Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0169/2020

Rozpravy :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Hlasování :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0174

Přijaté texty
PDF 157kWORD 52k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel
Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu
P9_TA(2020)0174RC-B9-0169/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o zákonu ČLR o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. července 2019 o situaci v Hongkongu(1), ze dne 24. listopadu 2016 o případu Guie Minhaie, vydavatele uvězněného v Číně(2), a ze dne 4. února 2016 o nezvěstných vydavatelích knih v Hongkongu(3) a na svá předchozí doporučení týkající se Hongkongu, zejména na doporučení ze dne 13. prosince 2017 o Hongkongu 20 let po jeho předání(4),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení ze dne 12. září 2018(5) a ze dne 16. prosince 2015(6) o vztazích mezi EU a Čínou,

–  s ohledem na skutečnost, že Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo dne 28. května 2020 usnesení o zákonu o národní bezpečnosti pro Hongkong,

–  s ohledem na prohlášení o Hongkongu, které dne 22. a 29. května 2020 vydal místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu EU-Čína konaného dne 9. dubna 2019,

–  s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong přijatý dne 4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 22. června 2016 o prvcích nové strategie EU vůči Číně JOIN(2016)0030), společné sdělení Komise a vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – Strategický výhled“ (JOIN(2019)0005) a na závěry rady ze dne 18. července 2016 o strategii EU pro Čínu,

–  s ohledem na společné zprávy Komise a vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 8. května 2019 (JOIN(2019)008), 26. dubna 2017 (JOIN(2016)0016) a 25. dubna 2016 (JOIN(2016)0010) s názvem „Zvláštní administrativní oblasti Hongkong: Výroční zpráva“ a ostatních 20 podobných zpráv, které jí předcházely,

–  s ohledem na 13. každoroční strukturovaný dialog, který se konal v Hongkongu dne 28. listopadu 2019, a 37. kolo rozhovorů mezi EU a Čínou o lidských právech, které se konalo ve dnech 1. a 2. dubna 2019 v Bruselu,

–  s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako společné čínsko-britské prohlášení,

–  s ohledem na politiku „jedné Číny“ zastávanou EU,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 zaručilo a základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (dále jen „ZAO Hongkong“) z roku 1990 stanoví, že si Hongkong zachová autonomii a nezávislost výkonné, zákonodárné a soudní moci a základních práv a svobod, včetně svobody projevu, shromažďování, sdružování a tisku po dobu 50 let po předání svrchovanosti; vzhledem k tomu, že základní zákon ZAO Hongkong obsahuje ustanovení, která zaručují jeho autonomii, pokud jde o zachování bezpečnosti a pořádku a přijímání předpisů v souvislosti s vlastizradou, pokusem o odtržení země, podněcováním ke vzpouře nebo převratem vůči ústřední lidové vládě; vzhledem k tomu, že jak společné prohlášení, tak základní zákon zakotvují zásadu „jedna země, dva systémy“, jak bylo dohodnuto mezi Čínou a Spojeným královstvím; vzhledem k tomu, že také ČLR podepsala a ratifikovala mezinárodní dohody zaručující tato práva, a potvrdila tak význam a všeobecnou platnost lidských práv; vzhledem k tomu, že Hongkong je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

B.  vzhledem k tomu, že EU podporuje prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a zásady právního státu jako základní hodnoty, jimiž se řídí naše dlouhodobé vztahy s Čínskou lidovou republikou, a to v souladu se závazkem EU tyto hodnoty prosazovat ve své vnější činnosti; vzhledem k tomu, že EU je nadále výrazným zastáncem pokračující stability a prosperity Hongkongu podle zásady „jedna země, dva systémy“ a přikládá velký význam zachování vysoké úrovně autonomie Hongkongu v souladu se základním zákonem a mezinárodními závazky, jakož i dodržování této zásady; vzhledem k tomu, že zejména od doby protestů vedených hnutím Occupy je zásada „jedna země, dva systémy“ oslabována v důsledku zásahů čínských orgánů, že byli uvězněni vedoucí političtí představitelé, že dochází k oslabení svobody projevu, že roste počet vynucených zmizení a že dochází ke skupování knihkupectví a mediálních vydavatelství majiteli, kteří mají s Pekingem přátelské vztahy;

C.  vzhledem k tomu, že Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo dne 28. května 2020 usnesení, které Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců zmocňuje k přijetí právních předpisů zaměřených na separatismus, vzpouru proti státní moci, terorismus a zahraniční zásahy v Hongkongu a zmiňuje další opatření, která mají být přijata, včetně vzdělávání v oblasti státní bezpečnosti, zřízení vnitrostátních bezpečnostních orgánů ústřední lidové vlády v Hongkongu a pravidelného podávání zpráv předsedkyní výkonné rady ústřední lidové vládě o výkonnosti Hongkongu, pokud jde o povinnost chránit národní bezpečnost;

D.  vzhledem k tomu, že se mezinárodní komunita domnívá, že toto rozhodnutí ohrožuje zásadu „jedna země, dva systémy“, nerespektuje ustanovení základního zákona a společného čínsko-britského prohlášení, je v rozporu se závazky Hongkongu v oblasti lidských práv, zcela obchází vlastní legislativní proces Hongkongu a je posledním a nejzřejmějším pokusem Pekingu v rámci jeho dlouholeté snahy omezit svobodu a autonomii Hongkongu a občanské svobody jeho obyvatel;

E.  vzhledem k tomu, že v posledních letech vyšli obyvatelé Hongkongu v bezprecedentním počtu do ulic, čímž uplatnili své základní právo na shromažďování a protest; vzhledem k tomu, že tento zákon namísto zmírňování přetrvávajícího napětí v hongkongské politice a společnosti dále zintenzivňuje stávající neklid; vzhledem k tomu, že v únoru 2019 předložila správa ZAO Hongkong návrh novely zákona o uprchlých pachatelích a vzájemné právní pomoci v trestních věcech z roku 2019 za účelem změny předpisu o uprchlých pachatelích, proti čemuž se zvedla masivní vlna odporu ze strany občanů Hongkongu, což vyvolalo v Hongkongu v letech 2019 a 2020 rozsáhlé protesty, přičemž zákon byl po 20 týdnech protestů stažen;

F.  vzhledem k tomu, že během dubna a května 2020 zdvojnásobil Peking své úsilí o nastolení své vlády v Hongkongu a umlčel, pozatýkal a pronásledoval stovky prodemokratických aktivistů a opozičních skupin; vzhledem k tomu, že hongkongská policie těží z beztrestnosti veškerých svých brutálních zásahů proti demonstrantům v letech 2019 a 2020; vzhledem k tomu, že dne 27. května 2020 bylo během demonstrací proti čínskému zákonu namířenému proti podněcování ke vzpouře zatčeno více než 360 hongkongských prodemokratických aktivistů; vzhledem k tomu, že hongkongská policie využila opatření pro omezování fyzického kontaktu související s onemocněním COVID-19 jako záminku pro nasazení zbytečné a nadměrné síly proti většinou pokojným protestům, přičemž použila slzný plyn, gumové projektily, tzv. bean bags (méně zraňující olověné střelivo do brokovnice) a pepřový sprej;

G.  vzhledem k tomu, že dne 20. dubna 2020 poslanci Evropského parlamentu naléhali na předsedkyni Výkonné rady, aby zajistila, že obvinění 15 prodemokratických aktivistů, kteří se v Hongkongu zúčastnili pokojných protestů v roce 2019, byla zrušena; vzhledem k tomu, že dne 13. května 2020 odborníci OSN na lidská práva naléhavě vyzvali orgány Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, aby okamžitě upustily od trestního stíhání 15 prodemokratických aktivistů;

H.  vzhledem k tomu, že podle navrhovaného národního bezpečnostního plánu by aktivistické skupiny mohly být zakázány a stíhány, soudy by mohly ukládat dlouholeté tresty odnětí svobody za porušení národní bezpečnosti, čínské bezpečnostní agentury by mohly otevřeně působit ve městě a nový zákaz terorismu poskytne čínským orgánům, bezpečnostním a vojenským silám rozsáhlou a nekontrolovanou pravomoc pro působení v Hongkongu; vzhledem k tomu, že v Hongkongu údajně již nelegálně působí donucovací orgány pevninské Číny; vzhledem k tomu, že jakékoli působení donucovacích orgánů Čínské lidové republiky v Hongkongu představuje závažné porušení zásady „jedna země, dva systémy“;

I.  vzhledem k tomu, že předsedkyně Výkonné rady Hongkongu Carrie Lam obhajovala právní předpisy navržené Pekingem, přičemž připustila, že v Hongkongu neproběhne o bezpečnostním plánu žádná veřejná konzultace, a prohlásila, že práva a svobody nejsou absolutní; vzhledem k tomu, že předsedkyně Výkonné rady v dopise zveřejněném v novinách dne 29. května 2020 apelovala na občany Hongkongu, aby pochopili a důrazně podpořili rozhodnutí přijaté Všečínským shromážděním lidových zástupců;

J.  vzhledem k tomu, že Státní rada Čínské lidové republiky vydala dne 10. června 2014 bílou knihu o uplatňování politiky „jedna země, dva systémy“ v Hongkongu, přičemž zdůraznila, že autonomie ZAO Hongkong v konečném důsledku podléhá povolení ústřední vlády Čínské lidové republiky; vzhledem k tomu, že čínská vláda z důvodů národní bezpečnosti a v rozporu se základním zákonem vyzvala vládu ZAO Hongkong k přijetí nové politiky nulové tolerance vůči jakékoli zmínce o „sebeurčení“ nebo „nezávislosti“;

K.  vzhledem k tomu, že soudnictví pevninské Číny postrádá nezávislost na vládě a Čínské komunistické straně a vyznačuje se svévolným zadržováním, mučením a jiným špatným zacházením, závažným porušováním práva na spravedlivý soudní proces, případy násilného mizení a nejrůznějšími formami držení osob v izolaci bez soudu;

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní koalice různých stran vedená bývalým guvernérem Hongkongu lordem Pattenem, k níž se dosud připojilo zhruba 900 poslanců a tvůrců politik z více než 40 zemí, vydala prohlášení, v němž kritizuje Peking za „jednostranné zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti v Hongkongu“ a vyzývá sympatizující vlády k tomu, aby se sjednotily proti tomuto „zjevnému porušení společného čínsko-britského prohlášení“;

M.  vzhledem k tomu, že všedemokratický tábor při volbách v Hongkongu, které se konaly dne 24. listopadu 2019, dosáhl ohromujícího vítězství; vzhledem k tomu, že na září 2020 jsou naplánovány volby do hongkongské Legislativní rady;

N.  vzhledem k tomu, že ministr zahraničních věcí Spojeného království Dominic Raab dne 2. června 2020 v Dolní sněmovně prohlásil, že pokud Čína své navrhované právní předpisy přijme, vláda Spojeného království zavede nová opatření, která držitelům cestovních pasů britských občanů (zámoří) z Hongkongu umožní přijet do Spojeného království bez současného šestiměsíčního limitu, což jim umožní žít a žádat o pobyt za účelem studia a práce na prodloužitelná období 12 měsíců, čímž jim rovněž poskytne cestu k občanství;

O.  vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) uvádí: „činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě“;

1.  odsuzuje jednostranné zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti ze strany Pekingu v Hongkongu, neboť se jedná o rozsáhlý útok na autonomii, právní stát a základní svobody města; zdůrazňuje, že je závažně ohrožena integrita zásady „jedna země, dva systémy“; zdůrazňuje, že zavedení plánovaných právních předpisů o národní bezpečnosti by bylo považováno za porušení závazků a povinností Čínské lidové republiky vyplývajících z mezinárodního práva, zejména společného čínsko-britského prohlášení, hrozí, že vážně poškodí vztah mezi Čínou a EU založený na důvěře a ovlivní budoucí spolupráci i důvěru podnikatelského sektoru v Hongkongu jakožto důležitém celosvětovém finančním centru;

2.  důrazně odsuzuje neustálé a stupňující se zasahování Číny do vnitřních záležitostí Hongkongu a také nedávné prohlášení Číny, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 je historický dokument, a tudíž již neplatí; zdůrazňuje, že čínská vláda je společným prohlášením, které bylo u OSN zaregistrováno jako právně závazná smlouva, vázána, aby zachovala vysokou míru autonomie Hongkongu a jeho práva a svobody; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že trvalé narušení rámce autonomní správy Hongkongu vážně poškodí jeho ekonomiku; vyzývá ústřední vládu ČLR, aby přestala vyvíjet nátlak na podnikatelskou komunitu ve snaze donutit ji, aby podpořila právní předpisy o národní bezpečnosti, a aby mezinárodní podporu pro autonomii a svobody Hongkongu přestala označovat za „zasahování do vnitřních věcí“ a podvratné a separatistické akty, neboť vyjadřované obavy se týkají závazných mezinárodních povinností ČLR;

3.  vyzývá čínské orgány, aby dodržovaly mezinárodní závazky Číny podle společného čínsko-britského prohlášení; zdůrazňuje, že Čína by měla plně dodržovat základní zákon a zásadu „jedna země, dva systémy“ a např. konečně zavést všeobecné volební právo; zdůrazňuje, že by Čína neměla oslabovat vysokou úroveň autonomie Zvláštní administrativní oblasti Hongkong;

4.  podporuje názor místopředsedy Komise, vysokého představitele, podle nějž je potřeba nová důslednější strategie pro vztahy s asertivnější Čínou a také otevřený a upřímný dialog; naléhavě žádá Radu a ESVČ, aby přijaly pevnější postoj na podporu pokračující právní autonomie Hongkongu; zdůrazňuje, že to má zásadní význam pro to, aby podporovatelé demokracie v Hongkongu a širší mezinárodní společenství věděli, že EU si stále trvá na svých základních hodnotách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a právního státu;

5.  naléhavě žádá Radu a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby zajistili, že veškeré aspekty vztahů EU s Čínskou lidovou republikou se budou řídit zásadami a hodnotami uvedenými v článku 21 Smlouvy o EU, a aby otázku zákona o národní bezpečnosti pro Hongkong zařadili jako jednu z hlavních priorit na pořad jednání nadcházejícího summitu EU-Čína a plánovaného setkání vedoucích představitelů EU a Číny spolu s dalšími otázkami z oblasti lidských práv, např. situací Ujgurů;

6.  zdůrazňuje, že EU je největší vývozní destinací Číny; domnívá se, že EU by měla využít svého ekonomického vlivu k tomu, aby se ekonomickými prostředky postavila proti potlačování lidských práv v Číně; zdůrazňuje, že současná situace posiluje přesvědčení Parlamentu, že dodržování lidských práv a základních svobod musí být důležitým prvkem jednání o investiční dohodě mezi EU a Čínou; vyzývá Komisi, aby spolu s probíhajícími jednáními o dvoustranné investiční dohodě využila veškeré dostupné prostředky k vyvíjení tlaku na čínské orgány, aby zachovaly vysoký stupeň autonomie Hongkongu i základní práva a svobody jeho občanů a nezávislé organizace občanské společnosti a aby zlepšily situaci v oblasti lidských práv v pevninské Číně a v Hongkongu; znovu opakuje svou žádost, aby součástí této dohody byla závazná a vymahatelná kapitola o udržitelném rozvoji; naléhavě žádá EU, aby v souladu s článkem 21 Smlouvy o EU do každé budoucí obchodní dohody s Čínskou lidovou republikou zahrnula doložku o lidských právech; pověřuje Komisi, aby čínskou stranu informovala o tom, že Parlament vezme v úvahu situaci v oblasti lidských práv v Číně, včetně Hongkongu, až bude požádán o schválení komplexní dohody o investicích nebo budoucích obchodních dohod s ČLR;

7.  zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí úzce spolupracovat a vyvinout tlak na Peking s cílem zajistit, aby jeho činnost byla v souladu s mezinárodními závazky země podle společného čínsko-britského prohlášení z roku 1984;

8.  podotýká, že Čínská lidová republika si upuštěním od politiky „jedna země, dva systémy“ značně znepřátelila obyvatele Tchaj-wanu, a zdůrazňuje, že je ochotný spolupracovat s mezinárodními partnery, aby přispěl k posílení demokracie na Tchaj-wanu;

9.  vyzývá EU a její členské státy, aby v případě uplatnění nového bezpečnostního zákona zvážily podání žaloby u Mezinárodního soudního dvora s tím, že rozhodnutí Číny zavést v Hongkongu právní předpisy v oblasti národní bezpečnosti je v rozporu se společným čínsko-britským prohlášením a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech;

10.  naléhavě vyzývá členské státy EU, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, aby svolaly „schůzku podle vzorce Arria“ za účelem projednání situace v Hongkongu s aktivisty, zástupci nevládních organizací a zvláštními zpravodaji OSN; vyzývá v této souvislosti EU, aby přiměla generálního tajemníka OSN nebo vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby jmenovali zvláštního vyslance OSN nebo zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v Hongkongu, čímž by se připojili k iniciativě předsedů výborů pro zahraniční věci Spojeného království, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu;

11.  vyzývá Radu a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby spolupracovali s mezinárodním společenstvím na vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny pro Hongkong a koordinovali činnost s mezinárodními partnery, zejména se Spojeným královstvím;

12.  vyzývá Radu a zejména nadcházející předsednictví Rady, aby v roce 2020 dokončily práci na celosvětovém mechanismu EU pro sankce v oblasti lidských práv, který Evropský parlament podpořil ve svém usnesení ze dne 14. března 2019(7), a vyzývá Radu, aby přijala cílené sankce a zmrazení majetku čínských úředníků odpovědných za vypracování a provádění politik, které porušují lidská práva; domnívá se, že tento rámec pro lidská práva by mohl být využit k uvalení sankcí ve stylu tzv. Magnitského zákona vůči vůdcům, kteří provádějí zásahy proti Hongkongu a jeho obyvatelům a kteří nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv; zdůrazňuje, že tyto sankce by měly být projednány a pokud možno koordinovány s demokratickými partnery, jako jsou Austrálie, Kanada, USA, Japonsko a Jižní Korea;

13.  vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby spolupracovaly na zavedení vhodných mechanismů na kontrolu exportu, včetně zboží určeného ke kybernetickému dohledu, které by zabránily Číně a zejména Hongkongu v přístupu k technologiím používaným k porušování základních práv; vyzývá v tomto ohledu spolunormotvůrce, aby přijali společný postoj k reformě nařízení o zboží dvojího užití; zdůrazňuje, že Parlament dále rozvinul a posílil návrh Komise na zavedení přísných kontrol vývozu technologií kybernetického dohledu, ať už jsou uvedeny na seznamu, či nikoli;

14.  vyzývá členské státy EU, aby pečlivě zvážily, jak zabránit ekonomické a zejména technologické závislosti na Čínské lidové republice, a to i v rozhodnutích členských států EU o rozvoji sítí 5G;

15.  vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily vytvoření systému „záchranného člunu“ pro občany Hongkongu pro případ dalšího zhoršení situace v oblasti lidských práv a základních svobod;

16.  důrazně odsuzuje všechny případy porušování lidských práv v Hongkongu, zejména svévolná zatýkání, vydávání vězňů, vynucená přiznání, držení osob v izolaci a porušování svobody publikační činnosti a svobody projevu; vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě ukončeno porušování lidských práv a politické zastrašování; vyjadřuje hluboké znepokojení nad nahlášenými praktikami tajného zadržování, mučení a špatného zacházení a vynucených přiznání; vyzývá členské státy EU, aby plně uplatňovaly příslušné pokyny EU v oblasti lidských práv a mobilizovaly všechny diplomatické pracovníky k tomu, aby rázně reagovali na zatýkání a odsuzování aktivistů, mimo jiné zajištěním sledování soudních řízení, požadováním návštěv vězňů a oslovením příslušných orgánů, aby naléhaly na propuštění osob zadržených a odsouzených za pokojné uplatňování jejich práva na svobodu projevu;

17.  požaduje nezávislé, nestranné, účinné a okamžité prošetření použití síly proti protestujícím ze strany hongkongské policie; vyzývá orgány Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, aby zajistily, že se zruší obvinění 15 prodemokratických aktivistů a politiků i poklidných demonstrantů, mezi nimiž jsou mimo jiné Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho a Leung Kwok-hung, a že jejich trestní stíhání bude zastaveno;

18.  vyjadřuje velké znepokojení nad trvale se zhoršující situací v oblasti občanských práv, politických práv a svobody tisku; je velmi znepokojen zrušením práv novinářů a bezprecedentním tlakem na ně a jejich rostoucí autocenzurou, zejména pokud jde o zpravodajství o citlivých otázkách týkajících se pevninské Číny nebo vlády ZAO Hongkong;

19.  vyjadřuje rostoucí znepokojení nad tím, že vstup zákona o národní bezpečnosti v platnost představuje zvýšené riziko pro stovky tisíc občanů EU v Hongkongu;

20.  naléhavě vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a delegace členských států, aby pečlivě sledovali přípravy před volbami do Legislativní rady, které jsou v současnosti naplánovány na září, a pravidelně o nich podávali zprávy, a aby zejména věnovali pozornost tomu, zda kandidátům není nespravedlivě znemožňováno kandidovat, ať už na základě procedurálních překážek, nebo prostřednictvím bezdůvodných soudních řízení, a aby rovněž vzali v potaz, zda mají všichni přístup ke shromažďování pro účely kampaně a zda mohou voliči svobodně hlasovat; vyzývá vládu ZAO Hongkong, aby zajistila svobodné a spravedlivé volby do Legislativní rady v září 2020; naléhavě vyzývá Čínu, aby se zdržela zasahování do volebních procesů v ZAO Hongkong; opakuje svou výzvu k provedení systematické reformy za účelem zavedení přímé volby předsedy / předsedkyně Výkonné rady a Legislativní rady, jak je zakotveno v základním zákoně, a k uzavření dohody o volebním systému, který by byl obecně demokratický, spravedlivý, otevřený a transparentní a který by obyvatelům ZAO Hongkong poskytoval právo volit kandidáty a být voleni ve volbách do všech vedoucích pozic;

21.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění švédského nakladatele Kueje Min-chaje uvězněného v Čínské lidové republice;

22.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, ESVČ a členské státy, aby neústupně upozorňovali na všechny tyto obavy a zajistili dialog s vládou ZAO Hongkong a Číny; připomíná, že je důležité, aby EU vždy, kdy probíhá politický dialog a dialog o lidských právech s čínskými orgány, poukazovala na porušování lidských práv v Číně, zejména v případě menšin v Tibetu a v provincii Sin-ťiang, a to v souladu se snahou Evropské unie hovořit ve vztahu k této zemi silným, jasným a jednotným hlasem; dále opakuje, že v rámci probíhajícího reformního procesu a širších globálních aktivit se Čína zapojuje do mezinárodního systému na ochranu lidských práv a připojila se k mnoha mezinárodním úmluvám v oblasti lidských práv; požaduje, aby byl s Čínou veden dialog s cílem zajistit, že se těmito závazky bude řídit;

23.  skládá poklonu statečným občanům Číny, kteří se v červnu 1989 shromáždili na pekingském Náměstí nebeského klidu, aby vyzvali k odstranění korupce, k politickým reformám a k dodržování občanských svobod; naléhavě vyzývá čínské orgány, aby umožnily uctít památku masakru na Náměstí nebeského klidu nejen v Hongkongu, ale také na celém území Čínské lidové republiky;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedkyni Výkonné rady a Shromáždění Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2019)0004.
(2) Úř. věst. C 244, 27.6.2018, s. 78.
(3) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 46.
(4) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 156.
(5) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 103.
(6) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 92.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2019)0215.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí