Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2690(RSO)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0191/2020

Testi mressqa :

B9-0191/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Testi adottati :

P9_TA(2020)0163

Testi adottati
PDF 143kWORD 46k
Il-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020 - Brussell
Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-Unjoni jew lil hinn minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat tiegħu
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar it-twaqqif ta’Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-Unjoni u lil hinn minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat tiegħu (2020/2690(RSO))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba preżentata minn 183 Membru bl-għan li jitwaqqaf Kumitat ta' Inkjesta responsabbli mill-eżami ta' allegazzjonijiet ta' ksur fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li tirregola t-trasport tal-annimali ħajjin kemm fl-Unjoni kif ukoll lil hinn minnha,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li jemenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97(2),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tat-23 ta' April 2015 tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-424/13(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.  Jiddeċiedi li jwaqqaf Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga l-allegazzjonijiet ta' ksur fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni mill-Istati Membri u l-infurzar mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament (KE) Nru 1/2005;

2.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu:

   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li taġixxi fuq l-evidenza ta' ksur serju u sistematiku tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 li jseħħ meta l-annimali jiġu ttrasportati ħajjin ġewwa l-Unjoni u lejn pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni ġiet infurmata regolarment bil-ksur sistematiku u sever li jseħħ waqt it-trasport tal-annimali ħajjin. Mill-2007, il-Kummissjoni rċeviet madwar 200 rapport dwar ksur tar-Regolament (KE) Nru 1/2005. Fl-2016, id-ditta legali Conte & Giacomini, f'isem l-Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), ressqet ilment formali quddiem il-Kummissjoni dwar il-ksur tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 waqt it-trasport tal-annimali mill-Ewropa lejn it-Turkija bit-triq(4), u talbet lill-Kummissjoni tiftaħ proċeduri ta' ksur kontra l-Istati Membri involuti fi prattiki illegali,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar l-allokazzjoni ta' spazju u dwar l-ispazju għar-ras stabbiliti fl-Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punt (g), ta’ u fil-Kapitolu II, punt 1.2, il-Kapitolu III, punt 2.3, u l-Kapitolu VII tal-Anness I, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-mezzi ta' trasport bit-triq u ta' bastimenti għat-trasport tal-bhejjem, stabbiliti fl-Artikoli 7, 18 u 19 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar it-tisqija u t-tagħlif fl-Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punt (h), ta’, u fil-Kapitolu V, punt 1.4, punt 1.5 u punt 2.1 (a) u (b), u fil-Kapitolu VI, punti 1.3 u 2.2 tal-Anness I, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar il-materjal ta' friex stabbiliti fil-Kapitolu II, punt 1.1 (h) u punt 1.5, u fil-Kapitolu VI, punt 1.2, tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar it-temperatura u s-sistema ta' ventilazzjoni stabbiliti fil-Kapitolu II, punt 1.1(b), fil-Kapitolu III, punt 2.6, u fil-Kapitolu VI, punt 3.1, tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, il-projbizzjoni tat-trasport ta' annimali li ma jkunux f'saħħithom prevista fl-Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punt (b), ta’, u fil-Kapitolu I tal-Anness I, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar is-separazzjoni ta' ċerti annimali stabbiliti fil-Kapitolu III, punt 1.12, tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet addizzjonali dwar vjaġġi fuq distanza twila stabbiliti fl-Artikolu 14 ta’, u fil-Kapitolu VI tal-Anness I, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli li għandhom jitwettqu stabbiliti fl-Artikolu 15(2) u l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, l-obbligu tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li, f'każ ta' ksur, jieħdu miżuri speċifiċi u jinnotifikaw il-ksur, stabbilit fl-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar l-obbligu tal-awtorità kompetenti li tipprevjeni u tnaqqas id-dewmien waqt it-trasport, u l-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu f'dan il-każ, stabbiliti fl-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar it-trasport ta' annimali mhux miftuma, stabbiliti fil-Kapitolu V, punt 1.4(a), tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar it-trasport ta' annimali ħajjin bil-baħar, inklużi l-prattiki ta' tagħbija u l-istrutturi fuq il-bastimenti, stabbiliti fl-Artikoli 19, 20 u 21 ta’, u fil-Kapitolu II, punti 1 u 3, il-Kapitolu III, punt 1, u l-Kapitolu IV tal-Anness I, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar il-mezzi ta' trasport stabbiliti fil-Kapitolu II, punti 1, 2 u 5, tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġar tal-annimali, inklużi l-operazzjonijiet ta' tagħbija u ta' ħatt stabbiliti fl-Artikolu 3, it-tieni paragrafu, punt (e), ta’, u fil-Kapitolu III, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, u 1.11 tal-Anness I, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar l-ippjanar tar-rotta u r-reġistru tal-vjaġġ stabbiliti fl-Artikolu 5(4), l-Artikolu 8, l-Artikolu 14(1), punti (a), (b) u (c), u l-Artikolu 21(2) ta’, u fl-Anness II, għar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'’mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, id-dispożizzjonijiet dwar id-dmirijiet u l-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri stabbiliti fl-Artikoli 10 u 13 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinforza b'mod effettiv, u tal-Istati Membri li jimplimentaw u jinfurzaw b'mod effettiv, ir-Regolament (KE) Nru 1/2005 barra l-Unjoni, f'konformità mas-sentenza tat-23 ta' April 2015 tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) fil-Kawża C-424/13; fis-sentenza tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li r-Regolament (KE) Nru 1/2005 jimponi obbligi serji mhux biss fuq it-trasport ta' annimali vertebrati ħajjin li jsir kollu kemm hu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll fuq operazzjonijiet ta' trasport li jkollhom il-punt tat-tluq tagħhom f'dak it-territorju u d-destinazzjoni tagħhom f'pajjiż terz. Fl-istess sentenza l-Qorti ddeċidiet li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiżguraw konformità meta jawtorizzaw vjaġġi li jsiru f'pajjiżi terzi,
   jinvestiga nuqqasijiet potenzjali ta' osservanza tad-dmir ta' kooperazzjoni sinċiera stabbilit fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li huma rilevanti għall-kamp ta' applikazzjoni tal-inkjesta; għal dak l-għan, jivvaluta, b'mod partikolari, jekk kwalunkwe nuqqas ta' osservanza bħal dan jistax jirriżulta mill-allegat nuqqas li jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi evitat l-operat ta' mezzi ta' trasport b'tali mod li l-identità tas-sidien benefiċjarji tinħeba mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti, u intermedjarji oħrajn, u jiġi ffaċilitat il-ksur tar-Regolament (KE) Nru 1/2005,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tiffaċilita l-missjoni tal-OIE li timplimenta standards internazzjonali għall-benesseri tal-annimali waqt it-trasport,
   jinvestiga l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tirrispetta l-valuri kummerċjali tal-Unjoni stipulati fl-istrateġija kummerċjali l-ġdida tal-UE "Kummerċ għal Kulħadd", speċjalment b'rabta mal-prattiki orribbli ta' trasport iddokumentati f'pajjiżi terzi, li huma kritiċi mhux biss mill-perspettiva tal-benesseri tal-annimali, iżda anke f'termini ta' sigurtà tal-ikel u saħħa pubblika,
   jagħmel kull rakkomandazzjoni li jqis meħtieġa f'din il-kwistjoni, inkluż fir-rigward tal-implimentazzjoni, min-naħa tal-Istati Membri, tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija hawn fuq;

3.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu jippreżenta r-rapport finali tiegħu fi żmien 12-il xahar mill-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni;

4.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu jqis f'ħidmietu kwalunkwe żvilupp rilevanti li jfeġġ matul il-mandat tal-kumitat u li jkun fil-kompetenza tiegħu;

5.  Jiddeċiedi li kwalunkwe rakkomandazzjoni mfassla mill-Kumitat ta' Inkjesta għandha tiġi indirizzata mill-kumitati permanenti rilevanti;

6.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta se jkun magħmul minn 30 membru;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiżgura li din id-deċiżjoni tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(1) ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.
(2) ĠU L 3, 5.1.2005, p. 1.
(3) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' April 2015, Zuchtvieh-Export GmbH vs Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716­01717-01718). F'Ottubru 2016, id-ditta legali Conte & Giacomini bagħtet integrazzjoni tal-ilment lill-Kummissjoni.

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza