Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2682(RSO)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0188/2020

Testi mressqa :

B9-0188/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/06/2020 - 20

Testi adottati :

P9_TA(2020)0160

Testi adottati
PDF 142kWORD 49k
Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020 - Brussell
It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
P9_TA(2020)0160B9-0188/2020

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar it-twaqqif, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat tal-kumitat speċjali għall-ġlieda kontra l-kanċer (2020/2682(RSO))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra l-finanzjament tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2021-2027 (Orizzont Ewropa),

–  wara li kkunsidra l-missjoni ddedikata ta' Orizzont Ewropa dwar il-kanċer;

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Ġunju 2009 dwar Azzjoni Kontra l-Kanċer: Sħubija Ewropea" (COM(2009)0291),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2003/878/KE tat-2 ta' Diċembru 2003 dwar l-iskrining għall-kanċer(2),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2008 dwar it-tnaqqis tal-piż tal-kanċer,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Mejju 2017 dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskrining tal-kanċer,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida Ewropej dwar l-iskrining għall-kanċer tas-sider, il-kanċer taċ-ċerviċi u l-kanċer tal-musrana,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kanċer fl-Unjoni Ewropea mkabbra(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2010 dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni Kontra l-Kanċer: Sħubija Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer (ir-raba' edizzjoni),

–  wara li kkunsidra l-attività u l-konklużjonijiet tal-grupp ta' interess tal-partijiet kollha Membri tal-Parlament Ewropew Kontra l-Kanċer,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-kooperazzjoni Ewropea fil-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament, ir-riċerka u f'oqsma oħra għandha vantaġġi ċari fil-ġlieda kontra l-kanċer;

B.  billi t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi numru ta' bażijiet ġuridiċi għall-azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa, inklużi l-Artikolu 114, skont liema għandu jiġi żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni fir-rigward tas-saħħa, is-sigurtà, il-ħarsien tal-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur fis-suq intern, filwaqt li jitqies b'mod partikolari kwalunkwe żvilupp ġdid ibbażat fuq fatti xjentifiċi, l-Artikolu 168, skont liema għandu jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fiżika u mentali fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni, u l-azzjoni tal-Unjoni, li għandha tikkomplementa l-politika nazzjonali, għandha tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-prevenzjoni tal-mard u l-infermità tal-bniedem, u li jevitaw il-fonti ta' periklu għas-saħħa umana, l-Artikolu 181, li jirrikjedi lill-UE u lill-Istati Membri jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom ta' riċerka u ta' żvilupp teknoloġiku sabiex jiżguraw li kull politika nazzjonali u dik tal-Unjoni jkunu koerenti ma' xulxin u jappoġġjaw inizjattivi li jimmiraw li jistabbilixxu linji gwida u indikaturi, u l-iskambju tal-aħjar prattika, u l-Artikolu 191, skont liema l-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem abbażi tal-prinċipju ta' prekawzjoni, mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa;

C.  billi l-kanċer huwa t-tieni l-akbar kawża ta' mewt fl-Istati Membri wara l-mard kardjovaskulari; billi fl-2015, 1,3 miljun persuna mietu bil-kanċer fl-UE-28, li jfisser aktar minn kwart (25,4 %) tan-numru totali ta' mwiet; billi l-kanċer jaffettwa lin-nies b'mod differenti skont l-età, is-sess, l-istatus soċjoekonomiku, il-ġenetika u fatturi oħra; billi l-bidliet demografiċi se jżidu l-inċidenza tal-kanċer fis-snin li ġejjin;

D.  billi l-kanċer ma jaffettwax biss lill-pazjent individwali, iżda wkoll lill-għeżież tal-pazjent, lill-familji, lill-ħbieb, lill-komunitajiet u lil dawk li jieħdu ħsiebu; billi l-isfidi, il-bżonnijiet psikosoċjali u t-talbiet ta' dawn il-gruppi, b'mod partikolari l-impatt fuq is-saħħa mentali, jirrikjedu attenzjoni wkoll;

E.  billi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tidentifika numru ta' fatturi ta' riskju ewlenin li jistgħu jiġu evitati, jiġifieri t-tabakk, in-nuqqas ta' attività fiżika, dieta li mhijiex tajba għas-saħħa u obeżità, konsum ta' alkoħol, HPV u epatite B u C u infezzjonijiet ta' Helicobacter pylori (H. pylori), tniġġis ambjentali, inkluż esponiment għal sustanzi kimiċi u tniġġis tal-arja, aġenti karċinoġeni okkupazzjonali u radjazzjoni; billi, skont id-WHO, bejn 30 % u 50 % tal-każijiet kollha ta' kanċer jistgħu jiġu evitati; billi l-prevenzjoni toffri l-aktar strateġija fit-tul kosteffettiva għall-kontroll tal-kanċer; billi l-prevenzjoni ta' kanċers relatati ma' virus tista' tiddependi mit-tilqim; billi għandhom isiru programmi ta' prevenzjoni tal-kanċer fil-kuntest ta' programm integrat ta' prevenzjoni ta' mard kroniku minħabba li l-biċċa l-kbira tal-fatturi determinanti individwali huma fatturi ta' riskju komuni għal mard kroniku ieħor; billi l-ġlieda kontra t-tniġġis ambjentali se tkun parti minn ambizzjoni ta' tniġġis żero kif proposta fl-aġenda politika tal-Kummissjoni;

F.  billi ntweriet predispożizzjoni ġenetika għal kanċer minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; billi s-sejbien ta' dawn il-mutazzjonijiet huwa disponibbli u l-iskrining personalizzat joffri mod effiċjenti kif jitnaqqas ir-riskju ta' ċerti kanċers;

G.  billi l-programmi ta' skrining għall-kanċer jistgħu, jekk jiġu implimentati sew, joffru benefiċċji kbar u jagħmlu l-parti tagħhom fil-kuntest usa' tal-kontroll tal-kanċer;

H.  billi l-Istati Membri qed isibu diffikultajiet fil-prevenzjoni u t-trattament tal-kanċer peress li l-impatt ekonomiku tal-kanċer huwa sinifikanti u qed jiżdied;

I.  billi r-riċerka ffinanzjata minn fondi pubbliċi tirrappreżenta sors ewlieni ta' progress xjentifiku; billi industrija soda fil-livell dinji fis-settur tax-xjenzi tal-ħajja hija importanti wkoll sabiex jiġu żgurati riċerka u żvilupp privati, li huma kruċjali fil-ġlieda kontra l-kanċer iżda huwa kruċjali li dawk li jfasslu l-politika jistabbilixxu l-qafas it-tajjeb sabiex l-innovazzjoni tkun ta' benefiċċju għall-pazjenti kollha u tipproteġi lill-popolazzjoni inġenerali; billi s-settur pubbliku u privat għandhom jikkollaboraw dwar dan;

J.  billi l-kanċer jibqa' waħda mill-isfidi ewlenin li se jkollhom quddiemhom iċ-ċittadini Ewropej fil-futur peress li huwa mbassar li aktar minn 100 miljun Ewropew se jkollhom dijanjożi ta' kanċer matul il-25 sena li ġejjin; billi huwa tal-akbar importanza kemm għal dawk li jfasslu l-politika nazzjonali kif ukoll għal dawk li jfasslu dik Ewropea li jaġixxu sabiex jiġi implimentat kontroll tal-kanċer aktar qawwi u jikkontribwixxu għall-benesseri tal-Ewropej kollha;

K.  billi jeżistu disparitajiet konsiderevoli bejn u fost l-Istati Membri fir-rigward tal-prevenzjoni tal-kanċer, il-faċilitajiet ta' trattament ta' skrining, l-implimentazzjoni ta' linji gwidi dwar l-aħjar prattika bbażati fuq l-evidenza, u r-riabilitazzjoni;

L.  billi l-prezzijiet tal-mediċini jistgħu jkunu inaċċessibbli għal xi individwi u għal sistemi tal-kura tas-saħħa, bil-mediċini tal-kanċer ħafna drabi jkunu partikolarment għaljin; billi skont studju, bejn l-2010 u l-2020, in-nefqa totali fuq il-kanċer hija stmata li żdiedet b'26 %, filwaqt li n-nefqa fuq il-mediċini tal-kanċer se tkun żdiedet b'50 %(5);

1.  Jiddeċiedi li jwaqqaf kumitat speċjali għall-ġlieda kontra l-kanċer, li jkollu r-responsabbiltajiet li ġejjin:

   (a) jeżamina l-azzjonijiet li jsaħħu l-approċċ f'kull stadju ewlieni tal-marda: il-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament, il-ħajja bħala superstiti u l-kura palljattiva, billi tiġi żgurata rabta mill-qrib mal-missjoni ta' riċerka dwar il-kanċer fil-programm futur ta' Orizzont Ewropa u b'attenzjoni fuq il-kompetenza tal-UE;
   (b) jisma' l-provi u d-data attwali disponibbli u jirreaġixxi billi jidentifika politiki u prijoritajiet li jwieġbu l-bżonnijiet tal-pazjenti;
   (c) jevalwa l-possibbiltajiet li fihom, f'konformità mat-TFUE, l-UE tista' tieħu passi konkreti biex tiġġieled il-kanċer u f'liema każijiet huma possibbli biss rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri u l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-attenzjoni fuq l-azzjonijiet konkreti;
   (d) jevalwa l-għarfien xjentifiku dwar l-aħjar prevenzjoni possibbli tal-kanċer u jidentifika azzjonijiet speċifiċi, inkluża l-implimentazzjoni stretta tal-leġiżlazzjoni attwali u l-identifikazzjoni ta' miżuri futuri fl-oqsma tal-kontroll tat-tabakk, miżuri biex titnaqqas l-obeżità u jitjiebu l-għażliet nutrizzjonali, miżuri biex jitnaqqas il-konsum tal-alkoħol, miżuri biex jiżdiedu t-tilqim u t-trattament tal-infezzjonijiet, miżuri biex jitnaqqas l-esponiment għal sustanzi kimiċi, inklużi l-impatti kumulattivi, it-tniġġis tal-arja kif imsemmi fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-esponiment għall-aġenti karċinoġeni fil-post tax-xogħol, u miżuri għall-protezzjoni kontra r-radjazzjoni; jevalwa, fejn possibbli, l-effetti kwantifikabbli ta' dawn il-miżuri;
   (e) janalizza u jivvaluta l-individwazzjoni bikrija tal-kanċer fil-forma ta' programmi ta' skrinjar sabiex jiġi żgurat li r-reviżjonijiet futuri tar-rakkomandazzjoni jiġu inkorporati b'mod rapidu u effiċjenti;
   (f) jevalwa l-aħjar mod possibbli kif tiġi appoġġjata r-riċerka sabiex jissaħħu l-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament u l-innovazzjoni, speċjalment bl-għan li titwettaq il-missjoni l-ġdida dwar il-kanċer f'Orizzont Ewropa; jikkonċentra fuq oqsma li fihom l-Istati Membri waħedhom ma jistgħux jiksbu biżżejjed riżultati, pereżempju rigward il-kanċer fit-tfal jew kanċers rari;
   (g) jeżamina, b'mod partikolari, il-modi kif jistgħu jiġu appoġġjati provi kliniċi mingħajr skop ta' lukru sabiex jittejjeb it-trattament f'oqsma li l-industrija farmaċewtika mhijiex qed tinvestiga minħabba r-rendiment limitat tagħhom;
   (h) jivvaluta l-qafas attwali tal-leġiżlazzjoni fil-materja farmaċewtika u jevalwa hemmx bżonn bidliet sabiex jiġu inċentivati aħjar l-innovazzjoni reali u l-t-trattamenti innovattivi għall-pazjenti, b'mod partikolari biex jiġu evalwati l-possibbiltajiet biex jittejjeb it-trattament tal-kanċer fit-tfal u sabiex fl-UE jiġu armonizzati l-evalwazzjoni xjentifika tal-effikaċja, il-valur miżjud u l-proporzjon kostijiet-benefiċċji ta' kull mediċina għall-kanċer inkluż tilqim kontra l-HPV u l-applikazzjonijiet tas-saħħa elettronika;
   (i) jevalwa l-possibbiltà ta' azzjonijiet, anki fil-livell leġiżlattiv, sabiex jiġi ggarantit l-iżvilupp ta' standards komuni biex titjieb l-interoperabbiltà tas-sistemi tal-kura tas-saħħa inklużi reġistri ta' kanċer u l-istrutturi neċessarji tas-saħħa elettronika sabiex jiġu indirizzati d-diversi problemi tat-terapiji speċjalizzati, inkluż li jiġi evitat vjaġġar bla bżonn għall-pazjenti;
   (j) jevalwa l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali u, jekk hemm bżonn, jipproponi titjib biex il-pazjenti jkunu jistgħu jaraw lil dawk l-ispeċjalisti li huma l-aktar adattati għat-trattament tagħhom mingħajr ma jiġi impost piż bla bżonn;
   (k) janalizza u jivvaluta l-funzjonament tan-Networks ta' Referenza Ewropej, inkluż ir-rwol tagħhom fil-ġbir u l-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-aħjar prattiki fil-qasam tal-prevenzjoni u l-kontroll ta' kanċers rari;
   (l) jevalwa l-possibbiltà ta' azzjoni tal-UE biex tiffaċilita t-trasparenza tal-prezzijiet tat-trattament sabiex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-prezzijiet tal-mediċini għall-kanċer kif ukoll id-disponibbiltà tagħhom, biex jiġu evitati skarsezzi ta' mediċini, u biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn u fost l-Istati Membri;
   (m) jevalwa l-possibbiltà, f'konformità mat-TFUE, li jitjiebu d-drittijiet tal-pazjenti, inklużi d-drittijiet tagħhom fuq id-data personali tagħhom (id-dritt li tintesa), u d-dritt ta' nondiskriminazzjoni – sabiex ikomplu bl-impjieg tagħhom u jerġgħu lura għax-xogħol – għal aċċess għal trattamenti tal-fertilità u tar-riproduzzjoni, għal monitoraġġ matul il-ħajja u għal kura palljattiva ottimali, u biex tiġi evitata kull diskriminazzjoni psikoloġika jew finanzjarja minħabba predispożizzjoni ġenetika għall-kanċers;
   (n) jevalwa l-possibbiltà li tittejjeb l-kwalità tal-ħajja għall-pazjenti u l-familji tagħhom;
   (o) jevalwa l-possibbiltajiet li tiġi appoġġjata r-riċerka fil-kura palljattiva u li jiġi xprunat skambju aktar intensiv tal-aħjar prattiki fiċ-ċentri għall-kura palljattiva u t-trattamenti palljattivi;
   (p) jippreżenta r-rakkomandazzjonijiet li jqis meħtieġa fir-rigward tal-politika tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-kanċer, sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem ibbażat fuq l-approċċ orjentat lejn il-pazjent; jagħmel żjarat u jorganizza seduti ta' smigħ għal dan l-għan mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u mal-aġenziji rilevanti, u ma' istituzzjonijiet internazzjonali u nazzjonali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u industriji rilevanti, filwaqt li titqies il-perspettiva ta' firxa ta' partijiet ikkonċernati inklużi l-operaturi tal-qasam, il-pazjenti u l-għeżież tagħhom; jirrakkomanda kif għandhom jiġu mobilizzati fondi speċifiċi tal-UE sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet;

2.  Jenfasizza li kwalunkwe rakkomandazzjoni tal-kumitat speċjali għandha tiġi ppreżentata u, jekk ikun meħtieġ, tingħata segwitu, mill-kumitat permanenti kompetenti tal-Parlament;

3.  Jiddeċiedi li s-setgħat, il-persunal u r-riżorsi għad-dispożizzjoni tal-kumitat permanenti tal-Parlament responsabbli għal kwistjonijiet dwar l-adozzjoni, il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni relatata mal-qasam ta' responsabbiltà tal-kumitat speċjali mhux se jiġu affettwati jew irduppjati u għalhekk jibqgħu l-istess;

4.  Jiddeċiedi li, kull meta l-ħidma tal-kumitat speċjali tkun tinkludi s-smigħ ta' provi ta' natura kunfidenzjali, xhieda li tinvolvi data personali jew skambji ta' fehmiet jew seduti ta' smigħ ma' awtoritajiet u korpi dwar informazzjoni kunfidenzjali, inklużi studji xjentifiċi jew partijiet minnhom mogħtija status ta' kunfidenzjalità skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), il-laqgħat għandhom isiru bil-magħluq; jiddeċiedi, barra minn hekk, li x-xhieda u l-esperti għandu jkollhom id-dritt li jagħmlu dikjarazzjoni jew jixhdu bil-magħluq;

5.  Jiddeċiedi li l-lista tal-persuni mistiedna għal-laqgħat pubbliċi, il-lista ta' dawk li jattendu dawk il-laqgħat u l-minuti tagħhom għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku;

6.  Jiddeċiedi li d-dokumenti kunfidenzjali li jirċievi l-kumitat speċjali għandhom jiġu vvalutati f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 221 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, jiddeċiedi wkoll li tali informazzjoni għandha tintuża biss sabiex jitfassal ir-rapport finali tal-kumitat speċjali;

7.  Jiddeċiedi li l-kumitat speċjali se jkun magħmul minn 33 membru;

8.  Jiddeċiedi li t-tul tal-mandat tal-kumitat speċjali se jkun ta' tnax-il xahar, ħlief meta l-Parlament jestendi dak il-perjodu qabel l-iskadenza tiegħu, u dak il-mandat għandu jibda jiddekorri mid-data tal-laqgħa kostituttiva tiegħu.

(1) Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
(2) ĠU L 327, 16.12.2003, p. 34.
(3) ĠU C 247E, 15.10.2009, p. 11.
(4) ĠU C 81E, 15.3.2011, p. 95.
(5) Prasad, V., Jesús, de K., Mailankody, S., "The high price of anti cancer drugs: origins, implications, barriers, solutions." (Il-prezz għoli tal-mediċini kontra l-kanċer: oriġini, implikazzjonijiet, ostakli, soluzzjonijiet), Nature Reviews Clinical Oncology , vol. 14 (2017), p. 381-390.
(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza