Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2690(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0191/2020

Predložena besedila :

B9-0191/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0163

Sprejeta besedila
PDF 128kWORD 46k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj
Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2020 o ustanovitvi preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitvi njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata (2020/2690(RSO))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve 183 poslancev o ustanovitvi preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev pri uporabi prava Unije o prevozu živih živali znotraj in izven Unije,

–  ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

–  ob upoštevanju člena 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Sklepa 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. aprila 1995 o podrobnih določbah glede izvrševanja pravice Evropskega parlamenta do preiskovanja(1),

–  ob upoštevanju člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 17(1) Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97(2),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 23. aprila 2015 v zadevi C-424/13(3),

–  ob upoštevanju člena 208 Poslovnika,

1.  sklene ustanoviti preiskovalni odbor za preiskavo domnevnih nepravilnosti pri uporabi prava Unije v zvezi s tem, kako so države članice izvajale Uredbo (ES) št. 1/2005 in kako jo je Evropska komisija izvrševala;

2.  sklene, da preiskovalni odbor:

   razišče domnevno neukrepanje Komisije na podlagi dokazov o resnih in sistemskih kršitvah Uredbe (ES) št. 1/2005, ki se pojavijo pri prevozu živih živali po vsej Uniji in v tretje države. Komisija je bila redno obveščena o sistematičnih in resnih kršitvah med prevozom živih živali. Od leta 2007 je Komisija prejela okoli 200 poročil o kršitvah Uredbe (ES) št. 1/2005. Leta 2016 je odvetniška pisarna Conte & Giacomini v imenu organizacije Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) Komisiji poslala uradno pritožbo zaradi kršitve Uredbe (ES) št. 1/2005 med prevozom živali po cesti iz Evrope v Turčijo(4) in v njej pozvala Komisijo, naj začne postopek za ugotavljanje kršitev držav članic, vpletenih v nezakonite prakse,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o dodelitvi talnega prostora in višini, določenih v točki (g) drugega odstavka člena 3, v točki 1.2 poglavja II, točki 2.3 poglavja III in poglavju VII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005;
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o odobritvi prevoznih sredstev po cestah in plovil za prevoz rejnih živali, določenih v členih 7, 18 in 19 Uredbe (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o napajanju in krmljenju, določenih v točki (h) drugega odstavka člena 3, v točkah 1.4, 1.5 in 2.1 (a) in (b) poglavja V ter točkah 1.3 in 2.2 poglavja VI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o stelji, določenih v točkah 1.1 (h) in 1.5 poglavja II ter točki 1.2 poglavja VI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito uvedle in izvajale določb o sistemu za prezračevanje in spremljanje temperature, določenih v točki 1.1 (b) poglavja II, točki 2.6 poglavja III ter točki 3.1 poglavja VI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale prepovedi prevoza živali, ki niso sposobne nadaljevati vožnje, določene v točki (b) drugega odstavka člena 3 in v poglavju I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o ločevanju določenih živali, določenih v točki 1.12 poglavja III Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale dodatnih določb o dolgih vožnjah, določenih v členu 14 in poglavju VI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o preverjanjih, ki se morajo opraviti, določenih v členih 15(2) in 21 Uredbe (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale obveznosti pristojnih organov držav članic, da v primeru kakršne koli kršitve izvedejo posebne ukrepe in obveščajo o teh kršitvah, ki je določena v členu 26 Uredbe (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb v zvezi z obveznostjo pristojnih organov, da preprečijo ali čim bolj zmanjšajo kakršno koli zamudo pri prevozu, in v zvezi z ustreznimi ukrepi, ki se sprejmejo v teh primerih, ki so določene v členu 22 Uredbe (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o prevozu živali, ki še vedno sesajo, določenih v točki 1.4 (a) poglavja V Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o prevozu živih živali po vodi, vključno s prakso pri natovarjanju in raztovarjanju ter strukturami na plovilih, ki so določene v členih 19, 20 in 21 ter v točkah 1 in 3 poglavja II, točki 1 poglavja III in poglavju IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o prevoznih sredstvih, določenih v točkah 1, 2 in 5 poglavja II Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o ravnanju z živalmi, vključno z natovarjanjem in raztovarjanjem, določenih v točki (e) drugega odstavka člena 3 ter v točkah 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 in 1.11 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o načrtovanju poti in dnevniku vožnje, določenih v členih 5(4) in 8, točkah (a), (b) in (c) člena 14(1) in členu 21(2) ter v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale določb o dolžnostih in obveznostih pristojnih organov držav članic, določenih v členih 10 in 13 Uredbe (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni učinkovito izvrševala, države članice pa niso učinkovito izvajale in izvrševale Uredbe (ES) št. 1/2005 zunaj Unije v skladu s sodbo Sodišča (peti senat) z dne 23. aprila 2015 v zadevi C-424/13;v sodbi je Sodišče opomnilo, da Uredba (ES) št. 1/2005 določa stroge obveznosti ne samo za prevoz živih vretenčarjev v celoti na ozemlju Evropske unije, temveč tudi za prevoz z ozemlja Unije v tretje države. V taisti sodbi je Sodišče opredelilo, da bi morale v primeru odobritve voženj s ciljem v tretji državi za spoštovanje določb skrbeti pristojni organi držav članic,
   razišče morebitne kršitve načela lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji, ki zadevajo področje te preiskave; za ta namen zlasti oceni, ali je katera od teh kršitev mogoče posledica domnevnega nesprejetja ustreznih ukrepov, s katerimi bi preprečili uporabo prevoznih sredstev na način, ki omogoča, da so končni dejanski lastniki skriti pred institucijami Unije, pristojnimi organi in drugimi posredniki, in da se še olajša kršenje Uredbe (ES) št. 1/2005,
   razišče domnevo, da Komisija ni omogočila izvajanja misije Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) v zvezi z izvajanjem mednarodnih standardov za dobrobit živali med prevozom,
   razišče domnevo, da Komisija ni spoštovala trgovskih vrednot Unije, določenih v novi trgovinski strategiji EU „Trade4All“, zlasti glede grozljivih prevoznih praks, zabeleženih v tretjih državah, ki so kritičnega pomena, ne samo zaradi vidika živalske dobrobiti, temveč tudi v smislu varnosti hrane in javnega zdravja,
   poda morebitna priporočila, za katere meni, da so v tej zadevi potrebna, tudi o tem, kako države članice izvajajo zgoraj navedeno sodbo Sodišča Evropske unije;

3.  sklene, da preiskovalni odbor pripravi poročilo v roku 12 mesecev od sprejetja tega sklepa;

4.  sklene, da bi moral preiskovalni odbor pri svojem delu upoštevati vse ustrezne spremembe, ki v času njegovega mandata nastopijo na področju njegovih pristojnosti;

5.  sklene, da bi morali ustrezni stalni odbori obravnavati vsa priporočila, ki jih oblikuje preiskovalni odbor;

6.  sklene, da ima preiskovalni odbor 30 članov;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj poskrbi za objavo tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

(1) UL L 113, 19.5.1995, str. 1.
(2) UL L 3, 5.1.2005, str. 1.
(3) Sodba Sodišča Evropske unije z dne 23. aprila 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016)01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-0171601717-01718). Oktobra 2016 je odvetniška pisarna Conte & Giacomini Komisiji poslala integrirano verzijo pritožbe.

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov