Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2684(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0189/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0189/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0162

Usvojeni tekstovi
PDF 122kWORD 43k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Osnivanje posebnog odbora o umjetnoj inteligenciji u digitalnom dobu, njegove odgovornosti, broj članova i trajanje mandata
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Odluka Europskog parlamenta od 18. lipnja 2020. o osnivanju, nadležnostima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Posebnog odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu (2020/2684(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir članak 207. Poslovnika,

A.  budući da Europska unija ima jasne nadležnosti u području digitalne agende i umjetne inteligencije u skladu s člancima 4., 13., 16., 26., 173., 179., 180., 181., 182., 186. i 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

B.  budući da bi djelovanje ovog Posebnog odbora trebalo biti usmjereno na cjeloviti pristup za donošenje zajedničkog i dugoročnog stajališta kojim se naglašavaju ključne vrijednosti i ciljevi EU-a povezani s umjetnom inteligencijom u digitalnom dobu;

C.  budući da je važno zajamčiti da je čovjek u središtu digitalne tranzicije te da je ona usklađena s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije;

D.  budući da upotreba umjetne inteligencije podrazumijeva znatne izazove u pogledu temeljnih prava kao što su, između ostalog, zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost, ali podrazumijeva i znatan tehnološki razvoj i uvođenje inovativnih rješenja;

E.  budući da će digitalna tranzicija utjecati na sve aspekte gospodarstva i društva;

F.  budući da će digitalizacija preobraziti našu industriju i tržišta, što zahtijeva prilagodbu postojećeg zakonodavstva;

G.  budući da je važno da Europska unija nastupa jednoglasno kako bi se izbjegla fragmentacija jedinstvenog tržišta koja proizlazi iz razlika u nacionalnom zakonodavstvu;

1.  odlučuje osnovati Poseban odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu sa sljedećim strogo definiranim nadležnostima:

   (a) analizirati budući učinak umjetne inteligencije u digitalnom dobu na gospodarstvo EU-a, posebno na vještine, zapošljavanje, financijske tehnologije, obrazovanje, zdravstvo, promet, turizam, poljoprivredu, okoliš, obranu, industriju, energetiku i e-upravu;
   (b) dodatno istražiti izazove u provedbi umjetne inteligencije, kao i njezin doprinos vrijednosti poslovanja i gospodarskom rastu;
   (c) analizirati pristup trećih zemalja i njihov doprinos djelovanju Unije;
   (d) nadležnim stalnim odborima Parlamenta dostaviti ocjenu kojom se utvrđuju srednjoročni i dugoročni zajednički ciljevi EU-a te koja uključuje važne korake potrebne za njihovo postizanje, pri čemu se kao polazište koriste sljedeće komunikacije Komisije objavljene 19. veljače 2020.;
   Izgradnja digitalne budućnosti Europe (COM(2020)0067),
   Europska strategija za podatke (COM(2020)0066),
   Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja (COM(2020)0065),
   Izvješće o utjecaju umjetne inteligencije, interneta stvari i robotike na sigurnost i odgovornost (COM(2020)0064),

uključujući plan djelovanja „Europa spremna za digitalno doba”, u kojem će se definirati strateški plan EU-a kojim se utvrđuju srednjoročni i dugoročni zajednički ciljevi i važni koraci potrebni za njihovo postizanje;

2.  naglašava da se sve preporuke Posebnog odbora moraju proslijediti nadležnim stalnim odborima Parlamenta, te se, ako je to potrebno, u skladu s njima mora i djelovati;

3.  odlučuje da se time neće utjecati na ovlasti, osoblje i dostupne resurse stalnih odbora Parlamenta nadležnih za pitanja koja se odnose na donošenje, praćenje i provedbu zakonodavstva Unije u pogledu nadležnosti Posebnog odbora i da se oni neće udvajati, i da će stoga ostati nepromijenjeni;

4.  odlučuje da svaki put kada rad Posebnog odbora obuhvaća saslušanje u vezi s dokazima povjerljive prirode, svjedočenja koja uključuju osobne podatke, razmjene gledišta ili saslušanja nadležnih tijela o povjerljivim informacijama, uključujući znanstvene studije ili njihove dijelove kojima je odobren status povjerljivosti u skladu s člankom 63. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(1), sjednice tog odbora moraju biti zatvorene za javnost; nadalje odlučuje da svjedoci i stručnjaci imaju pravo na davanje izjava ili svjedočenje iza zatvorenih vrata;

5.  odlučuje da se popis osoba pozvanih na javne sjednice, popis nazočnih te zapisnik s tih sjednica javno objavljuju;

6.  odlučuje da se povjerljivi dokumenti koje Posebni odbor zaprimi ocjenjuju u skladu s postupkom iz članka 221. Poslovnika Parlamenta; odlučuje da se te informacije koriste isključivo u svrhu sastavljanja završnog izvješća Posebnog odbora;

7.  odlučuje da se Posebni odbor sastoji od 33 člana;

8.  odlučuje da mandat Posebnog odbora traje 12 mjeseci i da taj mandat počinje teći od datuma njegove konstituirajuće sjednice;

9.  odlučuje da posebni odbor Parlamentu može podnijeti izvješće na sredini razdoblja te da predstavlja konačno izvješće koje sadrži činjenične nalaze i preporuke u vezi s mjerama i inicijativama koje treba poduzeti, ne dovodeći u pitanje nadležnosti stalnih odbora u skladu s Prilogom VI. Poslovniku.

(1) Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti