Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 154kWORD 43k
Petak, 19. lipnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0172

Amandmani koje je donio Europski parlament 19. lipnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu vremenskih rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđenih Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
1.  Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 11. ožujka 2020. da je bolest COVID-19 dosegnula razinu globalne pandemije. Ta je pandemija ostavila dramatične i jedinstvene posljedice na države članice. Države članice poduzele su niz mjera ograničavanja kako bi zaustavile ili usporile širenje bolesti COVID-19, uključujući mjere ograničavanja slobodnog kretanja građana, zabrane javnih događanja te zatvaranja trgovina, restorana i škola. Te su mjere dovele do gotovo potpunog zastoja u javnom životu gotovo svih država članica.
1.  Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 11. ožujka 2020. da je bolest COVID-19 dosegnula razinu globalne pandemije. Ta je pandemija ostavila dramatične i jedinstvene posljedice na države članice. Države članice poduzele su niz mjera ograničavanja kako bi zaustavile ili usporile širenje bolesti COVID-19, uključujući mjere ograničavanja slobodnog kretanja građana, zabrane javnih događanja te zatvaranja trgovina, restorana i škola. Te su mjere dovele do potpunog zastoja u javnom životu gotovo svih država članica.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
6.  Države članice najavile su da će tek postupno smanjivati razine ograničenja koja su uvedena mjerama za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 kako bi pratile i kontrolirale stanje u javnom zdravstvu. Stoga je primjereno razdoblje predviđeno za prikupljanje izjava o potpori produljiti za šest mjeseci, počevši od 11. ožujka 2020., dana kada je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je bolest dosegnula razinu pandemije. To se produljenje temelji na pretpostavci da će najmanje prvih šest mjeseci od 11. ožujka 2020. u većini država članica ili određenom broju država članica koje čine više od 35% stanovništva Unije na snazi biti mjere koje će znatno ograničiti mogućnosti organizatora da provode lokalne kampanje i prikupljaju izjave o potpori u papirnatom obliku. Razdoblje prikupljanja za inicijative za koje je prikupljanje bilo u tijeku 11. ožujka 2020. stoga bi trebalo produljiti za šest mjeseci. Ako je razdoblje prikupljanja za inicijativu započelo nakon 11. ožujka, to bi razdoblje trebalo razmjerno produljiti.
6.  Države članice najavile su da će tek postupno smanjivati razine ograničenja koja su uvedena mjerama za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 kako bi pratile i kontrolirale stanje u javnom zdravstvu. Stoga je primjereno razdoblje predviđeno za prikupljanje izjava o potpori produljiti za šest mjeseci, počevši od 11. ožujka 2020., dana kada je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je bolest dosegnula razinu pandemije. To se produljenje temelji na pretpostavci da će najmanje prvih šest mjeseci od 11. ožujka 2020. u najmanje četvrtini država članica ili određenom broju država članica koje čine više od 35% stanovništva Unije na snazi biti mjere koje će znatno ograničiti mogućnosti organizatora da provode lokalne kampanje i prikupljaju izjave o potpori u papirnatom obliku. Razdoblje prikupljanja za inicijative za koje je prikupljanje bilo u tijeku 11. ožujka 2020. stoga bi trebalo produljiti za šest mjeseci. Ako je razdoblje prikupljanja za inicijativu započelo nakon 11. ožujka, to bi razdoblje trebalo razmjerno produljiti.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
7.  Budući da je kraj pandemije u Uniji teško predvidjeti, primjereno je ovlastiti Komisiju za donošenje provedbenih akata radi daljnjeg produljenja razdoblja prikupljanja za inicijative za koje razdoblje prikupljanja još bude u tijeku 11. rujna 2020. u slučajevima u kojima će i dalje postojati izvanredne okolnosti povezane s pandemijom bolesti COVID-19. Šestomjesečno produljenje razdoblja prikupljanja propisano ovom Uredbom trebalo bi biti dovoljno da Komisija odluči je li opravdano dodatno produljiti razdoblje prikupljanja. Tim bi se ovlastima Komisiji trebalo omogućiti i donošenje provedbenih akata za produljenje razdoblja prikupljanja u slučaju nove javnozdravstvene krize povezane s novim izbijanjem bolesti COVID-19 ako većina država članica ili određen broj država članica koje čine 35% stanovništva Unije uvede mjere koje bi mogle imati jednak učinak.
7.  Budući da je kraj pandemije u Uniji teško predvidjeti, primjereno je ovlastiti Komisiju za donošenje provedbenih akata radi daljnjeg produljenja razdoblja prikupljanja za inicijative za koje razdoblje prikupljanja još bude u tijeku 11. rujna 2020. u slučajevima u kojima će i dalje postojati izvanredne okolnosti povezane s pandemijom bolesti COVID-19. Šestomjesečno produljenje razdoblja prikupljanja propisano ovom Uredbom trebalo bi biti dovoljno da Komisija odluči je li opravdano dodatno produljiti razdoblje prikupljanja. Tim bi se ovlastima Komisiji trebalo omogućiti i donošenje provedbenih akata za produljenje razdoblja prikupljanja u slučaju nove javnozdravstvene krize povezane s novim izbijanjem bolesti COVID-19 ako najmanje četvrtina država članica ili određen broj država članica koje čine 35 % stanovništva Unije uvede mjere koje bi mogle imati jednak učinak.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 2. - stavak 1. - podstavak 2.a (novi)
Komisija obavješćuje organizatore i države članice o odobrenom produljenju za predmetne inicijative i svoju odluku objavljuje u internetskom registru iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/788. Komisija u Službenom listu Europske unije također objavljuje popis svih takvih inicijativa i novo razdoblje prikupljanja za svaku inicijativu.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 2. - stavak 2. - podstavak 1.
2.  Komisija može donositi provedbene akte za produljenje najduljih razdoblja prikupljanja za inicijative iz stavka 1. ako većina država članica ili određeni broj država članica koje čine više od 35% stanovništva Unije nakon 11. rujna 2020. nastavi primjenjivati mjere za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 koje organizatorima znatno onemogućuju prikupljanje izjava o potpori u papirnatom obliku i obavješćivanje javnosti o inicijativama koje su u tijeku.
2.  Komisija može donositi provedbene akte za produljenje najduljih razdoblja prikupljanja za inicijative iz stavka 1. ako najmanje četvrtina država članica ili određeni broj država članica koje čine više od 35% stanovništva Unije nakon 11. rujna 2020. nastavi primjenjivati mjere za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 koje organizatorima znatno onemogućuju prikupljanje izjava o potpori u papirnatom obliku i obavješćivanje javnosti o inicijativama koje su u tijeku.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – podstavak 2.
Komisija može donositi provedbene akte za produljenje najduljih razdoblja prikupljanja za inicijative za koje prikupljanje bude u tijeku u trenutku ponovnog izbijanja bolesti COVID-19 zbog kojeg bi većina država članica ili određeni broj država članica koje čine više od 35 % stanovništva Unije morali uvesti mjere koje u jednakoj mjeri utječu na organizatore tih inicijativa.
Komisija može donositi provedbene akte za produljenje najduljih razdoblja prikupljanja za inicijative za koje prikupljanje bude u tijeku u trenutku ponovnog izbijanja bolesti COVID-19 zbog kojeg bi barem jedna četvrtina država članica ili određeni broj država članica koje čine više od 35 % stanovništva Unije morali uvesti mjere koje u jednakoj mjeri utječu na organizatore tih inicijativa.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – podstavak 3.
Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 6. stavka 2. i u njima se utvrđuju inicijative na koje se to odnosi i novi datum završetka njihova razdoblja prikupljanja.
U provedbenim aktima iz prvog i drugog podstavka utvrđuju se inicijative za koje se produžuje rok za prikupljanje izjava, novi datum završetka njihova razdoblja prikupljanja i rezultati procjene iz petog podstavka.
Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 6. stavka 2.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – podstavak 5.
Da bi se ocijenilo jesu li ispunjeni uvjeti iz prvog i drugog podstavka, države članice dužne su Komisiji na zahtjev dostaviti informacije o mjerama koje su poduzele ili namjeravaju poduzeti za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19.
Države članice Komisiji na zahtjev pružaju informacije o mjerama koje su poduzele ili ih namjeravaju poduzeti kao odgovor na pandemiju COVID-a 19 ili kao odgovor na novi val širenja COVID-a 19.
Da bi se ocijenilo jesu li ispunjeni uvjeti iz prvog i drugog podstavka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljni kriteriji za takvu ocjenu.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
(1)  Neovisno o članku 14. stavku 2. i članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/788, ako Europski parlament ili Komisija od 11. ožujka 2020. imaju poteškoća u organiziranju javnog saslušanja odnosno sastanka s organizatorima zbog mjera za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 koje poduzima država članica u kojoj te institucije planiraju organizirati saslušanje odnosno sastanak, dužni su organizirati saslušanje odnosno sastanak čim to dopusti javnozdravstvena situacija u dotičnoj državi članici.
(1)  Neovisno o članku 14. stavku 2. i članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/788, ako Europski parlament ili Komisija od 11. ožujka 2020. imaju poteškoća u organiziranju javnog saslušanja odnosno sastanka s organizatorima zbog mjera za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 koje poduzima država članica u kojoj te institucije planiraju organizirati saslušanje odnosno sastanak, dužni su organizirati saslušanje odnosno sastanak čim to dopusti javnozdravstvena situacija u dotičnoj državi članici ili, ako se organizatori dogovore o sudjelovanju na saslušanju ili sastanku na daljinu, čim se s institucijama dogovore o terminu za takvo saslušanje odnosno sastanak.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom.

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti