Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0169/2020

Συζήτηση :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0174

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 56k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
P9_TA(2020)0174RC-B9-0169/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ (2020/2665(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ(1), τα ψηφίσματά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη βιβλίων Gui Minhai στην Κίνα(2), της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την περίπτωση των αγνοούμενων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ(3), και τις προηγούμενες συστάσεις του σχετικά με τον Χονγκ Κονγκ, και ειδικότερα τη σύσταση της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, και ειδικότερα εκείνα της 12ης Σεπτεμβρίου 2018(5) και της 16ης Δεκεμβρίου 2015(6) σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση, στις 28 Μαΐου 2020, ψηφίσματος του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας σχετικά με τον νόμο περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις για τον Χονγκ Κονγκ του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 22 και 29 Μαΐου 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 9ης Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον Θεμελιώδη Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (ΕΔΠΧΚ), που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 22ας Ιουνίου 2016, με θέμα τα στοιχεία μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα (JOIN(2016)0030), την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές εκθέσεις της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 8ης Μαΐου 2019 (JOIN(2019)008), της 26ης Απριλίου 2017 (JOIN(2016)0016) και της 25ης Απριλίου 2016 (JOIN(2016)0010) σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – Ετήσια έκθεση, και τις υπόλοιπες 20 παρόμοιες εκθέσεις που προηγήθηκαν,

–  έχοντας υπόψη τον 13ο ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ στις 28 Νοεμβρίου 2019, και τον 37ο διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Σινοβρετανική Κοινή Διακήρυξη,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ «Μια ενιαία Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εγγυήσεις της Σινοβρετανικής Κοινής Διακήρυξης του 1984, και όπως κατοχυρώνεται από τον Θεμελιώδη Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (ΕΔΠΧΚ), του 1990, το Χονγκ Κονγκ θα διατηρήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, καθώς και βασικά δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, και της ελευθερίας του Τύπου, επί 50 έτη μετά τη μεταβίβαση της κυριαρχίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Θεμελιώδης Νόμος της ΕΔΠΧΚ περιέχει διατάξεις που εγγυώνται την αυτονομία της κατά τη διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης και κατά την έκδοση νομοθεσίας σχετικά με πράξεις προδοσίας, αποσκίρτησης, στασιασμού ή ανατροπής κατά της κεντρικής λαϊκής κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Κοινή Διακήρυξη όσο και ο Θεμελιώδης Νόμος κατοχυρώνουν την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Κίνας και του Ηνωμένου Βασιλείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει διεθνείς συμφωνίες που διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα και ότι, κατά συνέπεια, έχει αναγνωρίσει τη σημασία και τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ είναι συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ της προώθησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ως βασικών αξιών που διέπουν τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να διαφυλάσσει αυτές τις αξίες στην εξωτερική της δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει σθεναρός υποστηρικτής της διατήρησης της σταθερότητας και της ευημερίας του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», και αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο και τις διεθνείς δεσμεύσεις, καθώς και στον σεβασμό της αρχής αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι – ιδίως μετά τη διαμαρτυρία του κινήματος «Occupy Central» – η αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» διαβρώνεται από την παρέμβαση των κινεζικών αρχών, πολιτικοί ηγέτες έχουν φυλακιστεί, η ελευθερία του λόγου έχει διαβρωθεί, οι βίαιες εξαφανίσεις έχουν αυξηθεί και βιβλιοπωλεία και μέσα ενημέρωσης έχουν αγοραστεί από ιδιοκτήτες φίλα προσκείμενους στο Πεκίνο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας ενέκρινε στις 28 Μαΐου 2020 ψήφισμα με το οποίο εξουσιοδοτείται η Μόνιμη Επιτροπή του να εγκρίνει νομοθεσία με στόχο τις αποσχιστικές τάσεις, την ανατροπή της κρατικής εξουσίας, την τρομοκρατία και τις ξένες παρεμβάσεις στο Χονγκ Κονγκ, και αναφέρει άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, τη σύσταση οργάνων εθνικής ασφάλειας της Κεντρικής Λαϊκής Κυβέρνησης στο Χονγκ Κονγκ, και την τακτική υποβολή εκθέσεων από την Ανώτατη Διοικητή στην Κεντρική Λαϊκή Κυβέρνηση όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης του Χονγκ Κονγκ να διαφυλάσσει την εθνική ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει αυτή την απόφαση ως απειλή για την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», πιστεύει ότι παραβλέπει τις διατάξεις του Θεμελιώδους Νόμου και της Σινοβρετανικής Κοινής Διακήρυξης, αντιβαίνει στις δεσμεύσεις του Χονγκ Κονγκ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρακάμπτει ολοκληρωτικά τη νομοθετική διαδικασία του ίδιου του Χονγκ Κονγκ, και συνιστά την πλέον πρόσφατη και πλέον απροκάλυπτη από τις συνεχείς προσπάθειες που κάνει το Πεκίνο εδώ και χρόνια, με στόχο να περιορίσει την ελευθερία και την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ και τις πολιτικές ελευθερίες που αναγνωρίζονται στους πολίτες του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, ο λαός του Χονγκ Κονγκ διαμαρτύρεται με πορείες που γνωρίζουν άνευ προηγουμένου συμμετοχή, ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του συνέρχεσθαι και της διαμαρτυρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να μειώσει τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην πολιτική και την κοινωνία του Χονγκ Κονγκ, ο συγκεκριμένος νόμος εντείνει περαιτέρω τις υφιστάμενες αναταραχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2019, η διοίκηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ πρότεινε σχέδιο (τροποποίησης) του νόμου του 2019 για τους φυγόδικους παραβάτες και την αμοιβαία νομική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων, για την τροποποίηση του διατάγματος για τους φυγόδικους παραβάτες, που πυροδότησε μαζικές αντιδράσεις από πολίτες του Χονγκ Κονγκ το 2019 και το 2020, αλλά στη συνέχεια ανεκλήθη μετά από 20 εβδομάδες διαδηλώσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο 2020 το Πεκίνο ενέτεινε τις προσπάθειές του για να επιβάλει την κυριαρχία του στο Χονγκ Κονγκ, με τη φίμωση, σύλληψη και δίωξη εκατοντάδων ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας και αντιπολιτευόμενων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έχει μείνει ατιμώρητη για όλες τις βιαιοπραγίες της κατά των διαδηλωτών το 2019 και το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαΐου 2020, περισσότεροι από 360 ακτιβιστές που μάχονται υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του κινεζικού νόμου κατά του στασιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που σχετίζονται με την νόσο COVID-19 ως πρόσχημα για να ασκήσει περιττή και υπερβολική βία εναντίον των διαδηλωτών, ειρηνικών στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταξύ άλλων με δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, ελαστικά πυρά («beanbags») και σπρέι πιπεριού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Απριλίου 2020, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ανώτατη Διοικητή να μεριμνήσει ώστε να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά 15 ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαΐου 2020 εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν τις αρχές της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ να άρουν αμέσως την ποινική δίωξη των 15 ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του προτεινόμενου σχεδίου περί εθνικής ασφαλείας, θα μπορούσε να επιβληθεί απαγόρευση της δράσης των ομάδων ακτιβιστών και να ασκηθούν διώξεις εναντίον τους, τα δικαστήρια θα μπορούσαν να επιβάλλουν μεγάλες ποινές φυλάκισης για παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Κίνας θα μπορούσαν να λειτουργούν ανοικτά στην πόλη, και μια νέα απαγόρευση της τρομοκρατίας θα δώσει στις αρχές, στις δυνάμεις ασφαλείας και στον στρατό της Κίνας ευρεία και ανεξέλεγκτη διακριτική ευχέρεια για δράση στο Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της ηπειρωτικής Κίνας λειτουργούν ήδη παράνομα στο Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΛΔΚ στο Χονγκ Κονγκ συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επικεφαλής της Κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Carrie Lam υπερασπίστηκε τη νομοθεσία που προτάθηκε από το Πεκίνο, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ και υποστηρίζοντας ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν είναι απόλυτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανώτατη Διοικητής, σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες στις 29 Μαΐου 2020, ζήτησε από τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ την πλήρη κατανόηση και σταθερή υποστήριξή τους στην απόφαση που εγκρίθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ εξέδωσε λευκή βίβλο σχετικά με την πρακτική της πολιτικής «μία χώρα, δύο συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία τόνιζε ότι η αυτονομία της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ υπόκειται εν τέλει στην εξουσιοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ να υιοθετήσει μια νέα πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι οποιασδήποτε μνείας περί «αυτοδιάθεσης» ή «ανεξαρτησίας», για λόγους εθνικής ασφάλειας και κατά παράβαση του Θεμελιώδους Νόμου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα της ηπειρωτικής Κίνας στερείται ανεξαρτησίας από την κυβέρνηση και το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, και χαρακτηρίζεται από αυθαίρετη κράτηση, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων δίκαιης δίκης, βίαιες εξαφανίσεις και διάφορα συστήματα κράτησης σε απομόνωση χωρίς δίκη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας διακομματικός διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία του πρώην διοικητή του Χονγκ Κονγκ, Λόρδου Patten, στον οποίο έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περίπου 900 βουλευτές και πολιτικοί από πάνω από 40 χώρες, εξέδωσε δήλωση με την οποία κατακρίνεται η «μονομερής θέσπιση νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ», και ζητείται από τις φιλικά διακείμενες κυβερνήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά αυτής της «κατάφωρης παραβίασης της Σινοβρετανικής Κοινής Διακήρυξης»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τη συντριπτική νίκη του φιλοδημοκρατικού μπλοκ στις περιφερειακές εκλογές του Χονγκ Κονγκ στις 24 Νοεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές για το Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Dominic Raab, δήλωσε στις 2 Ιουνίου 2020 στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι, εάν η Κίνα προχωρήσει στη θέσπιση της προτεινόμενης νομοθεσίας της, η κυβέρνησή του θα εφαρμόσει νέες ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στους κατόχους βρετανικών εθνικών υπερπόντιων διαβατηρίων στο Χονγκ Κονγκ να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τον τρέχοντα περιορισμό του εξαμήνου, ώστε να μπορούν να ζήσουν και να υποβάλουν αίτηση για σπουδές και εργασία για δωδεκάμηνες περιόδους με δυνατότητα παράτασης, παρέχοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο μια οδό για την απόκτηση υπηκοότητας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): «Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της.»·

1.  καταδικάζει τη μονομερή θέσπιση της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια από το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ, καθώς πρόκειται για γενικευμένη επίθεση στην αυτονομία της πόλης, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· τονίζει ότι απειλείται σοβαρά η ακεραιότητα της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα»· τονίζει ότι η θέσπιση της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας βάσει του διεθνούς δικαίου, και ειδικότερα παραβίαση της Σινοβρετανικής Κοινής Διακήρυξης, ενώ απειλεί να βλάψει σοβαρά τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Κίνας-ΕΕ και να πλήξει τη μελλοντική τους συνεργασία, καθώς και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ, που αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο κέντρο οικονομικής δραστηριότητας·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχή και αυξανόμενη παρέμβαση της Κίνας στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ, καθώς και τον πρόσφατο ισχυρισμό της Κίνας ότι η Σινοβρετανική Κοινή Διακήρυξη του 1984 είναι ιστορικό έγγραφο και, ως εκ τούτου, δεν ισχύει πλέον· τονίζει ότι η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύεται από την Κοινή Διακήρυξη, η οποία έχει καταχωριστεί στον ΟΗΕ ως νομικά δεσμευτική συνθήκη, για διατήρηση του υψηλού βαθμού αυτονομίας και των δικαιωμάτων και ελευθεριών του Χονγκ Κονγκ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι μια μόνιμη παραβίαση του πλαισίου αυτόνομης διακυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ θα ανακόψει σοβαρά την πορεία της οικονομίας της χώρας· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να σταματήσουν να ασκούν πίεση στην επιχειρηματική κοινότητα για τη στήριξη της νομοθεσίας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και να μην χαρακτηρίζουν «παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» τη διεθνή στήριξη για την αυτονομία και τις ελευθερίες του Χονγκ Κονγκ, καθώς οι ανησυχίες αυτές αφορούν τις δεσμευτικές διεθνείς υποχρεώσεις της ΛΔΚ·

3.  καλεί τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κίνας στο πλαίσιο της Σινοβρετανικής Κοινής Δήλωσης· τονίζει ότι η Κίνα θα πρέπει να σέβεται πλήρως τον Θεμελιώδη Νόμο και την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας, επιτέλους, καθολική ψηφοφορία· υπογραμμίζει ότι η Κίνα δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τον υψηλό βαθμό αυτονομίας της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ·

4.  υποστηρίζει την αξιολόγηση του ΑΠ/ΥΕ ότι απαιτείται μια νέα και πιο ισχυρή στρατηγική για την αντιμετώπιση μιας πιο δυναμικής Κίνας, καθώς και ένας ανοικτός και ειλικρινής διάλογος· προτρέπει το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να υιοθετήσουν ισχυρότερη θέση που να υποστηρίζει την συνέχιση της νομικής αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ· τονίζει ότι αυτό έχει τεράστια σημασία για να αντιληφθούν οι υπέρμαχοι της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα ότι η ΕΕ σκοπεύει να μείνει πιστή στις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

5.  καλεί επιτακτικά το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές των σχέσεων της ΕΕ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα καθοδηγούνται από τις αρχές και τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της νομοθεσίας περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ ως ύψιστη προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας και κατά την προγραμματισμένη συνάντηση των ηγετών ΕΕ-Κίνας, καθώς και άλλα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η κατάσταση των Ουιγούρων·

6.  τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Κίνας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οικονομική της επιρροή για να θέσει υπό αμφισβήτηση την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα με οικονομικά μέσα· υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατάσταση ενισχύει την πεποίθηση του Κοινοβουλίου ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων για μια επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, μαζί με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια διμερή επενδυτική συμφωνία, για να ασκήσει πίεση στις κινεζικές αρχές, προκειμένου να διατηρήσουν τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ, καθώς και τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών του και των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ηπειρωτική χώρα και στο Χονγκ Κονγκ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ένα δεσμευτικό και εκτελεστό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, να συμπεριλαμβάνει ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας· αναθέτει στην Επιτροπή να ενημερώσει την κινεζική πλευρά ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, μεταξύ άλλων στο Χονγκ Κονγκ, όταν της ζητηθεί να εγκρίνει συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις ή τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με τη ΛΔΚ·

7.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να ασκήσει πίεση στο Πεκίνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειές του θα συνάδουν με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από τη Σινοβρετανική Διακήρυξη του 1984·

8.  παρατηρεί ότι η πολιτική της ΛΔΚ για την εγκατάλειψη της προσέγγισης «μία χώρα, δύο συστήματα» έχει απομακρύνει σε μεγάλο βαθμό τον λαό της Ταϊβάν και τονίζει την προθυμία του να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ταϊβάν·

9.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν, σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο νέος νόμος περί εθνικής ασφαλείας, το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, βάσει του ισχυρισμού ότι η απόφαση της Κίνας να επιβάλει νομοθεσία περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ παραβιάζει τη Σινοβρετανική Κοινή Διακήρυξη και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

10.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκαλέσουν μια συνεδρίαση τύπου «Arria», προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ με ακτιβιστές, εκπροσώπους ΜΚΟ και ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ· καλεί, εν προκειμένω, την ΕΕ να προωθήσει ενεργά τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου ή ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ή την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των προέδρων των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας·

11.  καλεί το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα για τη σύσταση μιας διεθνούς ομάδας επαφής για το Χονγκ Κονγκ και να συντονίσουν τη δράση τους με τους διεθνείς εταίρους, ιδίως με το Ηνωμένο Βασίλειο·

12.  καλεί το Συμβούλιο, και ειδικότερα την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, να ολοκληρώσει το 2020 τις εργασίες για ένα ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019(7), και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος κινέζων αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων τύπου Magnitsky στους ηγέτες που διαπράττουν αυτές τις πράξεις καταστολής εις βάρος του Χονγκ Κονγκ και των πολιτών του και ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να συζητηθούν και, εφόσον είναι δυνατόν, να συντονιστούν με δημοκρατικούς εταίρους όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα·

13.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εργαστούν για την επιβολή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των ειδών κυβερνοεπιτήρησης, με στόχο την άρνηση πρόσβασης στην Κίνα, και ιδίως στο Χονγκ Κονγκ, σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων· καλεί τους συννομοθέτες, στο πλαίσιο αυτό, να καταλήξουν σε κοινή θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα αγαθά διπλής χρήσης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει περαιτέρω και ενισχύσει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συμπερίληψη αυστηρών ελέγχων εξαγωγών για τον κατάλογο των καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης·

14.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν προσεκτικά με ποιον τρόπο θα αποφύγουν την οικονομική και ειδικότερα την τεχνολογική εξάρτηση από τη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων στις αποφάσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη των οικείων δικτύων 5G·

15.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα καθεστώς «σωσίβιας λέμβου» για τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ, σε περίπτωση περαιτέρω υποβάθμισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

16.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, ιδίως δε τις αυθαίρετες συλλήψεις, την παράδοση, τις εξαναγκαστικές ομολογίες, την κράτηση σε συνθήκες απομόνωσης και τις παραβιάσεις της ελευθερίας δημοσίευσης και της ελευθερίας έκφρασης· ζητεί να δοθεί άμεσα τέλος στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον πολιτικό εκφοβισμό· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελλόμενες πρακτικές μυστικών κρατήσεων, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, αλλά και εξαναγκασμένων ομολογιών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κινητοποιώντας το σύνολο του διπλωματικού προσωπικού για αποφασιστική αντίδραση στις συλλήψεις και τις καταδίκες ακτιβιστών, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας τη παρακολούθηση δικών, ζητώντας επισκέψεις σε φυλακές και επικοινωνώντας με αρμόδιες αρχές για να ζητηθεί επιτακτικά η απελευθέρωση όσων κρατούνται και όσων έχουν καταδικαστεί για την ειρηνική άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης·

17.  ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης, αμερόληπτης, αποτελεσματικής και άμεσης έρευνας σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ κατά των διαδηλωτών· καλεί τις αρχές της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ να μεριμνήσουν ώστε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον των 15 ακτιβιστών και πολιτικών διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας και των ειρηνικών διαδηλωτών, και να σταματήσει η δίωξή τους, συμπεριλαμβανομένων των Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho και Leung Kwok-hung·

18.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη σταθερή επιδείνωση των ατομικών δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας του τύπου· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάργηση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, για την πρωτοφανή πίεση που δέχονται οι δημοσιογράφοι και την αυξανόμενη αυτολογοκρισία τους, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη ευαίσθητων θεμάτων στην ηπειρωτική Κίνα ή για εκείνα τα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ·

19.  εκφράζει την εντεινόμενη ανησυχία του για τον αυξημένο κίνδυνο να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία περί εθνικής ασφαλείας για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της ΕΕ στο Χονγκ Κονγκ·

20.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να παρακολουθούν στενά και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την προεκλογική περίοδο για τις εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου (LegCo) που έχουν επί του παρόντος προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη εάν υπάρχουν υποψήφιοι που αποκλείονται αδικαιολόγητα από τη διαδικασία μέσω είτε διαδικαστικών εμποδίων είτε αβάσιμων νομικών διαδικασιών, και συνεκτιμώντας επίσης κατά πόσον έχουν όλοι τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι για τους σκοπούς της προεκλογικής εκστρατείας και κατά πόσον οι ψηφοφόροι είναι σε θέση να ψηφίσουν ελεύθερα· καλεί την κυβέρνηση της ΕΔΠΧΚ να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για το Νομοθετικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο 2020· προτρέπει την Κίνα να μην παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες στην ΕΔΠΧΚ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συστηματική μεταρρύθμιση για την εκλογή του Ανώτατου Διοικητή και του Νομοθετικού Συμβουλίου με άμεση ψηφοφορία, όπως κατοχυρώνεται στον Θεμελιώδη Νόμο, και ζητεί να υπάρξει συμφωνία για ένα εκλογικό σύστημα που να είναι σε όλες τις πτυχές του δημοκρατικό, δίκαιο, ανοικτό και διαφανές, καθώς και να παρέχει στους πολίτες της ΕΔΠΧΚ το δικαίωμα να εκλέγουν υποψηφίους και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές για όλες τις ηγετικές θέσεις·

21.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Σουηδού βιβλιοπώλη Gui Minhai που είναι φυλακισμένος στη ΛΔΚ·

22.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εγείρουν όλες αυτές τις ανησυχίες και να διασφαλίσουν διάλογο με την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ και την κυβέρνηση της Κίνας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να θίγει η ΕΕ το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, και ιδίως την περίπτωση των μειονοτήτων στο Θιβέτ και το Σινγιάνγκ, σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να εκφράζει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία στάση στην προσέγγισή της σχετικά με αυτή τη χώρα· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας μεταρρύθμισης και της αυξανόμενης παγκόσμιας δραστηριοποίησής της, η Κίνα επέλεξε να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογράφοντας ευρύ φάσμα διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί, ως εκ τούτου, σε συνέχιση του διαλόγου με την Κίνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υλοποιήσει τις εν λόγω δεσμεύσεις·

23.  εκφράζει τον σεβασμό του προς τον γενναίο λαό της Κίνας που συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Τιέν Αν Μεν του Πεκίνου τον Ιούνιο του 1989 για να ζητήσει την εξάλειψη της διαφθοράς, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές ελευθερίες· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν τον εορτασμό της επετείου από τη σφαγή στην Τιέν Αν Μεν όχι μόνο στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια της ΛΔΚ·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και την Επικεφαλής της Κυβέρνησης και τη Συνέλευση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0004.
(2) ΕΕ C 244 της 27.6.2018, σ. 78.
(3) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 46.
(4) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 156.
(5) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.
(6) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0215.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου