Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2684(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0189/2020

Predložena besedila :

B9-0189/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2
PV 18/06/2020 - 20

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0162

Sprejeta besedila
PDF 120kWORD 43k
Četrtek, 18. junij 2020 - Bruselj
Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2020 o ustanovitvi posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi in opredelitvi njegovih pristojnostih, številčne sestave in mandata (2020/2684(RSO))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

–  ob upoštevanju člena 207 Poslovnika,

A.  ker ima Evropska unija na podlagi členov 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 in 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije jasne pristojnosti na področju digitalne agende in umetne inteligence;

B.  ker naj bi ustanovitev tega posebnega odbora privedla do celostnega pristopa, ki bo omogočil skupno, dolgoročno stališče s poudarkom na ključnih vrednotah in ciljih EU v zvezi z umetno inteligenco v digitalni dobi;

C.  ker je pomembno, da zagotovimo, da bo digitalni prehod usmerjen v človeka in skladen z Listino EU o temeljnih pravicah;

D.  ker uporaba umetne inteligence prinaša velike izzive na področju temeljnih pravic, med drugim kar zadeva varstvo podatkov in pravico do zasebnosti, pa tudi velike tehnološke spremembe in uvajanje inovativnih rešitev;

E.  ker bo digitalni prehod vplival na vse vidike gospodarstva in družbe;

F.  ker bo digitalizacija spremenila našo industrijo in trge, zato bi bilo treba prilagoditi veljavno zakonodajo;

G.  ker je pomembno, da Evropska unija nastopa enotno, da se prepreči razdrobitev enotnega trga zaradi razlik v nacionalni zakonodaji;

1.  sklene ustanoviti posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi z naslednjimi strogo opredeljenimi pristojnostmi:

   (a) analizirati prihodnji vpliv umetne inteligence v digitalni dobi na gospodarstvo EU, zlasti na spretnosti, zaposlovanje, finančno tehnologijo, izobraževanje, zdravje, promet, turizem, kmetijstvo, okolje, obrambo, industrijo, energijo in e-upravo;
   (b) nadalje preiskati izziv uvedbe umetne inteligence in njen prispevek k poslovni vrednosti in gospodarski rasti;
   (c) preučiti pristop tretjih držav in njihov prispevek v smislu dopolnjevanja ukrepov EU;
   (d) pristojnim stalnim odborom Parlamenta predložiti oceno, v kateri se opredelijo skupni cilji EU na srednji in dolgi rok, vključno z glavnimi ukrepi, ki so potrebni, da se ti cilji dosežejo, pri čemer se za izhodišče uporabijo naslednja sporočila Komisije, objavljena 19. februarja 2020:
   Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope (COM(2020)0067),
   Evropska strategija za podatke (COM(2020)0066),
   Bela knjiga o umetni inteligenci – evropski pristop k odličnosti in zaupanju (COM(2020)0065),
   Poročilo o vprašanjih varnosti in odgovornosti, ki jih sprožajo umetna inteligenca, internet stvari in robotika (COM(2020)0064),

vključno z načrtom za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, ki je strateški načrt EU in opredeljuje skupne cilje na srednji in dolgi rok ter glavne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bi te cilje dosegli;

2.  poudarja, da mora posebni odbor morebitna priporočila predložiti pristojnemu stalnemu parlamentarnemu odboru, ki jih po potrebi upošteva;

3.  sklene, da to ne vpliva na pristojnosti, osebje in razpoložljiva sredstva stalnega odbora Parlamenta, pristojnega za vprašanja glede sprejetja, spremljanja in izvajanja zakonodaje Unije, ki se nanašajo na področje pristojnosti posebnega odbora, ali jih podvaja in torej ostanejo nespremenjeni;

4.  sklene, da seje posebnega odbora potekajo brez navzočnosti javnosti, ko njegovo delo vključuje predstavitev dokazov zaupne narave, pričevanja, ki vsebujejo osebne podatke, ali izmenjavo mnenj z organi in telesi ali njihove predstavitve o zaupnih informacijah, vključno z znanstvenimi študijami ali deli študij, ki jim je v skladu s členom 63 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(1) zagotovljen status zaupnosti; prav tako sklene, da imajo priče in izvedenci pravico dajati izjave ali pričati brez navzočnosti javnosti;

5.  sklene, da se seznam ljudi, ki so povabljeni na javne seje, seznam tistih, ki se jih udeležijo, in zapisniki teh sej objavijo;

6.  sklene, da se bodo zaupni dokumenti, ki jih bo prejel posebni odbor, obravnavali po postopku iz člena 221 Poslovnika; prav tako sklene, da se bodo te informacije uporabljale izključno za pripravo končnega poročila posebnega odbora;

7.  sklene, da bo imel posebni odbor 33 članov;

8.  sklene, da bo mandat posebnega odbora trajal 12 mesecev, mandatna doba pa se bo začela z datumom njegove ustanovne seje;

9.  sklene, da lahko posebni odbor Parlamentu predloži vmesno poročilo in da predloži končno poročilo, ki mora vsebovati dejanske ugotovitve in priporočila za ukrepe in pobude, ki jih je treba sprejeti, brez poseganja v pristojnosti stalnih odborov v skladu s Prilogo VI Poslovnika.

(1) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov