Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0066(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0113/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0113/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0157

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 51k
2020. június 18., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az 575/2013/EU és az (EU) 2019/876 rendelet módosítása a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésekre tekintettel ***I
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2020. június 18-i jogalkotási állásfoglalása az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0310),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0122/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2020. május 20-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. június 10-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2020. június 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0113/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 180., 2020.5.29., 4. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. június 18-án került elfogadásra az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0066

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/873 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat