020 - Bruselj
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: podpora sektorja sadja in zelenjave ter vinskega sektorja v zvezi s pandemijo COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 4. maja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)02908),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 27. maja 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. junija 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008(1) ter zlasti njenih členov 62(1) in 115(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007(2), zlasti členov 37, 53 in 173 ter člena 227(5),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

A.  ker se zaradi pandemije COVID-19 in strogih omejitev gibanja, ki so ji sledile, vse države članice in kmetje v njih soočajo z izjemnimi težavami pri načrtovanju, izvajanju in uporabi shem pomoči, določenih v členih 32–38 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za sektor sadja in zelenjave ter v členih 39–54 te uredbe za vinski sektor;

B.  ker je zaradi teh razmer v sektorju sadja in zelenjave ter v vinskem sektorju prišlo do finančnih in likvidnostnih težav, motenj na trgu in resnih ovir v delovanju dobavnih verig;

C.  ker so se v vseh državah članicah v sektorju sadja in zelenjave pojavile tudi izjemne težave pri načrtovanju, upravljanju in izvajanju operativnih programov v priznanih organizacijah proizvajalcev in združenjih organizacij proizvajalcev, v državah članicah proizvajalkah vina pa je v vinskem sektorju prišlo do podobnih težav pri načrtovanju, upravljanju in izvajanju dejavnosti v podpornih programih;

D.  ker je Komisija glede na ta izjemen splet okoliščin sprejela določbe, ki omogočajo prožnost in odstopanje od delegiranih uredb, ki se uporabljata za sektor sadja in zelenjave ter vinski sektor;

E.  ker je hitro izvajanje teh določb o prožnosti in odstopanjih bistveno, da bi lahko učinkovito in uspešno reševali težave pri izvajanju programov pomoči za oba sektorja, preprečili nadaljnje gospodarske izgube, uredili razmere na trgu in odpravili motnje v delovanju dobavnih verig v sektorju sadja in zelenjave ter v vinskem sektorju;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 549.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov