Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2690(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0191/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0191/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0163

Elfogadott szövegek
PDF 136kWORD 45k
2020. június 19., Péntek - Brüsszel
Az uniós jog alkalmazása során felmerülő állítólagos jogsértéseket és hivatali visszásságokat az állatoknak az EU-n belül és kívül történő szállítása közbeni védelme tekintetében kivizsgáló vizsgálóbizottság létrehozása
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Az Európai Parlament 2020. június 19-i határozata az uniós jog alkalmazása során felmerülő állítólagos jogsértéseket és hivatali visszásságokat az állatoknak az EU-n belül és kívül történő szállítása közbeni védelme tekintetében kivizsgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról, és feladatainak, létszámának és hivatali idejének megállapításáról (2020/2690(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 183 képviselő által benyújtott, olyan vizsgálóbizottság felállítására irányuló kérelemre, amelynek célja az élőállat-szállításra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazása során az Unión belül és kívül elkövetett állítólagos jogsértések kivizsgálása,

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete által előterjesztett javaslatra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 226. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és határozatra(1),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkére,

–  tekintettel az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Bíróság 2015. április 23-i ítéletére (C-424/13. számú ügy)(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 208. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy vizsgálóbizottságot állít fel az uniós jog alkalmazása során – az 1/2005/EK rendelet tagállamok általi végrehajtása és az Európai Bizottság általi érvényesítése tekintetében – elkövetett feltételezett jogsértések kivizsgálására;

2.  úgy határoz, hogy a vizsgálóbizottság:

   kivizsgálja azt az állítást, hogy a Bizottság elmulasztott eljárást indítani az 1/2005/EK rendelet súlyos és rendszeres megsértésére vonatkozó bizonyítékok alapján, amely jogsértések élő állatok Unión belüli és harmadik országokba történő szállítása során fordultak elő. A Bizottságot rendszeresen tájékoztatták az élő állatok szállítása során előforduló rendszeres és súlyos jogsértésekről. 2007 óta körülbelül 200 jelentés érkezett a Bizottsághoz az 1/2005/EK rendelet megsértéséről. 2016-ban a Conte&Giacomini ügyvédi iroda, az Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) nevében eljárva hivatalos panaszt nyújtott be a Bizottsághoz az 1/2005/EK rendeletnek az állatok Európából Törökországba közúton történő szállítása során történő megsértése miatt(4), és felszólította a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást a jogellenes gyakorlatokban érintett tagállamok ellen,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 3. cikke második bekezdésének g) pontjában, valamint I. melléklete II. fejezetének 1.2. pontjában, III. fejezetének 2.3. pontjában és VII. fejezetében foglalt, a helyigényre és a belmagasságra vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 7., 18. és 19. cikkében foglalt, a közúti szállítóeszközök és az állatszállító hajók jóváhagyására vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 3. cikke második bekezdésének h) pontjában, I. melléklete V. fejezetének 1.4. és 1.5 pontjában, 2.1 pontjának a) és b) alpontjában, továbbá VI. fejezetének 1.3. és 2.2. pontjában foglalt, az itatásra és etetésre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet I. melléklete II. fejezete 1.1. pontjának h) alpontjában és 1.5. pontjában, valamint VI. fejezetének 1.2. pontjában foglalt, az alomra vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet I. melléklete II. fejezete 1.1. pontjának b) alpontjában, III. fejezetének 2.6. pontjában és VI. fejezetének 3.1. pontjában foglalt, a hőmérsékletre és a szellőztetőrendszerre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 3. cikke második bekezdésének b) pontjában, valamint I. melléklete I. fejezetében foglalt, a szállításra alkalmatlan állatok szállítását megtiltó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet I. melléklete III. fejezetének 1.12. pontjában foglalt, bizonyos állatok elkülönítésére vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 14. cikkében, valamint I. melléklete VI. fejezetében foglalt, a nagy távolságon való szállításra vonatkozó kiegészítő rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében és 21. cikkében foglalt, az elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 26. cikkében foglalt, a tagállamok illetékes hatóságainak jogsértések esetén egyedi intézkedések meghozatalára, illetve a jogsértésekről való értesítésre vonatkozó kötelezettségére vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 22. cikkében foglalt, az illetékes hatóságnak a szállítás közbeni késedelem megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére irányuló kötelezettségére vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet I. melléklete V. fejezete 1.4. pontjának a) alpontjában foglalt, az el nem választott állatok szállítására vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 19., 20. és 21. cikkében, valamint I. melléklete II. fejezetének 1. és 3. pontjában, III. fejezetének 1. pontjában és IV. fejezetében foglalt, az élő állatok tengeri szállítására, többek között az állatszállító hajók berakodására és a hajókon alkalmazott szerkezetekre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet I. melléklete II. fejezetének 1., 2. és 5. pontjában foglalt, a szállítási eszközökre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 3. cikke második bekezdésének e) pontjában, valamint I. melléklete III. fejezetének 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. és 1.11. pontjában foglalt, az állatok gondozására, többek között a berakodási és kirakodási műveletekre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében, 8. cikkében, 14. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában és 21. cikkének (2) bekezdésében, valamint II. mellékletében foglalt, szállítási tervezésre és menetlevélre vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet 10. és 13. cikkében foglalt, a tagállamok illetékes hatóságainak feladataira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását,
   kivizsgálja az 1/2005/EK rendelet Unión kívüli, Bizottság általi hatékony érvényesítésének, illetve tagállamok általi végrehajtásának és hatékony érvényesítésének állítólagos elmulasztását a Bíróság (ötödik tanács) C-424/13. számú ügyben hozott 2015. április 23-i ítéletével összhangban; ítéletében a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az 1/2005/EK rendelet szigorú kötelezettségeket ír elő nemcsak az élő gerinces állatok teljes egészében az Európai Unió területén belüli szállítására, hanem azokra a szállítási műveletekre is, amelyek kiindulási pontja ezen a területen belül, rendeltetési helye pedig egy harmadik országban található. Ugyanebben az ítéletben a Bíróság megállapította, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak biztosítaniuk kell a megfelelést, amikor engedélyezik a harmadik országokban történő szállításokat,
   kivizsgálja az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított lojális együttműködési kötelezettségnek a vizsgálat hatálya szempontjából releváns esetleges megsértését; e célból különösen azt vizsgálja meg, hogy felmerülhet-e ilyen jogsértés az olyan megfelelő intézkedések meghozatalának állítólagos elmulasztása miatt, amelyek megakadályozzák a közlekedési módok olyan módon történő működtetését, hogy végső tényleges tulajdonosaik kiléte rejtve marad az uniós intézmények, az illetékes hatóságok és más közvetítők előtt, és megkönnyíti az 1/2005/EK rendelet megsértését,
   kivizsgálja azt az állítást, hogy a Bizottság nem segítette az Állategészségügyi Világszervezetnek (OIE) a szállítás közbeni állatjólétre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtására irányuló küldetését,
   kivizsgálja azt az állítást, hogy a Bizottság elmulasztotta tiszteletben tartani a „Trade4All” elnevezésű új uniós kereskedelmi stratégiában foglalt uniós kereskedelmi értékeket, különös tekintettel a harmadik országokban dokumentált szörnyű szállítási gyakorlatokra, amelyek nemcsak állatjóléti szempontból, hanem az élelmezésbiztonság és a közegészségügy szempontjából is kritikusak,
   megtesz minden olyan ajánlást, amelyet ebben az ügyben szükségesnek tart, ideértve a Bíróság fent említett ítéletének a tagállamok általi végrehajtását is;

3.  úgy határoz, hogy a vizsgálóbizottság a jelen határozat elfogadásától számított 12 hónapon belül végleges jelentést nyújt be;

4.  úgy határoz, hogy munkája során a vizsgálóbizottságnak figyelembe kell vennie a megbízatása időtartama alatt bekövetkező, hatáskörébe tartozó minden vonatkozó fejleményt;

5.  úgy határoz, hogy a vizsgálóbizottság által megfogalmazott ajánlásokkal az illetékes állandó bizottságoknak kell foglalkozniuk;

6.  úgy határoz, hogy a vizsgálóbizottság 30 tagból áll;

7.  utasítja elnökét, hogy gondoskodjon e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről.

(1) HL L 113., 1995.5.19., 1. o.
(2) HL L 3., 2005.1.5., 1.o.
(3) A Bíróság 2015. április 23-i ítélete, Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). 2016 októberében a Conte&Giacomini ügyvédi iroda kiegészített panaszt küldött a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat