Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 43k
Petak, 19. lipnja 2020. - Bruxelles
Izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013) ***I
P9_TA(2020)0171
Rezolucija
 Tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. lipnja 2020. o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0186),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. te članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0128/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 4. lipnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 163. Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Mišljenje od 11. lipnja 2020.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. lipnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR-a) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0075

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2020/872.)

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti