Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2681(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0187/2020

Ingediende teksten :

B9-0187/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/06/2020 - 20

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0159

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 41k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel
Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden
P9_TA(2020)0159B9-0187/2020

Besluit van het Europees Parlement van 18 juni 2020 over de instelling van een subcommissie voor belastingzaken (2020/2681(RSO))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters,

–  gezien zijn besluit van 15 januari 2014 over de bevoegdheden van de vaste commissies(1),

–  gezien de artikelen 206 en 212 van zijn Reglement,

1.  besluit een subcommissie van de Commissie economische en monetaire zaken in te stellen;

2.  besluit dat de subcommissie bevoegd zal zijn voor belastinggerelateerde aangelegenheden en met name voor de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking, alsmede voor financiële transparantie voor belastingdoeleinden;

3.  besluit in deel VI van bijlage VI bij zijn Reglement de volgende tekst op te nemen:" “Voor belastinggerelateerde aangelegenheden en met name voor de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking, alsmede voor financiële transparantie voor belastingdoeleinden, wordt de commissie bijgestaan door een subcommissie voor belastingzaken.”;"

4.  besluit dat de subcommissie 30 leden zal tellen;

5.  besluit onder verwijzing naar de besluiten van de Conferentie van voorzitters van 30 juni 2019 en 9 januari 2020 inzake de samenstelling van het bureau van de parlementaire subcommissies, dat het bureau van een commissie mag bestaan uit maximaal vier ondervoorzitters;

6.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 482 van 23.12.2016, blz. 160.

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid