Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 151kWORD 43k
Petek, 19. junij 2020 - Bruselj
Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0172

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 19. junija 2020, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 sporočila, da je izbruh COVID-19 prerasel v svetovno pandemijo. Države članice so posledice te pandemije občutile kot dramatične in izjemne. Sprejele so vrsto omejevalnih ukrepov za zaustavitev ali upočasnitev prenosa COVID-19, ki vključujejo ukrepe za omejitev prostega gibanja državljanov, prepoved javnih dogodkov ter zaprtje trgovin, restavracij in šol. Zaradi teh ukrepov je javno življenje v skoraj vseh državah članicah tako rekoč zastalo.
(1)  Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 sporočila, da je izbruh COVID-19 prerasel v svetovno pandemijo. Države članice so posledice te pandemije občutile kot dramatične in izjemne. Sprejele so vrsto omejevalnih ukrepov za zaustavitev ali upočasnitev prenosa COVID-19, ki vključujejo ukrepe za omejitev prostega gibanja državljanov, prepoved javnih dogodkov ter zaprtje trgovin, restavracij in šol. Zaradi teh ukrepov je javno življenje v skoraj vseh državah članicah zastalo.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Države članice so navedle, da bodo omejitve, uvedene z ukrepi za odziv na pandemijo COVID-19, sproščale le postopoma, da bi lahko spremljale in nadzirale razmere v javnem zdravju. Zato je primerno, da se rok za zbiranje izjav o podpori podaljša za šest mesecev, pri čemer je zajeto obdobje od 11. marca 2020, ko je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da je izbruh prerasel v pandemijo. To podaljšanje temelji na predpostavki, da bodo v večini držav članic ali v več državah članicah, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, vsaj v prvih šestih mesecih po 11. marcu 2020 veljali ukrepi, ki bodo močno ovirali možnosti organizatorjev, da izvedejo lokalne kampanje in zbirajo izjave o podpori v papirni obliki. Obdobje zbiranja za pobude, za katere je zbiranje izjav o podpori že potekalo 11. marca 2020, bi bilo zato treba podaljšati za šest mesecev. Če se je obdobje zbiranja za pobudo začelo po 11. marcu, je treba to obdobje sorazmerno podaljšati.
(6)  Države članice so navedle, da bodo omejitve, uvedene z ukrepi za odziv na pandemijo COVID-19, sproščale le postopoma, da bi lahko spremljale in nadzirale razmere v javnem zdravju. Zato je primerno, da se rok za zbiranje izjav o podpori podaljša za šest mesecev, pri čemer je zajeto obdobje od 11. marca 2020, ko je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da je izbruh prerasel v pandemijo. To podaljšanje temelji na predpostavki, da bodo vsaj v četrtini držav članic ali v več državah članicah, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, vsaj v prvih šestih mesecih po 11. marcu 2020 veljali ukrepi, ki bodo močno ovirali možnosti organizatorjev, da izvedejo lokalne kampanje in zbirajo izjave o podpori v papirni obliki. Obdobje zbiranja za pobude, za katere je zbiranje izjav o podpori že potekalo 11. marca 2020, bi bilo zato treba podaljšati za šest mesecev. Če se je obdobje zbiranja za pobudo začelo po 11. marcu, je treba to obdobje sorazmerno podaljšati.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Ker je težko predvideti, kdaj se bo pandemija v Uniji končala, je primerno, da se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi se obdobje zbiranja v zvezi s pobudami, za katere obdobje zbiranja 11. septembra 2020 še poteka, nadalje podaljša, če še vedno obstajajo izjemne okoliščine, ki so posledica pandemije COVID-19. Šestmesečno podaljšanje obdobja zbiranja, določeno s to uredbo, bi moralo Komisiji omogočiti dovolj časa, da odloči o upravičenosti nadaljnjega podaljšanja obdobja zbiranja. Pooblastilo bi moralo Komisiji tudi omogočiti, da sprejme izvedbene akte za podaljšanje obdobja zbiranja v primeru nove krize v javnem zdravju, ki bi bila povezana z novim izbruhom COVID-19, če bi večina držav članic ali več držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, sprejelo ukrepe, ki bi verjetno imeli enak učinek.
(7)  Ker je težko predvideti, kdaj se bo pandemija v Uniji končala, je primerno, da se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi se obdobje zbiranja v zvezi s pobudami, za katere obdobje zbiranja 11. septembra 2020 še poteka, nadalje podaljša, če še vedno obstajajo izjemne okoliščine, ki so posledica pandemije COVID-19. Šestmesečno podaljšanje obdobja zbiranja, določeno s to uredbo, bi moralo Komisiji omogočiti dovolj časa, da odloči o upravičenosti nadaljnjega podaljšanja obdobja zbiranja. Pooblastilo bi moralo Komisiji tudi omogočiti, da sprejme izvedbene akte za podaljšanje obdobja zbiranja v primeru nove krize v javnem zdravju, ki bi bila povezana z novim izbruhom COVID-19, če bi vsaj četrtina držav članic ali več držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, sprejelo ukrepe, ki bi verjetno imeli enak učinek.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Komisija o odobritvi podaljšanja za vsako zadevno pobudo obvesti organizatorje in države članice ter svojo odločitev objavi v spletnem registru iz člena 4(3) Uredbe (EU) 2019/788. Poleg tega v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam vseh pobud in odločitev o podaljšanju obdobja zbiranja izjav o podpori za vsako pobudo.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1
(2)  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi podaljša najdaljša obdobja zbiranja za pobude iz odstavka 1, če večina držav članic ali več držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, po 11. septembru 2020 še naprej uporablja ukrepe v odziv na pandemijo COVID-19, ki znatno ovirajo možnost organizatorjev, da zbirajo izjave o podpori v papirni obliki in obveščajo javnost o svojih tekočih pobudah.
(2)  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi podaljša najdaljša obdobja zbiranja za pobude iz odstavka 1, če vsaj četrtina držav članic ali več držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, po 11. septembru 2020 še naprej uporablja ukrepe v odziv na pandemijo COVID-19, ki znatno ovirajo možnost organizatorjev, da zbirajo izjave o podpori v papirni obliki in obveščajo javnost o svojih tekočih pobudah.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi podaljša najdaljše obdobje zbiranja za pobude, za katere se izjave o podpori zbirajo v času novega izbruha COVID-19, zaradi katerega mora večina držav članic ali več držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, uporabiti ukrepe, ki v enaki meri vplivajo na organizatorje teh pobud.
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi podaljša najdaljše obdobje zbiranja za pobude, za katere se izjave o podpori zbirajo v času novega izbruha COVID-19, zaradi katerega mora vsaj četrtina držav članic ali več držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, uporabiti ukrepe, ki v enaki meri vplivajo na organizatorje teh pobud.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 3
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 6(2) in opredelijo zadevne pobude ter novi končni datum njihovega obdobja zbiranja.
V izvedbenih aktih iz prvega in drugega pododstavka se navedejo pobude, za katere se obdobje zbiranja podaljša, skupaj z novim končnim datumom njihovega obdobja zbiranja in rezultati ocene iz petega pododstavka.
Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 6(2).
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 5
Da bi se ocenilo, ali je zahteva iz prvega in drugega pododstavka izpolnjena, države članice Komisiji na njeno zahtevo predložijo informacije o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti v odziv na pandemijo COVID-19.
Države članice Komisiji na njeno zahtevo predložijo informacije o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti v odziv na pandemijo COVID-19 ali v odziv na nov izbruh COVID-19.
Da bi Komisija lahko ocenila, ali so zahteve iz prvega in drugega pododstavka izpolnjene, sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobna merila za to oceno.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
(1)  Ne glede na člena 14(2) in 15(1) Uredbe (EU) 2019/788, če sta imela Evropski parlament ali Komisija po 11. marcu 2020 težave pri organizaciji javne predstavitve oziroma srečanja z organizatorji zaradi ukrepov, ki jih je v odziv na pandemijo COVID-19 sprejela država članica, v kateri nameravata ti instituciji organizirati predstavitev ali srečanje, tako predstavitev ali srečanje organizirata takoj, ko javnozdravstvene razmere v zadevni državi članici to dopuščajo.
(1)  Ne glede na člena 14(2) in 15(1) Uredbe (EU) 2019/788, če sta imela Evropski parlament ali Komisija po 11. marcu 2020 težave pri organizaciji javne predstavitve oziroma srečanja z organizatorji zaradi ukrepov, ki jih je v odziv na pandemijo COVID-19 sprejela država članica, v kateri nameravata ti instituciji organizirati predstavitev ali srečanje, predstavitev ali srečanje organizirata takoj, ko javnozdravstvene razmere v zadevni državi članici to dopuščajo, če pa so se organizatorji pripravljeni udeležiti predstavitve oziroma srečanja na daljavo, ju instituciji organizirata takoj, ko se z organizatorji dogovorita za datum zanju.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja.

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov