Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2987(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0192/2020

Texte depuse :

B9-0192/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0164

Texte adoptate
PDF 222kWORD 55k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles
Redeschiderea anchetei care îl vizează pe prim-ministrul Republicii Cehe pentru deturnare de fonduri europene și posibile conflicte de interese
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Rezoluția Parlamentului European din 19 iunie 2020 referitoare la redeschiderea anchetei care îl vizează pe prim-ministrul Republicii Cehe pentru deturnare de fonduri europene și posibile conflicte de interese (2019/2987(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare referitoare la descărcarea de gestiune a Comisiei pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018,

–  având în vedere anchetele administrative efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în proiectul cunoscut sub numele de „Cuibul berzei” în Republica Cehă, care a constatat „nereguli grave”,

–  având în vedere misiunea de informare în Republica Cehă efectuată de Comisia pentru control bugetar la 26 și 27 martie 2014,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă(1),

–  având în vedere legea cehă nr. 159/2006 din 16 martie 2006 privind conflictele de interese, al cărei articol 4 litera (c) a intrat în vigoare în februarie 2017,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii(2) (noul Regulament financiar), care a intrat în vigoare la 2 august 2018, în special articolul 61 din acesta,

–  având în vedere articolele 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime(3),

–  având în vedere întrebările și plângerea trimise Comisiei referitoare la un posibil conflict de interese în Republica Cehă(4),

–  având în vedere avizul Serviciului Juridic al Comisiei din 19 noiembrie 2018 intitulat „Impactul articolului 61 din noul Regulament financiar (conflict de interese) asupra plăților din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)”,

–  având în vedere conferința de presă a procurorului general la 4 decembrie 2019 pe tema redeschiderii anchetei care îl vizează pe prim-ministrul Republicii Cehe pentru deturnare de fonduri UE,

–  având în vedere dezbaterea sa în plen din 18 decembrie 2019 privind conflictele de interese și corupția care afectează protejarea intereselor financiare ale UE în statele membre,

–  având în vedere dezbaterea sa în plen din 15 ianuarie 2020 privind redeschiderea anchetei care îl vizează pe prim-ministrul Republicii Cehe pentru deturnare de fonduri europene și posibile conflicte de interese

–  având în vedere misiunea de informare în Republica Cehă efectuată de Comisia pentru control bugetar în 26-28 februarie 2020,

–  având în vedere decizia Pl. ÚS 4/17 a Curții Constituționale cehe din 18 februarie 2020,

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ancheta penală vizându-l pe prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, care a urmat raportului OLAF privind utilizarea neregulamentară a subvențiilor UE destinate întreprinderilor mici, care a fost suspendată după doi ani, a fost redeschisă de către procurorul general ceh; reamintește că, în cadrul proiectului „Cuibul berzei”, Agrofert a creat artificial o întreprindere mijlocie, care a rămas sub controlul Agrofert, pentru a obține fonduri destinate întreprinderilor mici și mijlocii în valoare totală de aproximativ 2 milioane EUR;

B.  întrucât procurorul general ceh a denunțat renunțarea la ancheta penală ca fiind „ilegală și prematură”, întrucât legislația UE nu a fost luată în considerare, la care se adaugă faptul că procesul de alocare a subvențiilor nu conținea suficiente verificări;

C.  întrucât articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar [coroborat cu articolul 61 alineatul (3)] prevede:

   (a) o obligație negativă a actorilor financiari de a preveni situațiile de conflict de interese în ceea ce privește bugetul UE;
   (b) o obligație pozitivă a actorilor financiari de a lua măsuri adecvate pentru a preveni apariția conflictelor de interese în ceea ce privește funcțiile aflate în responsabilitatea lor și pentru a aborda situațiile care pot fi, în mod obiectiv, percepute ca un conflict de interese;

D.  întrucât articolul 63 din Regulamentul financiar impune statelor membre să creeze sisteme de gestionare și control care, în conformitate cu articolul 36 alineatul (3), ar trebui să poată evita conflictele de interese;

E.  întrucât legea cehă nr. 159/2006 privind conflictele de interese a fost modificată în februarie 2017, adăugându-i-se o listă extinsă de activități interzise, inclusiv dispoziții care împiedică implicarea anumitor societăți în achiziții publice, chiar în calitate de subcontractant, sau să primească granturi; întrucât legea are ca scop prevenirea conflictelor de interese sub toate formele lor;

F.  întrucât normele privind achizițiile publice obligă statele membre să evite conflictele de interese (articolul 24 din Directiva 2014/24/UE(5)), inclusiv interesele personale directe sau indirecte, iar pentru situațiile percepute ca conflicte de interese precum și pentru cele care implică obligații specifice în cadrul gestiunii partajate există norme în vigoare [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013];

G.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene(6), „un conflict de interese constituie, în sine și în mod obiectiv, o neregulă gravă, fără a fi necesar să se țină seama, pentru calificarea sa, de intențiile persoanelor interesate și de buna sau de reaua lor credință”;

H.  întrucât Comisia are obligația de a suspenda plățile din fonduri europene dacă există o deficiență gravă în funcționarea sistemelor de gestionare și control și dacă au fost descoperite nereguli grave neconstatate, nesemnalate și necorectate, legate de un conflict de interese;

I.  întrucât Agrofert este un conglomerat creat de prim-ministrul ceh, alcătuit din peste 230 de întreprinderi și peste 34 000 de angajați (2017); întrucât s-a demonstrat că dl Babiš este beneficiarul real al Agrofert, societatea de gestionare a grupului Agrofert, care include, printre altele, mai multe organe de presă importante din Cehia, prin intermediul fondurilor fiduciare AB I și AB II, al căror fondator și unic beneficiar este dl Babiš; întrucât, ori de câte ori dl Babiš decide să dizolve aceste fonduri fiduciare, el recâștigă proprietatea deplină asupra tuturor activelor pe care acestea le dețin;

J.  întrucât în ianuarie și februarie 2019 mai multe servicii ale Comisiei au efectuat un audit cuprinzător și coordonat [DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG asociată)] al aplicării legislației UE și a legislației naționale; întrucât un audit al Comisiei AGRI aflat în desfășurare examinează presupusele conflicte de interese în cazul ministrului ceh al agriculturii;

K.  întrucât în noiembrie 2019 Comisia a transmis autorităților cehe raportul final de audit al DG REGIO și DG EMPL, ca urmare a acuzațiilor privind existența unor conflicte de interese în Republica Cehă, în temeiul articolului 61 din Regulamentul financiar, care a fost divulgat mass-mediei cehe;

L.  întrucât Comisia pentru control bugetar a organizat o reuniune cu ușile închise cu comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn, la 16 decembrie 2019;

M.  întrucât comisarul Hahn a informat Comisia pentru control bugetar că Comisia va face publice concluziile auditului numai după ce toate probele au fost examinate adecvat și analizate în detaliu; întrucât autoritățile cehe și-au prezentat răspunsurile la raportul final de audit al DG REGIO la 29 mai 2020;

N.  întrucât auditul Comisiei este încă în desfășurare și, ca măsură de precauție și până la clarificarea situației, nu se efectuează nicio plată din bugetul UE în cadrul fondurilor ESI către societăți deținute în mod direct sau indirect de dl Babiš care ar putea fi implicate în presupusul conflict de interese;

O.  întrucât Comisia nu rambursează autorităților cehe plățile efectuate în cadrul Fondului pentru dezvoltare rurală pentru proiectele grupului Agrofert care ar putea fi afectate de presupusul conflict de interese;

P.  întrucât Parlamentul ceh nu își exercită controlul asupra posibilelor licitații publice, subvenții cehe la nivel național sau investiții publice sprijinite de stat de care grupul Agrofert ar putea continua să profite;

Q.  întrucât grupul Agrofert deține două dintre cele mai mari cotidiene cehe, Mladá fronta Dnes și Lidové Noviny și controlează postul de televiziune Óčko și posturile de radio Impuls și RockZone; întrucât, potrivit unui raport al Federației Europene a Jurnaliștilor, dl Babiš este proprietarul de facto a 30 % din mass-media privată din Republica Cehă(7);

R.  întrucât veniturile grupului Agrofert au crescut semnificativ în timpul mandatului dlui Babiš, grupul Agrofert beneficiind totodată de subvenții agricole din partea UE în valoare totală de 970 414 000 CZK în 2016, de 1 048 685 000 CZK în 2017 și de 973 284 000 CZK în 2018 numai în Republica Cehă; întrucât grupul Agrofert a primit subvenții din Fondul de coeziune al UE în valoare de 427 385 000 CZK pentru perioada 2014-2020 în Republica Cehă; întrucât grupul Agrofert a primit, cel mai probabil, și alte subvenții în alte state membre, precum Slovacia și Germania;

S.  întrucât prin decizia Pl. ÚS 4/17 din februarie 2020 Curtea Constituțională a Republicii Cehe a respins acțiunea introdusă de președintele Republicii Cehe și de deputați din parlamentul Republicii Cehe în legătură cu abrogarea legii cehe care definea conflictul de interese în cazul funcționarilor publici; întrucât Curtea Constituțională a explicat, în aceeași decizie, că alegerile nu trebuie utilizate pentru a prelua controlul asupra statului în scopul folosirii capacităților și resurselor acestuia sau chiar al utilizării lor abuzive,

1.  salută redeschiderea anchetei penale vizând implicarea prim-ministrului ceh în proiectul „Cuibul berzei”; își manifestă încrederea că sistemul judiciar național va continua acest proces independent și că va fi ferit de orice posibilă influență politică;

2.  condamnă orice posibilă situație de conflict de interese care ar putea compromite execuția bugetului UE și submina încrederea cetățenilor UE în buna gestionare a banilor contribuabililor europeni;

3.  invită Comisia, în calitatea sa de protector al tratatelor, să combată toate formele de conflict de interese și să evalueze periodic măsurile preventive adoptate de statele membre pentru evitarea acestora;

4.  invită Comisia să înființeze un mecanism de control care să abordeze problema conflictelor de interese în statele membre și să trateze ca prioritate crearea un mecanism de evitare activă a conflictelor de interese, inclusiv identificarea beneficiarilor finali ai subvențiilor UE;

5.  invită Comisia să ducă o politică de toleranță zero față de conflictele de interese, să asigure recuperarea rapidă a posibilelor subvenții plătite necuvenit, cu respectarea statului de drept și a cerințelor procedurale, și să intervină în mod decisiv, în special atunci când autoritățile naționale nu iau măsuri pentru a preveni conflictele de interese ale celor mai înalți reprezentanți ai acestora;

6.  subliniază că legislația națională privind prevenirea conflictelor de interese trebuie să fie compatibilă cu litera și spiritul noului regulament financiar; invită Comisia să propună orientări comune pentru a sprijini statele membre în evitarea conflictelor de interese în rândul politicienilor importanți;

7.  îndeamnă Consiliul și Consiliul European să adopte standarde comune cu privire la toate aspectele legate de conflictele de interese și să facă eforturi în direcția unei înțelegeri comune în toate statele membre;

8.  invită Comisia ca, în caz de nerespectare a normelor, să ia măsurile necesare pentru a proteja bugetul UE, inclusiv măsuri corective pentru a recupera toate fondurile care au fost plătite ilegal sau a căror plată a fost neregulamentară, în cazul în care acest lucru este prevăzut;

9.  invită toate statele membre să își intensifice eforturile pentru a mări transparența bugetară, asigurându-se că datele relevante privind procedurile de achiziții publice și atribuirea contractelor finanțate din fonduri publice sunt ușor accesibile publicului larg;

10.  este preocupat de informațiile provenite din diverse zone ale UE în legătură cu creșterea influenței politice pe care o au politicienii cu interese particulare, apropiați guvernelor sau membri ai acestora, asupra legiferării și utilizării banilor publici, în scopul de a urmări interese individuale mai degrabă decât interesul public;

11.  deplânge faptul că prim-ministrul ceh a fost și continuă să fie implicat activ în execuția bugetului UE în Republica Cehă, în calitatea sa de prim-ministru (și anterior președinte al Consiliului pentru fondurile structurale și de investiții europene), controlând în același timp grupul Agrofert în calitate de fondator și beneficiar unic al două fonduri fiduciare, cu încălcarea articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar și, ca urmare, se îndoiește că acesta își exercită atribuțiile imparțial și obiectiv; este profund îngrijorat de relatările recente din presă(8) conform cărora prim-ministrul continuă să exercite un control asupra deciziilor de afaceri luate la Agrofert;

12.  constată că din relatările recente din mass-media pare să reiasă că dl Babiš și soția sa sunt încă printre cele șase persoane active care exercită o influență semnificativă sau control asupra administratorilor fiduciari ai unui fond fiduciar care are legătură cu filiala Agrofert GreenChem Solutions Ltd. din Regatul Unit;

13.  insistă asupra faptului că, dacă este confirmat, un conflict de interese la cel mai înalt nivel guvernamental al unui stat membru nu poate fi tolerat și trebuie să fie soluționat de către persoana (persoanele) în cauză, fie prin:

   (a) luarea de măsuri care să garanteze că această persoană nu mai are interese economice sau alte interese care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 61 din Regulamentul financiar într-o entitate comercială;
   (b) oprirea finanțării din fonduri UE, subvenții publice sau finanțări distribuite de guvernul național pentru entitățile comerciale aflate sub controlul acestor persoane;
   (c) abținerea de la participarea la deciziile care le privesc interesele; subliniază, cu toate acestea, că, având în vedere funcțiile și prerogativele prim-ministrului și ale membrilor guvernului său, este îndoielnic că o astfel de măsură ar putea soluționa în practică, în mod adecvat, conflictul de interese dacă persoanele în cauză continuă să își exercite funcțiile publice și că, prin urmare, demisia din funcția publică constituie un mijloc mai potrivit de soluționare a conflictului de interese;

14.  invită Comisia să supravegheze cu atenție procesul de alocare a plăților din Republica Cehă, în special plățile din fonduri UE efectuate către societăți deținute în mod direct sau indirect de primul ministru sau de orice alt membru al guvernului implicat în execuția bugetului;

15.  invită Comisia să evalueze, fără întârzieri nejustificate, dacă acele cazuri în care societăți din cadrul grupului Agrofert continuă să primească subvenții de la bugetul național respectă normele privind ajutoarele de stat; ia act de potențialul risc de daune financiare pe care îl pot prezenta aceste cazuri și invită autoritățile naționale să evalueze aceste situații; consideră că atât contribuabilii cehi, cât și cei din UE ar trebui informați în mod corespunzător cu privire la această situație;

16.  este profund îngrijorat de relatările(9) privind capacitatea societăților din grupul Agrofert de a transfera în mod artificial active între filiale, îndeplinind astfel criteriile de eligibilitate pentru acordarea de subvenții întreprinderilor mici și mijlocii, sau, dimpotrivă, de a-și fuziona operațiunile pentru a se prezenta ca o firmă mare, câștigând astfel licitații publice;

17.  regretă faptul că, potrivit relatărilor, auditorii au detectat deficiențe grave în funcționarea sistemelor de gestiune și control în domeniul fondurilor regionale și de coeziune din Republica Cehă și, prin urmare, au sugerat o corecție financiară de aproape 20 %; invită Comisia să evalueze critic dacă aceste cazuri reprezintă cazuri de utilizare abuzivă sistematică a fondurilor UE;

18.  este preocupat de pierderile financiare cauzate de deficiențe ale agențiilor naționale de plăți și ale organismelor de control; în acest context, invită Consiliul să adopte urgent propunerea de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre;

19.  este profund îngrijorat de cadrul juridic din Republica Cehă, care neagă dreptul instituției supreme de audit de a verifica regularitatea și performanța cheltuielilor publice la nivel regional și local, nepermițând, astfel, acestei instituții să obțină informații privind beneficiarii reali ai structurilor complexe ale societăților; regretă faptul că, potrivit relatărilor(10), Oficiul Suprem de Audit nu efectuează controale sistematice la fața locului ale beneficiarilor finali; este îngrijorat de observațiile jignitoare formulate de prim-ministrul ceh cu privire la activitatea Oficiului Suprem de Audit din Cehia;

20.  subliniază că o componență dezechilibrată din punct de vedere politic a Consiliului de supraveghere al Fondului de stat pentru intervenții în agricultură (SZIF) prezintă un risc de influență politică, ceea ce îi subminează capacitatea de a efectua audituri independente;

21.  este preocupat de relatările potrivit cărora funcționarii publici(11) au primit instrucțiuni și au fost presați să nu investigheze acuzațiile de potențiale conflicte de interese legate de grupul Agrofert și potrivit cărora ar fi fost instruiți să evalueze ofertele comerciale primite de Agrofert; este profund îngrijorat de relatările potrivit cărora funcționarii publici s-au confruntat cu repercusiuni negative, cum ar fi concedieri sub pretextul sistematizării, după ce au refuzat să respecte astfel de ordine; subliniază că aceste măsuri pun sub semnul întrebării imparțialitatea administrației de stat și exercitarea independentă a sarcinilor publice;

22.  regretă existența unor indicii privind deficiențe sistemice în detectarea conflictelor de interese; deploră faptul că nu există controale încrucișate și că responsabilitățile divergente favorizează structuri opace care împiedică prevenirea eficientă și detectarea conflictelor de interese în Republica Cehă; reamintește că o abordare pozitivistă, conform căreia funcționarii publici trebuie să prezinte declarații pe propria răspundere privind absența conflictului de interese nu este suficientă pentru a preveni în mod eficient situațiile de conflict de interese; invită autoritățile cehe să remedieze fără întârziere aceste deficiențe sistemice, în special prin impunerea unei declarații verificabile privind conflictul de interese, prin care funcționarii publici să furnizeze o listă a intereselor lor financiare respective;

23.  regretă faptul că fondurile UE afectate de corecții financiare în urma neregulilor pot fi reutilizate, fără alte consecințe sau restricții; este de părere că acest sistem pune în pericol interesele financiare ale UE; invită Comisia să monitorizeze cu atenție refolosirea fondurilor UE și să ia în considerare dezvoltarea unui sistem prin care corecțiile sunt însoțite și de restricții privind utilizarea lor ulterioară;

24.  ia act de decizia Comisiei din 28 noiembrie 2019 de a suspenda sumele relevante incluse de autoritățile cehe în declarațiile intermediare de cheltuieli pentru Programul de dezvoltare rurală al Republicii Cehe pentru T4-2018 și T1-2019;

25.  ia notă de faptul că Comisia a confirmat că a efectuat plăți în cadrul politicii agricole comune (PAC) pentru exercițiul financiar 2018 către societăți care fac parte din grupul Agrofert, precum și către societăți cu același beneficiar real, în mai multe state membre, în afară de Republica Cehă; insistă ca Comisia să ofere autorității care acordă descărcarea de gestiune o prezentare completă și fiabilă a tuturor plăților efectuate către grupul Agrofert și către societăți cu același beneficiar real în toate statele membre pentru exercițiile financiare 2018 și 2019;

26.  invită autoritățile cehe să asigure o distribuție echitabilă și echilibrată a fondurilor UE, astfel încât banii contribuabililor din UE să aducă beneficii marii majorități a populației, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social;

27.  este preocupat de punerea în aplicare inadecvată a Directivelor (UE) 2015/849(12) și (UE) 2018/843(13) privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (a patra și a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor); evidențiază obligația de a transpune pe deplin și în mod corect ambele directive și de a se asigura că toate dispozițiile, inclusiv cele referitoare la transparența privind proprietatea efectivă, sunt puse în aplicare pe deplin;

28.  îndeamnă unitatea de analiză financiară din Republica Cehă să adopte o abordare mai proactivă de combatere a infracțiunilor fiscale, a fraudei și a corupției, precum și să asigure controale eficace ale beneficiarilor reali efectuate de către entitățile responsabile în temeiul normelor privind combaterea spălării banilor;

29.  regretă faptul că autorizarea, distribuirea și auditarea fondurilor UE în cadrul gestiunii partajate sunt procese complexe și opace, în care numai statele membre au acces deplin la date, ceea ce înseamnă că Comisia nu este în măsură să ofere Parlamentului o imagine de ansamblu detaliată și în timp util, atunci când i se solicită informații cu privire la plățile către anumiți beneficiari din mai multe state membre; subliniază că acest fapt constituie un obstacol major în calea eficienței și a capacității Comisiei pentru control bugetar și a Curții de Conturi Europene de a-și îndeplini funcțiile de entități de control;

30.  invită Comisia, cu deplina acceptare a principiului gestiunii partajate, să stabilească modalități uniforme și standardizate prin care statele membre să raporteze informațiile privind beneficiarii finali ai fondurilor UE; evidențiază că informațiile privind beneficiarii finali ar trebui să includă specificații privind beneficiarii reali ai societăților (persoane fizice și juridice); invită Comisia să propună un regulament de instituire a unui sistem informatic care să permită raportarea uniformă și standardizată în timp real de către autoritățile statelor membre, asigurând interoperabilitatea cu sistemele din statele membre, pentru a garanta o mai mare transparență și cooperare între Comisie și statele membre, pentru a mări în continuare responsabilitatea pentru plăți, și în special pentru a contribui la detectarea timpurie a erorilor sistemice și a utilizării abuzive;

31.  regretă că niciunul dintre regulamentele privind utilizarea fondurilor agricole sau de coeziune nu impune autorităților naționale obligația de a face public beneficiarul real al unei entități juridice individuale sau al unui grup care beneficiază de fonduri; invită colegislatorii să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni și să o abordeze în mod cuprinzător atunci când iau decizii privind viitoarele norme referitoare la transparența subvențiilor UE;

32.  insistă asupra faptului că registrul privind proprietatea efectivă trebuie să conțină numai informații verificate pe deplin referitoare la persoana sau persoanele care exercită controlul și trebuie să fie pe deplin accesibil publicului;

33.  dezaprobă ferm crearea și înființarea de structuri oligarhice finanțate din fondurile agricole și de coeziune ale UE, din cauza cărora o minoritate redusă de beneficiari primește marea majoritate a fondurilor UE; invită Comisia, împreună cu statele membre, să dezvolte instrumente juridice eficace pentru a asigura respectarea statului de drept și a preveni favorizarea unor astfel de structuri;

34.  își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că astfel de cazuri de conflicte de interese afectează obiectivele politicii de coeziune și ale PAC, care au dimensiuni economice, sociale și de mediu importante, și creează o imagine negativă a acestor politici;

35.  invită Comisia să prezinte o propunere de modificare a normelor PAC în vederea unei alocări mai echitabile a fondurilor UE, pentru a se asigura că PAC este alocată în mod echitabil agricultorilor activi, care cultivă terenul, și că nu conduce la acorduri funciare în beneficiul unui grup restrâns de persoane privilegiate cu legături politice și nici nu are efectul de a stimula practicile abuzive în cursul licitațiilor de privatizare a terenurilor aflate în proprietatea statului; ia act de propunerea Comisiei privind un nou model de performanță, inclusiv plafonarea combinată cu un mecanism de degresivitate; este de părere, cu toate acestea, că plafonarea, cu introducerea unei compensări a costului forței de muncă înainte de plafonare, nu este suficientă pentru a garanta o alocare mai echitabilă a plăților directe; sprijină ideea unui mecanism de redistribuire obligatorie;

36.  constată că, de cele mai multe ori, drepturile de proprietate asupra terenurilor nu au fost clar definite, iar terenurile au rămas clasificate drept terenuri aflate în proprietatea statului, care a tins să le închirieze unor mari corporații agricole; recunoaște eforturile depuse de autoritățile cehe pentru a identifica proprietarii de drept până în 2023; insistă asupra faptului că scoaterea la licitație a terenurilor ai căror proprietari de drept nu pot fi identificați trebuie efectuată într-un mod echitabil, oferind fermierilor mici și mijlocii și tinerilor fermieri șanse egale de achiziționare a terenurilor;

37.  îndeamnă Comisia să prezinte o propunere privind un cuantum maxim al plăților directe per persoană fizică ca beneficiar real al uneia sau mai multor societăți, aplicând o politică de toleranță zero celor cu un conflict de interese; subliniază că nu ar trebui să fie posibil să se primească subvenții UE de sute de milioane într-o singură perioadă de cadru financiar multianual (CFM);

38.  insistă ca cei responsabili de utilizarea abuzivă a fondurilor UE să suporte consecințele și ca, în cazul corecțiilor, sarcina să nu fie transferată contribuabililor naționali; invită autoritățile naționale cehe să recupereze subvențiile plătite în mod necuvenit de la cei care au beneficiat în mod ilegal de acestea; este de părere că în următoarea perioadă de programare ar trebui introdusă o condiție favorizantă pentru utilizarea fondurilor UE, care să impună ca legislația națională să includă dispoziții prin care beneficiarii să fie responsabili de recuperarea fondurilor cerute în mod necuvenit;

39.  condamnă ferm utilizarea publică de către primul ministru a unui limbaj defăimător și a unui discurs de incitare la ură împotriva participanților la misiunea de informare din perioada 26-28 februarie 2020, în cadrul conferinței sale de presă; consideră inacceptabil faptul că deputații în Parlamentul European care au participat la misiunea de informare a Comisiei pentru control bugetar în Republica Cehă au fost ținta unor amenințări cu moartea și a altor atacuri verbale, în timp ce își îndeplineau responsabilitățile în calitate de deputați în Parlamentul European;

40.  invită Comisia pentru control bugetar să transmită Parlamentului orice informații relevante dobândite în timpul misiunii sale de informare și să informeze în consecință Comisia și autoritățile relevante;

41.  invită Comisia să depună toate eforturile pentru a finaliza procedurile de audit în curs de desfășurare, fără întârzieri nejustificate, și să facă publice constatările de îndată ce toate probele au fost evaluate în mod corespunzător; încurajează Consiliul și Consiliul European să ia în considerare concluziile acestor audituri și să acorde atenția cuvenită articolului 61 din Regulamentul financiar în ceea ce privește negocierile pentru următorul CFM;

42.  invită Comisia să urmărească acuzațiile privind conflictele de interese nerezolvate în alte state membre;

43.  își exprimă din nou regretul că, în al doilea raport al Comisiei privind combaterea corupției, nu s-a mai introdus un raport pentru fiecare țară în parte (ARES(2017)455202); invită din nou Comisia să reînceapă să redacteze aceste rapoarte, separat de semestrul economic, cu privire la situația corupției în statele membre, inclusiv evaluând eficacitatea eforturilor anticorupție sprijinite de UE; își reiterează apelul adresat Comisiei de a nu evalua eforturile anticorupție numai în termeni de pierderi economice;

44.  subliniază importanța respectării statului de drept, a separării puterilor, a independenței sistemului judiciar și a independenței și pluralismului mass-mediei ca o condiție prealabilă pentru utilizarea cu succes a fondurilor UE;

45.  subliniază importanța mass-mediei publice independente și a jurnaliștilor de investigație, precum și a organizațiilor neguvernamentale care acționează în vederea consolidării statului de drept; subliniază, în acest sens, că sprijinul UE pentru jurnaliștii independenți și organizațiile societății civile este de o importanță capitală, inclusiv în contextul următorului CFM; își exprimă îngrijorarea cu privire la concentrarea puternică a mass-mediei private în mâinile câtorva persoane, în Republica Cehă;

46.  invită Comisia să țină seama de preocupările exprimate în prezenta rezoluție atunci când monitorizează situația în contextul mecanismului statului de drept;

47.  invită autoritățile cehe să informeze instituțiile UE cât mai curând posibil cu privire la rezultatul redeschiderii anchetei „Cuibul berzei”;

48.  invită Consiliul și Consiliul European să ia toate măsurile necesare și potrivite pentru a preveni conflictele de interese în contextul negocierilor privind viitorul buget al UE și următorul CFM, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar;

49.  își exprimă solidaritatea cu cetățenii cehi, cerând echitate, dreptate și soluționarea incompatibilității dintre interesele economice ale prim-ministrului ceh și rolul și puterile sale politice;

50.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și Guvernului și Parlamentului Republicii Cehe.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2018)0530.
(2) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_RO.html
(5) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(6) Ismeri Europa Srl/Curtea de Conturi, hotărârea din 15.6.1999, cauza T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Informații primite de la Asociația agriculturii private din Republica Cehă în cursul misiunii de informare din 26-28 februarie 2020.
(10) Informații primite de la instituția supremă de audit din Republica Cehă în cursul misiunii de informare din 26-28 februarie 2020.
(11) Relatări ale funcționarilor publici și ale reprezentanților ONG-urilor, aduse în atenția membrilor misiunii de informare din Republica Cehă din perioada 26-28 februarie 2020.
(12) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
(13) Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43).

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate