Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0196/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0196/2020

Συζήτηση :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0173

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 181kWORD 63k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
P9_TA(2020)0173B9-0196/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (2020/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο και το τέταρτο έως έβδομο εδάφιο του προοιμίου, καθώς και το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 21,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το 2020, τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS II) που δημοσίευσε ο FRA τον Δεκέμβριο του 2017, τις έρευνες του FRA με τίτλο «Being black in the EU» (Ζώντας ως μαύρος στην ΕΕ) που δημοσιεύτηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2018 και 15 Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα, και την έκθεση του FRA σχετικά με τις εμπειρίες φυλετικών διακρίσεων και ρατσιστικής βίας μεταξύ των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον ρατσισμό και το μίσος κατά των μειονοτήτων στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συγκρότηση, τον Ιούνιο του 2016, ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη τις γενικές συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI),

–  έχοντας υπόψη τη βιντεοδιάσκεψη Τύπου του Αντιπρoέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 2ας Ιουνίου 2020, έπειτα από τον θάνατο του George Floyd,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2020 στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την υπόθεση του George Floyd,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του FRA, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο «Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide» (Πρόληψη της παράνομης διαμόρφωσης προφίλ σήμερα και στο μέλλον: ένας οδηγός),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 12 στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, το οποίο αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 19ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων και τις γενικές συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (CERD),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 28ης Μαΐου 2020, με την οποία καταδικάζεται ο φόνος του George Floyd,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 5ης Ιουνίου 2020, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τις διαμαρτυρίες κατά του συστημικού ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ντέρμπαν και το πρόγραμμα δράσης του 2002, καθώς και τη σχετική διάσκεψη επακολούθησης, και την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας, με αντικείμενο την καταπολέμηση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή δεκαετία για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαΐου 2020 ο George Floyd, ένας 46χρονος άοπλος Αφροαμερικανός, συνελήφθη στη Μινεάπολη της Μινεσότα για εικαζόμενη χρήση πλαστού χαρτονομίσματος και σκοτώθηκε αφού ένας λευκός αστυνομικός γονάτισε στον λαιμό του για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο George Floyd είπε επανειλημμένα ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος του George Floyd, που προστέθηκε στον κατάλογο άλλων περιστατικών χρήσης υπέρμετρης βίας και φόνων από αστυνομικούς, προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας παντού στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες, η κατηγορία που απαγγέλθηκε αρχικά στον αστυνομικό Derek Chauvin για φόνο τρίτου βαθμού χωρίς πρόθεση μετατράπηκε σε κατηγορία για φόνο δεύτερου βαθμού και ανθρωποκτονία – κατηγορίες που συνδυαστικά συνεπάγονται μέγιστη ποινή 35 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις άλλοι αστυνομικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη του George Floyd απολύθηκαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποβοήθηση και συνέργεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η καταστροφή περιουσιών δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα των εδραιωμένων διακρίσεων και πρέπει να καταγγέλλονται απερίφραστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές πρέπει να εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους για δικαιοσύνη, και ότι η αστυνομία και οι λοιπές δυνάμεις ασφαλείας δεν πρέπει να κλιμακώνουν περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση με τη χρήση υπέρμετρης βίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες για τον θάνατο του George Floyd έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά ιστορία διαμαρτυριών κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ΗΠΑ, οι μαύροι και έγχρωμοι πολίτες αντιπροσωπεύουν έως και το 40 % του πληθυσμού των φυλακών, παρότι αντιστοιχούν στο 13 % του συνολικού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ΗΠΑ, το ποσοστό θανάτων υπό αστυνομική κράτηση είναι εξαπλάσιο για τους μαύρους πολίτες από ό,τι για τους λευκούς, και τριπλάσιο για τους ισπανόφωνους(7), κάτι που ισχύει και για τη χρήση υπέρμετρης ή θανάσιμης βίας, η οποία πλήττει δυσανάλογα τους έγχρωμους πολίτες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις διαδηλώσεις σημειώθηκαν μεμονωμένα βίαια επεισόδια, μεταξύ άλλων και στη Μινεάπολη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump ανέπτυξε την Εθνοφρουρά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση και η εμπρηστική ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για κινητοποίηση του στρατού της χώρας εάν δεν σταματήσουν οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, δεν οδήγησαν παρά στην ενίσχυση του κινήματος διαμαρτυρίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταποκριτής του CNN, Omar Jimenez, και οι συνεργάτες του συνελήφθησαν ενώ κάλυπταν τη διαδήλωση στη Μινεάπολη, και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι αφού επιβεβαιώθηκε η δημοσιογραφική τους ιδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δημοσιογράφους δεν επετράπη να καλύψουν τις διαδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι επιδείκνυαν εμφανώς τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα, ενώ δεκάδες δέχθηκαν και επιθέσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις, με ορισμένους να υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), όλοι οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να σέβονται τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, «η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθή εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ «σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι «ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον θάνατο του George Floyd και τις διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, χιλιάδες άνθρωποι σε πόλεις της Ευρώπης και αλλού στον κόσμο διαδήλωσαν προς στήριξη των διαμαρτυριών στις ΗΠΑ και ενάντια στον ρατσισμό, από κοινού με το κίνημα «Black Lives Matter» (οι ζωές των μαύρων μετράνε)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα «Black Lives Matter» δεν είναι κάτι νέο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ οι διαμαρτυρίες ενίσχυσαν ένα κίνημα ενάντια στον ρατσισμό κατά των μαύρων και έγχρωμων πολιτών, και παράλληλα οδήγησαν στη μνημόνευση του αποικιοκρατικού παρελθόντος της Ευρώπης και του ρόλου της στο διατλαντικό δουλεμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αδικίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να αναγνωριστούν σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο και να αντιμετωπίζονται σε θεσμικό επίπεδο και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήμα της διεθνούς κοινότητας απέρριψε σθεναρά τη χρήση υπέρμετρης βίας, καταδίκασε τη βία και τον ρατσισμό κάθε είδους και απηύθυνε έκκληση για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε τέτοιου περιστατικού, με πλήρη σεβασμό προς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα πρέπει να καταδικάζουν δημόσια και απερίφραστα τον ρατσισμό και την αστυνομική βία που οδηγούν στον θάνατο του George Floyd και άλλων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κοινές αρχές και αξίες θα πρέπει να μας ενώνουν στην καταπολέμηση της αδικίας, του ρατσισμού και των κάθε μορφής διακρίσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνθημα της ΕΕ «Ενωμένη στην πολυμορφία» δεν περιλαμβάνει μόνο την ιθαγένεια, αλλά και όλους τους προαναφερθέντες λόγους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο παγκοσμίως και ότι εξακολουθούν να υφίστανται παντού στον κόσμο ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαρθρωτικός ρατσισμός αντικατοπτρίζεται επίσης στην κοινωνικοοικονομική ανισότητα και τη φτώχεια, και ότι τα φαινόμενα αυτά αλληλεπιδρούν και αλληλοενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην αγορά εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση είναι έγχρωμοι, αλλά επίσης στη στέγαση και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις για την ισότητα και την καταπολέμηση του διαρθρωτικού ρατσισμού πρέπει να συμβαδίζουν και να αντιμετωπίζονται με συστηματικό τρόπο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FRA, οι φυλετικές διακρίσεις και η φυλετική παρενόχληση εξακολουθούν να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες αποτελούν αντικείμενο παρενόχλησης, βίας και ρητορικής μίσους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές διακρίσεις στην ΕΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του FRA, οι φυλετοποιημένες ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις στην Ευρώπη με βάση την εθνοτική ή μεταναστευτική καταγωγή είναι οι Ρομά και τα άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια ή την Υποσαχάρια Αφρική(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες του FRA αναφέρουν επίσης υψηλό επίπεδο διακρίσεων και ρατσισμού κατά Μουσουλμάνων(10) και Εβραίων(11)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης και πολιτικοί σε ολόκληρη την ΕΕ υιοθετούν ρατσιστικές και ξενοφοβικές στάσεις, προωθώντας με τον τρόπο αυτό ένα κοινωνικό κλίμα που παρέχει γόνιμο έδαφος για τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλίμα αυτό τροφοδοτείται περαιτέρω από λαϊκιστικά και εξτρεμιστικά κινήματα που προσπαθούν να διχάσουν τις κοινωνίες μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, τις οποίες έχουν δεσμευτεί να προασπίζουν όλα τα κράτη μέλη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχει ως στόχο την προστασία της ασφάλειας των πολιτών στην ΕΕ και την προστασία τους από το έγκλημα, την τρομοκρατία και τις παράνομες δραστηριότητες ή ενέργειες, καθώς και την εφαρμογή του νόμου, ενίοτε υπό δύσκολες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικοί θέτουν συχνά τη ζωή τους σε κίνδυνο για την προστασία άλλων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και στην ΕΕ υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού, διακρίσεων και χρήσης υπέρμετρης και θανάσιμης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν επικριθεί σε πολλά κράτη μέλη για τη χρήση υπέρμετρης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν ένα άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με την αστυνομία ή άλλους φορείς του κράτους, η χρήση σωματικής βίας που δεν έχει καταστεί απολύτως αναγκαία λόγω της συμπεριφοράς του ατόμου μειώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνιστά καταρχήν παραβίαση του δικαιώματος που ορίζεται στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ECHR)(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση δυσανάλογης βίας θα πρέπει να καταδικάζεται έντονα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FRA, οι μαύροι και έγχρωμοι πολίτες στην ΕΕ υφίστανται διακρίσεις βάσει φυλετικού προφίλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας του FRA, ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες αφρικανικής καταγωγής δήλωσε ότι τον είχε σταματήσει η αστυνομία τα τελευταία πέντε έτη πριν από την έρευνα και, μεταξύ αυτών, το 41 % δήλωσε ότι ο πιο πρόσφατος έλεγχος βασιζόταν σε φυλετικό προφίλ(13)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πλειονότητά τους (63 %), τα θύματα ρατσιστικών σωματικών επιθέσεων από την αστυνομία δεν κατήγγειλαν το περιστατικό είτε επειδή θεωρούσαν ότι η καταγγελία δεν θα άλλαζε κάτι (34 %) είτε επειδή φοβούνται ή δεν εμπιστεύονται την αστυνομία (28 %)(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των θυμάτων αστυνομικής βίας και η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ετήσια έκθεση σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, την οποία εκπονεί η Υπηρεσία του ΟΑΣΕ για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκύπτει ότι οι μαύροι και έγχρωμοι πολίτες αποτελούν συχνά στόχο ρατσιστικής βίας, ωστόσο πολλές χώρες δεν παρέχουν νομική συνδρομή και οικονομική στήριξη για τα θύματα που ανακάμπτουν από βίαιες επιθέσεις·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του δομικού ρατσισμού, των διακρίσεων και της υποεκπροσώπησης των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων στις δομές τους·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στις κοινωνίες μας πρέπει να ενισχυθεί και αποτελεί κοινή ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει επειγόντως το ζήτημα του δομικού ρατσισμού και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλές μειονοτικές ομάδες και να δεσμευτεί για την αντιμετώπισή του·

1.  επιβεβαιώνει ότι οι ζωές των μαύρων μετράνε·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τον αποτρόπαιο θάνατο του George Floyd στις ΗΠΑ, καθώς και παρόμοια περιστατικά φόνων σε άλλα μέρη του κόσμου· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους φίλους του, καθώς και στους συγγενείς και τους φίλους άλλων θυμάτων· προτρέπει τις αρχές να διερευνήσουν διεξοδικά το συγκεκριμένο και κάθε παρόμοιο περιστατικό και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

3.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού, μίσους και βίας, καθώς και κάθε σωματική ή λεκτική επίθεση κατά ατόμων συγκεκριμένης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, και ιθαγένειας, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή· υπενθυμίζει ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας· ζητεί από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να αντιταχθούν με ισχυρό και αποφασιστικό τρόπο στον ρατσισμό, τη βία και την αδικία στην Ευρώπη·

4.  καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του δομικού ρατσισμού και των δομικών ανισοτήτων στη χώρα, που αντικατοπτρίζονται και στην αστυνομική βία· καταδικάζει την αστυνομική καταστολή κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων στις ΗΠΑ, και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απειλή του Πρόεδρου των ΗΠΑ ότι θα κινητοποιήσει τον στρατό της χώρας·

5.  στηρίζει τις πρόσφατες μαζικές διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, που σημειώθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πόλεις ανά τον κόσμο μετά τον θάνατο του George Floyd· τονίζει την έκκληση των διαδηλωτών για αντίθεση στην καταπίεση και τον δομικό ρατσισμό στην Ευρώπη· εκφράζει την αλληλεγγύη, τον σεβασμό και την υποστήριξή του προς τις ειρηνικές διαμαρτυρίες, και πιστεύει ότι οι κοινωνίες μας πρέπει να θέσουν τέλος στον δομικό ρατσισμό και τις δομικές ανισότητες· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα κάθε ατόμου σε ειρηνική διαμαρτυρία κατοχυρώνεται σε διεθνείς συνθήκες· καταδικάζει τα μεμονωμένα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα·

6.  καταδικάζει τη λευκή υπεροχή σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συνθημάτων που αποσκοπούν στην υπονόμευση ή την εξασθένιση του κινήματος Black Lives Matter και στη μείωση της σημασίας του·

7.  καταδικάζει τις λεηλασίες, τους εμπρησμούς, τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που προκάλεσαν ορισμένοι βίαιοι διαδηλωτές· καταγγέλλει τις εξτρεμιστικές και αντιδημοκρατικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται σκόπιμα τις ειρηνικές διαμαρτυρίες για να επιδεινώσουν τις συγκρούσεις με πρόθεση να σπείρουν το χάος και την αναρχία·

8.  καλεί όλους τους ηγέτες και όλους τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση όσον αφορά τις αξίες, και να ενισχύουν την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ισότητας ενώπιον του νόμου και των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· καταδικάζει τις δηλώσεις και τις ενέργειες των ηγετών που απειλούν να υπονομεύσουν τις αξίες αυτές και να διευρύνουν τις διαιρέσεις εντός των κοινωνιών μας· σημειώνει ότι οι αξίες αυτές αποτελούν κοινό θεμέλιο τόσο της ΕΕ και των ΗΠΑ, όσο και της διατλαντικής μας συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της στενότερης διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μέσω του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές κατά την επικείμενη συνεδρίαση, και να προσδιοριστούν νομικά μέσα για την καταπολέμηση του δομικού ρατσισμού και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  ζητεί στενότερη πολυμερή συνεργασία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με διεθνείς φορείς όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με άλλους διεθνείς εταίρους, για την καταπολέμηση του ρατσισμού σε διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει το αίτημα 54 αφρικανικών χωρών για επείγουσα συζήτηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2020 σχετικά με τις «τρέχουσες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με φυλετικό κίνητρο, τον συστημικό ρατσισμό, την αστυνομική βία και τη βία κατά ειρηνικών διαδηλώσεων»·

10.  καλεί τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταγγέλλουν έντονα και δημοσίως τη χρήση δυσανάλογης βίας και τις ρατσιστικές τάσεις κατά την επιβολή του νόμου, όποτε προκύπτουν τέτοια φαινόμενα, στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο·

11.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού είναι οριζόντιο ζήτημα και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να δικαιούνται προστασία από τις εν λόγω ανισότητες, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, μεταξύ άλλων με θετικά μέτρα για την προώθηση και την πλήρη και ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων τους·

12.  υπενθυμίζει την έγκριση, στις 26 Μαρτίου 2019, του ψηφίσματός του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής, και ζητεί επειγόντως από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να το εφαρμόσουν·

13.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελίες περί ακροδεξιού εξτρεμισμού στις δυνάμεις ασφαλείας, που ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ(15)·

14.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις αδικίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο παρελθόν κατά των μαύρων και έγχρωμων πληθυσμών, καθώς και των Ρομά· δηλώνει ότι η δουλεία αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ζητεί να οριστεί η 2α Δεκεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για την κατάργηση του δουλεμπορίου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν την ιστορία των μαύρων και έγχρωμων πληθυσμών, καθώς και των Ρομά, στα σχολικά τους προγράμματα·

15.  τονίζει εκ νέου τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης στην αποδόμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, και στην προώθηση της ανεκτικότητας, της κατανόησης και της πολυμορφίας, και υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για τον τερματισμό των δομικών διακρίσεων και του ρατσισμού στις κοινωνίες μας·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να καταγγείλουν και να απέχουν από ρατσιστικές και αφροφοβικές παραδόσεις, όπως η χρήση μαύρης βαφής προσώπου·

17.  καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να διοργανώσουν στο εγγύς μέλλον Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής κατά του Ρατσισμού με θέμα την καταπολέμηση των δομικών διακρίσεων στην Ευρώπη· προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού με ειδική συνιστώσα για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, υιοθετώντας παράλληλα μια διατομεακή προσέγγιση· προτρέπει το Συμβούλιο να δημιουργήσει μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για ζητήματα ισότητας· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δημιουργήσουν μια διοργανική ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές κατά των διακρίσεων σε όλους τους τομείς και να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού που θα αφορούν τομείς όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η υγεία, η απασχόληση, η αστυνόμευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις ενδιαφερόμενες κοινότητες·

19.  ζητεί να ακολουθούν όλες οι πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων μια διατομεακή προσέγγιση που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, ώστε να αντιμετωπιστούν πολλές και διάφορες διακρίσεις·

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τα μέτρα ενίσχυσης της διαφορετικότητας στο εσωτερικό των αστυνομικών δυνάμεων και να δημιουργήσουν πλαίσια διαλόγου και συνεργασίας της αστυνομίας με τις κοινότητες·

21.  ζητεί επειγόντως να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις κάθε μορφής στην ΕΕ και ζητεί, κατά συνέπεια, από το Συμβούλιο να προχωρήσει αμέσως στην απεμπλοκή και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία είναι στάσιμη από το 2008, όταν και υπέβαλε την πρόταση η Επιτροπή·

22.  καταδικάζει τα κάθε είδους περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, τα οποία σημειώνονται σε καθημερινή βάση στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι η ρατσιστική και η ξενοφοβική ρητορική δεν καλύπτονται από την ελευθερία έκφρασης·

23.  επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν δεόντως την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ιδίως μέσω της διερεύνησης του κινήτρου της προκατάληψης για εγκλήματα που βασίζονται στη φυλετική, εθνική ή εθνοτική καταγωγή και μέσω της διασφάλισης ότι τα εγκλήματα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα καταγράφονται, διερευνώνται, διώκονται και τιμωρούνται· καλεί επίσης την Επιτροπή να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει, κατά περίπτωση, την απόφαση-πλαίσιο και την εφαρμογή της, και να λάβει μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν την εφαρμόζουν πλήρως·

24.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί καταγγελιών που αφορούν την αστυνομία, προκειμένου να ερευνώνται παραπτώματα και καταχρήσεις της αστυνομίας· υπογραμμίζει ότι η δημοκρατική αστυνόμευση απαιτεί να λογοδοτεί η αστυνομία για τις πράξεις της ενώπιον του νόμου, των δημόσιων αρχών και του συνόλου των πολιτών που υπηρετεί· πιστεύει ότι βασική απαίτηση για τη λογοδοσία είναι η διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών οργάνων εποπτείας·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη συλλογή περαιτέρω δεδομένων ανά φυλή και εθνοτική καταγωγή (όπως ορίζεται από την οδηγία της ΕΕ για τη φυλετική ισότητα), η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται με εθελοντικό και ανώνυμο τρόπο· θεωρεί ότι η τυχόν συλλογή δεδομένων για τις εθνοτικές διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους θα πρέπει να έχει ως μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό των βαθύτερων αιτίων του ρατσισμού και των ρητορικών και πράξεων που εισάγουν διακρίσεις, και την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών, σύμφωνα με τα συναφή εθνικά νομικά πλαίσια και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

26.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει την πρώτη από τις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου, με περιορισμένο πεδίο· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τον ρατσισμό και τις διακρίσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

27.  καταδικάζει τη διαμόρφωση προφίλ βάσει φυλετικών και εθνοτικών χαρακτηριστικών όπως εφαρμόζεται από τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου, και θεωρεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν υποδειγματική στάση όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και τον τερματισμό της διαμόρφωσης προφίλ βάσει φυλετικών ή εθνοτικών χαρακτηριστικών σε κάθε μορφή επιβολής του ποινικού δικαίου, αντιτρομοκρατικών μέτρων και ελέγχων της μετανάστευσης· τονίζει, ειδικότερα, ότι οι νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους διακρίσεων για τις φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες· προτείνει μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η κατάρτιση των μελών των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου όσον αφορά στρατηγικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, καθώς και για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης προφίλ βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών· καλεί τα κράτη μέλη να μην αφήνουν ατιμώρητα τα περιστατικά βίας και κακοποίησης από την αστυνομία, και να τα ερευνούν, να τα διώκουν και να τα τιμωρούν δεόντως·

28.  καταδικάζει τη χρήση βίαιων και δυσανάλογων παρεμβάσεων από τις κρατικές αρχές· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν διαφανή, αμερόληπτη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική έρευνα όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει πάντοτε να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια, ιδίως τις βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από τα όργανα επιβολής του νόμου·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι πάντα νόμιμη, αναλογική, αναγκαία και η ύστατη λύση, και δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα· επισημαίνει ότι η χρήση υπέρμετρης βίας κατά του πλήθους είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας·

30.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των πολιτών να μαγνητοσκοπούν σκηνές αστυνομικής βίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, και ότι δεν θα πρέπει ποτέ η αστυνομία ή η αρμόδια αρχή να απειλεί τους ανθρώπους όταν μαγνητοσκοπούν, να τους υποχρεώνει να καταστρέφουν αποδεικτικά στοιχεία ή να τους στερεί τα αντικείμενά τους με σκοπό να τους εμποδίσει να δώσουν κατάθεση·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων με καθήκον την ανάπτυξη ενός ενωσιακού κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας, ο οποίος θα παρέχει ένα σύνολο αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους στόχους, τις επιδόσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο της αστυνομίας σε δημοκρατικές κοινωνίες που διέπονται από κράτος δικαίου, και ο οποίος μπορεί επίσης να βοηθήσει τους αστυνομικούς στο καθημερινό τους έργο για την ορθή επιβολή της απαγόρευσης του ρατσισμού, των διακρίσεων και της διαμόρφωσης προφίλ βάσει εθνοτικών χαρακτηριστικών·

32.  τονίζει ότι ο ελεύθερος Τύπος αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα κάθε δημοκρατίας· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ στην καταγγελία περιπτώσεων δυσανάλογης βίας, και καταδικάζει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα·

33.  καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του FRA, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων·

34.  ζητεί να αναληφθεί η δέσμευση ότι το επόμενο ΠΔΠ θα περιλαμβάνει σημαντικό κονδύλι για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το προτεινόμενο ποσό για τον τομέα «Δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες» μειώθηκε σημαντικά στις προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες σχετικά με τον ολοένα συρρικνούμενο χώρο της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για να στηριχθούν οι δραστηριότητες των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως αντικείμενο την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων·

35.  τονίζει ότι οι οντότητες οι οποίες ασκούν δραστηριότητες που εισάγουν διακρίσεις κατά φυλετοποιημένων κοινοτήτων, ή λαμβάνουν αποφάσεις ή εφαρμόζουν μέτρα για τον σκοπό αυτό, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

36.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξτρεμιστικές και ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη διαστρέβλωση ιστορικών γεγονότων, καθώς και στατιστικών και επιστημονικών δεδομένων, και χρησιμοποιούν συμβολισμούς και ρητορική που απηχούν πτυχές ολοκληρωτικής προπαγάνδας, μεταξύ των οποίων ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και το μίσος κατά μειονοτήτων·

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump και στην κυβέρνησή του, καθώς και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0239.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0127.
(7) https://www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/PMC5559881/
(8) https://fra.europa.eu/en/news/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
(9) https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
(10) https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
(11) https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
(12) Απόφαση του ΕΔΔΑ της 17ης Απριλίου 2012, υπόθεση Rizvanov κατά Αζερμπαϊτζάν, σκέψη 49.
(13) FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Being black in the EU (Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις: Ζώντας ως μαύρος στην ΕΕ), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c046fe4f-388-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
(14) FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Being black in the EU (Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις: Ζώντας ως μαύρος στην ΕΕ), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c046fe4f-f388-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
(15) https://www.dw.com/en/germany-over-500-right-wing-extremists-suspected-in-bundeswehr/a-52152558

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου