Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2668(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0183/2020

Texte depuse :

B9-0183/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0155

Texte adoptate
PDF 118kWORD 44k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 mai 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/101 din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)03428),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 29 mai 2020 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 9 iunie 2020,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012(1), în special articolul 105 alineatul (14),

–  având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(2),

–  având în vedere proiectul de standard tehnic de reglementare prezentat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA/RTS/2020/04) la 22 aprilie 2020 în temeiul articolul 105 alineatul (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013,

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

A.  întrucât actul delegat modifică temporar cadrul bancar prudențial ca răspuns la epidemia de COVID-19; în special pentru a atenua impactul volatilității extreme a pieței asupra cadrului de evaluare prudentă, actul delegat majorează factorul de agregare utilizat pentru a calcula valoarea totală a ajustărilor suplimentare de evaluare („AVA”) în cadrul „abordării de bază” de la 50 % la 66 % până la 31 decembrie 2020, pentru a permite instituțiilor să contracareze actuala volatilitate extremă a pieței; aceasta ar reduce valoarea totală a AVA, reducând astfel cuantumul dedus din capitalul comun de rang 1 al instituțiilor;

B.  întrucât prezentul act delegat ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil pentru a asigura reducerea rapidă a capitalului instituțiilor încă în cursul acestui trimestru și până la sfârșitul anului;

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 176, 27.6.2013, p. 1.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate