Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0066(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0113/2020

Předložené texty :

A9-0113/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0157

Přijaté texty
PDF 133kWORD 48k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel Konečné znění
Změna nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0310),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0122/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 20. května 2020(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. června 2020(2),

–  s ohledem na, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. června 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie;

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0113/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 180, 29.5.2020, s. 4.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. června 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/…, kterým se mění nařízení (EU) No 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o určité úpravy v reakci na pandemii COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0066

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/873.)

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí