Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2649(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0166/2020

Dezbateri :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Voturi :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0169

Texte adoptate
PDF 178kWORD 57k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles
Turism și transport în 2020 și ulterior
P9_TA(2020)0169RC-B9-0166/2020

Rezoluția Parlamentului European din 19 iunie 2020 referitoare la transport și turism în 2020 și ulterior (2020/2649(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât turismul este o activitate economică transversală, cu o gamă largă de efecte asupra creșterii economice, ocupării forței de muncă și dezvoltării sociale și durabile;

B.  întrucât sectorul turismului oferă locuri de muncă pentru 22,6 milioane de oameni - ceea ce reprezintă echivalentul a 11,2 % din totalul locurilor de muncă din UE -, întrucât în 2019 a contribuit la 9,5 % din PIB-ul UE, întrucât favorizează promovarea unei structuri regionale echilibrate și are un impact pozitiv asupra dezvoltării regionale; observă că cel puțin 6,4 milioane de locuri de muncă sunt în pericol în UE;

C.  întrucât turismul (în special turismul excesiv), precum toate activitățile umane, are un impact asupra schimbărilor climatice, dar și asupra mediului și economiei, cum ar fi creșterea poluării, pierderea biodiversității, aglomerările, costurile de întreținere a infrastructurii și creșterea prețurilor; întrucât, cu toate acestea, sectorul se angajează să accelereze progresele în direcția dezvoltării durabile a turismului și să se asigure că acesta contribuie la realizarea obiectivelor climatice europene și internaționale prin inițiative care vizează reducerea emisiilor;

D.  întrucât turismul constă într-un lanț valoric complex alcătuit din multe părți interesate, având o legătură directă cu activitățile de transport de pasageri;

E.  întrucât, dintre toate sectoarele economice majore, sectoarele transporturilor, culturii și turismului au fost afectate în cea mai mare măsură de criza provocată de COVID-19, o rată ridicată a șomajului afectând în special lucrătorii sezonieri și cei aflați în situații vulnerabile;

F.  întrucât locurile și spațiile de desfășurare a activităților culturale, festivalurile și muzeele au fost deosebit de grav afectate de criza sanitară, știind că 4 din 10 turiști își aleg destinația pe baza ofertei sale culturale;

G.  întrucât, prin adoptarea Comunicării intitulate „Turism și transport în 2020 și ulterior” (COM(2020)0550), precum și a pachetului de măsuri privind turismul și transportul, la 13 mai 2020, Comisia a făcut primul pas necesar pentru a sprijini redresarea importantelor sectoare europene ale transportului și turismului în urma pandemiei de COVID-19;

H.  întrucât au trecut zece ani de când Comisia a adoptat, în iunie 2010, Comunicarea intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial - un nou cadru politic pentru turismul european” (COM(2010)0352), care stabilea o strategie și un plan de acțiune pentru turismul în UE;

I.  întrucât, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, UE are competențe de sprijin menite să coordoneze și să completeze acțiunile statelor membre din acest domeniu(1),

Planurile europene de redresare a sectoarelor turismului și transporturilor în urma pandemiei de COVID-19

1.  consideră că sunt necesare atât un sprijin rapid pe termen scurt, cât și un sprijin pe termen lung pentru sectoarele transporturilor și turismului pentru a le asigura supraviețuirea și competitivitatea; consideră totodată că este imperativ să se ia măsuri prin care să se redea turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa, pentru a reduce la minimum pierderile suplimentare din acest sector și, de asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea acestui sector pe termen mai lung; subliniază că actuala criză reprezintă, de asemenea, o ocazie istorică de a moderniza turismul în UE și de a-l face mai sustenabil și mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități, precum și de a începe să îl considerăm drept un ecosistem industrial cu obiective de investiții, capital uman, nevoi de inovații tehnologice și indicatori de performanță, precum și un sector major care ar putea contribui la realizarea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2050;

2.  subliniază că, în condițiile actuale de criză, când multe companii de transport se luptă pentru supraviețuire, este extrem de important să se investească mai mult în infrastructura strategică de transport la nivelul UE; subliniază, în plus, că planurile de redresare a sectorului transporturilor, precum și sprijinul care vizează salvarea sectoarelor de transport existente, ar trebui să se concentreze asupra perspectivelor de creștere inovatoare;

3.  salută comunicarea intitulată „COVID-19 - Spre o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea libertății de circulație și ridicarea controalelor la frontierele interne”, adoptată de Comisie ca parte a pachetului, precum și propunerea de abordare etapizată și coordonată, care urmărește revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor; solicită stabilirea unui mecanism la nivelul UE pentru a defini rata unui nivel suficient de scăzut de transmitere și aplicarea uniformă a acestei rate în întreaga UE; solicită Comisiei să sprijine „relansarea turismului” printr-o recomandare care scoate în evidență „turismul sustenabil” și pune întreprinderile și destinațiile certificate în mod credibil în prima linie a turismului și călătoriilor ecologice, responsabile din punct de vedere social și solide din punct de vedere economic; salută inițiativa Comisiei care vizează asigurarea fluxului continuu de bunuri, în special de produse alimentare și medicale, în întreaga UE, precum și toate inițiativele menite să asigure funcționarea deplină a pieței interne a UE, fără controale și întârzieri nejustificate;

4.  reiterează importanța principiului nediscriminării în ridicarea progresivă a restricțiilor naționale și transfrontaliere, precum și a recunoașterii reciproce a măsurilor convenite la nivelul UE și subliniază importanța evitării acordurilor dintre statele membre individuale (așa-numitele coridoare turistice), care ar avea un impact și mai puternic asupra economiei statelor membre care au fost deosebit de afectate de criza sanitară și, în special, asupra sectorului lor turistic; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mai multe state membre au impus recent măsuri unilaterale, care nu numai că ar putea submina funcționarea pieței unice și ar putea avea un efect negativ asupra vieții a milioane de cetățeni ai UE, ci reprezintă totodată încă o lovitură pentru turism și încredere; îndeamnă, prin urmare, Comisia să împiedice implementarea de către statele membre a oricărui tip de măsuri discriminatorii și care nu se bazează pe criterii epidemiologice, care pun sub semnul întrebării integritatea spațiului Schengen și care au un impact negativ asupra redresării rapide a sectorului călătoriilor și turismului european;

5.  subliniază necesitatea de a sprijini și de a promova zonele turistice din UE, printre altele, prin oferte atractive pentru vizitatori, în măsura în care condițiile epidemiologice și socio-sanitare din zonele respective permit acest lucru; consideră că este esențial ca toate cerințele în materie de sănătate, de igienă și sanitare, cum ar fi măsurile de distanțare socială, să fie pe deplin respectate și puse în aplicare, atât de către întreprinderi, cât și de clienții lor, pentru a garanta condiții de siguranță pentru vizitatori; solicită stabilirea unor criterii de evaluare uniforme în întreaga Uniune, pentru a scoate în evidență teritoriile care reprezintă medii sigure pentru turiștii care vin să viziteze aceste locuri și legat de turiștii care provin din aceste zone; sprijină necesitatea de a aplica și de a menține nivelurile cele mai ridicate de siguranță și securitate, scop în care ar putea fi utilizate tehnologii digitale interoperabile (de exemplu, un site web special de informare al Comisiei sau utilizarea centrelor de inovare digitală), pentru a oferi ajutor industriei călătoriilor și turismului, precum și turiștilor, respectând în același timp viața privată a persoanelor și drepturile lor în materie de protecție a datelor; subliniază că ar trebui dezvoltat un sistem de alertă timpurie, care să avertizeze în mod eficient turiștii cu privire la orice amenințare potențială pentru sănătate la destinația lor, astfel încât protocoalele de carantină și de evacuare să fie imediate și eficiente;

6.  recunoaște importanța pe care turiștii internaționali o au pentru sectorul turismului european; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să evalueze posibilitatea de a ridica restricțiile privind călătoriile neesențiale aplicate la frontierele externe ale UE, fără a afecta negativ sănătatea și siguranța publică, luând în considerare situația epidemiologică din fiecare țară terță respectivă și acționând în direcția recunoașterii reciproce a măsurilor de protecție împotriva COVID-19, în special în sectorul aviației, în conformitate cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și cu documentul comun al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) și al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) intitulat „Protocolul privind siguranța sanitară a aviației: orientări operaționale pentru gestionarea pasagerilor aerieni și a personalului aeronautic în contextul pandemiei de COVID-19” pentru redemararea transportului aerian în condiții de siguranță în Europa, și îndeamnă ca acestea să fie puse în aplicare rapid;

7.  subliniază importanța lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri pentru prestarea de servicii în sectorul turismului, ca o componentă-cheie a efortului de redresare economică, și solicită să se ia măsuri care să încurajeze mobilitatea acestora și să le protejeze drepturile, inclusiv printr-o mai bună punere în aplicare a legislației existente;

8.  salută Comunicarea Comisiei intitulată „COVID-19: orientări privind restabilirea treptată a serviciilor de transport și a conectivității”, precum și orientările bazate pe un cadru de principii și un set comun de instrumente care vor contribui la reluarea serviciilor de transport de orice fel în întreaga UE, prin adoptarea unor măsuri coordonate, nediscriminatorii și proporționale;

9.  invită Comisia și statele membre să convină asupra unor măsuri temporare, proporționale și nediscriminatorii, care să fie în conformitate cu dovezile științifice, pentru a facilita tranzitul în condiții de siguranță și deplasările între țări, pe baza unei evaluări solide a riscurilor și în conformitate cu standardele internaționale definite de organisme precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sau Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC); subliniază importanța garantării recunoașterii reciproce a măsurilor convenite la nivelul UE pentru reluarea călătoriilor în interiorul și în afara UE; subliniază, de asemenea, că implementarea măsurilor de izolare, precum și relaxarea acestora nu trebuie în niciun moment să conducă la o reducere a nivelurilor ridicate ale standardelor de siguranță și securitate ale UE în domeniul transporturilor;

10.  subliniază că depistarea este un mijloc eficient de reducere a răspândirii virusului și de consolidare a încrederii în cazurile în care distanțarea socială nu este posibilă, cu condiția să existe metode de depistare rapide, fiabile și accesibile financiar; invită Comisia ca, în cooperare cu ECDC și cu statele membre, să evalueze periodic existența testelor care îndeplinesc aceste condiții și, atunci când sunt disponibile, să organizeze achiziții publice coordonate pentru a asigura cele mai bune condiții și prețuri posibile; îndeamnă Comisia și statele membre să utilizeze toate instrumentele de finanțare disponibile pentru a se asigura că cetățenii pot fi testați gratuit;

11.  subliniază că ar trebui eliminate restricțiile de călătorie și controalele la frontieră pentru regiunile, zonele și statele membre a căror situație epidemiologică se îmbunătățește și este suficient de similară, odată ce au fost stabilite criterii comune de evaluare a situației; subliniază că îmbunătățirea situației epidemiologice este esențială pentru restaurarea călătoriilor și a transportului în condiții de siguranță și pentru reluarea serviciilor turistice; în plus, invită Comisia ca, în coordonare cu statele membre, să analizeze fezabilitatea și valoarea adăugată a măsurilor de depistare, cum ar fi testele de diagnosticare (teste serologice sau teste nazofaringiene de depistare a virusului activ) și măsurarea temperaturii pasagerilor care pleacă din noduri de transport; solicită stabilirea unor standarde și protocoale detaliate în ceea ce privește măsurile de igienă comune pentru diferitele moduri de transport; consideră că fiecare operator de transport ar trebui să aplice măsuri uniforme într-un mod armonizat, pentru a oferi previzibilitate și claritate; consideră că protocoalele operaționale tehnice ar trebui să devină o condiție prealabilă pentru o călătorie sigură;

12.  salută Comunicarea Comisiei intitulată „COVID-19: Ghidul UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoalele sanitare din structurile de primire turistice” și îndeamnă statele membre să transmită aceste orientări autorităților competente de la nivel regional și local; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să sprijine financiar sectorul călătoriilor și turismului în punerea în aplicare a acestor măsuri, în deplină cooperare cu sectorul călătoriilor și turismului și în conformitate cu ambițiile Pactului verde european și în materie de digitalizare;

13.  invită Comisia să creeze un sigiliu european de certificare a siguranței și protocoale sanitare clare și efective, garantând că, în cadrul UE, instalațiile turistice, unitățile și operatorii din sectorul călătoriilor îndeplinesc standardele de igienă și siguranță cele mai ridicate, în cooperare cu autoritățile publice ale statelor membre, cu părțile interesate din domeniul turismului și cu organizațiile internaționale, cu scopul de a încuraja punerea în aplicare a unor măsuri specifice bazate pe orientările UE, de a spori încrederea, securitatea și siguranța călătorilor care vizitează statele membre și de a încuraja redresarea sectorului;

14.  invită Comisia să propună norme comune la nivelul UE privind termenele și condițiile referitoare la cupoanele valorice emise în relație cu COVID-19, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, care să depindă întotdeauna de acceptarea voluntară a acestora de către consumatori și fără a afecta obligația companiilor de a rambursa călătorii lor, în termenul prevăzut de legislația UE, pentru a face cupoanele valorice mai flexibile și, astfel, mai atractive și viabile și pentru a preveni încă o punere în practică eterogenă, care are drept rezultat tratarea diferențiată a consumatorilor și denaturarea concurenței pe piața transporturilor și a turismului; îndeamnă, în plus, Comisia să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și aplicarea uniformă a legislației UE și să promoveze utilizarea unor norme armonizate privind cupoanele valorice voluntare;

15.  invită Comisia să analizeze posibilitatea de a elabora, pe baza experienței dobândite în timpul crizei cauzate de COVID-19 și a sistemelor similare ale statelor membre, un sistem european de garantare a călătoriilor astfel încât companiile să dispună de lichiditatea financiară necesară pentru a garanta atât rambursarea costurile achitate de călători, cât și a costurilor de repatriere, împreună cu o compensare corectă pentru posibilele daune suferite în caz de faliment; este de părere, de asemenea, că ar trebui încurajați călătorii să încheie o asigurare de călătorie;

16.  invită Comisia să lanseze o campanie specială de comunicare a UE privind călătoriile și turismul, inclusiv printr-o aplicație de informare la nivelul UE, care să aibă ca scop promovarea călătoriilor în interiorul UE, restabilirea încrederii cetățenilor în călătorii și turism în condițiile pandemiei de COVID-19, informarea turiștilor privind măsurile de sănătate și de siguranță în vigoare și crearea unor valori durabile și de coeziune prin intermediul unei „mărci de turism a UE”; solicită ca conceptul de „destinație sigură și inteligentă” să fie esențial pentru a asigura dezvoltarea unui turism durabil, responsabil și accesibil;

17.  solicită să se instituie la nivelul UE un mecanism prin care să se stabilească, pe baza dovezilor științifice și a datelor fiabile și uniforme, un prag de siguranță și securitate în ceea ce privește ridicarea sau introducerea restricțiilor de călătorie, precum și să se stabilească un nivel adecvat de monitorizare și un plan de acțiune pentru orice evoluție negativă a situației epidemiologice; subliniază, în această privință, necesitatea ne a elabora un plan de acțiune mai concret și mai detaliat privind monitorizarea și evaluarea strategiei propuse de ieșire progresivă din criza provocată de COVID-19;

18.  invită Comisia, autoritățile publice din statele membre și părțile interesate să coopereze pentru a elabora cât mai curând posibil orientări și planuri de acțiune clare de pregătire în eventualitatea unui al doilea val de pandemie, abordând măsurile de prevenire și control al infecțiilor pentru sectorul călătoriilor și turismului, având în vedere că extinderea măsurilor de izolare ar putea duce, conform previziunilor, la o scădere de 16 % din PIB în anul în curs;

19.  salută programul SURE, care ajută statele membre să acopere costurile regimurilor naționale de șomaj tehnic și măsuri similare pentru a le permite întreprinderilor să mențină locurile de muncă în sectorul turismului; pune accentul, de asemenea, pe importanța de a investi în recalificare, formare în domeniul competențelor digitale și inițiative de susținere a locurilor de muncă, prevenind astfel pierderile de locuri de muncă și inegalitățile sociale care persistă din cauza pandemiei;

O mai mare solidaritate și coordonare în sectorul turismului din UE

20.  subliniază importanța trecerii la o politică europeană veritabilă în domeniul turismului, care va contribui în mod semnificativ la creșterea competitivității Uniunii în acest sector, promovând cooperarea între statele membre și între regiuni și creând posibilități pentru investiții și inovații suplimentare în acest sector; reamintește importanța de a evita reglementarea excesivă în cadrul pieței unice a serviciilor turistice, pentru a elimina și a preveni contradicțiile și duplicările în materie de reglementare, prin asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor și a legislației care afectează sectorul turismului;

21.  salută propunerea Comisiei de a organiza un summit european privind turismul care să implice instituțiile UE, sectorul turismului, regiunile, orașele și părțile interesate, cu scopul de a reflecta asupra turismului european de mâine și sprijină crearea unei foi de parcurs până în 2050 care să ducă la un ecosistem european de turism sustenabil, inovator și rezilient („Agenda europeană pentru turism 2050”); invită, prin urmare, Comisia să adopte în 2021 o nouă strategie și un nou plan de acțiune pentru turismul din UE, pe baza rezultatelor acestui dialog, pentru a menține poziția Europei de destinație turistică principală, printr-o „marcă de turism a UE”; subliniază că această strategie pe termen lung trebuie să includă un plan de digitalizare a sectorului, precum și sisteme de regenerare a zonelor turistice; subliniază că strategia trebuie să sprijine tranziția ecologică a sectorului prin adaptarea proceselor și reînnoirea infrastructurilor și a instalațiilor; subliniază că Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape punerea corespunzătoare în aplicare a acesteia;

22.  salută inițiativa Comisiei care prevede flexibilitate în temeiul normelor privind ajutoarele de stat; insistă, cu toate acestea, asupra nevoii de proiecte viabile, de competitivitate și de standarde sociale și ecologice, precum și de orientări clare și specifice pentru sectorul transporturilor și cel al turismului, pentru a permite o coordonare eficientă între toate statele membre și a garanta că sistemele naționale de compensare sunt utilizate în mod echitabil, prompt și proporțional și că sunt puse în aplicare pe o perioadă limitată, cu scopul de a face față pierderilor cauzate de epidemia de COVID-19, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența;

23.  subliniază importanța unei cooperări consolidate între autoritățile Uniunii, autoritățile naționale, regionale și locale și toate părțile interesate pertinente, cu scopul de a trata aspectele transversale legate de turism; invită, în acest sens, Comisia să elaboreze o strategie europeană în domeniul turismului, care să includă un plan de acțiune mai concret și mai detaliat, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, printre care obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, și care să propună statelor membre să stabilească obiective clare, strategice și orientate spre rezultate; insistă ca o strategie adecvată pentru turismul durabil să fie adoptată în coordonare cu Parlamentul și statele membre, cu măsuri care să fie aplicate și respectate de către toate statele membre, industrii și turiști;

24.  subliniază că propunerea privind un plan de redresare al Uniunii prezentată de Comisie la 27 mai 2020, care include un buget al Uniunii consolidat pe termen lung (CFM 2021-2027) și un nou instrument de redresare în valoare de 750 miliarde EUR, care ar trebui să fie condiționat de punerea în aplicare a reformelor structurale și de respectarea standardelor ecologice și sociale, reprezintă o bună bază pentru continuarea negocierilor; salută recunoașterea turismului ca fiind una dintre activitățile economice cele mai afectate de criza COVID-19; observă că noul instrument de redresare, Next Generation EU, semnalează că turismul ar putea înregistra o scădere de peste 70 % a cifrei de afaceri în al doilea trimestru al anului 2020, în timp ce nevoile de investiții de bază în turism, în valoare de 161 miliarde EUR, se situează pe primul loc între diferitele ecosisteme; invită Comisia să acorde importanța cuvenită sectorului turismului în pachetul de redresare și să emită orientări pentru a asigura accesul rapid la finanțare, fără impedimente generate de sarcini administrative disproporționate, atât în cadrul programelor în curs, cât și al celor viitoare: subliniază, în acest context, importanța investițiilor în acest sector prin intermediul mecanismului de redresare și reziliență, care va permite elaborarea unei strategii pentru un sector al turismului sustenabil, flexibil și competitiv în întreaga Uniune; consideră că planul de redresare al Uniunii trebuie să includă posibilitatea de a oferi un sprijin financiar suplimentar pentru sectorul turismului, pe baza cotei cu care sectorul călătoriilor și al turismului contribuie la PIB-ul unui stat membru;

25.  regretă absența unei linii bugetare dedicate turismului sustenabil în următorul cadru financiar multianual (CFM 2021-2027) și regretă lipsa actuală a unui instrument financiar concret și specific, pe termen scurt, pentru a sprijini redresarea sectorului; subliniază că ar trebui avute în vedere măsuri specifice și un tratament special pentru regiunile ultraperiferice (RUP) și regiunile insulare;

26.  invită Comisia și statele membre să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți din sectorul transporturilor, al culturii și al turismului, în special IMM-urile, inclusiv macro-întreprinderile și întreprinderile familiale, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile; solicită, de asemenea, crearea unui cadru european pentru lucrătorii din întregul lanț valoric al industriei turismului, în strânsă colaborare cu partenerii sociali și care să acopere toate tipurile de lucrători;

27.  solicită revizuirea strategiei europene privind IMM-urile, care să ia în considerare impactul COVID-19 asupra IMM-urilor și să prezinte inițiative concrete de redresare însoțite de o foaie de parcurs pentru a le sprijini prin reducerea birocrației, scăderea costurilor pentru accesul la finanțare și prin încurajarea investițiilor în lanțurile valorice strategice, în conformitate cu politica industrială europeană bazată pe ecosisteme, pe Pactul ecologic și pe tranziția digitală; reamintește că este nevoie să se efectueze ajustările necesare pentru a respecta noile măsuri de sănătate și siguranță, asigurând investiții substanțiale pentru siguranța consumatorilor și respectarea distanțării sociale, precum și alte măsuri de precauție relevante; subliniază că este important să se creeze rețele și clustere în întreaga Uniune, care au potențialul de a duce la armonizarea celor mai bune practici, strategii și sinergii în sectorul IMM-urilor;

28.  subliniază că mii de întreprinderi, în special IMM-uri, se luptă să supraviețuiască, multe dintre acestea confruntându-se cu insolvența; invită Comisia și statele membre să supravegheze evoluția situației și să evalueze posibilitatea creșterii sprijinului de urgență, în ceea ce privește instrumentele deja anunțate, luând toate măsurile adecvate pentru a evita de urgență falimentul întreprinderilor viabile;

Către un sector turistic european pregătit pentru viitor

29.  subliniază că sectorul turismului este foarte dependent de sectorul transporturilor și că, din această cauză, îmbunătățirea accesibilității, sustenabilității și a conectivității tuturor modurilor de transport, concomitent cu păstrarea celui mai înalt nivel de siguranță în toate sectoarele de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căi navigabile interioare), ar avea un impact semnificativ asupra consolidării sectorului turistic european; subliniază, în acest sens, că, întrucât 2021 este Anul european al căilor ferate și trebuie reduse emisiile generate de transport, Comisia ar trebui să promoveze toate modurile alternative sustenabile de călătorie;

30.  subliniază necesitatea de a promova moduri sustenabile de călătorie, cum ar fi sprijinirea într-o mai mare măsură a infrastructurii turistice pentru cicliști și a trenurilor de noapte; subliniază beneficiile economice și de mediu pe care le pot avea pentru turism modurile de transport sustenabile, cum ar fi ciclismul și invită Comisia să promoveze și să investească în infrastructura pentru ciclism în scopul de a facilita acest tip de turism;

31.  subliniază necesitatea ca toate statele membre să dispună de o rețea de infrastructuri dezvoltate, moderne, sigure și sustenabile pentru a facilita călătoriile în întreaga Uniune și pentru ca statele membre periferice să devină mai accesibile pentru turismul intra-european și internațional; invită, prin urmare, Comisia să sprijine restabilirea legăturilor feroviare transfrontaliere lipsă, să efectueze verificări ale adecvării rețelei de infrastructură existente și să propună măsuri suplimentare imediate pentru zonele cel mai puțin avansate și pentru zonele îndepărtate care dispun adesea de rețelele cel mai puțin dezvoltate și necesită o atenție deosebită; observă că regiunile de frontieră din întreaga Uniune reprezintă 40 % din teritoriul Uniunii și o treime din populația sa; invită Comisia să se asigure că statele membre au planificat adecvat finalizarea întregii rețele centrale TEN-T până în 2030 și a rețelei globale până în 2050, cu indicarea calendarului și a disponibilității bugetare, și să se concentreze în special pe tronsoanele transfrontaliere, îndeosebi în statele membre care nu înregistrează progrese în aceste domenii; subliniază că aceasta include proiectul atât de necesar privind cerul unic european, care, deși stagnează de mai mulți ani la nivelul UE, ar contribui în același timp la siguranța, eficiența și sustenabilitatea aviației europene;

32.  invită Comisia să analizeze fezabilitatea și beneficiile potențiale ale unui mecanism de gestionare a crizelor pentru sectorul turismului din UE, nu doar pentru a răspunde în mod adecvat și rapid actualei crize generate de COVID-19, ci și pentru ca acesta să fie pregătit pentru viitoare provocări de natură și amploare similare; subliniază că este important să se prevadă soluții de finanțare pentru deficitele financiare pe termen scurt, precum și să se asigure un cadru și strategii pe termen mediu și lung; invită Comisia să prezinte orientări bazate pe cele mai bune practici din sectorul turismului în cazul apariției unor crize la scară largă, cum ar fi actuala pandemie, și să faciliteze dezvoltarea și coordonarea unor platforme online adecvate unde părțile interesate să poată face schimb de bune practici și de informații;

33.  îndeamnă Comisia să propună un nou sistem european de turism inclusiv, potrivit modelului inițiativei Calypso, care să permită grupurilor sociale vulnerabile să utilizeze bonuri turistice naționale în instituțiile asociate din alte state membre care oferă, de asemenea, cetățenilor lor un program de turism social; ia act de faptul că numeroase state membre implementează astfel de programe cu rezultate foarte bune și consideră că ar fi oportun ca aceste sisteme să fie interoperabile la nivelul UE;

34.  subliniază că este important ca Uniunea să adopte o abordare comună privind protejarea competitivității sectorului prin îmbunătățirea strategiei sale de comunicare cu cetățenii; subliniază, de asemenea, rolul UE de coordonare în sectorul turismului, care ar trebui îmbunătățit prin adoptarea de acțiuni ale UE cu valoare adăugată și prin facilitarea pe mai departe a schimbului de bune practici între statele membre; face apel la reducerea sarcinilor administrative și fiscale nejustificate, la sprijinirea creării de întreprinderi și la promovarea vânzărilor și a serviciilor transfrontaliere;

35.  subliniază că cooperarea internațională în sectorul călătoriilor și turismului are un rol important și încurajează instituțiile UE să continue să promoveze dialogul și cooperarea cu Organizația Mondială a Turismului a ONU (UNWTO);

36.  consideră că apariția unor noi tehnologii și continuarea digitalizării ar spori considerabil atractivitatea sectorului călătoriilor și turismului și că platformele ușor de utilizat și noile modele de afaceri ar consolida creșterea, competitivitatea și prosperitatea sectorului; consideră, în consecință, că formarea și recalificarea regulată a forței de muncă existente în acest sector este extrem de importantă, cu un accent special pe competențele digitale și pe tehnologiile inovatoare;

37.  invită Comisia să evalueze posibilitatea de a crea o procedură online de depunere a cererilor de viză, menținând, în același timp, o solidă protecție a frontierelor europene, ca mijloc de atragere a unui flux sporit de turiști internaționali în Europa; ia act de faptul că epidemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea de a susține inovarea și de a reconceptualiza furnizarea de servicii, inclusiv a serviciilor care implică contacte interpersonale intense; invită, prin urmare, Comisia să examineze posibilitățile de acces la distanță, ieftin și rapid la vize electronice pentru destinații turistice europene pentru resortisanții de bună credință ai țărilor terțe care solicită vize și ale căror date biometrice să fie colectate în orice caz, odată ce sistemul de intrare/ieșire va deveni pe deplin operațional;

38.  subliniază că este important să se promoveze turismul sustenabil, contribuind la crearea de locuri de muncă, la protejarea și refacerea ecosistemelor naturale, precum și la creșterea economică și la competitivitate, pe baza noilor modele de afaceri; invită Comisia să faciliteze accesul la finanțarea din partea UE pentru actorii din turism, în special pentru micile unități hoteliere din toate segmentele pieței, care trebuie să beneficieze de o atenție și de un sprijin deosebite; afirmă că o astfel de finanțare ar trebui să sprijine tranziția către produse și servicii turistice mai sustenabile, inovatoare, reziliente și de calitate și să contribuie în continuare la sustenabilitate, la promovarea călătoriilor în extrasezon și la dispersarea geografică a fluxurilor turistice; consideră că trebuie să se acorde sprijin și coordonare la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți administrarea turismului la nivel național, regional și local, printre altele prin introducerea unui mecanism de certificare a turismului sustenabil; subliniază importanța promovării trecerii de la turismul excesiv la alte forme de turism cultural și durabil, care respectă mediul și patrimoniul nostru cultural;

39.  subliniază că turismul are un rol important pentru anumite țări și zone geografice din UE, unde serviciile legate de turism sunt adesea un factor important în obținerea unui loc de muncă și reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru populația locală; invită Comisia să elaboreze măsuri adaptate pentru restabilirea libertății de circulație și a legăturilor de transport între regiunile ultraperiferice și insule și partea continentală a UE; subliniază că, pentru aceste regiuni, culoarele specifice de conectare, precum și sprijinul financiar și administrativ suplimentar prezintă o importanță deosebită; subliniază că, în cadrul strategiei și al inițiativelor UE în domeniul turismului, este important să se pună un accent mai mare pe dimensiunea costieră și maritimă, inclusiv pe posibilitățile de finanțare și instrumentele de promovare și comunicare, precum și să se consolideze funcționarea piețelor relevante prin crearea de politici adaptate în cooperare cu părțile interesate și autoritățile din țara de destinație; reamintește că este important ca întreprinderile familiale care dezvoltă piețele locale sau regionale și promovează turismul local să fie sprijinite, întrucât acestea reprezintă o parte semnificativă a locurilor de muncă din sectorul privat european și constituie incubatoarele naturale ale unei culturi antreprenoriale;

40.  reamintește că turismul cultural reprezintă aproximativ 40 % din totalul turismului european și că 68 % dintre europeni afirmă că prezența patrimoniului cultural, care include itinerariile culturale, printre care Drumul Sfântului Iacob („Camino de Santiago”), ce își va aniversa în 2021 Anul Sfânt Iacobin sau Anul jubiliar al Sfântului Iacob, influențează alegerea destinației lor de vacanță(2); invită, în consecință, Comisia să propună statelor membre obiective clare, strategice, operaționale și orientate spre rezultate în viitorul plan de lucru în domeniul culturii și să îmbunătățească cadrul strategic actual pentru cultură; subliniază că investițiile în siturile culturale ar trebui să fie considerate și tratate ca o resursă de îmbunătățire a competitivității și creșterii la nivel local, fără a uita valoarea lor intrinsecă de parte a patrimoniului nostru cultural care trebuie protejat, în special în fața schimbărilor climatice și a turismului excesiv; invită Comisia să consolideze sustenabilitatea financiară a siturilor culturale finanțate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și să încurajeze dezvoltarea unor scheme de finanțare care să se bazeze pe fonduri private; solicită, de asemenea, un buget mai mare pentru Discover EU, un program care are potențialul de a stimula în mod considerabil turismul pentru tineret; subliniază nevoile specifice ale instituțiilor culturale care beneficiază de ajutor public pe parcursul acestei perioade de redresare, deoarece acestea trebuie să asigure siguranța vizitatorilor și să își mențină modelul economic; solicită Comisiei să găsească mecanisme alternative de sprijin pentru persoanele care lucrează în domeniul cultural și care depind în mare măsură de un turism funcțional;

41.  subliniază beneficiile turismului rural și ale turismului agroecologic și invită Comisia să promoveze și să sprijine în continuare inițiative care ar putea genera surse de venit suplimentare pentru zonele rurale, care ar crea posibilități de angajare, ar preveni depopularea și ar spori beneficiile sociale; subliniază rolul pe care îl poate juca Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special programul LEADER, în sprijinirea inițiativelor din domeniul turismului local și rural și solicită ca acest program să fie finanțat adecvat pentru perioada de programare 2021-2027; consideră că este necesar să se consolideze agroturismul în zonele rurale pentru a diversifica sursele de venituri ale fermierilor, în special pentru micile exploatații, prevenind astfel abandonarea terenurilor și depopularea și sprijinind economia rurală; subliniază, în acest sens, că este necesar să fie rezervate fonduri specifice pentru agroturism, care joacă un rol esențial în diversificarea veniturilor fermierilor și în dezvoltarea zonelor rurale;

42.  subliniază importanța turismului în sectorul sănătății, care include turismul medical, de wellness și balnear; invită Comisia să promoveze, acolo unde este cazul, turismul european profilactic, balnear, sustenabil, montan și medical; subliniază că sunt necesare investiții suplimentare pentru a îmbunătăți infrastructura turistică sustenabilă, precum și că este important ca stațiunile balneare și de wellness europene să se bucure de o vizibilitate crescută; invită Comisia să prevadă noi posibilități de finanțare, fundamentate științific, întrucât turismul medical poate contribui la reducerea costurilor în sectorul sănătății prin măsuri de prevenire și la scăderea consumului de medicamente și ar putea îmbunătăți și mai mult sustenabilitatea și calitatea muncii;

43.  subliniază că este important ca serviciile de călătorie și turism să fie accesibile pentru persoanele în vârstă, precum și pentru persoanele cu dizabilități și cele cu limitări funcționale; invită Comisia și statele membre să impulsioneze activ actualul proces de elaborare a standardului Organizației Internaționale de Standardizare cu privire la serviciile turistice accesibile și ca, odată ce acesta este adoptat, să se asigure că este aplicat rapid și corect și că prestatorii de servicii respectă standardele de accesibilitate relevante care există deja sau sunt în curs de a fi puse în aplicare; invită, în plus, Comisia să depună eforturi pentru a facilita eventuala aplicare și recunoaștere mai extinsă a cardului UE pentru persoanele cu dizabilități;

44.  subliniază că sportul joacă un rol major în turism, reamintind că evenimentele și activitățile sportive sunt importante pentru a crește atracția turistică a regiunilor Europei; evidențiază oportunitățile oferite de deplasările sportivilor și ale spectatorilor cu ocazia evenimentelor sportive, care pot atrage turiști chiar și în zonele cele mai îndepărtate; subliniază importanța gastronomiei europene, a itinerariilor gastronomice și a sectorului HORECA pentru industria turismului și pentru economie în ansamblu; subliniază că cele de mai sus trebuie, prin urmare, să fie integrate în strategia globală pentru turism;

o
o   o

45.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintei Comisiei, Președintelui Consiliului European și Președinției în exercițiu a Consiliului.

(1) Articolul 195 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
(2) Eurobarometrul special 466 - Patrimoniul cultural, 12/2017.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate