Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2987(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0192/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0192/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0164

Usvojeni tekstovi
PDF 216kWORD 55k
Petak, 19. lipnja 2020. - Bruxelles
Ponovno pokretanje istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 19. lipnja 2020. o ponovnom pokretanju istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa (2019/2987(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 13. stavak 2. i članak 17. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici Komisiji za godine 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.,

–  uzimajući u obzir administrativne istrage koje je proveo Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u vezi s projektom u Češkoj Republici pod nazivom „Rodino gnijezdo”, u kojem su utvrđene „ozbiljne nepravilnosti”,

–  uzimajući u obzir misiju za utvrđivanje činjenica u Češku Republiku koju je 26. i 27. ožujka 2014. proveo Odbor za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir svoju rezolucija od 13. prosinca 2018. o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj Republici(1),

–  uzimajući u obzir češki Zakon br. 159/2006 od 16. ožujka 2006. o sukobima interesa, čiji je članak 4. točka (c) stupio na snagu u veljači 2017.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije(2) (nova Financijska uredba), koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2018., a posebno njezin članak 61.,

–  uzimajući u obzir članke 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo(3),

–  uzimajući u obzir pitanja i pritužbu upućene Komisiji u vezi s mogućim sukobom interesa u Češkoj Republici(4),

–  uzimajući u obzir mišljenje pravne službe Komisije od 19. studenoga 2018. naslovljeno „Utjecaj članka 61. nove Financijske uredbe (sukob interesa) na plaćanja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova”,

–  uzimajući u obzir konferenciju za medije koju je 4. prosinca 2019. održao glavni javni tužitelj u vezi s ponovnim pokretanjem istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a,

–  uzimajući u obzir raspravu na plenarnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2019. o sukobima interesa i korupciji koji utječu na zaštitu proračuna EU-a,

–  uzimajući u obzir raspravu na plenarnoj sjednici održanoj 15. siječnja 2020. o ponovnom pokretanju kaznenog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i mogućeg sukoba interesa,

–  uzimajući u obzir misiju za utvrđivanje činjenica u Češku Republiku koju je od 26. do 28. veljače 2020. proveo Odbor za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir Odluku Pl. ÚS 4/17 češkog Ustavnog suda od 18. veljače 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je češki glavni javni tužitelj nedavno ponovno otvorio kaznenu istragu protiv češkog premijera Andreja Babiša, koja je prvotno otvorena nakon izvješća OLAF-a o nepravilnoj upotrebi subvencija EU-a namijenjenih malim poduzećima, a zatim obustavljena dvije godine kasnije; podsjeća da je Agrofert u okviru projekta „Rodino gnijezdo” umjetno osnovao poduzeće srednje veličine, koje je ostalo pod njegovom kontrolom, kako bi dobio sredstva namijenjena malim i srednjim poduzećima u ukupnom iznosu od oko 2 milijuna EUR;

B.  budući da je češki glavni javni tužitelj osudio odustajanje od kaznene istrage kao „nezakonito i preuranjeno” s obzirom na to da pravo EU-a nije uzeto u obzir, te dodao da postupak dodjele subvencija nije u dovoljnoj mjeri bio podvrgnut provjerama;

C.  budući da se člankom 61. stavkom 1. Financijske uredbe (u vezi s člankom 61. stavkom 3.) utvrđuje:

   (a) negativna obveza financijskih izvršitelja da spriječe situacije sukoba interesa u odnosu na proračun EU-a;
   (b) pozitivna obveza financijskih izvršitelja da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi spriječili sukobe interesa pri obavljanju funkcija koje su u njihovoj odgovornosti te riješili situacije koje se objektivno mogu smatrati sukobom interesa;

D.  budući da se člankom 63. Financijske uredbe od država članica zahtijeva da uspostave sustave upravljanja i kontrole kojima bi se, u skladu s člankom 36. stavkom 3., trebalo omogućiti izbjegavanje sukoba interesa;

E.  budući da je češki Zakon br. 159/2006 o sukobu interesa u veljači 2017. izmijenjen proširenim popisom zabranjenih aktivnosti, uključujući odredbe kojima se određenim poduzećima zabranjuje sudjelovanje u postupcima javne nabave, čak i u ulozi podugovaratelja, ili primanje bespovratnih sredstava; budući da je cilj tog zakona spriječiti sukobe interesa u bilo kakvom obliku;

F.  budući da se pravilima o javnoj nabavi države članice obvezuju na izbjegavanje sukoba interesa (članak 24. Direktive 2014/24/EU(5)), uključujući izravne ili neizravne osobne interese, te da postoje pravila za postupanje u situacijama koje se smatraju sukobom interesa, kao i posebne obveze u okviru zajedničkog upravljanja (npr. Uredba (EU) br. 1303/2013);

G.  budući da, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije(6) „sukob interesa predstavlja, objektivno i sam po sebi, ozbiljnu nepravilnost, a da pri tome nema potrebe da ga se definira tako što će se uzeti u obzir namjere zainteresiranih stranaka i to jesu li one postupale u dobroj ili lošoj vjeri”;

H.  budući da je Komisija obvezna obustaviti plaćanja u slučajevima u kojima postoje ozbiljne manjkavosti u funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole i kada na vidjelo izađu ozbiljne nepravilnosti u vezi sa sukobom interesa koje dotad nisu bile otkrivene, prijavljene ni ispravljene;

I.  budući da je Agrofert konglomerat koji je osnovao češki premijer i koji se sastoji od više od 230 poduzeća i ima više od 34 000 zaposlenika (2017.); budući da se otkrilo da je Andrej Babiš stvarni vlasnik Agroferta, koji s pomoću uzajamnih fondova AB I i AB II, čiji je on osnivač i istovremeno jedini korisnik, kontrolira Grupaciju Agrofert, u kojoj se, među ostalim, nalazi niz važnih čeških medija; budući da u slučaju da Andrej Babiš odluči raspustiti te uzajamne fondove, on ponovno stječe puno vlasništvo nad svom njihovom imovinom;

J.  budući da je u siječnju i veljači 2019. nekoliko službi Komisije (DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (pridruženi DG)) provelo koordiniranu i sveobuhvatnu reviziju primjene prava EU-a i nacionalnog prava; budući da DG AGRI upravo ispituje navodne sukobe interesa češkog ministra poljoprivrede;

K.  budući da je Komisija češkim vlastima poslala završno izvješće o reviziji koju su, na temelju navoda o sukobu interesa u Češkoj Republici u smislu članka 61. Financijske uredbe koji su procurili u češkim medijima, proveli DG REGIO i DG EMPL;

L.  budući da je Odbor za proračunski nadzor 16. prosinca 2019. održao sastanak zatvoren za javnost s povjerenikom za proračun i upravu Johannesom Hahnom;

M.  budući da je povjerenik Hahn izvijestio Odbor za proračunski nadzor da će Komisija zaključke svoje revizije objaviti tek nakon što se svi dokazi propisno razmotre i temeljito analiziraju; budući da su češke vlasti 29. svibnja 2020. dostavile svoje odgovore na završno izvješće o reviziji koju je proveo DG REGIO;

N.  budući da je revizija Komisije još u tijeku i da su, kao mjera predostrožnosti te dok se situacija ne razjasni, obustavljena sva plaćanja iz proračuna EU-a u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova poduzećima koja su u izravnom ili neizravnom vlasništvu Andreja Babiša i koja bi mogla biti uključena u navodni sukob interesa;

O.  budući da je Komisija češkim vlastima obustavila vraćanje sredstava koja su u okviru Fonda za ruralni razvoj uplaćena za projekte grupacije Agrofert koji bi mogli biti uključeni u navodni sukob interesa;

P.  budući da češki parlament nema nadzor nad mogućim javnim natječajima, češkim nacionalnim subvencijama ili javnim ulaganjima uz državnu potporu od kojih bi Grupacija Agrofert mogla i dalje profitirati;

Q.  budući da je Grupacija Agrofert vlasnik dviju najvećih čeških dnevnih novina, Mladá fronta Dnes i Lidové Noviny, te da kontrolira televizijsku postaju Óčko i radijske postaje Impuls i RockZone; budući da je prema izvješću Europske federacije novinara Andrej Babiš de facto vlasnik 30 % privatnih medija u Češkoj Republici(7);

R.  budući da su prihodi Grupacije Agrofert znatno porasli u periodu dok je Andrej Babiš obnašao javnu dužnost te da je istodobno Grupacija Agrofert primila poljoprivredne subvencije EU-a u ukupnom iznosu od 970 414 000 CZK za 2016., 1 048 685 000 CZK za 2017. i 973 284 000 CZK za 2018., i to samo u Češkoj Republici; budući da je Grupacija Agrofert navodno u Češkoj Republici primila subvencije iz Kohezijskog fonda EU-a u iznosu od 427 385 000 CZK za razdoblje 2014. – 2020.; budući da je Grupacija Agrofert vjerojatno primila i dodatne subvencije u drugim državama članicama, kao što su Slovačka i Njemačka;

S.  budući da je češki Ustavni sud u Odluci Pl. ÚS 4/17 iz veljače 2020. odbacio postupak predsjednika Češke Republike i zastupnika u češkom parlamentu u pogledu stavljanja izvan snage češkog zakona kojim se definira sukob interesa među javnim službenicima; budući da je Ustavni sud u istoj odluci pojasnio da se izbori ne smiju koristiti kao sredstvo za preuzimanje kontrole nad državom u svrhu korištenja ili čak zloupotrebe njezinih kapaciteta i resursa;

1.  pozdravlja ponovno pokretanje kaznene istrage protiv češkog premijera u pogledu njegova sudjelovanja u projektu „Rodino gnijezdo”; vjeruje da će nacionalni pravosudni sustav nastaviti provoditi taj postupak neovisno i bez ikakvog političkog utjecaja;

2.  osuđuje bilo kakve potencijalne situacije sukoba interesa koje bi mogle ugroziti izvršenje proračuna EU-a i potkopati povjerenje građana EU-a u ispravno upravljanje novcem poreznih obveznika u EU-u;

3.  poziva Komisiju, kao čuvaricu Ugovora, da se bori protiv svih oblika sukoba interesa i da ocijeni preventivne mjere koje države članice poduzimaju u cilju sprečavanja sukoba interesa;

4.  poziva Komisiju da uspostavi kontrolni mehanizam za hvatanje u koštac s problemom sukoba interesa u državama članicama te da kao prioritet uvede aktivno izbjegavanje sukoba interesa, što uključuje utvrđivanje krajnjih korisnika subvencija EU-a;

5.  poziva Komisiju da se pobrine za primjenu politike nulte tolerancije prema sukobima interesa, da osigura brz povrat potencijalno nepravilno isplaćenih subvencija uz istodobno poštovanje vladavine prava i postupovnih zahtjeva te da odlučno intervenira, posebno kada nacionalna tijela ne poduzmu mjere kako bi spriječila sukobe interesa među svojim najvišim predstavnicima;

6.  ističe da nacionalna zakonodavstva o sprečavanju sukoba interesa moraju biti u skladu s tekstom i duhom nove Financijske uredbe; poziva Komisiju da predloži zajedničke smjernice kojima će se državama članicama pomoći da izbjegnu sukobe interesa među istaknutim političarima;

7.  apelira na Vijeće i Europsko vijeće da donesu zajedničke standarde za sva pitanja povezana sa sukobima interesa i da teže zauzimanju jedinstvenog stajališta po tom pitanju u svim državama članicama;

8.  poziva Komisiju da u slučaju nepoštovanja pravila poduzme odgovarajuće mjere za zaštitu proračuna EU-a, uključujući korektivne mjere za povrat svih sredstava koja su nezakonito ili neregularno isplaćena, ako je to predviđeno;

9.  poziva sve države članice da pojačaju napore koje ulažu u povećanje proračunske transparentnosti na način da se pobrinu da šira javnosti može lako i slobodno pristupiti relevantnim podacima o postupcima javne nabave i dodjeli ugovora koji se financiraju javnim sredstvima;

10.  zabrinut je zbog navoda koji pristižu iz različitih dijelova EU-a o sve većem političkom utjecaju političara s osobnim interesima, koji su bliski vladi ili su dio vlade, na donošenje zakona i korištenje javnog novca, s mogućim ciljem zadovoljavanja osobnih interesa određenih pojedinaca, a ne interesa javnosti;

11.  žali zbog činjenice da je češki premijer aktivno sudjelovao te da nastavlja aktivno sudjelovati u izvršenju proračuna EU-a u Češkoj Republici u svojstvu premijera (kao i bivšeg predsjednika Vijeća za europske strukturne i investicijske fondove) dok i dalje kontrolira Grupaciju Agrofert kao osnivač i jedini korisnik dvaju uzajamnih fondova, što je u suprotnosti s člankom 61. stavkom 1. Financijske uredbe, te stoga dovodi u pitanje nepristrano i objektivno izvršavanje njegovih funkcija; duboko je zabrinut zbog nedavnih medijskih izvješća(8) o tome da premijer i dalje ima kontrolu nad poslovnim odlukama u Agrofertu;

12.  napominje da nedavna medijska izvješća ukazuju na to da su Andrej Babiš i njegova supruga navodno i dalje među šest aktivnih osoba sa znatnim utjecajem ili kontrolom nad upraviteljima fonda povezanog s društvom kćeri Agroferta, GreenChem Solutions Ltd., u Ujedinjenoj Kraljevini;

13.  ustraje u tome da se sukob interesa na najvišoj razini vlasti države članice, ako se potvrdi, ne može tolerirati i da ga dotična osoba ili osobe moraju riješiti na način da:

   (a) se poduzmu mjere kojima se osigurava da ta osoba više nema ekonomske interese ili druge interese obuhvaćene područjem primjene članka 61. Financijske uredbe u vezi s poslovnim subjektom;
   (b) poslovni subjekti koji su pod njihovom kontrolom prestanu primati financijska sredstva iz fondova EU-a, javne subvencije ili sredstva koja dodjeljuje nacionalna vlada;
   (c) se suzdrže od sudjelovanja u odlukama koje se tiču njihovih interesa; međutim, naglašava da se s obzirom na funkcije i ovlasti premijera i članova njegove vlade čini dvojbenim da bi se takvom mjerom mogao na odgovarajući način u praksi riješiti sukob interesa ako dotične osobe nastave izvršavati svoje javne funkcije te da je stoga povlačenje s javne dužnosti prikladniji način rješavanja sukoba interesa;

14.  poziva Komisiju da temeljito nadzire postupak dodjele sredstava za plaćanja u Češkoj Republici, posebno plaćanja iz fondova EU-a poduzećima koja su u izravnom i neizravnom vlasništvu premijera ili nekog drugog člana vlade uključenog u izvršenje proračuna;

15.  poziva Komisiju da bez nepotrebnog odlaganja ocijeni primaju li poduzeća koja pripadaju Grupaciji Agrofert i dalje subvencije iz nacionalnog proračuna u skladu s pravilima o državnim potporama; primjećuje potencijalni rizik od financijske štete koju ti slučajevi mogu predstavljati i poziva nacionalna tijela da ocijene takve slučajeve; smatra da bi češke porezne obveznike i porezne obveznike EU-a trebalo propisno obavijestiti o takvim slučajevima;

16.  duboko je zabrinut zbog izvješća(9) o tome da poduzeća Grupacije Agrofert na umjetan način premještaju imeovinu među društvima kćerima, zahvaljujući čemu ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za subvencije malim i srednjim poduzećima ili, pak obrnuto, da združuju poslovanje kako bi se predstavili kao velika poduzeća i tako pobijedili na javnim natječajima;

17.  žali zbog toga što su revizori otkrili ozbiljne nedostatke u funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole u području regionalnih i kohezijskih fondova u Češkoj Republici te su stoga predložili financijski ispravak od gotovo 20 %; poziva Komisiju da kritički ocijeni predstavljaju li ti slučajevi slučajeve sustavne zlouporabe sredstava EU-a;

18.  zabrinut je zbog financijskog gubitka do kojeg je došlo zbog manjkavosti nacionalnih agencija za plaćanja i kontrolnih tijela; u tom kontekstu poziva Vijeće da hitno donese Prijedlog uredbe o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama;

19.  duboko je zabrinut zbog pravnog okvira u Češkoj Republici kojim se nacionalnoj vrhovnoj revizijskoj instituciji uskraćuje pravo na provjeru pravilnosti i uspješnosti javne potrošnje na regionalnoj i lokalnoj razini, čime se instituciji onemogućuje uvid u stvarne vlasnike složenih struktura poduzeća; žali zbog navoda(10) da Vrhovni ured za reviziju ne provodi sustavne terenske provjere krajnjih korisnika; zabrinut je zbog uvredljivih primjedbi češkog premijera na rad češkog Vrhovnog ureda za reviziju;

20.  naglašava da politički neuravnotežen sastav nadzornog odbora Državnog poljoprivrednog intervencijskog fonda (SZIF) predstavlja rizik zbog mogućeg vršenja političkog utjecaja, čime se umanjuje mogućnost provođenja neovisnih revizija;

21.  zabrinut je zbog navoda da su državni službenici(11) primili upute i bili izloženi pritisku da ne istražuju moguće sukobe interesa u vezi s Grupacijom Agrofert te su navodno dobili uputu da ocijene komercijalne ponude koje je primio Agrofert; duboko je zabrinut zbog navoda da su državni službenici bili suočeni s negativnim posljedicama, kao što su otpuštanja pod izlikom sistematizacije, zbog odbijanja postupanja u skladu s takvim zahtjevima; naglašava da se tim mjerama dovodi u pitanje nepristranost državne uprave i neovisno izvršavanje javnih dužnosti;

22.  žali zbog naznaka sustavnih slabosti u otkrivanju sukoba interesa; žali zbog činjenice da ne postoje unakrsne provjere i da se neujednačenim odgovornostima omogućuju nejasne strukture koje pak ometaju učinkovito sprečavanje i otkrivanje sukoba interesa u Češkoj Republici; podsjeća da pozitivistički pristup prema kojem javni službenici moraju podnijeti vlastite izjave o nepostojanju sukoba interesa nije dovoljan za učinkovito sprečavanje situacija sukoba interesa; poziva češke vlasti da bez odgode uklone te sustavne nedostatke, posebno zahtijevanjem provjerljive izjave o sukobu interesa, pri čemu javni službenici dostavljaju popis svojih financijskih interesa;

23.  žali zbog toga što se sredstva EU-a zahvaćena financijskim ispravcima povezanima s nepravilnostima mogu upotrijebiti bez dodatnih posljedica ili ograničenja; smatra da takav sustav prijeti financijskim interesima EU-a; poziva Komisiju da pomno prati upotrebu fondova EU-a i da razmotri razvoj sustava u kojem u kojem postoje ograničenja za daljnju upotrebu u slučaju ispravaka;

24.  prima na znanje odluku Komisije od 28. studenoga 2019. o suspenziji odgovarajućih iznosa koje su češka tijela uključila u svoje privremene izjave o rashodima za češki program ruralnog razvoja za 4. tromjesečje 2018. 1. tromjesečje 2019.;

25.  konstatira da je Komisija potvrdila da je izvršila plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za 2018. godinu poduzećima koja pripadaju Grupaciji Agrofert, kao i poduzećima s istim ovlaštenim vlasnikom u nekoliko drugih država članica izvan Češke Republike; ustraje u tome da bi Komisija trebala tijelu nadležnom za davanje razrješnice pružiti potpun i pouzdan pregled svih plaćanja izvršenih Grupaciji Agrofert i poduzećima s istim stvarnim vlasnikom u svim državama članicama za financijske godine 2018. i 2019.;

26.  poziva češke vlasti da osiguraju pravednu i uravnoteženu raspodjelu sredstava EU-a kako bi novac poreznih obveznika EU-a koristio velikoj većini stanovništva, kako u gospodarskom tako i u socijalnom smislu;

27.  zabrinut je zbog neodgovarajuće provedbe direktiva (EU) 2015/849(12) i (EU) 2018/843(13) o sprečavanju upotrebe financijskog sustava za pranje novca ili financiranje terorizma (četvrta i peta direktiva o sprečavanju pranja novca); naglašava obvezu potpunog i pravilnog prenošenja obaju direktiva i osiguravanja potpune provedbe svih odredbi, uključujući one o transparentnosti stvarnog vlasništva;

28.  poziva češki Odjel za financijsku analizu da zauzme proaktivniji pristup borbi protiv poreznih kaznenih djela, prijevara i korupcije te da osigura učinkovite provjere stvarnih vlasnika koje provode odgovorni subjekti u skladu s pravilima o sprečavanju pranja novca;

29.  žali zbog toga što su odobravanje, distribucija i revizija fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja složeni i netransparentni postupci u kojima samo države članice imaju potpuni pristup podacima, što znači da Komisija ne može Parlamentu pružiti pravodoban i sveobuhvatan pregled kada se od nje traže informacije o plaćanjima određenim korisnicima u određenim državama članicama; naglašava da to ozbiljno otežava učinkovitost i mogućnost Odbora za proračunski nadzor i Revizorskog suda da izvršavaju svoje funkcije nadzornih tijela;

30.  poziva Komisiju da, uz potpuno prihvaćanje načela podijeljenog upravljanja, uspostavi ujednačene i standardizirane načine izvješćivanja država članica o informacijama o krajnjim korisnicima fondova EU-a; naglašava da bi informacije o krajnjim korisnicima trebale uključivati specifikaciju stvarnih vlasnika poduzeća (fizičkih i pravnih osoba); poziva Komisiju da predloži uredbu za uspostavu informatičkog sustava kojim bi se tijelima država članica omogućilo ujednačeno i standardizirano izvješćivanje u stvarnom vremenu, jamčeći interoperabilnost sa sustavima u državama članicama, kako bi se zajamčila bolja transparentnost i suradnja između Komisije i država članica, kako bi se dodatno povećala odgovornost u pogledu plaćanja, a posebno kako bi se doprinijelo ranijem otkrivanju sustavnih pogrešaka i zlouporabe;

31.  žali zbog toga što se nijednim od propisa kojima se uređuje korištenje poljoprivrednih ili kohezijskih fondova nacionalnim tijelima ne nameće obveza objavljivanja krajnjeg stvarnog vlasnika pojedinačnog pravnog subjekta ili fonda koji ostvaruje koristi od sredstva fondova; poziva suzakonodavce da posvete posebnu pozornost tom pitanju i da mu se iscrpno posvete pri odlučivanju o budućim pravilima o transparentnosti subvencija EU-a;

32.  ustraje u tome da registar stvarnog vlasništva mora sadržavati samo potpuno provjerene informacije o osobi ili osobama koje imaju kontrolu te da mora biti u potpunosti dostupan javnosti;

33.  snažno se protivi stvaranju i uspostavi oligarhijskih struktura koje se koriste poljoprivrednim i kohezijskim fondovima EU-a, pri čemu mali broj korisnika prima veliku većinu sredstava EU-a; poziva Komisiju da zajedno s državama članicama razvije učinkovite pravne instrumente kako bi se zajamčilo poštovanje vladavine prava i spriječilo poticanje takvih struktura;

34.  ponavlja svoju zabrinutost zbog toga što slučajevi sukoba interesa štete ciljevima kohezijske politike i ZPP-a, koji imaju važnu gospodarsku, socijalnu i okolišnu dimenziju, te stvaraju negativnu predodžbu o tim politikama;

35.  poziva Komisiju da podnese prijedlog izmjene pravila ZPP-a u cilju pravednije dodjele sredstava EU-a kako bi se zajamčilo da se ZPP pravedno dodijeli aktivnim poljoprivrednicima koji obrađuju zemljište, a ne da rezultira dogovorima o zemljištu koji pogoduju odabranoj skupini političkih upućenih osoba ili da se njime potiču zlouporabe tijekom dražbi na kojima se privatiziraju zemljišta u državnom vlasništvu; prima na znanje prijedlog Komisije za novi model provedbe, uključujući određivanje gornjih granica u kombinaciji s mehanizmom degresije; međutim, smatra da određivanje gornje granice, uz uvođenje nadoknade troškova rada prije određivanja gornje granice, nije dovoljno da bi se zajamčila pravednija raspodjela izravnih plaćanja; podržava ideju obveznog mehanizma preraspodjele;

36.  prima na znanje činjenicu da prava vlasništva nad zemljištem često nisu bila jasno definirana i da je zemljište ostalo klasificirano kao državno zemljište pod nadzorom Državnog ureda za zemljište, koji ga je obično davao u najam velikim poljoprivrednim korporacijama; prima na znanje napore čeških vlasti da do 2023. identificiraju zakonite vlasnike; ustraje u tome da se dražba zemljišta čiji se zakoniti vlasnici ne mogu utvrditi mora provesti na pravedan način, pružajući jednake mogućnosti za stjecanje zemljišta malim i srednjim poljoprivrednicima i mladim poljoprivrednicima;

37.  poziva Komisiju da podnese prijedlog najvišeg iznosa izravnih plaćanja po fizičkoj osobi kao stvarnom vlasniku jednog ili više poduzeća, uz primjenu politike nulte tolerancije za one koji su u sukobu interesa; naglašava da ne bi trebalo biti moguće primati subvencije EU-a u stotinama milijuna u jednom višegodišnjem financijskom okviru (VFO);

38.  ustraje u tome da bi oni koji su odgovorni za zlouporabu sredstava EU-a trebali snositi posljedice te da se u slučaju financijskih ispravaka teret ne bi trebao prenijeti na nacionalne porezne obveznike; poziva češke nacionalne vlasti da povrate neopravdano isplaćene subvencije od onih koji su od njih nezakonito imali koristi; smatra da bi se za sljedeće programsko razdoblje trebao uvesti uvjet za korištenje sredstava EU-a kojim bi se zahtijevalo da se u nacionalno zakonodavstvo uključe odredbe kojima se odgovorni korisnik obvezuje na povrat nepravilno zatraženih sredstava;

39.  oštro osuđuje javnu uporabu pogrdnog govora i govora mržnje protiv sudionika misije za utvrđivanje činjenica od 26. do 28. veljače 2020. od strane premijera tijekom njegove konferencije za medije; smatra neprihvatljivim što su zastupnici u Europskom parlamentu koji su sudjelovali u misiji za utvrđivanje činjenica Odbora za proračunski nadzor u Češkoj Republici primili prijetnje smrću i doživjeli druge verbalne napade dok su ispunjavali svoje dužnosti kao zastupnici u Europskom parlamentu;

40.  poziva Odbor za proračunski nadzor da izvijesti Parlament o svim relevantnim saznanjima prikupljenima tijekom misije za utvrđivanje činjenica te da o tome obavijesti Komisiju i nadležna tijela;

41.  poziva Komisiju da učini sve što je u njezinoj moći kako bi se bez nepotrebne odgode dovršili postupci revizije koji su u tijeku te da svoje nalaze objavi čim se svi dokazi propisno ocijene; potiče Vijeće i Europsko vijeće da razmotre rezultate tih revizija i da posvete dužnu pozornost članku 61. Financijske uredbe u pogledu pregovora za sljedeći VFO;

42.  poziva Komisiju da poduzme daljnje mjere u vezi s navodima o neriješenim sukobima interesa u drugim državama članicama;

43.  ponavlja svoje žaljenje zbog toga što je Komisija u drugom izvješću EU-a o borbi protiv korupcije (ARES (2017)455202) obustavila izvješćivanje raščlanjeno po zemljama; još jednom poziva Komisiju da neovisno o ekonomskom semestru nastavi izvještavati o statusu korupcije u državama članicama, uključujući evaluaciju učinkovitosti napora za borbu protiv korupcije koje podupire EU; ponovno poziva Komisiju da napore za borbu protiv korupcije ne ocjenjuje samo u smislu gospodarskih gubitaka;

44.  naglašava važnost poštovanja vladavine prava, diobe vlasti, neovisnosti pravosuđa te neovisnosti i pluralizma medija kao preduvjeta za uspješno korištenje sredstava EU-a;

45.  ističe važnost neovisnih javnih medija te istraživačkih novinara i nevladinih organizacija koje rade na jačanju vladavine prava; u tom pogledu naglašava da je potpora EU-a neovisnim novinarima i organizacijama civilnog društva od ključne važnosti, uključujući u kontekstu sljedećeg VFO-a; zabrinut je zbog visoke koncentracije privatnih medija u Češkoj Republici u rukama tek nekolicine vlasnika;

46.  poziva Komisiju da pri praćenju stanja u kontekstu mehanizma vladavine prava uzme u obzir zabrinutost izraženu u ovoj Rezoluciji;

47.  poziva češke vlasti da što prije obavijeste institucije EU-a o ishodu ponovno pokrenute istrage o „Rodinom gnijezdu”;

48.  poziva Vijeće i Europsko vijeće da poduzme sve potrebne i odgovarajuće mjere za sprečavanje sukoba interesa u kontekstu pregovora o budućem proračunu EU-a i sljedećem VFO-u u skladu s člankom 61. stavkom 1. Financijske uredbe;

49.  izražava solidarnost s češkim narodom koji poziva na pravednost, pravdu i uklanjanje neusklađenosti između poslovnih interesa češkog premijera s njegovom političkom ulogom i ovlastima;

50.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladi i parlamentu Češke Republike.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0530.
(2) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
(6) Ismeri Europa Srl protiv Revizorskog suda, presuda od 15.6.1999., predmet T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Informacije dobivene od Udruženja privatnih poljoprivrednih gospodarstava u Češkoj Republici tijekom misije za utvrđivanje činjenica od 26. do 28. veljače 2020.
(10) Informacije dobivene od Vrhovnog ureda za reviziju Češke Republike tijekom misije za utvrđivanje činjenica od 26. do 28. veljače 2020.
(11) navodi javnih službenika i predstavnika nevladinih organizacija, na koje su skrenuli pozornost članovima misije za utvrđivanje činjenica u Češkoj Republici od 26. do 28. veljače 2020.
(12) Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).
(13) Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjenama Direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156, 19.6.2018., str. 43.).

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti