Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2682(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0188/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0188/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 20

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0160

Usvojeni tekstovi
PDF 137kWORD 47k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles
Osnivanje posebnog odbora o borbi protiv raka, njegove ovlasti, broj članova i trajanje mandata
P9_TA(2020)0160B9-0188/2020

Odluka Europskog parlamenta od 18. lipnja 2020. o osnivanju, nadležnostima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Posebnog odbora za borbu protiv raka (2020/2682(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenu „Europski zeleni plan” (COM(2019)0640),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu(1),

–  uzimajući u obzir financijska sredstva EU-a za istraživanje i inovacije za razdoblje 2027. – 2021. (Obzor Europa),

–  uzimajući u obzir namjensku misiju programa Obzor Europa za borbu protiv raka,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 24. lipnja 2009. o borbi protiv raka: Europsko partnerstvo (COM(2009)0291),

–  uzimajući u obzir Preporuku 2003/878/EC Vijeća od 2. prosinca 2003. o probiru raka(2),

–  uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 22. svibnja 2008. smanjenju tereta oboljenja od raka,

–  uzimajući u obzir izvješće iz svibnja 2017.o provedbi Preporuke Vijeća o probiru raka,

–  uzimajući u obzir europske smjernice za probir raka dojke, raka vrata maternice i raka crijeva,

–  uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. travnja 2008. o borbi protiv raka u proširenoj Europskoj uniji(3)

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. svibnja 2010. o Komunikaciji Komisije o borbi protiv raka: Europsko partnerstvo(4),

–  uzimajući u obzir Europski kodeks za borbu protiv raka (četvrto izdanje),

–  uzimajući u obzir aktivnosti i zaključke međustranačke interesne skupine Zastupnici u Europskom parlamentu protiv raka,

–  uzimajući u obzir članak 207. Poslovnika,

A.  budući da europska suradnja u prevenciji, dijagnozi, liječenju, istraživanju i drugim područjima očito pridonosi borbi protiv raka;

B.  budući da Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) pruža niz pravnih osnova za djelovanje EU-a u području zdravlja, uključujući članak 114., u skladu s kojim na unutarnjem tržištu treba osigurati najvišu razinu zaštite zdravlja, sigurnosti, zaštite okoliša i zaštite potrošača, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama, članak 168., u skladu s kojim se pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi, a djelovanje Unije, kojim se dopunjavaju nacionalne politike, usmjereno je prema poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju tjelesnih i duševnih bolesti i oboljenja te uklanjanju izvora opasnosti za fizičko i mentalno zdravlje ljudi, članak 181., kojim se od EU-a i država članica zahtijeva da koordiniraju svoje aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja kako bi se osigurala koherentnost politika pojedinih država i politike Unije te podupiru inicijative kojima je cilj utvrđivanje smjernica i pokazatelja te razmjena najbolje prakse, kao i članak 191., u skladu s kojim politika Unije u području okoliša doprinosi zaštiti ljudskog zdravlja na temelju načela opreznosti, bez dovođenja u pitanje nadležnosti država članica u području zdravlja;

C.  budući da je rak drugi vodeći uzrok smrtnosti u državama članicama nakon kardiovaskularnih bolesti; budući da je 2015. u 28 država članica EU-a 1,3 milijuna ljudi umrlo od raka, što je činilo više od jedne četvrtine (25,4 %) ukupnog broja smrtnih slučajeva; budući da rak različito pogađa ljude ovisno o dobi, rodu, socio-ekonomskom statusu, genetici i drugim čimbenicima; budući da će se zbog demografskih promjena povećati učestalost raka u nadolazećim desetljećima;

D.  budući da rak ne utječe samo na pojedinačnog pacijenta, već i na njemu bliske osobe, obitelj, prijatelje, zajednicu i njegovatelje; budući da treba posvetiti pozornost izazovima, psihosocijalnim potrebama i zahtjevima tih osoba, a posebno utjecaju na njihovo mentalno zdravlje;

E.  budući da Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi niz ključnih čimbenika rizika koji se mogu spriječiti, a to su konzumacija duhana, fizička neaktivnost, nezdrava prehrana i pretilost, konzumacija alkohola, HPV i hepatitis B i C te Helicobacter pylori (H. pylori), onečišćenje okoliša, uključujući izloženost kemikalijama i onečišćenje zraka, karcinogene tvari na radnom mjestu i zračenje; budući da se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 30 – 50 % svih slučajeva raka može spriječiti; budući da je prevencija najisplativija dugoročna strategija za kontrolu raka; budući da se prevencija raka povezanog s virusima može oslanjati na cijepljenje; budući da bi programe prevencije raka trebalo provoditi u okviru integriranog programa prevencije kroničnih bolesti s obzirom na to da je većina pojedinačnih čimbenika rizika jednaka kao kod drugih kroničnih bolesti; budući da će borba protiv onečišćenja okoliša biti dio cilja povezanog s nultom stopom onečišćenja, kako je predloženo u političkom programu Komisije;

F.  budući da je dokazana genetska predispozicija za rak zbog mutacija specifičnih gena; budući da je dostupno testiranje na te mutacije, a personalizirani pregledi učinkovit su način za smanjenje rizika od određenih vrsta raka;

G.  budući da programi otkrivanja raka, ako se provode na ispravan način, mogu donijeti ogromne koristi i odigrati svoju ulogu u širem kontekstu kontrole raka;

H.  budući da se države članice bore s prevencijom i liječenjem raka s obzirom na znatni i rastući ekonomski učinak te bolesti;

I.  budući da su istraživanja financirana javnim sredstvima ključan izvor znanstvenog napretka; budući da je snažna bioznanstvena industrija, vodeća na svjetskoj razini, također važna za jamčenje privatnog istraživanja i razvoja, koje je ključno u borbi protiv raka, no presudno je da kreatori politika uspostave odgovarajući okvir kako bi inovacije koristile svim pacijentima i štitile stanovništvo u cjelini; budući da bi na tome trebali surađivati javni i privatni sektor;

J.  budući da je rak i dalje jedan od glavnih izazova s kojima će se europski građani suočiti u budućnosti jer se predviđa da će se u sljedećih 25 godina rak dijagnosticirati kod više od 100 milijuna Europljana; budući da je od iznimne važnosti da i nacionalni i europski kreatori politika djeluju u cilju snažnije kontrole raka i dobrobiti svih Europljana;

K.  budući da postoje znatne nejednakosti među državama članicama i unutar njih u pogledu prevencije raka, ustanova za probir i liječenje, provedbe smjernica o najboljoj praksi utemeljenih na dokazima i rehabilitacije;

L.  budući da cijene lijekova mogu biti nepristupačne nekim građanima i zdravstvenim sustavima, a lijekovi za liječenje raka često su osobito skupi; budući da je jedna studija pokazala da su se ukupni izdaci za rak u razdoblju od 2010. do 2020. povećali za 26 %, dok će potrošnja na lijekove protiv raka do kraja godine porasti za 50 %(5);

1.  odlučuje osnovati Posebni odbor za borbu protiv raka sa sljedećim nadležnostima:

   (a) razmatranje mjera za jačanje pristupa u svakoj ključnoj fazi bolesti: prevencija, dijagnoza, liječenje, život osoba koje su preboljele rak i palijativna skrb, osiguravajući blisku povezanost s misijom za istraživanje raka u budućem programu Obzor Europa, s naglaskom na nadležnosti EU-a
   (b) razmatranje postojećih dostupnih dokaza i podataka te reagiranje na njih utvrđivanjem politika i prioriteta kojima se zadovoljavaju potrebe pacijenata
   (c) utvrđivanje slučajeva u kojima EU, u skladu s UFEU-om, može poduzeti konkretne korake za borbu protiv raka i u kojima su moguće samo preporuke državama članicama i razmjena najboljih praksi te usredotočivanje na konkretna djelovanja
   (d) procjenjivanje znanstvenih spoznaja o najboljoj mogućoj prevenciji raka i utvrđivanjem posebnih aktivnosti, uključujući strogu provedbu postojećeg zakonodavstva i utvrđivanje budućih mjera u području kontrole duhana, mjera za smanjenje pretilosti i poboljšanje prehrambenih navika, mjera za smanjenje konzumacije alkohola, mjera za povećanje cijepljenja i liječenja infekcija, mjera za smanjenje izloženosti kemikalijama, uključujući kumulativne učinke, onečišćenju zraka kako je navedeno u europskom zelenom planu i izloženosti karcinogenim tvarima na radnom mjestu te mjera za zaštitu od zračenja; evaluiranje mjerljivih učinaka takvih mjera kada je to moguće
   (e) analiziranje i ocjenjivanje ranog otkrivanja raka u obliku programa probira kako bi se osigurala brza i učinkovita provedba budućih revizija preporuke
   (f) procjenjivanje najboljeg mogućeg načina za potporu istraživanjima za jačanje prevencije, dijagnosticiranja, liječenja i inovacija, posebice radi provedbe nove misije za borbu protiv raka u okviru programa Obzor Europa; usredotočivanje na područja u kojima države članice same ne mogu biti dovoljno uspješne, na primjer u pogledu raka u dječjoj dobi ili rijetkih vrsta raka
   (g) razmatranje načina za potporu neprofitnim kliničkim ispitivanjima kako bi se poboljšalo liječenje u područjima koja farmaceutska industrija ne istražuje jer nisu dovoljno profitabilna
   (h) ocjenjivanje trenutačnog okvira farmaceutskog zakonodavstva i procjena jesu li potrebne promjene za bolje poticanje stvarnih inovacija i revolucionarne terapije za pacijente, posebno kako bi se evaluirale mogućnosti za poboljšanje liječenja raka kod djece te kako bi se u EU-u uskladila znanstveno utemeljena procjena učinkovitosti, dodane vrijednosti i omjera troškova i koristi svakog lijeka protiv raka, uključujući cjepiva protiv HPV-a i aplikacije e-zdravstva
   (i) procjenjivanje mogućnosti djelovanja, među ostalim, preko zakonodavstva, kako bi se osigurao razvoj zajedničkih standarda za poboljšanje interoperabilnosti zdravstvenih sustava, uključujući registre raka i potrebne strukture e-zdravstva, radi rješavanja raznih problema povezanih sa specijaliziranim terapijama, uključujući izbjegavanje nepotrebnih putovanja pacijenata
   (j) procjenjivanje provedbe Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i, ako je potrebno, predlaganje poboljšanja kako bi pacijenti mogli posjetiti liječnike specijaliste koji su najprikladniji za njihovu terapiju, bez nametanja nepotrebnih opterećenja
   (k) analiziranje i ocjenjivanje funkcioniranja europskih referentnih mreža, uključujući njihovu ulogu u prikupljanju i razmjeni znanja i najboljih praksi u području prevencije i kontrole rijetkih karcinoma
   (l) procjenjivanje mogućnosti djelovanja EU-a za olakšavanje transparentnosti cijena liječenja kako bi se poboljšala cjenovna pristupačnost i dostupnost lijekova protiv raka, spriječila nestašica lijekova te smanjile nejednakosti među državama članicama i unutar njih
   (m) procjenjivanje mogućnosti, u skladu s UFEU-om, da se povećaju prava pacijenata, uključujući prava u vezi s osobnim podacima (pravo na zaborav) i prava na nediskriminaciju (kako bi mogli nastaviti raditi i vratiti se na posao), prava na pristup očuvanju plodnosti i reproduktivnom liječenju, cjeloživotnom nadzoru i optimalnoj palijativnoj skrbi, kao i da se izbjegne psihološka ili financijska diskriminacija zbog genetskih predispozicija za rak
   (n) procjenjivanje mogućnosti poboljšanja kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji
   (o) procjenjivanje mogućnosti potpore istraživanjima palijativne skrbi i poticanja intenzivnije razmjene najboljih praksi u području hospicijske i palijativne skrbi
   (p) davanje preporuka koje smatra potrebnima u pogledu politike Unije za borbu protiv raka kako bi se postigla visoka razina zaštite ljudskog zdravlja na temelju pristupa usmjerenog na pacijente; da u tu svrhu posjećuje i održava saslušanja s drugim institucijama EU-a i relevantnim agencijama te s međunarodnim i nacionalnim institucijama, nevladinim organizacijama i relevantnim industrijskim sektorima, uzimajući u obzir perspektivu niza dionika, uključujući stručnjake, pacijente i njihove bližnje; da preporučuje načine na koje bi se posebna sredstva EU-a trebala mobilizirati za postizanje tih ciljeva;

2.  naglašava da se sve preporuke Posebnog odbora moraju proslijediti nadležnom stalnom odboru Parlamenta, koji, ako je to potrebno, u skladu s njima mora i djelovati;

3.  odlučuje da se time neće utjecati na ovlasti, osoblje i dostupne resurse stalnih odbora Parlamenta nadležnih za pitanja koja se odnose na donošenje, praćenje i provedbu zakonodavstva Unije u pogledu nadležnosti Posebnog odbora neće i da se oni neće udvajati, i da će stoga ostati nepromijenjeni;

4.  odlučuje da svaki put kada rad posebnog odbora obuhvaća saslušanje u vezi s dokazima povjerljive prirode, svjedočenja koja uključuju osobne podatke, razmjene gledišta ili saslušanja nadležnih tijela o povjerljivim informacijama, uključujući znanstvene studije ili njihove dijelove kojima je odobren status povjerljivosti u skladu s člankom 63. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(6), sjednice tog odbora moraju biti zatvorene za javnost; nadalje odlučuje da svjedoci i stručnjaci imaju pravo na davanje izjava ili svjedočenje iza zatvorenih vrata;

5.  odlučuje da se popis osoba pozvanih na javne sjednice, popis nazočnih te zapisnik s tih sjednica javno objavljuju;

6.  odlučuje da se povjerljivi dokumenti koje Posebni odbor zaprimi ocjenjuju u skladu s postupkom iz članka 221. Poslovnika Parlamenta te odlučuje da se te informacije koriste isključivo u svrhu sastavljanja završnog izvješća Posebnog odbora;

7.  odlučuje da se Posebni odbor sastoji od 33 člana;

8.  odlučuje da mandat Posebnog odbora traje 12 mjeseci, osim ako Parlament ne produži to razdoblje prije njegova isteka, te da njegov mandat počinje teći od datuma njegove konstituirajuće sjednice.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0005.
(2) SL L 327, 16.12.2003., str. 34.
(3) SL C 247 E, 15.10.2009., str. 11.
(4) SL C 81 E, 15.3.2011., str. 95.
(5) Prasad, V., Jesús, de K., Mailankody, S., „The high price of anti cancer drugs: origins, implications, barriers, solutions.” Nature Reviews Clinical Oncology , vol. 14 (2017.), str. 381 – 390.
(6) Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti