Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2987(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0192/2020

Predložena besedila :

B9-0192/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 17
PV 18/06/2020 - 20

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0164

Sprejeta besedila
PDF 209kWORD 54k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj
Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
P9_TA(2020)0164B9-0192/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2020 o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (2019/2987(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 13(2) in 17(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici Komisiji za leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018,

–  ob upoštevanju upravnih preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v okviru projekta v Češki republiki, znanega kot Štorkljino gnezdo, v katerih so bile ugotovljene „resne nepravilnosti“,

–  ob upoštevanju misije za ugotavljanje dejstev v Češki republiki, ki jo je Odbor za proračunski nadzor opravil 26. in 27. marca 2014,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2018 o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki(1),

–  ob upoštevanju češkega zakona št. 159/2006 z dne 16. marca 2006 o nasprotju interesov, katerega člen 4(c) je začel veljati februarja 2017,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije(2) (nova finančna uredba), ki je začela veljati 2. avgusta 2018, zlasti člena 61,

–  ob upoštevanju členov 144 in 145 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo(3),

–  ob upoštevanju vprašanj in pritožbe, poslanih Komisiji v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov v Češki republiki(4),

–  ob upoštevanju mnenja pravne službe Komisije z dne 19. novembra 2018 o vplivu člena 61 nove finančne uredbe (nasprotje interesov) na plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov,

–  ob upoštevanju tiskovne konference češkega vrhovnega državnega tožilca z dne 4. decembra 2019 o ponovnem začetku preiskave zoper predsednika češke vlade zaradi zlorabe sredstev EU,

–  ob upoštevanju razprave na plenarnem zasedanju 18. decembra 2019 o nasprotjih interesov in korupciji, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah,

–  ob upoštevanju razprave na plenarnem zasedanju 15. januarja 2020 o ponovnem začetku kazenskega pregona zoper predsednika vlade Češke republike zaradi zlorabe sredstev EU in morebitnih nasprotij interesov,

–  ob upoštevanju misije za ugotavljanje dejstev v Češki republiki, ki jo je Odbor za proračunski nadzor opravil od 26. do 28. februarja 2020,

–  ob upoštevanju sklepa Pl. ÚS 4/17 češkega ustavnega sodišča z dne 18. februarja 2020,

–  ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.  ker je češki vrhovni državni tožilec nedavno ponovno odprl kazensko preiskavo zoper predsednika vlade Andreja Babiša, ki je sprva sledila poročilu urada OLAF o nepravilni uporabi subvencij EU za mala podjetja, nato pa je bila po dveh letih prekinjena; opozarja, da je skupina Agrofert v okviru projekta „Štorkljino gnezdo“ umetno ustanovila srednje veliko podjetje pod svojim nadzorom, da bi pridobilo sredstva za mala in srednja podjetja v skupnem znesku približno 2 milijona EUR;

B.  ker je češki vrhovni državni tožilec opustitev kazenske preiskave označil kot „nezakonito in preuranjeno“, saj ni bilo upoštevano pravo EU, dodal pa je tudi, da je bil nadzor nad postopkom dodeljevanja subvencij nezadosten;

C.  ker člen 61(1) finančne uredbe (v povezavi s členom 61(3)) določa:

   a) negativno obveznost finančnih udeležencev, da preprečijo pojav nasprotja interesov v zvezi s proračunom EU;
   b) pozitivno obveznost finančnih akterjev, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo pojav nasprotja interesov pri nalogah v njihovi odgovornosti in odpravijo situacije, ki bi se lahko objektivno dojemale kot nasprotje interesov;

D.  ker člen 63 finančne uredbe od držav članic zahteva, da vzpostavijo upravljavske in kontrolne sisteme, ki morajo v skladu s členom 36(3) uspešno preprečevati nasprotja interesov;

E.  ker je bil češki zakon št. 159/2006 o nasprotju interesov februarja 2017 spremenjen z razširjenim seznamom prepovedanih dejavnosti in dopolnjen z določbami, ki nekaterim podjetjem onemogočajo sodelovanje v javnih naročilih, tudi kot podizvajalci, ali prejemanje nepovratnih sredstev; ker je namen akta preprečiti vse oblike nasprotja interesov;

F.  ker pravila o javnih naročilih zavezujejo države članice, da se izogibajo nasprotju interesov (člen 24 Direktive 2014/24/EU(5)), vključno z neposrednimi ali posrednimi osebnimi interesi, obstajajo pa tudi pravila za primere, ki bi se lahko dojemali kot nasprotje interesov, ter posebne obveznosti pri deljenem upravljanju (npr. Uredba (EU) št. 1303/2013);

G.  ker v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije(6) nasprotje interesov objektivno in samo po sebi pomeni hudo nepravilnost, ne da bi bilo treba za njeno opredelitev upoštevati namere zadevnih oseb in njihovo dobro ali slabo vero;

H.  ker mora Komisija začasno prekiniti plačila sredstev EU v primerih, ko obstaja resna pomanjkljivost v delovanju sistemov upravljanja in nadzora ter kjer je prišlo do neodkritih, neprijavljenih in nepopravljenih resnih nepravilnosti, povezanih z nasprotjem interesov;

I.  ker je skupina Agrofert konglomerat, ki ga je ustanovil češki predsednik vlade in v katerem je več kot 230 podjetij ter več kot 34 000 zaposlenih (podatki za leto 2017); ker je bilo razkrito, da je Andrej Babiš dejanski lastnik družbe Agrofert, ki prek skrbniških skladov AB I in AB II, katerih ustanovitelj in hkrati edini upravičenec je Babiš, obvladuje skupino Agrofert, ki med drugim obsega več pomembnih čeških medijskih hiš; ker bi Andrej Babiš, če bi se kadar koli odločil ta skrbniška sklada razpustiti, v celoti znova pridobil lastništvo nad vsemi sredstvi, ki so zdaj v lasti skladov;

J.  ker je januarja in februarja 2019 več služb Komisije (GD REGIO/GD EMPL, GD AGRI (pridruženi generalni direktorat) izvedlo usklajeno in celovito revizijo uporabe zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje; ker bodo v okviru revizije, ki jo izvaja GD AGRI, preučena domnevna nasprotja interesov, ki se nanašajo na češkega ministra za kmetijstvo;

K.  ker je Komisija novembra 2019 češkim organom poslala končno revizijsko poročilo GD REGIO in GD EMPL, s čimer se je odzvala na navedbe o navzkrižju interesov v Češki republiki na podlagi člena 61 finančne uredbe, poročilo pa je prišlo v češke medije;

L.  ker je Odbor za proračunski nadzor 16. decembra 2019 organiziral sestanek za zaprtimi vrati s komisarjem za proračun in upravo Johannesom Hahnom;

M.  ker je komisar Hahn Odbor za proračunski nadzor obvestil, da bo Komisija sklepe revizije objavila šele, ko bodo vsi dokazi ustrezno upoštevani in temeljito analizirani; ker so češki organi 29. maja 2020 predložili odgovore na končno revizijsko poročilo GD REGIO;

N.  ker revizija Komisije še vedno poteka in ker so kot previdnostni ukrep, dokler se zadeva ne razjasni, ustavljena plačila iz proračuna EU v okviru skladov ESI podjetjem, ki so v neposredni ali posredni lasti Andreja Babiša in bi lahko bila vpleteni v domnevno nasprotje interesov;

O.  ker Komisija češkim organom trenutno ne povrne plačil v okviru Sklada za razvoj podeželja za projekte skupine Agrofert, ki bi jih lahko zadevalo domnevno nasprotje interesov;

P.  ker češki parlament nima nadzora nad tem, ali skupina Agrofert morebiti še naprej sodeluje pri javnih razpisih ali javnih naložbah, ki jih sofinancira država, oziroma še naprej prejema češke državne subvencije;

Q.  ker ima skupina Agrofert v lasti dva od največjih čeških dnevnih časopisov, Mladá fronta Dnes in Lidové Noviny, obvladuje pa tudi televizijsko postajo Óčko ter radijski postaji Impuls in RockZone; ker je Andrej Babiš po navedbah poročila Evropske zveze novinarjev dejanski lastnik 30 % zasebnih medijev v Češki republiki(7);

R.  ker so se prihodki skupine Agrofert bistveno povečali, odkar je Andrej Babiš na položaju, v tem času pa skupina Agrofert prejema tudi kmetijske subvencije EU – samo v Češki republiki je leta 2016 prejela 970 414 000 CZK, leta 2017 1 048 685 000 CZK in leta 2018 973 284 000 CZK; ker naj bi skupina Agrofert v obdobju 2014–2020 v Češki republiki prejela subvencije Kohezijskega sklada EU v znesku 427 385 000 CZK; ker je skupina Agrofert subvencije najverjetneje prejela tudi v drugih državah članicah, zlasti na Slovaškem in v Nemčiji;

S.  ker je Ustavno sodišče Češke republike februarja 2020 s sklepom Pl. ÚS 4/17 zavrnilo tožbo predsednika Češke republike in poslancev češkega parlamenta zaradi razveljavitve češkega zakona, ki opredeljuje nasprotje interesov pri javnih uslužbencih; ker je ustavno sodišče v istem sklepu pojasnilo, da se volitve ne smejo uporabiti kot sredstvo za prevzem nadzora nad državo z namenom uporabiti ali celo zlorabiti njene zmogljivosti in vire;

1.  pozdravlja ponovno odprtje kazenske preiskave zoper češkega predsednika vlade zaradi njegove vloge v projektu „Štorkljino gnezdo“; verjame, da bo nacionalni pravosodni sistem ta postopek vodil neodvisno in brez kakršnega koli političnega vpliva;

2.  obsoja vsakršno potencialno nasprotje interesov, ki bi lahko ogrozilo izvrševanje proračuna EU in spodkopalo zaupanje državljanov EU v dobro upravljanje denarja evropskih davkoplačevalcev;

3.  poziva Komisijo kot varuhinjo Pogodb, naj se bori proti vsem oblikam nasprotja interesov ter naj oceni preventivne ukrepe, ki jih za preprečevanje teh nasprotij sprejmejo države članice;

4.  poziva Komisijo, naj vzpostavi kontrolni mehanizem za obravnavanje nasprotij interesov v državah članicah ter naj kot eno od svojih prednostnih nalog opredeli dejavno preprečevanje nasprotij interesov, vključno z opredelitvijo končnih prejemnikov subvencij EU;

5.  poziva Komisijo, naj zagotovi politiko ničelne tolerance do nasprotij interesov, zagotovi hitro izterjavo potencialno nezakonito izplačanih subvencij ob spoštovanju pravne države in postopkovnih zahtev ter naj odločno ukrepa, zlasti kadar nacionalni organi ne ukrepajo, da bi preprečili nasprotje interesov pri svojih najvišjih predstavnikih;

6.  poudarja, da mora biti nacionalna zakonodaja o preprečevanju nasprotij interesov združljiva s črko in duhom nove finančne uredbe; poziva Komisijo, naj predlaga skupne smernice, ki bodo državam članicam pomagale preprečevati nasprotja interesov pri politikih na najvišjih položajih;

7.  poziva Svet in Evropski svet, naj sprejmeta skupne standarde za vsa vprašanja, povezana z nasprotji interesov, in naj si prizadevata za enotno razumevanje v vseh državah članicah;

8.  poziva Komisijo, naj v primeru nespoštovanja pravil sprejme ustrezne ukrepe za zaščito proračuna EU, vključno s korektivnimi ukrepi za izterjavo vseh sredstev, ki so bila nezakonito izplačana, kadar je to predvideno;

9.  poziva vse države članice, naj okrepijo prizadevanja za večjo proračunsko preglednost in zlasti naj zagotovijo, da so ustrezni podatki v zvezi s postopki javnega naročanja in dodeljevanja pogodb, ki se financirajo z javnimi sredstvi, enostavno in prosto dostopni širši javnosti;

10.  je zaskrbljen zaradi poročil iz različnih delov EU o vse večjem političnem vplivu vladajočih politikov ali politikov blizu vladi, ki imajo osebne interese, na pripravo zakonodaje in porabo javnega denarja, pri čemer obstaja tveganje, da osebni interesi posameznikov prevladajo nad interesi splošne javnosti;

11.  obžaluje, da češki predsednik vlade v tej vlogi (in prej v vlogi predsednika Sveta za evropske strukturne in investicijske sklade na Češkem) še naprej dejavno sodeluje pri izvrševanje proračuna EU v Češki republiki, čeprav še vedno obvladuje skupino Agrofert kot njen ustanovitelj in edini upravičenec dveh skrbniških skladov, kar je v nasprotju s členom 61(1) finančne uredbe, ter zato dvomi, da svojo funkcijo opravlja nepristransko in objektivno; je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih medijskih poročil(8), da predsednik vlade še naprej izvaja nadzor nad poslovnimi odločitvami v skupini Agrofert;

12.  ugotavlja, da naj bi mediji nedavno razkrili, da sta Andrej Babiš in njegova soproga še vedno navedena med šestimi aktivnimi osebami, ki imajo pomemben vpliv ali nadzor nad skrbniki sklada, povezanega s hčerinsko družbo Agroferta GreenChem Solutions Ltd. v Združenem kraljestvu;

13.  vztraja, da nasprotja interesov na najvišji ravni vlade države članice, če bo potrjeno, ni mogoče dopustiti, zato ga morajo zadevna oseba oziroma osebe odpraviti na enega od naslednjih načinov:

   a) sprejmejo se ukrepi za zagotovitev, da ta oseba nima več nobenega gospodarskega interesa ali drugih interesov, ki spadajo v področje uporabe člena 61 finančne uredbe, v zvezi s poslovnim subjektom;
   b) poslovni subjekti, ki jih ta oseba obvladuje, prenehajo prejemati vsa sredstva iz skladov EU, javne subvencije ali finančna sredstva, ki jih dodeljuje nacionalna vlada;
   c) zadevna oseba se vzdrži sodelovanja pri odločitvah, ki zadevajo njene interese; poudarja pa, da se glede na funkcije in pristojnosti predsednika vlade in članov njegove vlade zdi malo verjetno, da bi lahko tak ukrep v praksi zadostno rešil nasprotje interesov, dokler zadevne osebe še naprej opravljajo svojo javno funkcijo, ter da bi bil odstop z javne funkcije ustreznejši način za rešitev nasprotja interesov;

14.  poziva Komisijo, naj natančno nadzira postopek dodeljevanja plačil v Češki republiki, zlasti plačil iz skladov EU za podjetja, ki so neposredno in posredno v lasti predsednika vlade ali katerega koli drugega člana vlade, ki sodeluje pri izvrševanju proračuna;

15.  poziva Komisijo, naj nemudoma oceni, ali so primeri, ko podjetja iz skupine Agrofert še naprej prejemajo subvencije iz nacionalnega proračuna, skladni s pravili o državni pomoči; ugotavlja, da ti primeri predstavljajo morebitno finančno škodo, in poziva nacionalne organe, naj ocenijo te primere; meni, da bi morali biti češki davkoplačevalci in davkoplačevalci v Evropski uniji ustrezno obveščeni o tej situaciji;

16.  je globoko zaskrbljen zaradi poročil(9) o zmožnosti podjetij iz skupine Agrofert, da lahko navidezno premikajo premoženje med hčerinskimi podjetji in tako lahko izpolnijo merila o ustreznosti za mala in srednja podjetja ali pa združijo svoje premoženje in se izpolnijo merila za velika podjetja, kar jim omogoča pridobiti veliko javnih naročil;

17.  obžaluje poročila, da so revizorji naleteli na resne pomanjkljivosti v delovanju sistemov upravljanja in nadzora regionalnih in kohezijskih skladov v Češki republiki in da so zato predlagali finančni popravek v višini skoraj 20 %; poziva Komisijo, naj kritično oceni, ali gre v teh primerih za sistemsko zlorabo sredstev EU;

18.  je zaskrbljen zaradi finančne izgube, ki jo povzročajo pomanjkljivosti v nacionalnih plačilnih agencijah in nadzornih organih; s tem v zvezi poziva Svet, naj nujno sprejme predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi s spoštovanjem načela pravne države v državah članicah;

19.  je globoko zaskrbljen zaradi pravnega okvira v Češki republiki, ki nacionalni vrhovni revizijski instituciji odreka pravico do nadzora nad pravilnostjo in rezultati porabe javnih sredstev na regionalni in lokalni ravni, s čimer se omenjeni instituciji preprečuje, da bi imela vpogled v dejanske lastnike kompleksnih podjetniških struktur; obžaluje poročila(10), da vrhovni revizijski urad ne izvaja sistematičnih preverjanj končnih upravičencev na kraju samem; je zaskrbljen zaradi omalovažujočih pripomb češkega predsednika vlade o delu češkega vrhovnega revizijskega urada;

20.  poudarja, da politično neravnovesje v sestavi nadzornega sveta državnega kmetijskega intervencijskega sklada (SZIF) prinaša tveganje političnega vplivanja, kar mu onemogoča izvajanje neodvisnih revizij;

21.  je zaskrbljen zaradi poročil, da so javni uslužbenci(11) prejemali navodila in da so bili izpostavljeni pritisku, naj ne preiskujejo domnevnih nasprotij interesov v zvezi s skupino Agrofert, ter da jim je bilo domnevno naročeno, naj ocenijo poslovne ponudbe, ki jih je prejela skupina Agrofert; je globoko zaskrbljen zaradi poročil, da so se javni uslužbenci, ki so zavrnili izvajanje teh ukazov, soočali z negativnimi posledicami, kot je odpustitev pod pretvezo sistemizacije; poudarja, da ti ukrepi postavljajo pod vprašaj nepristranskost državne uprave in neodvisno izvajanje javnih nalog;

22.  obžaluje znake sistemskih pomanjkljivosti pri odkrivanju nasprotij interesov; obžaluje, da ni navzkrižnih pregledov in da nasprotujoče si odgovornosti spodbujajo ustvarjanje nejasnih struktur, ki ovirajo uspešno preprečevanje in odkrivanje nasprotij interesov v Češki republiki; opozarja, da pozitivističen pristop, v skladu s katerim morajo javni uslužbenci predložiti lastne izjave o neobstoju nasprotij interesov, ni dovolj, da bi uspešno preprečili nasprotja interesov; poziva češke oblasti, naj nemudoma odpravijo te sistemske pomanjkljivosti, zlasti tako, da zahtevajo preverljivo izjavo o nasprotju interesov, v kateri javni uslužbenci predložijo seznam svojih finančnih interesov;

23.  obžaluje, da se lahko sredstva EU, ki so bila predmet finančnih popravkov, povezanih z nepravilnostmi, ponovno uporabijo brez nadaljnjih posledic ali omejitev; meni, da takšen sistem ogroža finančne interese EU; poziva Komisijo, naj pozorno spremlja ponovno uporabo sredstev EU in razmisli o razvoju sistema, v katerem bi popravke spremljale tudi omejitve glede njihove nadaljnje uporabe;

24.  jemlje na znanje sklep Komisije z dne 28. novembra 2019 o začasni ustavitvi izplačila zadevnih zneskov, ki so jih češki organi vključili v vmesne izjave o izdatkih za češki program za razvoj podeželja za Q4–2018 in Q1–2019;

25.  ugotavlja, da je Komisija potrdila, da je izvedla plačila iz naslova skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2018, ki so jih prejela podjetja skupine Agrofert, pa tudi podjetja z istim dejanskim lastnikom v več drugih državah članicah izven Češke republike; vztraja, da mora Komisija organu za podelitev razrešnice zagotoviti popoln in zanesljiv pregled vseh plačil, ki so jih prejeli skupina Agrofert in podjetja z istim dejanskim lastnikom v vseh državah članicah za proračunski leti 2018 in 2019;

26.  poziva češke oblasti, naj zagotovijo pravično in uravnoteženo porazdelitev sredstev EU, da bo denar davkoplačevalcev EU koristil veliki večini prebivalstva, tako ekonomsko kot socialno;

27.  je zaskrbljen zaradi nezadostnega izvajanja direktiv (EU) 2015/849(12) in (EU) 2018/843(13) o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (četrta in peta direktiva o preprečevanju pranja denarja); opozarja na obveznost, da se obe direktivi v celoti in pravilno preneseta v nacionalno zakonodajo in da se zagotovi izvajanje vseh določb, tudi tistih o preglednosti dejanskega lastništva, v celoti;

28.  poziva češko enoto za finančne analize, naj sprejme bolj proaktiven pristop k boju proti davčnim kaznivim dejanjem, goljufijam in korupciji ter zagotovi, da bodo organi, ki so v skladu s pravili proti pranju denarja pristojni za preverjanje dejanskih lastnikov, to dejansko tudi opravljali;

29.  obžaluje, da so odobritev, distribucija in revizija sredstev EU v okviru deljenega upravljanja zapleteni in nepregledni postopki, pri katerih imajo le države članice popoln dostop do podatkov, kar pomeni, da Komisija Parlamentu ne more zagotoviti pravočasnega in celovitega pregleda, kadar ta zahteva informacije o plačilih nekaterim upravičencem v več državah članicah; poudarja, da to močno ovira učinkovitost Odbora za proračunski nadzor in Evropskega računskega sodišča ter njuno zmožnost, da opravljata svoje naloge kot nadzorna organa;

30.  poziva Komisijo, naj ob popolnem upoštevanju načela deljenega upravljanja vzpostavi enotne in standardizirane načine poročanja držav članic o končnih upravičencih sredstev EU; poudarja, da bi morali podatki o končnih upravičencih vključevati navedbo dejanskih lastnikov podjetij (fizičnih in pravnih oseb); poziva Komisijo, naj predlaga uredbo o vzpostavitvi sistema IT, ki bo organom držav članic omogočal enotno in standardizirano poročanje v realnem času, s čimer bo zagotovljena interoperabilnost s sistemi v državah članicah, da bi zagotovili boljšo preglednost in sodelovanje med Komisijo in državami članicami, da bi nadalje izboljšali sprejemanje odgovornosti za plačila, še zlasti pa prispevali k zgodnejšemu odkrivanju sistemskih napak in zlorab;

31.  obžaluje, da nobena od uredb, ki urejajo uporabo kmetijskih ali kohezijskih skladov, nacionalnim organom ne nalaga obveznosti, da objavijo podatke o končnem dejanskem lastniku posameznih pravnih subjektov ali skrbniških skladov, ki so upravičeni do sredstev; poziva sozakonodajalca, naj temu vprašanju namenita posebno pozornost in ga pri odločanju o prihodnjih pravilih glede preglednosti subvencij EU celovito obravnavata;

32.  vztraja, da mora register dejanskih lastnikov vsebovati le popolnoma preverjene podatke o obvladujočih osebah in biti popolnoma odprt za javnost;

33.  odločno nasprotuje ustanovitvi in vzpostavitvi oligarhičnih struktur, ki črpajo sredstva iz kmetijskih in kohezijskih skladov EU, pri čemer majhna skupina upravičencev prejema veliko večino sredstev EU; poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami razvije učinkovite pravne instrumente, s katerimi bi zagotovili spoštovanje načela pravne države in preprečili spodbujanje razvoja takšnih struktur;

34.  ponovno izraža zaskrbljenost, da primeri nasprotij interesov škodijo ciljem kohezijske politike in skupne kmetijske politike, ki imajo pomembne gospodarske, družbene in okoljske razsežnosti, ter da dajejo tem politikam negativno podobo;

35.  poziva Komisijo, naj vloži predlog spremembe pravil skupne kmetijske politike za pravičnejše dodeljevanje sredstev EU, da bi zagotovili pravično razdelitev sredstev iz SKP dejavnim kmetom, ki obdelujejo zemljo, in preprečili zemljiške posle, ki koristijo izbrani skupini političnih insajderjev, ali spodbujanje zlorab na dražbah zemljišč v državni lasti, ki prehajajo v zasebne roke; je seznanjen s predlogom Komisije za nov model izvajanja, ki vključuje omejevanje navzgor in degresivni mehanizem; vendar meni, da omejevanje navzgor, skupaj z uvedbo izravnave stroškov dela pred omejevanjem, ni dovolj, da bi zagotovili pravičnejše dodeljevanje neposrednih plačil; podpira zamisel o mehanizmu obvezne prerazporeditve;

36.  je seznanjen z dejstvom, da zemljiške pravice pogosto niso bile jasno opredeljene in da so zemljišča ostala razvrščena kot državna zemljišča pod nadzorom državnega zemljiškega urada, ki je ta zemljišča večinoma dajal v najem velikim kmetijskim korporacijam; priznava prizadevanja čeških oblasti, da bi do leta 2023 identificirale zakonite lastnike; vztraja, da morajo dražbe zemljišč, katerih zakonitih lastnikov ni mogoče najti, potekati pošteno in zagotoviti enake možnosti za nakup zemljišč tudi malim in srednje velikim kmetom ter mladim kmetom;

37.  poziva Komisijo, naj vloži predlog za najvišji znesek neposrednega plačila na posamezno fizično osebo kot dejanskega lastnika enega ali več podjetij, pri čemer naj uporabi politiko ničelne tolerance za tiste, ki so v nasprotju interesov; poudarja, da ne bi smelo biti mogoče prejeti stotin milijonov EUR subvencij EU v enem samem večletnem finančnem okviru;

38.  vztraja, da bi morali tisti, ki so odgovorni za zlorabo sredstev EU, občutiti posledice in da se v primeru finančnih popravkov breme ne bi smelo prenesti na davkoplačevalce v državi; poziva češke državne organe, naj izterjajo neupravičeno izplačane subvencije od tistih, ki so se z njimi nezakonito okoristili; meni, da bi bilo treba za naslednje programsko obdobje uvesti omogočitveni pogoj za uporabo sredstev EU, ki bi zahteval, da se v nacionalno zakonodajo vključi določbe, ki bi odgovornega upravičenca zavezale k vračilu nezakonito pridobljenih sredstev;

39.  odločno obsoja dejstvo, da je predsednik vlade med svojo tiskovno konferenco uporabil žaljivo izražanje in sovražni govor, uperjena proti udeležencem misije za ugotavljanje dejstev od 26. do 28. februarja 2020; meni, da je nesprejemljivo, da so bili poslanci Evropskega parlamenta, ki so se udeležili misije za ugotavljanje dejstev Odbora za proračunski nadzor v Češki republiki, tarča groženj s smrtjo in drugih verbalnih napadov med opravljanjem svojih dolžnosti kot poslanci Evropskega parlamenta;

40.  poziva Odbor za proračunski nadzor, naj Parlamentu poroča o vseh pomembnih dognanjih, pridobljenih na misiji za ugotavljanje dejstev, ter naj o tem obvesti Komisijo in ustrezne organe;

41.  poziva Komisijo, naj stori vse, kar je v njeni moči, da brez nepotrebnega odlašanja dokonča tekoče revizijske postopke in da svoje ugotovitve objavi takoj, ko bodo vsi dokazi ustrezno ovrednoteni; spodbuja Svet in Evropski svet, naj obravnavata ugotovitve teh revizij in namenita ustrezno pozornost členu 61 finančne uredbe v zvezi s pogajanji o naslednjem večletnem finančnem okviru;

42.  poziva Komisijo, naj ukrepa v zvezi z domnevnimi nerešenimi nasprotji interesov v drugih državah članicah;

43.  ponovno izraža obžalovanje, da je bila v drugem poročilu o boju proti korupciji v EU, ki ga je pripravila Komisija (ARES (2017)455202), prekinjena praksa poročanja po posameznih državah; poziva Komisijo, naj ločeno od ekonomskega semestra ponovno začne poročati o stanju na področju korupcije v državah članicah, vključno z oceno učinkovitosti prizadevanj za boj proti korupciji, ki jih podpira EU; ponovno poziva Komisijo, naj prizadevanj v boju proti korupciji ne ocenjuje zgolj z vidika ekonomskih izgub;

44.  poudarja pomen spoštovanja načela pravne države, delitve oblasti, neodvisnosti sodstva ter neodvisnosti in pluralnosti medijev, ki so predpogoj za uspešno uporabo sredstev EU;

45.  opozarja na pomen neodvisnih javnih medijev ter preiskovalnih novinarjev in nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za krepitev pravne države; s tem v zvezi poudarja, da je podpora EU neodvisnim novinarjem in organizacijam civilne družbe ključna, vštevši v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira; je zaskrbljen zaradi visoke koncentracije lastništva zasebnih medijev v rokah majhne skupine posameznikov v Češki republiki;

46.  poziva Komisijo, naj pri spremljanju razmer na področju spoštovanja pravne države upošteva pomisleke iz te resolucije;

47.  poziva češke organe, naj institucije EU čim prej obvestijo o izidu preiskave „Stork Nest“, ki je bila ponovno odprta;

48.  poziva Svet in Evropski svet, naj v skladu s členom 61(1) finančne uredbe sprejmeta vse potrebne in ustrezne ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov pri pogajanjih o prihodnjem proračunu EU in naslednjem večletnem finančnem okviru;

49.  izraža solidarnost s češkim prebivalstvom, ki zahteva poštenost, pravico in odpravo nezdružljivosti poslovnih interesov češkega predsednika vlade z njegovo politično vlogo in pristojnostmi;

50.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladi in parlamentu Češke republike.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0530.
(2) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_EN.html
(5) Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
(6) Ismeri Europa Srl proti Računskemu sodišču, sodba z dne 15.6.1999, zadeva T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(7) https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
(8) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815
(9) Informacije, prejete od Združenja zasebnih kmetovalcev na Češkem med misijo za ugotavljanje dejstev od 26. do 28. februarja 2020.
(10) Informacije, prejete od Vrhovnega revizijskega urada Češke republike med misijo za ugotavljanje dejstev od 26. do 28. februarja 2020.
(11) Poročila javnih uslužbencev in predstavnikov nevladnih organizacij, na katere so bili opozorjeni člani misije za ugotavljanje dejstev v Češki republiki od 26. do 28. februarja 2020.
(12) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).
(13) Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter spremembi Direktiv 2009/138/ES in 2013/36 EU (UL L 156, 19.6.2018, str. 43).

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov