Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2690(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0191/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0191/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0163

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 45k
Petak, 19. lipnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Osnivanje istražnog odbora za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području zaštite životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega, njegove odgovornosti, broj članova i trajanje mandata
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Odluka Europskog parlamenta od 19. lipnja 2020. o osnivanju, nadležnostima, brojčanom sastavu i trajanju mandata istražnog odbora za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području zaštite životinja tijekom prijevoza unutar Unije i izvan nje (2020/2690(RSO))

Europski parlament

–  uzimajući o obzir zahtjev 183 zastupnika za osnivanje istražnog odbora za ispitivanje navodnih povreda u primjeni prava Unije o prijevozu životinja unutar Unije i izvan nje,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir članak 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Odluku 95/167/EZ, Euratom, EZUČ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. travnja 1995. o detaljnim odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu(1),

–  uzimajući u obzir članak 4. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97(2),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 23. travnja 2015. u predmetu C-424/13(3),

–  uzimajući u obzir članak 208. Poslovnika,

1.  odlučuje osnovati istražni odbor za ispitivanje navodnih povreda prilikom primjene prava Unije vezano za primjenu Uredbe (EZ) br. 1/2005 u državama članicama i njezinu provedbu od strane Europske komisije;

2.  odlučuje da je istražni odbor zadužen za:

   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djeluje na temelju dokaza o teškim i sustavnim povredama Uredbe (EZ) br. 1/2005 do kojih dolazi prilikom prijevoza živih životinja kroz Uniju i u treće zemlje. Komisiju se redovito izvješćivalo o sustavnim i teškim povredama do kojih dolazi tijekom prijevoza živih životinja. Od 2007. Komisija je zaprimila oko 200 prijava o povredama Uredbe (EZ) br. 1/2005. Godine 2016. odvjetničko društvo Conte & Giacomini je, u ime Animal Welfare Foundationa/Tierschutzbund Züricha (AWF/TSB), podnijelo formalnu pritužbu Komisiji zbog povrede Uredbe (EZ) br. 1/2005 tijekom cestovnog prijevoza životinja iz Europe u Tursku(4), pozivajući Komisiju da otvori postupak zbog povrede prava protiv država članica uključenih u protuzakonitu praksu.
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o dopuštenom prostoru i njegovoj visini utvrđene u članku 3. stavku 2. točki (g) i poglavlju II. točki 1.2, poglavlju III. točki 2.3 i poglavlju VII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o dopuštenom odobrenju cestovnih prijevoznih sredstava i plovila za prijevoz stoke utvrđenu u člancima 7., 18. i 19. Uredbe(EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o napajanju i hranjenju utvrđene u članku 3. drugom stavku, točki (h), poglavlju V., točki 1.4, točki 1.5 i točki 2.1 podtočkama (a) i (b) te poglavlju VI. točkama 1.3 i 2.2 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o stelji utvrđene u poglavlju II. točki 1.1 podtočki (h) i poglavlju VI. točki 1.2 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da učinkovito provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o temperaturi i sustavu prozračivanja utvrđene u poglavlju II. točki 1.1 podtočki (b), poglavlju III. točki 2.6 i poglavlju VI. točki 3.1 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu zabranu prijevoza životinja nesposobnih za putovanje utvrđenu u članku 3. drugom stavku točki (b) i poglavlju I. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o odvajanju određenih životinja utvrđene u poglavlju III. točki 1.12 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu dodatne odredbe o dugom putovanju utvrđene u članku 14. i poglavlju IV. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu odredbe o provjerama koje treba provesti utvrđene u članku 15. stavku 2. i članku 21. Uredbe (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede i država članica da djelotvorno primijene i provedu obvezu nadležnih tijela država članica da, u slučaju povrede, poduzmu određene mjere i obavijeste o kršenju, utvrđenu u članku 26. Uredbe (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe koje se odnose na obvezu nadležnog tijela da spriječi i smanji kašnjenje tijekom prijevoza, i poduzme odgovarajuće mjere u takvom slučaju, utvrđene u članku 22. Uredbe (EZ) br.1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe koje se odnose na prijevoz životinje koje nisu odbijene od sise, utvrđene u poglavlju V. točki 1.4 podtočki (a) Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1/2005.
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe o pomorskom prijevozu živih životinja, uključujući postupke utovara i strukture na plovilima, utvrđene u člancima 19., 20. i 21. te poglavlju II. točkama 1. i 3., poglavlju III. točki 1. i poglavlju IV. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe o prijevoznim sredstvima utvrđene poglavljem II. točkama 1., 2. i 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br.1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe o postupanju sa životinjama, uključujući radnje utovara i istovara utvrđene u članku 3. drugom stavku točki (e) i Poglavlju III. točkama 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 i 1.11 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe o planiranju puta i planu puta utvrđene u članku 5. stavku 4., članku 8., članku 14. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) i članku 21. stavku 2. te Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, odredbe o dužnostima i obvezama nadležnih tijela država članica utvrđene u člancima 10. i 13. Uredbe (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da djelotvorno provede, i država članica da djelotvorno primijene i provedu, Uredbu (EZ) br. 1/2005 izvan Unije, u skladu s presudom Suda Europske unije (peto vijeće) od 23. travnja 2015. u predmetu C-424/13; u svojoj presudi Sud Europske unije podsjetio je da se Uredbom (EZ) br. 1/2005 nameću stroge obveze ne samo za prijevoz živih kralježnjaka koji se odvija isključivo za području Unije, nego i za prijevoz čije je mjesto polaska na tom području, a odredište u trećim zemljama. Navedenom je presudom Sud presudio da nadležna tijela država članica trebaju osigurati usklađenost kada odobravaju putovanja koja se odvijaju u trećim zemljama,
   ispitivanje mogućih povreda obveze lojalne suradnje utvrđene u članku 4. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji koje su relevantne za područje primjene ove istrage, u tu svrhu, konkretna procjena može li neka takva povreda proizaći iz navodnog nepoduzimanja odgovarajućih mjera sprečavanja primjene načina prijevoza skrivanjem identiteta krajnjih stvarnih vlasnika institucija Unije, nadležnih tijela i drugih posrednika i olakšavanjem povreda Uredbe (EZ) br. 1/2005,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da pomogne OIE-ovoj misiji primjene međunarodnih normi o dobrobiti životinja tijekom prijevoza,
   ispitivanje navodnog propusta Komisije da poštuje trgovinske vrijednosti Unije sadržane u njezinoj novoj trgovinskoj strategiji Trgovina za sve, osobito vezano za užasnu praksu prijevoza zabilježenu u trećim zemljama, kojom se ne ugrožava samo dobrobit životinja, nego i sigurnost hrane i javnog zdravlja,
   davanje svih preporuka koje smatra potrebnima u ovom predmetu, uključujući, vezano za primjenu gore navedene presude Suda Europske unije u državama članicama;

3.  odlučuje da istražni odbor mora podnijeti svoje konačno izvješće u roku od 12 mjeseci od donošenja ove odluke;

4.  odlučuje da istražni odbor pri svojem radu treba uzeti u obzir sve relevantne promjene u okviru svoje nadležnosti do kojih dođe tijekom njegova mandata;

5.  odlučuje da o svim preporukama koje sastavi istražni odbor trebaju raspravljati nadležni stalni odbori;

6.  odlučuje da istražni odbor ima 30 članova;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku da na objavu u Službenom listu Europske unije.

(1) SL L 113, 19.5.1995., str. 1.
(2) SL L 3, 5.1.2005., str. 1.
(3) Presuda Suda Europske unije od 23. travnja 2015., Zuchtvieh-Export GmbH protiv Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703 -01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-0171601 717-01718). U listopadu 2016. odvjetničko društvo Conte & Giacomini poslalo je Komisiji dopunu pritužbe.

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti