Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2668(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0183/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0183/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0155

Elfogadott szövegek
PDF 123kWORD 42k
2020. június 18., Csütörtök - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Az Európai Parlament határozata az (EU) 575/2013 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 26-i (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2020. május 28-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)03428),

–  tekintettel a Bizottság 2020. május 29-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. június 9-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 105. cikke (14) bekezdésére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság által az 575/2013/EU rendelet 105. cikkének (14) bekezdése szerint, 2020. április 22-én benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetre (EBA/RTS/2020/04),

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a Covid19-világjárványra adott válaszként ideiglenesen módosítja a bankszektorra alkalmazott prudenciális szabályokat; különösen a szélsőséges piaci volatilitás prudens értékelési keretre gyakorolt hatásainak enyhítése érdekében a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 2020. december 31-ig 50%-ról 66%-ra növeli az „alapvető megközelítés” szerinti kiegészítő értékelési korrekciók teljes összegének kiszámításához használt összesítési tényezőt, hogy lehetővé tegye az intézmények számára a jelenlegi szélsőséges piaci volatilitás kivédését; ez csökkentené a kiegészítő értékelési korrekciók teljes összegét, és ezáltal csökkentené az intézmények elsődleges alapvető tőkéjéből levont összeget;

B.  mivel ennek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy még ebben a negyedévben és az év végéig biztosítsa az intézmények gyors tőketartalék-felszabadítását;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 176., 2013.6.27., 1. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat