Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2130(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0026/2020

Testi mressqa :

A9-0026/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/06/2020 - 17
PV 19/06/2020 - 12

Testi adottati :

P9_TA(2020)0165

Testi adottati
PDF 187kWORD 62k
Il-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020 - Brussell
Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019
P9_TA(2020)0165A9-0026/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2019 (2019/2130(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2019 dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-feedback tal-Kummissjoni u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-16 ta' Jannar 2019 dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2018,

–  wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Pakkett Bankarju mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 ta' Ġunju 2015 bit-titolu "Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa",

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' Novembru 2015 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 sabiex tiġi stabbilita Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (COM(2015)0586),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas tal-2010 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni Ewropea 2019-2024 li jmiss bl-isem "Unjoni li tirsisti għal aktar – L-aġenda tiegħi għall-Ewropa", ippreżentati minn Ursula von der Leyen fis-16 ta' Lulju 2019,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Novembru 2016 dwar il-finalizzazzjoni ta' Basel III(2), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill ECOFIN tat-12 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' Mejju 2018 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani (COM(2018)0339),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-BĊE, ippubblikat f'Marzu 2019, dwar l-attivitajiet superviżorji 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku ta' Lulju 2019 bit-titolu "EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019" (Monitoraġġ tar-Riskju tal-Intermedjazzjoni Finanzjarja mhux bankarja tal-UE tal-2019)(4),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Pjan Direzzjonali Fintech tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) wara l-konsultazzjoni dwar l-approċċ tal-ABE għat-Teknoloġija Finanzjarja (FinTech) ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ABE ta' Novembru 2019 bit-titolu "Risk Assessment of the European Banking System" (Valutazzjoni tar-Riskju tas-Sistema Bankarja Ewropea)(5),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ABE tat-18 ta' Lulju 2019 dwar il-perimetru regolatorju, l-istatus regolatorju u l-approċċi ta' awtorizzazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet FinTech,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) ta' Jannar 2019 bit-titolu "FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs" (FinTech: Sandboxes regolatorji u ċentri ta' innovazzjoni)(6),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-7 ta' Novembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-modalitajiet prattiċi tal-eżerċizzju tar-responsabbiltà demokratika u tas-superviżjoni tal-eżerċizzju tal-kompiti mogħtija lill-BĊE fi ħdan il-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku(7),

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil tad-9 ta' Ottubru 2019 bejn il-BĊE u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) rigward l-awditi fuq il-kompiti superviżorji tal-BĊE(8),

–  wara li kkunsidra l-approvazzjoni mis-Summit tal-Euro fl-14 ta' Diċembru 2018 tar-rapport tal-Grupp tal-Euro fil-format inklużiv tiegħu li jistabbilixxi Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli,

–  wara li kkunsidra l-approvazzjoni mill-istess Summit tal-Euro tat-termini ta' referenza tal-garanzija ta' kontinġenza komuni għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-30 ta' April 2019 dwar l-applikazzjoni u r-rieżami tad-Direttiva 2014/59/UE (id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek) u r-Regolament (UE) Nru 806/2014 (ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRMR)) (COM(2019)0213),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni miftiehma mis-Summit tal-Euro fil-laqgħa tiegħu tal-21 ta' Ġunju 2019,

–  wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-QEA tal-10 ta' Lulju 2019 dwar it-testijiet tal-istress madwar l-UE kollha għall-banek(9),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-BĊE tat-22 ta' Awwissu 2019 dwar ir-reviżjoni tal-aspettattivi superviżorji għall-proviżjonament prudenzjali għal self improduttiv ġdid biex jieħu inkunsiderazzjoni r-regolament ġdid tal-UE dwar l-aspettattivi ta' superviżjoni għal proviżjonament prudenzjali(10),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ġunju 2019 bit-titolu "Ir-Raba' Rapport tal-Progress dwar it-tnaqqis tas-self improduttiv u iktar tnaqqis tar-riskju fl-Unjoni Bankarja" (COM(2019)0278),

–  wara li kkunsidra l-Pariri Tekniċi tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tat-18 ta' Lulju 2019 lill-Kummissjoni Ewropea dwar Kunsiderazzjonijiet ta' Sostenibbiltà fis-suq tal-klassifikazzjoni tal-kreditu(11),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' diskussjoni tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà ta' Ottubru 2019 bit-titolu "Completing banking union to support Economic and Monetary Union" (Tlestija tal-Unjoni Bankarja għall-appoġġ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja)(12),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni: Il-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli" (COM(2018)0097),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu: prospettivi futuri(13),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kummissjoni ta' Novembru 2019 dwar id-differenzi bejn il-liġijiet dwar l-insolvenza tal-banek u dwar l-armonizzazzjoni potenzjali tagħhom,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Settembru 2019 dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus(14),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-ABE tat-8 ta' Awwissu 2019 dwar l-eliġibbiltà tad-depożiti, il-livell ta' kopertura u l-kooperazzjoni bejn l-iskemi ta' garanzija tad-depożiti (SGD), tat-30 ta' Ottubru 2019 dwar ħlasijiet ta' garanzija tad-depożiti u tat-23 ta' Jannar 2020 dwar l-iffinanzjar tal-iskema ta' garanzija tad-depożitu u l-użu tal-fondi tal-iskema ta' garanzija tad-depożitu,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Konġunta tal-ASE tal-4 ta' Ottubru 2019 dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-settur finanzjarju tal-Unjoni Ewropea(15),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kummissjoni ta' Novembru 2019 dwar l-għażliet u d-diskrezzjonijiet nazzjonali taħt id-Direttiva dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti u t-trattament tagħhom fil-kuntest ta' Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti,

–  wara li kkunsidra l-ftehim dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT),

–  wara li kkunsidra l-irtirar mill-Kummissjoni tal-proposta tagħha dwar miżuri strutturali li jtejbu r-reżiljenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE (COM(2014)0043),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ABE ta' Novembru 2019 dwar l-NPLs – progress li sar u sfidi futuri,(16)

–  wara li kkunsidra r-rieżami tal-istabbiltà finanzjarja tal-BĊE ta' Novembru 2019,

–  wara li kkunsidra l-parir konġunt tal-ASE lill-Kummissjoni Ewropea tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħtieġa ta' titjib relatat mar-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskji tal-ICT fis-settur finanzjarju tal-UE(17),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Ekonomiku Annwali tal-2018 tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ABE tad-29 ta' Ottubru 2019 dwar impedimenti potenzjali għall-għoti transfruntier tas-servizzi bankarji u ta' pagament,(18)

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0026/2020),

A.  billi Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar stabbli, kompetittiva u konverġenti teħtieġ Unjoni Bankarja solida u Unjoni tas-Swieq Kapitali aktar żviluppata u sikura, kif ukoll il-ħolqien ta' Strument Baġitarju;

B.  billi t-tlestija tal-Unjoni Bankarja hija kontributur vitali għall-perċezzjoni internazzjonali tal-euro u għar-rwol akbar tiegħu fis-swieq globali;

C.  billi r-riskji negattivi għat-tkabbir ekonomiku globali u taż-żona tal-euro żdiedu, b'mod partikolari mit-tifqigħa globali tal-pandemija tal-COVID-19, u qed ikomplu joħolqu sfidi ta' stabbiltà finanzjarja;

D.  billi l-Unjoni Bankarja tibqa' mhux kompluta sakemm ma jkollhiex garanzija ta' kontinġenza għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF) u Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS) bħala t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja;

E.  billi suq li jiffunzjona tajjeb għas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur huwa importanti kemm għall-ekonomija kif ukoll għaċ-ċittadini tal-UE;

F.  billi l-Unjoni Bankarja għad m'għandhiex għodod effikaċi biex tindirizza l-problemi li qed jiffaċċjaw il-konsumaturi: kumplessità artifiċjali, prattiki kummerċjali żleali, esklużjoni ta' gruppi vulnerabbli mill-użu ta' servizzi bażiċi kif ukoll involviment limitat tal-awtoritajiet pubbliċi;

G.  billi, minkejja t-tnaqqis globali tas-self improduttiv (NPLs) f'dawn l-aħħar snin, il-livell ta' NPLs f'xi istituzzjonijiet finanzjarji għadu għoli;

H.  billi l-għoti lill-BĊE tar-responsabbiltà għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji sistemikament importanti kien suċċess; billi l-BĊE jista' jeżerċita, fejn ikun meħtieġ, kompiti superviżorji fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati u l-fergħat kollha stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti;

I.  billi l-iżvilupp tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM), li għandu l-għan li jiżgura regoli u proċeduri uniformi u proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet għar-riżoluzzjoni xierqa ta' banek li qed ifallu b'impatt minimu fuq l-ekonomija reali, kien effiċjenti; billi, madankollu, għad fadal xi jsir sabiex jiġi evitat b'mod effikaċi li jkun hemm intervent iffinanzjat mill-kontribwenti f'banek li qed ifallu;

J.  billi l-iskandli riċenti tal-ħasil tal-flus fuq skala kbira li jinvolvu istituzzjonijiet finanzjarji fl-UE juru li s-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus ma jistgħux jiġu trattati separatament u li hemm nuqqas ta' sistema xierqa ta' superviżjoni u infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE;

K.  billi s-settur bankarju Ewropew għadu fil-biċċa l-kbira l-fornitur ewlieni tal-finanzjament għall-kumpaniji, b'kuntrast ma' ġurisdizzjonijiet oħra, fejn is-swieq kapitali jirrappreżentaw sehem konsiderevoli ta' finanzjament lill-kumpaniji;

L.  billi aktar minn għaxar snin wara l-kriżi finanzjarja, il-problemi ikkaġunati minn stabbilimenti "kbar wisq biex ifallu" u "interkonnessi wisq biex ifallu" għadhom mhux qed jiġu indirizzati biżżejjed u għadhom taħt rieżami mill-Bord għall-Istabilità Finanzjarja;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.  Ifakkar fil-progress li sar fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Unjoni Bankarja, b'mod speċifiku dwar it-tnaqqis tar-riskji; jenfasizza, madankollu, li għandu jsir aktar progress fil-kondiviżjoni tar-riskji kif ukoll fit-tnaqqis tar-riskji sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li għadhom jippersistu f'istituzzjonijiet speċifiċi;

2.  Ifakkar li l-Unjoni Bankarja hija miftuħa għall-Istati Membri kollha li jixtiequ jissieħbu;

3.  Jilqa' l-appoġġ tal-President tal-Kummissjoni Ewropea u tal-President tal-BĊE għat-tlestija tal-Unjoni Bankarja u, b'mod aktar usa', l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, permezz, pereżempju tal-ħolqien ta' Strument Baġitarju biex tinkiseb Unjoni aktar stabbli, kompetittiva u konverġenti;

4.  Jenfasizza li l-Grupp tal-Euro la huwa istituzzjoni, la korp u lanqas aġenzija tal-Unjoni Ewropea iżda forum intergovernattiv informali ta' diskussjoni; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Istati Membri għadhom jaġixxu barra mill-qafas Komunitarju, u b'hekk qed jipperikolaw ir-rwol tal-Parlament bħala koleġiżlatur u d-dritt tiegħu ta' sorveljanza demokratika;

5.  Jenfasizza n-nuqqas ta' effikaċja tan-negozjati intergovernattivi li saru s'issa, b'mod partikolari dawk li jinvolvu l-Istrument Baġitarju għall-Konverġenza u l-Kompetittività u l-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli tal-Unjoni Bankarja tal-Grupp tal-Euro; iħeġġeġ li jitkomplew in-negozjati f'kuntest miftuħ li jiggarantixxi involviment attiv tal-Parlament, fi ħdan l-ordinament ġuridiku tal-UE; jissottolinja ż-żieda fil-protezzjoni ġudizzjarja li dawn il-bidliet iġibu magħhom, flimkien ma' rekwiżiti aktar stretti rigward it-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti;

6.  Jilqa' r-reżiljenza li żdiedet b'mod ġenerali tas-sistema bankarja Ewropea, kif attestat mill-Valutazzjoni tar-Riskju 2019 tal-ABE tas-Sistema Bankarja Ewropea; jilqa' b'mod partikolari l-fatt li l-banek żammew il-proporzjonijiet tal-kapital tagħhom stabbli u l-kwalità tal-assi tjiebet, kif rifless f'aktar tnaqqis tal-NPLs;

7.  Jenfasizza, madankollu, li l-livelli ta' profittabbiltà għadhom baxxi u li l-ambjent makroekonomiku qed jiddeterjora, b’mod partikolari fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19, li tat lok għal sfidi bla preċedent għall-ekonomija globali, li affettwat il-kwalità tal-assi u, għalhekk, il-profittabbiltà tal-banek; jinnota wkoll li livell għoli ta' kompetizzjoni, speċjalment fil-qasam tat-teknoloġija finanzjarja (FinTech), kif ukoll riskji operazzjonali ogħla minħabba d-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni, u n-nuqqas ta' integrazzjoni tas-swieq minħabba l-frammentazzjoni li fadal bejn l-Istati Membri, huma mistennija li joħolqu aktar sfidi għall-profittabbiltà tal-banek;

8.  Jinnota l-prospett attwali ta' riskju baxx u profittabbiltà baxxa fis-settur bankarju; jenfasizza l-fatt li r-rati tal-imgħax baxxi għadhom jippersistu bħala reazzjoni għas-sitwazzjoni makroekonomika attwali; jenfasizza, barra minn hekk, li t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u t-tensjonijiet ġeopolitiċi, inklużi l-effetti tal-Brexit, kif ukoll ir-riskji ċibernetiċi u s-sigurtà tad-data, huma fost l-isfidi ewlenin li qed jiffaċċja s-settur bankarju tal-UE, minbarra t-tibdil fil-klima u r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

9.  Jinnota li l-profittabbiltà tal-bank żdiedet b'mod stabbli mill-2012, b'redditu fuq l-ekwità li qabeż is-6 % mill-2017 'l hawn; jenfasizza, madankollu, li din l-evoluzzjoni ma tilħaqx l-ispiża stmata tal-kapital għall-biċċa l-kbira tal-banek; jissottolinja li l-ambjent ta' riskju baxx u ta' rata tal-imgħax baxxa wassal għal spejjeż aktar baxxi għal provvedimenti u telf; jirrimarka li dan mhuwiex, madankollu, titjib strutturali u li l-isfidi għall-profittabbiltà mhumiex mistennija li jonqsu fi żmien qasir; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu evalwati kontinwament il-livelli ta' finanzjament lill-ekonomija, u partikolarment lill-SMEs, li jiġu mis-sistema finanzjarja kollha kemm hi; jitlob valutazzjoni tal-impatt xierqa tar-regolamenti tal-passat u tal-futur biex jintlaħaq l-objettiv ta' finanzjament tal-ekonomija;

10.  Jenfasizza li l-provvista ta' kreditu u likwidità mill-banek għandha rwol deċiżiv fil-mitigazzjoni tal-konsegwenzi ekonomiċi l-aktar severi tat-tifqigħa tal-COVID-19 fuq in-nies fl-UE; jinnota, f'dan il-kuntest, il-miżuri leġiżlattivi u superviżorji li ġew proposti jew adottati biex jiġi żgurat li, matul din il-kriżi, il-banek jibqgħu jsellfu; jilqa' l-flessibbiltà mogħtija lill-banek fir-rigward tat-trattament prudenzjali tas-self, l-applikazzjoni tar-regoli tal-kontabbiltà, u r-rilaxx tal-buffers kapitali; jenfasizza li kwalunkwe eżenzjoni mogħtija għandha tkun disponibbli b'mod sħiħ biex jiġu appoġġjati l-klijenti tal-banek, il-familji u d-ditti; jappoġġja l-azzjonijiet li ħadu s-superviżuri bankarji biex jintroduċu restrizzjonijiet temporanji qawwija fuq il-ħlas ta' dividendi u bonusijiet u x-xiri lura ta' ishma proprji mill-banek;

11.  Jissottolinja r-rwol kruċjali tas-settur bankarju li jwassal fondi fl-ekonomija reali, u partikolarment f'investimenti sostenibbli u soċjalment responsabbli, b'tali mod li jrawwem it-tkabbir u l-impjiegi u jippermetti t-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima, filwaqt li ma jipperikolax l-istabbiltà finanzjarja;

12.  Jilqa', f'dan ir-rigward, il-ftehim politiku milħuq bir-Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli; jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju sabiex jiġu riflessi aħjar l-obbligi ta' rapportar u ta' divulgazzjoni relatati mal-ESG;

13.  Huwa mħasseb li l-vulnerabbiltajiet tal-banek għar-riskji relatati mal-klima jistgħu ma jinfehmux b'mod sħiħ u jilqa' l-impenji tal-ABE li tinkludi kunsiderazzjonijiet dwar ir-riskju tal-klima fil-valutazzjoni tar-riskju annwali tagħha u li tintroduċi testijiet tal-istress tat-tibdil fil-klima; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' żvelar u valutazzjoni tar-riskju adegwati;

14.  Jistieden, barra minn hekk, lill-banek Ewropej kollha biex jiffirmaw il-Prinċipji għar-Responsabbiltà Bankarja mmexxija min-NU u, konsegwentement, jirrapportaw kull sena dwar l-isforzi tagħhom favur l-implimentazzjoni tal-finanzjament sostenibbli u t-tnaqqis tar-riskji relatati mat-tibdil fil-klima fil-karti tal-bilanċ tagħhom; jistieden lill-UE u lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għas-settur bankarju biex isegwu u, fejn possibbli, jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Prinċipji għar-Responsabbiltà Bankarja, in-Network Bankarju Sostenibbli u n-Network tal-Banek Ċentrali u s-Superviżuri favur l-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja;

15.  Jitlob li jiġu stabbiliti standard għall-UE kollha fir-rigward tal-bonds ekoloġiċi u d-definizzjoni ta' qafas favorevoli għall-iżvilupp ta' tali bonds sabiex jissaħħu t-trasparenza, l-effikaċja u l-kredibbiltà tal-investimenti sostenibbli;

16.  Jieħu nota tal-ħidma tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) rigward ir-riskju sovran; jenfasizza li l-qafas regolatorju tal-UE dwar it-trattament prudenzjali tad-dejn sovran għandu jkun konsistenti mal-istandards internazzjonali; jitlob li jsiru aktar diskussjonijiet dwar il-ħolqien ta' ass Ewropew sikur, abbażi ta' evalwazzjoni li għandha ssir mill-Kummissjoni dwar il-proposta ta' titoli koperti minn bonds sovrani (SBBS) u żviluppi possibbli, sabiex jissaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-euro, jiġu stabbilizzati s-swieq finanzjarji u l-banek ikunu jistgħu jiddiversifikaw il-portafolli tagħhom;

17.  Jissottolinja l-fatt li s-swieq finanzjarji huma interrelatati b'mod qawwi; jisħaq fuq l-importanza tat-tħejjija tas-superviżuri bankarji għall-eżiti kollha possibbli tal-Brexit, filwaqt li jitqies li din tikkomplementa t-tħejjija tal-atturi privati nfushom; jilqa' l-azzjonijiet sinifikanti kollha u l-kooperazzjoni s'issa; jieħu nota tal-prattika tad-ditti tar-Renju Unit li jistabbilixxu fergħat fl-UE sabiex ikomplu jipprovdu s-servizzi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-riskju ta' arbitraġġ regolatorju minħabba l-applikazzjoni differenti tar-regoli f'kull Stat Membru; iqis, għalhekk, li hija meħtieġa aktar armonizzazzjoni biex jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju u biex jiġi żgurat li r-riskji jiġu indirizzati b'mod xieraq; jissottolinja l-importanza ta' kundizzjonijiet ekwi fir-regolamenti finanzjarji bejn l-UE u r-Renju Unit wara l-Brexit u l-ħtieġa li tiġi evitata tellieqa regolatorja għall-qiegħ;

18.  Itenni l-impenji li l-UE wettqet b'mod konġunt mar-Renju Unit skont id-Dikjarazzjoni Politika riveduta; jimpenja ruħu li jżomm kooperazzjoni mill-qrib u strutturata dwar kwistjonijiet regolatorji u superviżorji, kemm fil-livell politiku kif ukoll f'dak tekniku;

19.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni u l-maġġoranza l-kbira tal-gvernijiet tal-UE s'issa naqsu milli jiżguraw bilanċ sħiħ bejn is-sessi fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, b'mod partikolari fir-rigward ta' ħatriet ta' livell għoli f'affarijiet ekonomiċi, finanzjarji u monetarji; jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Kunsill Ewropew, lill-Grupp tal-Euro u lill-Kummissjoni jaħdmu b'mod attiv favur il-bilanċ bejn is-sessi fil-proposti futuri tagħhom għal listi mqassra u għal ħatriet, u jagħmlu sforz biex jinkludu tal-inqas kandidat mara waħda u kandidat raġel wieħed għal kull proċedura ta' nomina; itenni r-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-rispett tal-prinċipju tal-bilanċ bejn is-sessi fil-listi li ġejjin tal-kandidati;

20.  Jenfasizza l-importanza li titlesta l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, li tikkomplementa l-Unjoni Bankarja fil-finanzjament tal-ekonomija reali; jenfasizza, barra minn hekk, li Unjoni tas-Swieq Kapitali integrata bis-sħiħ flimkien ma' Unjoni Bankarja kompluta tippermetti l-kondiviżjoni tar-riskju pubbliku u privat, u ssaħħaħ ukoll ir-rwol internazzjonali tal-euro kif ukoll ittejjeb aktar il-kompetittività tas-swieq Ewropej u tippromwovi l-investiment privat sostenibbli; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' kundizzjonijiet ekwi li jevitaw l-iżvantaġġi għall-SMEs f'termini ta' aċċess għall-finanzi, u l-ħtieġa li jiġi mmonitorjat b'attenzjoni l-ħruġ ta' prodotti titolizzati;

Superviżjoni

21.  Jilqa' l-progress li sar fis-settur bankarju fit-tnaqqis tar-riskji u ż-żieda tal-istabbiltà finanzjarja; jinnota, madankollu, li għad hemm fraġilitajiet f'istituzzjonijiet speċifiċi u li jeħtieġ isir aktar progress; ifakkar fl-għanijiet tal-Unjoni Bankarja li tiżgura l-istabbiltà finanzjarja, u trawwem suq tassew uniku, kundizzjonijiet ekwi u prevedibbiltà għall-atturi tas-suq;

22.  Iqis, madankollu, li l-qafas superviżorju attwali ffoka primarjament fuq skoperturi ta' riskju tal-kreditu, għad-detriment ta' skoperturi għar-riskju tas-suq relatati ma' titoli illikwidi, inklużi derivattivi; iħeġġeġ it-teħid ta' miżuri adegwati li jsaħħu r-rieżami tal-kwalità tal-assi, u jilqa', f'dan ir-rigward, l-inklużjoni tal-istrumenti tal-livell 2 u tal-livell 3 fil-kamp ta' applikazzjoni tat-testijiet tal-istress tal-2018; itenni t-talba tiegħu lill-MSU biex jinkludi fost il-prijoritajiet superviżorji ewlenin tiegħu t-tnaqqis ta' dawn l-istrumenti finanzjarji kumplessi u illikwidi, inklużi d-derivattivi;

23.  Jilqa' l-isforzi li saru biex jissaħħaħ is-settur finanzjarju u jitnaqqsu l-NPLs fil-livell Ewropew u l-miżuri ta' tnaqqis tar-riskju miksuba fil-Pakkett Bankarju reċenti; jinnota li l-proporzjon tal-NPLs miżmum minn istituzzjonijiet sinifikanti waqa' b'aktar minn nofs mill-bidu tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE, f'Novembru 2014, sa Ġunju 2019; jenfasizza li l-medja ta' self improduttiv fiż-żona tal-euro kienet ta' 2,9 % f'Settembru 2019, li niżlet minn 6,5 % f'Diċembru 2014; jilqa' dan il-progress sinifikanti; jirrimarka li l-livell ta' self improduttiv għadu għoli f'ċerti istituzzjonijiet u li huma meħtieġa aktar sforzi biex din il-kwistjoni tiġi indirizzata; jieħu nota tal-ħidma leġiżlattiva li għaddejja dwar id-direttiva għas-servizzjanti tal-kreditu u għax-xerrejja tal-kreditu, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-iżvilupp ta' swieq sekondarji għal self u l-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' infurzar extraġudizzjarju (AECE) jinkludu protezzjoni xierqa għall-konsumatur;

24.  Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu protetti d-drittijiet tal-konsumaturi fil-kuntest tat-tranżazzjonijiet tal-NPLs; jinnota l-importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva dwar il-Kreditu Ipotekarju (2014/17/UE); jistieden lill-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ miżuri biex jiżguraw li l-mutwatarji, li jistgħu jkunu f'sitwazzjonijiet finanzjarji li huma diġà vulnerabbli, ma jkunux soġġetti għal trattament u prattiki aggressivi u inġusti minn min jixtri u jiġbor id-dejn li ftit li xejn ikun regolat sewwa; jistieden lill-Kummissjoni, fir-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur, biex tistabbilixxi dispożizzjonijiet aktar ambizzjużi dwar il-protezzjoni tal-mutwatarji minn prattiki abbużivi, filwaqt li tiżgura li dawk id-drittijiet japplikaw b'mod ugwali għal self eżistenti u dak futur;

25.  Jissottolinja l-importanza tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumatur, b'mod partikolari fir-rigward tat-tariffi bankarji u t-trasparenza tal-ispejjeż tal-prodotti, il-profittabbiltà u r-riskji; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-ABE tiddedika aktar attenzjoni biex twettaq il-mandat tagħha rigward il-ġbir, l-analiżi u r-rappurtar xieraq tax-xejriet tal-konsumaturi, kif ukoll rigward ir-rieżami u l-koordinazzjoni ta' inizjattivi dwar il-litteriżmu finanzjarju u l-edukazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti;

26.  Jinnota li l-kriżijiet bankarji reċenti wrew li l-istituzzjonijiet ta' kreditu biegħu b'mod inadatt bonds u prodotti finanzjarji oħra lil klijenti fil-livell tal-konsumaturi; jistieden lill-awtoritajiet superviżorji u ta' riżoluzzjoni jinfurzaw vigorożament id-dispożizzjonijiet tal-BRRD li għadhom kif ġew introdotti dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, b'mod partikolari r-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tivvaluta l-kwistjoni tal-bejgħ inadatt ta' prodotti finanzjarji minn istituzzjonijiet bankarji;

27.  Jistieden lill-ASE jagħmlu użu sħiħ mis-setgħat tagħhom biex jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, inkluż, fejn xieraq, is-setgħat ta' intervent fuq il-prodotti fejn il-prodotti finanzjarji u ta' kreditu jkunu rriżultaw fi ħsara jew li x'aktarx ikunu se jirriżultaw fi ħsara għall-konsumatur;

28.  Jinnota li diġà beda xogħol fuq l-implimentazzjoni tal-istandards finali ta' Basel III; jenfasizza li l-istandards tal-BCBS għandhom jiddaħħlu fid-dritt Ewropew fil-ħin u bir-rispett dovut għall-miri tagħhom, filwaqt li jitqiesu kif xieraq il-karatteristiċi speċifiċi tas-sistema bankarja Ewropea, fejn xieraq, u l-prinċipju tal-proporzjonalità; iwissi li, minħabba d-diversità tal-mudelli bankarji madwar l-UE, soluzzjoni ta' universalità ("waħda tajba għal kulħadd") tista' ma tkunx adattata għas-suq Ewropew; jissottolinja li l-kompetittività u l-istabbiltà finanzjarja tas-settur bankarju tal-UE għandhom jiġu żgurati u l-kapaċità tagħha li tiffinanzja l-ekonomija, b'mod partikolari l-SMEs, m'għandhiex issirilha ħsara; huwa konvint li istituzzjonijiet finanzjarji vijabbli u kapitalizzati tajjeb huma meħtieġa għall-finanzjament sod tal-ekonomija tal-UE u għal Unjoni Bankarja stabbli; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Novembru 2016 dwar il-finalizzazzjoni ta' Basel III u jistieden lill-Kummissjoni taġixxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet li hemm fiha meta tabbozza l-proposti leġiżlattivi ġodda;

29.  Jieħu nota tal-importanza tal-ħtieġa li tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-mudelli interni u li dawn jiġu evalwati kontinwament, sabiex jiġi żgurat li jkunu affidabbli u robusti; jieħu nota tal-konstatazzjonijiet tar-rieżami speċifiku tal-mudelli interni (TRIM) imwettaq mill-BĊE; jistieden lill-banek itejbu l-użu u l-implimentazzjoni tagħhom tal-mudelli interni tagħhom kif xieraq;

30.  Huwa mħasseb li l-ABE wissiet li mhijiex se twettaq il-proposti tagħha għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv għal istituzzjonijiet żgħar sal-iskadenza stabbilita mill-koleġiżlaturi fil-Pakkett Bankarju;

31.  Ifakkar li l-istandards mogħtija mill-fora internazzjonali għandhom jevitaw il-frammentazzjoni regolatorja u jgħinu biex jippromwovu l-kundizzjonijiet ekwi għall-banek attivi kollha fil-livell internazzjonali;

32.  Jinnota li fir-rapport tagħha li jivvaluta r-riskji u l-vulnerabbiltajiet tas-settur bankarju tal-UE, l-ABE tindika li hemm differenzi fl-applikazzjoni u fl-issettjar tal-buffer O-SII fost l-Istati Membri; jappella, għalhekk, għal aktar armonizzazzjoni tal-applikazzjoni tal-bafers tal-kapital fl-UE kollha sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi;

33.  Jilqa' l-ftehim dwar Memorandum ta' Qbil bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fir-rigward tal-mandati rispettivi tagħhom;

34.  Jitlob aktar standards ta' trasparenza fis-superviżjoni bankarja, pereżempju fl-eżiti tar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni, sabiex tissaħħaħ il-fiduċja tas-swieq kapitali u finanzjarji, il-kumpaniji u ċ-ċittadini, sabiex tiġi żgurata konsistenza fit-trattament madwar l-Istati Membri; jilqa' l-iskambju ta' informazzjoni mtejjeb u rfinut bejn l-istituzzjonijiet superviżorji u ta' riżoluzzjoni;

35.  Jinnota li t-teknoloġiji finanzjarji innovattivi qed jittrasformaw b'mod profond is-settur finanzjarju, inklużi s-servizzi bankarji u ta' pagament, u jilqa' l-effiċjenza u l-firxa usa' ta' għażliet li dawn joffru lill-konsumaturi fis-suq; jappoġġja n-newtralità teknoloġika bħala prinċipju ta' gwida u jinkoraġġixxi l-investimenti fit-teknoloġija finanzjarja;

36.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati minn dawn it-teknoloġiji ġodda, bħall-iżgurar ta' mudelli ta' negozju sostenibbli li jkunu interoperabbli bejn il-fruntieri, kundizzjonijiet ekwi f'termini ta' regolamentazzjoni u superviżjoni, u ċibersigurtà; jissottolinja r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jiżguraw il-protezzjoni tad-data tal-klijenti u s-sigurtà tagħhom, f'konformità mad-dritt tal-UE; jinnota wkoll id-dipendenza dejjem tikber tas-settur bankarju fuq il-cloud computing u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrispondi għall-parir konġunt tal-ASE dwar il-ħtieġa għal titjib leġiżlattiv rigward ir-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskji tal-ICT fis-settur finanzjarju tal-UE; itenni li qafas leġiżlattiv ibbilanċjat u ċertezza tad-dritt jistgħu jtejbu ambjent li huwa suxxettibbli għall-innovazzjoni mingħajr ma tiġi mminata l-istabbiltà finanzjarja;

37.  Jirrikonoxxi l-kontribut li s-settur ta' intermedjazzjoni finanzjarja mhux mill-banek, li qabel kien magħruf bħala sistema bankarja parallela (shadow banking), jista' jagħmel biex ikompli jiddiversifika l-kanali ta' finanzjament lejn l-ekonomija; jenfasizza, madankollu, li hemm interkonnettività konsiderevoli bejn is-settur ta' intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarju u s-settur bankarju "tradizzjonali", li tqajjem tħassib ta' riskju sistematiku minħabba n-nuqqas ta' regolamentazzjoni xierqa u s-superviżjoni tiegħu;

38.  Jitlob, f'dan ir-rigward, li jkun hemm azzjoni kkoordinata biex tindirizza dawn ir-riskji, inkluż l-istabbiliment ta' għodda makroprudenzjali u l-operazzjonalizzazzjoni ulterjuri tal-għodod eżistenti biex jiġġieldu t-theddid għall-istabbiltà finanzjarja maħluq mir-rwol dejjem akbar tas-sistema ta' intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarja; iqis li huwa meħtieġ li jiġi vvalutat jekk ir-rekwiżiti prudenzjali dwar skoperturi kbar b'mod partikolari għal intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarja humiex suffiċjenti biex jiżguraw l-istabbiltà finanzjarja; jissottolinja ulterjorment ir-riskji enfasizzati mill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) fil-Monitoraġġ tar-Riskju tal-Intermedjazzjoni Finanzjarja mhux bankarja tal-UE tal-2019, bħal dawk li ġejjin mit-trasformazzjoni tal-likwidità, it-teħid tar-riskju u l-ingranaġġ li jaffettwaw is-settur b'mod usa';

39.  Jilqa' l-ftehim dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-BĊE u l-awtoritajiet responsabbli għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (AML) u l-finanzjament tat-terroriżmu (CFT); ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Settembru 2019 dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus; jilqa' d-dokument ta' pożizzjoni konġunta tat-8 ta' Novembru 2019, imħejji minn diversi ministri tal-finanzi taż-żona tal-euro, li jitlob l-armonizzazzjoni tal-qafas regolatorju Ewropew dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

40.  Ifakkar li biex l-isforzi AML/CFT ikunu effikaċi, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji jridu jaġixxu b'manjiera kkoordinata; jissottolinja li s-superviżjoni prudenzjali u kontra l-ħasil tal-flus jeħtieġ tkun allinjata aħjar; ifakkar fit-tħassib serju tiegħu dwar il-frammentazzjoni regolatorja u superviżorja fil-qasam AML/CFT, li naqset milli tipprovdi sorveljanza u reazzjonijiet adegwati għan-nuqqasijiet tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, u xxekkel il-kapaċità tagħhom li jossorveljaw l-attività transfruntiera dejjem tiżdied fl-UE;

41.  Huwa konvint li l-MSU wkoll għandu rwol fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u jilqa' t-twaqqif ta' unità dedikata kontra l-ħasil tal-flus; jinnota b'mod partikolari l-kumplessità tat-twettiq tal-valutazzjoni tal-adegwatezza importanti tal-maniġment superjuri tal-banek minħabba t-traspożizzjoni diversa ħafna tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital; jinkoraġġixxi, għalhekk, l-integrazzjoni tar-rekwiżiti "ta' kompetenza u idoneità" fir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital;

42.  Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2019, li jagħtu mandat lill-Kummissjoni biex tesplora modi kif tiġi żgurata kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet u jiġu kkonferiti kompiti ta' AML lil korp tal-UE, u biex ċerti partijiet tad-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus jinbidlu f'Regolament, biex tiġi żgurata ġabra unika tar-regoli; jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Pjan ta' Azzjoni għal politika tal-Unjoni komprensiva dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, li tiddeskrivi l-proposti biex tarmonizza aktar il-ġabra tar-regoli tal-AML/CFT, u tindirizza b'mod effikaċi r-riskji maħluqa minn attività transfruntiera illegali għall-integrità tas-sistema finanzjarja tal-UE u għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE, pereżempju permezz tal-ħolqien ta' korp ġdid tal-UE;

43.  Jirrikonoxxi li jeħtieġ li tittieħed azzjoni legali u superviżorja biex jiġu indirizzati r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu maħluqa minn kriptoassi; jistieden lill-Kummissjoni twettaq aktar valutazzjonijiet tal-impatt dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jistgħu jirriżultaw minn vulnerabbiltajiet maħluqa mill-użu jiżdied ta' teknoloġiji ġodda minn istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, u l-firxa rapida ta' kriptoassi fid-dawl tan-nuqqas ta' reġim regolatorju komuni u l-anonimità assoċjata ma' dawk l-assi;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-2020 tevalwa l-qagħda attwali tas-suq tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, biex tivvalutaha f'termini ta' kompetizzjoni, asimmetriji ta' informazzjoni u trasparenza għas-swieq; jinnota li l-klassifikazzjonijiet tas-sostenibbiltà bbażati fuq kriterji ambjentali, soċjali u ta' governanza (ESG) jistgħu jsiru komplement importanti għall-valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu; jenfasizza l-importanza tal-istandardizzazzjoni fil-kriterji għall-klassifikazzjonijiet tas-sostenibbiltà u li jiġi żgurat li l-iżvilupp ta' suq għall-għoti ta' klassifikazzjonijiet tas-sostenibbiltà jkun kompetittiv u ma jkunx ikkonċentrat b'numru limitat ta' fornituri;

45.  Jiddikjara l-ħtieġa ta' sforzi biex l-attività tas-suq finanzjarju ssir aktar konsistenti mal-objettivi ta' sostenibbiltà u l-kriterji ESG, filwaqt li jiġi sottolinjat ir-rwol ċentrali tal-ASE f'dawn l-objettivi; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-ABE, f'koordinazzjoni mal-BERS, tieħu passi lejn metodoloġija komuni biex tkejjel l-intensità tar-riskji tal-klima li l-istituzzjonijiet finanzjarji huma esposti għalihom, inklużi riskji relatati mad-deprezzament tal-assi f'każ ta' bidliet fit-trattament regolatorju li jirriżultaw mill-mitigazzjoni u l-adattament tal-tibdil fil-klima, l-impatt makroekonomiku ta' tibdil għal għarrieda fl-użu tal-enerġija u żieda fl-inċidenza ta' katastrofi naturali;

Riżoluzzjoni

46.  Jilqa' l-fatt li l-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BUR) ma kienx meħtieġ jieħu azzjoni ta' riżoluzzjoni fl-2019; jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti dwar is-segwitu xieraq għar-rapport tagħha stess dwar l-implimentazzjoni tal-BRRD u l-SRMR ta' April 2019; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrieżamina jekk il-leġiżlazzjoni hijiex adegwata biex tiżgura li l-banek kollha jkunu jistgħu, jekk ikun meħtieġ, jiġu riżolti mingħajr il-ħtieġa ta' flus il-kontribwenti; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rieżami tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja tal-leġiżlazzjoni dwar l-istabbilimenti "kbar wisq biex ifallu" u tindirizza n-nuqqasijiet potenzjali, b'mod partikolari fir-rigward tas-salvagwardja tad-depożiti fil-livell tal-konsumaturi;

47.  Jistieden lill-BUR ilesti l-proċess li jistabbilixxi pjanijiet ta' riżoluzzjoni u janalizza jekk il-banek kollha rilevanti għandhomx biżżejjed MREL; jinnota li l-BUR ma jiżvelax regolarment sa liema punt il-bank jikkonformaw mal-miri tal-MREL;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti dwar il-potenzjal ta' armonizzazzjoni ulterjuri ta' aspetti speċifiċi tal-liġijiet nazzjonali eżistenti dwar l-insolvenza u tivvaluta sa liema punt tali armonizzazzjoni ulterjuri hija meħtieġa biex tiġi żgurata applikazzjoni konsistenti u effikaċi tal-qafas ta' ġestjoni tal-kriżijiet; jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (DGSD), biex tiċċara l-prinċipju tal-inqas kost skont id-DSGD;

49.  Jappella biex issir aktar riflessjoni dwar il-qafas tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u l-ħtieġa li tiġi vvalutata l-applikabbiltà tal-Komunikazzjoni Bankarja tal-2013(19); jinnota l-ħtieġa li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u l-applikazzjoni konsistenti tat-test ta' interess pubbliku;

50.  Jinnota r-rwol importanti li l-miżuri ta' intervent bikri jista' jkollhom fil-prevenzjoni ta' fallimenti u kriżijiet tal-banek; jinnota, madankollu, li r-rekwiżiti għall-użu tal-miżuri ta' intervent bikri jikkoinċidu ma' wħud mill-miżuri ta' intervent standard tal-BĊE; jenfasizza li f'każijiet bħal dawn, il-miżuri ta' intervent standard jingħataw preferenza; iqis, għalhekk, li din is-sovrapożizzjoni għandha titneħħa bil-kjarifika suffiċjenti tal-bażi ġuridika għal kull strument, sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni gradwali tal-miżuri;

51.  Jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Grupp tal-Euro dwar "ftehim fil-prinċipju" relatat mar-riforma tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà u t-termini ta' referenza tiegħu; jappella għall-ħolqien tal-garanzija ta' kontinġenza għall-SRF u l-operazzjonalizzazzjoni rapida tagħha; huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta' mekkaniżmu fl-Unjoni Bankarja li jiżgura li l-likwidità tkun tista' tiġi pprovduta lil bank f'każ ta' riżoluzzjoni sabiex jiżgura l-kontinwità bla xkiel tas-servizzi u l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji, u jistieden lill-Kummissjoni tipprova tindirizza dan il-vojt mingħajr aktar dewmien;

52.  Jisħaq fuq il-fatt li l-banek jeħtiġilhom ikunu kapaċi joperaw bejn il-fruntieri filwaqt li jimmaniġġjaw il-kapital u l-likwidità tagħhom f'livell konsolidat, sabiex jiddiversifikaw ir-riskji tagħhom u jindirizzaw kwalunkwe nuqqas ta' profittabbiltà; jenfasizza l-fehma tiegħu li r-regoli għandhom jippermettu flessibbiltà akbar għall-kumpanija prinċipali f'dan ir-rigward, filwaqt li jipprevedu mekkaniżmi kredibbli u infurzabbli li jeħtieġu, f'każ ta' kriżi, li l-kumpanija prinċipali (entità ta' riżoluzzjoni) tipprovdi kapital, MREL u likwidità lis-sussidjarji li jinsabu f'pajjiż ospitanti fi ħdan l-Unjoni Bankarja;

Assigurazzjoni tad-depożiti

53.  Jiddikjara li l-Unjoni Bankarja għadha nieqsa mit-tielet pilastru tagħha; iħeġġeġ it-tlestija tal-Unjoni Bankarja permezz tal-ħolqien ta' Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti implimentata bis-sħiħ, biex jiġu protetti d-depożitanti kontra t-tfixkil bankarju, tiġi żgurata l-fiduċja fost id-depożitanti u l-investituri madwar l-Unjoni Bankarja u tiġi msaħħa mill-ġdid l-istabbiltà tal-euro kollha kemm hi; jirrikonoxxi l-benefiċċji tal-kondiviżjoni tar-riskji u ta' tnaqqis ulterjuri tar-riskji fl-istituzzjonijiet speċifiċi;

54.  Iħeġġeġ lill-Kunsill jerġa' jibda n-negozjati dwar l-EDIS mill-aktar fis possibbli, filwaqt li jiżgura qafas koerenti bid-DGSD sabiex jintlaħaq l-objettiv li tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-qafas ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali li jiffunzjonaw fil-kuntest tal-EDIS;

56.  Jieħu nota tad-diskussjonijiet li għaddejjin dwar it-tlestija tal-Unjoni Bankarja fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar l-EDIS stabbilit f'Jannar 2019 biex jirrapporta lill-Grupp tal-Euro, inkluż titjib ulterjuri għall-qafas ta' ġestjoni tal-kriżijiet għall-banek; huwa mħasseb li l-Parlament ma nżammx infurmat dwar diskussjonijiet li qed isiru fil-kuntest tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar l-EDIS, li jirrapporta lill-Grupp tal-Euro; jinnota li l-Kummissjoni hija parteċipant fil-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli u jfakkar fl-Artikolu 9 tal-Ftehim Qafas tal-2010 li jinkludi l-obbligu għall-Kummissjoni li tiggarantixxi trattament ugwali, b'mod partikolari dwar kwistjonijiet leġiżlattivi, bejn il-Parlament u l-Kunsill;

o
o   o

57.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-ABE, lill-BĊE, lill-BUR, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-awtoritajiet kompetenti kif definiti fil-punt (40) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(1) Testi adottati, P8_TA(2019)0030.
(2) ĠU C 224, 27.6.2018, p. 45.
(3) https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
(4) https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
(5) https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2019/Risk%20Assessment%20Report_November%202019.PDF
(6) JC 2018 74.
(7) ĠU L 320, 30.11.2013, p. 1.
(8) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
(9) "Rapport Speċjali Nru 10/2019: Testijiet tal-istress għall-banek fl-UE kollha: inġabar ammont kbir ta' informazzjoni dwar il-banek, iżda jinħtieġu koordinazzjoni aħjar u fokus akbar fuq ir-riskji", Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-10 ta' Lulju 2019, https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=50393
(10) Stqarrija għall-istampa, "ECB revises supervisory expectations for prudential provisioning for new non-performing loans to account for new EU regulation" (Il-BĊE jirrevedi l-aspettattivi superviżorji għall-proviżjonament prudenzjali għal self improduttiv biex jieħu inkunsiderazzjoni r-regolament ġdid tal-UE), it-22 ta' Awwissu 2019, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
(11) ESMA 33-9-321.
(12) Serje ta' Dokumenti ta' Diskussjoni/7, Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà, Ottubru 2019.
(13) ĠU C 380E, 11.12.2012, p. 24.
(14) Testi adottati, P9_TA(2019)0022.
(15) JC 2019 59.
(16) https://eba.europa.eu/file/233465/download?token=xH5hxq39
(17) JC 2019 26, https://eba.europa.eu/file/102634/download?token=ZR98JZp8
(18) https://eba.europa.eu/file/178124/download?token=7fFsD9og
(19) ĠU C 216, 30.7.2013, p. 1.

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza