Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 152kWORD 50k
Vineri, 19 iunie 2020 - Bruxelles
Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul epidemiei de COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0172

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 19 iunie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/788 privind Iniţiativa cetăţenească europeană în contextul epidemiei de COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că epidemia de COVID-19 a devenit o pandemie la nivel mondial. Statele membre au fost afectate într-un mod dramatic și excepțional de consecințele acestei pandemii. Acestea au luat o serie de măsuri restrictive pentru a opri sau a încetini transmiterea COVID-19, inclusiv măsuri de limitare a mișcării persoanelor pentru a restrânge libera circulație a cetățenilor lor, interzicerea evenimentelor publice și închiderea magazinelor, a restaurantelor și a școlilor. Aceste măsuri au condus la o oprire aproape totală a vieții publice în aproape toate statele membre.
(1)  La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că epidemia de COVID-19 a devenit o pandemie la nivel mondial. Statele membre au fost afectate într-un mod dramatic și excepțional de consecințele acestei pandemii. Acestea au luat o serie de măsuri restrictive pentru a opri sau a încetini transmiterea COVID-19, inclusiv măsuri de limitare a mișcării persoanelor pentru a restrânge libera circulație a cetățenilor lor, interzicerea evenimentelor publice și închiderea magazinelor, a restaurantelor și a școlilor. Aceste măsuri au dus la o oprire totală a vieții publice în aproape toate statele membre.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Statele membre au indicat că vor reduce treptat nivelul restricțiilor introduse prin măsurile luate ca răspuns la pandemia de COVID-19, pentru a monitoriza și controla situația în materie de sănătate publică. Prin urmare, este adecvată o prelungire cu șase luni a perioadei de colectare a declarațiilor de susținere, acoperind perioada începând cu data de 11 martie 2020, când Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că epidemia a devenit pandemie. Această prelungire se bazează pe presupunerea că, cel puțin în primele șase luni de la data de 11 martie 2020, majoritatea statelor membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii vor institui măsuri care să împiedice în mod substanțial posibilitățile organizatorilor de a desfășura campanii locale și de a colecta declarații de susținere pe hârtie. Prin urmare, perioada de colectare a inițiativelor a căror colectare era în derulare la 11 martie 2020 ar trebui prelungită cu șase luni. În cazul în care perioada de colectare a unei inițiative a început după 11 martie, această perioadă ar trebui prelungită în mod proporțional.
(6)  Statele membre au indicat că vor reduce treptat nivelul restricțiilor introduse prin măsurile luate ca răspuns la pandemia de COVID-19, pentru a monitoriza și controla situația în materie de sănătate publică. Prin urmare, este adecvată o prelungire cu șase luni a perioadei de colectare a declarațiilor de susținere, acoperind perioada începând cu data de 11 martie 2020, când Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că epidemia a devenit pandemie. Această prelungire se bazează pe presupunerea că, cel puțin în primele șase luni de la data de 11 martie 2020, cel puțin un sfert din statele membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii vor institui măsuri care să împiedice în mod substanțial posibilitățile organizatorilor de a desfășura campanii locale și de a colecta declarații de susținere pe hârtie. Prin urmare, perioada de colectare a inițiativelor a căror colectare era în derulare la 11 martie 2020 ar trebui prelungită cu șase luni. În cazul în care perioada de colectare a unei inițiative a început după 11 martie, această perioadă ar trebui prelungită în mod proporțional.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Având în vedere că sfârșitul pandemiei în Uniune este dificil de prevăzut, este oportună împuternicirea Comisiei în vederea adoptării actelor de punere în aplicare pentru a prelungi și mai mult perioada de colectare în ceea ce privește inițiativele pentru care perioada de colectare este încă în curs la 11 septembrie 2020 în cazurile în care există în continuare circumstanțele excepționale care decurg din pandemia de COVID-19. Prelungirea cu șase luni a perioadei de colectare prevăzută de prezentul regulament ar trebui să acorde Comisiei suficient timp pentru a decide dacă se justifică o prelungire suplimentară a perioadei de colectare. Împuternicirea ar trebui să permită, de asemenea, Comisiei să adopte acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadei de colectare în cazul unei noi crize de sănătate publică legată de o nouă izbucnire a epidemiei de COVID-19, dacă majoritatea statelor membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii au luat măsuri susceptibile de a avea același efect.
(7)  Având în vedere că sfârșitul pandemiei în Uniune este dificil de prevăzut, este oportună împuternicirea Comisiei în vederea adoptării actelor de punere în aplicare pentru a prelungi și mai mult perioada de colectare în ceea ce privește inițiativele pentru care perioada de colectare este încă în curs la 11 septembrie 2020 în cazurile în care există în continuare circumstanțele excepționale care decurg din pandemia de COVID-19. Prelungirea cu șase luni a perioadei de colectare prevăzută de prezentul regulament ar trebui să acorde Comisiei suficient timp pentru a decide dacă se justifică o prelungire suplimentară a perioadei de colectare. Împuternicirea ar trebui să permită, de asemenea, Comisiei să adopte acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadei de colectare în cazul unei noi crize de sănătate publică legată de o nouă izbucnire a epidemiei de COVID-19, dacă cel puțin un sfert din statele membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii au luat măsuri susceptibile de a avea același efect.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Comisia informează organizatorii și statele membre cu privire la prelungirea acordată pentru fiecare inițiativă în cauză și își publică decizia în registrul online menționat la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/788. De asemenea, publică lista tuturor acestor inițiative și noua perioadă de colectare pentru fiecare inițiativă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadelor maxime de colectare a inițiativelor menționate la alineatul (1), dacă, ulterior datei de 11 septembrie 2020, majoritatea statelor membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii continuă să aplice măsuri ca răspuns la pandemia de COVID-19 care îngreunează într-o măsură substanțială posibilitatea organizatorilor de a colecta declarații de susținere pe hârtie și de a informa publicul cu privire la inițiativele lor în derulare.
(2)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadelor maxime de colectare a inițiativelor menționate la alineatul (1), dacă, ulterior datei de 11 septembrie 2020, cel puțin un sfert din statele membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii continuă să aplice măsuri ca răspuns la pandemia de COVID-19 care îngreunează într-o măsură substanțială posibilitatea organizatorilor de a colecta declarații de susținere pe hârtie și de a informa publicul cu privire la inițiativele lor în derulare.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadei maxime de colectare a inițiativelor pentru care colectarea este în derulare în momentul unei noi izbucniri a epidemiei de COVID-19 care obligă o majoritate a statelor membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii aplice măsuri care afectează organizatorii acelor inițiative în aceeași măsură.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadei maxime de colectare a inițiativelor pentru care colectarea este în derulare în momentul unei noi izbucniri a epidemiei de COVID-19, dacă cel puțin un sfert din statele membre sau un număr de state membre reprezentând mai mult de 35 % din populația Uniunii aplică măsuri care afectează organizatorii acelor inițiative în aceeași măsură.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 3
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 6 alineatul (2) și identifică inițiativele vizate și noua dată de încheiere a perioadei de colectare a acestora.
Actele de punere în aplicare menționate la primul și la al doilea paragraf identifică inițiativele pentru care perioada de colectare se prelungește odată cu noua dată de încheiere a perioadei lor de colectare, precum și rezultatele evaluării menționate la al cincilea paragraf.
Actele de punere în aplicare menționate la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 6 alineatul (2).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 5
Pentru a evalua dacă cerința din primul și al doilea paragraf este îndeplinită, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informații despre măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia ca răspuns la pandemia de COVID-19.
Statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informații despre măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia ca răspuns la pandemia de COVID-19 sau la un nou val al pandemiei de COVID-19.
Pentru a evalua dacă cerințele din primul și al doilea paragraf sunt îndeplinite, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc criterii detaliate pentru o astfel de evaluare.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
(1)  Fără a se aduce atingere articolului 14 alineatul (2) și articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/788, în cazul în care, începând cu data de 11 martie 2020, Parlamentul European sau Comisia întâmpină dificultăți în organizarea unei audieri publice sau, respectiv, a unei reuniuni cu organizatorii, din cauza măsurilor luate ca răspuns la pandemia de COVID-19 de către statul membru în care respectivele instituții intenționează să organizeze audierea sau reuniunea, acestea organizează audierea sau reuniunea imediat ce situația în materie de sănătate publică din statul membru în cauză face posibil acest lucru.
(1)  Fără a se aduce atingere articolului 14 alineatul (2) și articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/788, în cazul în care, începând cu data de 11 martie 2020, Parlamentul European sau Comisia întâmpină dificultăți în organizarea unei audieri publice sau, respectiv, a unei reuniuni cu organizatorii, din cauza măsurilor luate ca răspuns la pandemia de COVID-19 de către statul membru în care respectivele instituții intenționează să organizeze audierea sau reuniunea, acestea organizează audierea sau reuniunea imediat ce situația în materie de sănătate publică din statul membru în cauză face posibil acest lucru sau, în eventualitatea în care organizatorii decid să participe la audiere sau la reuniune, de îndată ce pot stabili de comun acord cu instituțiile data unei astfel de audieri sau reuniuni.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate