Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2668(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0183/2020

Predložena besedila :

B9-0183/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0155

Sprejeta besedila
PDF 119kWORD 42k
Četrtek, 18. junij 2020 - Bruselj
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehnični standardi za preudarno vrednotenje
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013 (C(2020)03428 – 2020/2668(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)03428),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 29. maja 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 9. junija 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012(1) in zlasti člena 105(14),

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(2),

–  ob upoštevanju osnutka regulativnih tehničnih standardov, ki jih je 22. aprila 2020 vložil Evropski bančni organ (EBA/RTS/2020/04) v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013,

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

A.  ker delegirani akt začasno spreminja bonitetni bančni okvir kot odziv na pandemijo COVID-19; delegirani akt zlasti za ublažitev učinkov izjemne nestanovitnosti trgov na okvir preudarnega vrednotenja povečuje faktor združevanja, ki se uporablja za izračun celotnega zneska dodatnih prilagoditev vrednosti (AVA) v temeljnem pristopu, s 50 % na 66 % do 31. decembra 2020, da bi institucijam omogočili premostitev trenutne izjemne nestanovitnosti trgov; to bi zmanjšalo celotni znesek dodatnih prilagoditev vrednosti, s čimer bi se zmanjšal tudi znesek, odštet od navadnega lastniškega temeljnega kapitala institucij;

B.  ker bi moral ta delegirani akt začeti veljati čim prej, da bi zagotovili hitro razbremenitev kapitala za institucije še v tem četrtletju in do konca leta;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 176, 27.6.2013, str. 1.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov