Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0169/2020

Rozpravy :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Hlasovanie :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0174

Prijaté texty
PDF 156kWORD 52k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
P9_TA(2020)0174RC-B9-0169/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2020 o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu (2020/2665(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. júla 2019 o situácii v Hongkongu(1), na svoje uznesenia z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-Chaja, vydavateľa uväzneného v Číne(2), zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov kníh v Hongkongu(3) a na svoje predchádzajúce odporúčania týkajúce sa Hongkongu, najmä na odporúčanie z 13. decembra 2017 o Hongkongu 20 rokov po odovzdaní(4),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä uznesenia z 12. septembra 2018(5) a zo 16. decembra 2015(6) o vzťahoch medzi EÚ a Čínou,

–  so zreteľom na prijatie uznesenia čínskeho Národného ľudového kongresu o zákone o národnej bezpečnosti pre Hongkong 28. mája 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o Hongkongu, ktoré v mene Európskej únie vydal 22. a 29. mája 2020,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 21. samitu EÚ – Čína, ktorý sa konal 9. apríla 2019,

–  so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO Hongkong), ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP z 22. júna 2016 o prvkoch novej stratégie EÚ pre Čínu (JOIN(2016)0030), na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína – strategická vízia (JOIN(2019)0005) a na závery Rady z 18. júla 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny,

–  so zreteľom na spoločné správy Komisie a PK/VP z 8. mája 2019 (JOIN(2019)008), 26. apríla 2017 (JOIN(2016)0016) a 25. apríla 2016 (JOIN(2016)0010) o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong – výročná správa a ďalších 20 podobných správ, ktoré jej predchádzali,

–  so zreteľom na 13. výročný štruktúrovaný dialóg, ktorý sa konal 28. novembra 2019 v Hongkongu, a na 37. dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Čínou, ktorý sa konal 1. a 2. apríla 2019 v Bruseli,

–  so zreteľom na Spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky k otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, známe aj ako spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva,

–  so zreteľom na politiku „jednej Číny“, ktorú presadzuje EÚ,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v spoločnom vyhlásení Číny a Spojeného kráľovstva z roku 1984 bolo zaručené a v základnom zákone Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (ďalej len „OAO Hongkong“) z roku 1990 je stanovené, že Hongkong si zachová autonómiu a nezávislosť výkonnej moci, zákonodarnej moci a súdnictva, ako aj základných práv a slobôd vrátane slobody slova, zhromažďovania, združovania a tlače počas 50 rokov po odovzdaní zvrchovanosti; keďže základný zákon OAO Hongkong obsahuje ustanovenia zaručujúce jej autonómiu pri zachovávaní bezpečnosti a poriadku a prijímaní právnych predpisov o akomkoľvek akte vlastizrady, odtrhnutia sa, podnecovania k vzbure alebo prevratu namierenému proti ústrednej ľudovej vláde; keďže v spoločnom vyhlásení aj v základnom zákone je zakotvená zásada „jedna krajina, dva systémy“, ako bolo dohodnuté medzi Čínou a Spojeným kráľovstvom; keďže ČĽR takisto podpísala a ratifikovala medzinárodné dohody zaručujúce tieto práva, a teda uznala význam a univerzálnosť ľudských práv; keďže Hongkong je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR);

B.  keďže EÚ podporuje presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu ako základných hodnôt usmerňujúcich náš dlhodobý vzťah s Čínskou ľudovou republikou v súlade so záväzkom EÚ dodržiavať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti; keďže EÚ naďalej výrazne podporuje pokračujúcu stabilitu a prosperitu Hongkongu v súlade so zásadou „jedna krajina, dva systémy“ a prikladá veľký význam zachovaniu vysokej úrovne autonómie Hongkongu v súlade so základným právom a s medzinárodnými záväzkami, ako aj dodržiavaniu tejto zásady; keďže najmä od protestov hnutia Occupy zásadu „jedna krajina, dva systémy“ oslabujú zásahy čínskej vlády, politickí lídri boli uväznení, dochádza k oslabovaniu slobody prejavu, rastie počet nedobrovoľných zmiznutí a kníhkupectvá a médiá skupujú vlastníci, ktorí majú priateľské vzťahy s Pekingom;

C.  keďže čínsky Národný ľudový kongres (ďalej len „NĽK“) prijal 28. mája 2020 uznesenie, ktorým udelil Stálemu výboru NĽK súhlas s tým, aby prijal právne predpisy zamerané na separatizmus, prevrat namierený proti štátnej moci, terorizmus a zahraničné zasahovanie v Hongkongu, a v ktorom sú uvedené ďalšie opatrenia, ktoré sa majú prijať, vrátane vzdelávania v oblasti národnej bezpečnosti, zriadenia národných bezpečnostných orgánov ústrednej ľudovej vlády v Hongkongu a pravidelného podávania správ vedúcou správy OAO ústrednej ľudovej vláde o výkonnosti Hongkongu pri plnení povinnosti chrániť národnú bezpečnosť;

D.  keďže medzinárodné spoločenstvo považuje toto rozhodnutie za ohrozenie zásady „jedna krajina, dva systémy“, domnieva sa, že nerešpektuje ustanovenia základného zákona a spoločné čínsko-britské vyhlásenie, je v rozpore so záväzkami Hongkongu v oblasti ľudských práv, úplne obchádza vlastný legislatívny proces Hongkongu a predstavuje posledné a najočividnejšie, roky trvajúce pokusy Pekingu obmedziť slobodu a autonómiu Hongkongu a občianske slobody jeho občanov;

E.  keďže v uplynulých rokoch vyšli obyvatelia Hongkongu do ulíc v nebývalých počtoch, čím uplatňovali svoje základné právo na zhromažďovanie a protest; keďže tento zákon namiesto zníženia pretrvávajúceho napätia v politike a spoločnosti Hongkongu ešte viac zvyšuje existujúce nepokoje; keďže vo februári 2019 správa OAO Hongkong predložila návrh zákona (novelu) o páchateľoch na úteku a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach z roku 2019 s cieľom zmeniť nariadenie o páchateľoch na úteku navzdory masívnemu odporu občanov Hongkongu, čo vyvolalo v roku 2019 a 2020 rozsiahle protesty v Hongkongu, pričom zákon bol po 20 týždňoch protestov stiahnutý;

F.  keďže v apríli a máji 2020 Peking zdvojnásobil svoje úsilie o presadenie svojej vlády v Hongkongu, pričom umlčal, zatkol a prenasledoval stovky prodemokratických aktivistov a opozičných skupín; keďže polícia Hongkongu nebola v rokoch 2019 a 2020 trestne stíhaná za všetky svoje brutálne útoky proti demonštrantom; keďže 27. mája 2020 bolo viac ako 360 prodemokratických aktivistov z Hongkongu zatknutých počas demonštrácií proti čínskemu zákonu proti podnecovaniu k vzbure; keďže hongkonská polícia využila opatrenia na obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi v súvislosti s COVID-19 ako zámienku na použitie zbytočnej a neprimeranej sily proti pokojnej prevažnej väčšine, a to aj použitím slzného plynu, gumových projektilov, tvz. beanbags a paprikových sprejov;

G.  keďže poslanci Európskeho parlamentu 20. apríla 2020 adresovali vedúcej správy OAO naliehavú výzvu, aby zabezpečila, že obvinenia 15 prodemokratických aktivistov, ktorí sa v roku 2019 zúčastnili na mierových protestoch v Hongkongu, budú zrušené; keďže 13. mája 2020 odborníci OSN na ľudské práva naliehavo vyzvali orgány Osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu, aby okamžite ukončili trestné stíhanie 15 prodemokratických aktivistov;

H.  keďže podľa navrhnutého národného bezpečnostného plánu by sa mohla zakázať činnosť skupín aktivistov alebo by mohli byť stíhané, súdy by mohli ukladať dlhodobé tresty odňatia slobody za porušenie národnej bezpečnosti, čínske bezpečnostné orgány by mohli v meste otvorene pôsobiť a nový zákaz terorizmu poskytne čínskym orgánom, bezpečnostným a vojenským zložkám rozsiahlu a nekontrolovanú právomoc svojvoľne v Hongkongu pôsobiť; keďže orgány presadzovania práva kontinentálnej Číny už údajne nezákonne pôsobia v Hongkongu; keďže akákoľvek činnosť orgánov presadzovania práva ČĽR v Hongkongu je závažným porušením zásady „jedna krajina, dva systémy“;

I.  keďže líderka Hongkongu Carrie Lam obhajovala právne predpisy navrhnuté Pekingom, pričom pripustila, že v Hongkongu sa neuskutočnia žiadne verejné konzultácie o bezpečnostnom pláne, a zároveň vyhlásila, že práva a slobody nie sú absolútne; keďže vedúca správy v liste uverejnenom v novinách 29. mája 2020 apelovala na hongkonských občanov, aby prejavili porozumenie a dôraznú podporu rozhodnutiu, ktoré prijal NĽK;

J.  keďže Štátna rada ČĽR vydala 10. júna 2014 bielu knihu o uplatňovaní politiky „jedna krajina, dva systémy“ v Hongkongu, pričom zdôraznila, že samostatnosť OAO Hongkong v konečnom dôsledku podlieha povoleniu ústrednej vlády ČĽR; keďže čínska vláda z dôvodu národnej bezpečnosti a v rozpore so základným zákonom vyzvala vládu OAO Hongkong, aby prijala novú politiku nulovej tolerancie voči akejkoľvek zmienke „sebaurčenia“ alebo „nezávislosti“;

K.  keďže súdnictvo kontinentálnej Číny nie je nezávislé od vlády a Komunistickej strany Číny a sú preň typické svojvoľné zadržiavanie, mučenie a iné zlé zaobchádzanie, vážne porušenia práva na spravodlivé súdne konanie, nedobrovoľné zmiznutia a rôzne systémy zadržiavania v izolácii bez súdneho konania;

L.  keďže medzinárodná koalícia viacerých strán pod vedením bývalého guvernéra Hongkongu, lorda Pattena, ku ktorej sa doteraz pripojilo približne 900 poslancov a tvorcov politík z viac ako 40 krajín, vydala vyhlásenie, v ktorom ostro kritizuje pekinský návrh na „jednostranné zavedenie právnych predpisov o národnej bezpečnosti v Hongkongu“ a vyzýva solidárne vlády, aby sa zjednotili proti tomuto „zjavnému porušovaniu spoločného čínsko-britského vyhlásenia“;

M.  keďže pandemokratický tábor zaznamenal v miestnych voľbách v Hongkongu 24. novembra 2019 jednoznačné víťazstvo; keďže voľby do hongkonskej zákonodarnej rady sú naplánované na september 2020;

N.  keďže minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Dominic Raab 2. júna 2020 v Dolnej snemovni uviedol, že ak Čína prijme svoje navrhnuté právne predpisy, vláda zavedie nové opatrenia, ktoré umožnia držiteľom britských národných zámorských pasov v Hongkongu vstúpiť do Spojeného kráľovstva bez súčasného šesťmesačného limitu, čo im umožní žiť a uchádzať sa o štúdium a prácu na obdobie 12 mesiacov, ktoré možno predĺžiť, čím sa im otvorí aj cesta k občianstvu;

O.  keďže podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“): „Činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta“;

1.  vyjadruje poľutovanie nad jednostranným zavedením právnych predpisov o národnej bezpečnosti Pekingom v Hongkongu, keďže ide o komplexný útok na autonómiu mesta, právny štát a základné slobody; zdôrazňuje, že celistvosť zásady „jedna krajina, dva systémy“ je vážne ohrozená; zdôrazňuje, že zavedenie plánovaných právnych predpisov o národnej bezpečnosti by sa považovalo za porušenie záväzkov a povinností Čínskej ľudovej republiky podľa medzinárodného práva, najmä spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva, a hrozí, že vážne poškodí vzťah medzi Čínou a EÚ založený na dôvere a ovplyvní ich budúcu spoluprácu, ako aj dôveru v podnikateľský sektor v Hongkongu ako dôležitom celosvetovom finančnom centre;

2.  dôrazne odsudzuje neustále a narastajúce zasahovanie Číny do vnútorných záležitostí Hongkongu, ako aj nedávne tvrdenie Číny, že spoločné čínsko-britské vyhlásenie z roku 1984 je historický dokument, a preto už nie je platné; zdôrazňuje, že čínska vláda je viazaná spoločným vyhlásením, ktoré bolo zaregistrované v OSN ako právne záväzná zmluva, s cieľom podporiť vysoký stupeň autonómie Hongkongu a jeho práva a slobody; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že trvalé porušenie rámca autonómnej správy Hongkongu vážne spomalí jeho ekonomiku; vyzýva ústrednú vládu ČĽR, aby prestala vyvíjať nátlak na podnikateľskú komunitu v snahe donútiť ju, aby podporila právne predpisy o národnej bezpečnosti, a aby prestala označovať medzinárodnú podporu autonómie a slobôd Hongkongu za „zasahovanie do vnútorných záležitostí "a podvratné a separatistické akty, pretože tieto obavy sa týkajú záväzných medzinárodných povinností ČĽR;

3.  vyzýva čínske orgány, aby dodržiavali medzinárodné povinnosti Číny vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že Čína by mala plne rešpektovať základný zákon a zásadu „jedna krajina, dva systémy“ a v rámci toho konečne zaviesť všeobecné volebné právo; zdôrazňuje, že Čína by nemala oslabovať vysoký stupeň autonómie Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong;

4.  podporuje názor PK/VP, podľa ktorého je na vzťahy s asertívnejšou Čínou potrebná nová a silnejšia stratégia, ako aj otvorený a úprimný dialóg; naliehavo vyzýva Radu a ESVČ, aby zaujali ráznejšiu pozíciu na podporu pretrvávajúcej právnej autonómie Hongkongu; zdôrazňuje, že to má zásadný význam pre to, aby zástancovia demokracie v Hongkongu a širšie medzinárodné spoločenstvo vedeli, že Európa bude stáť za svojimi základnými hodnotami slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu;

5.  naliehavo vyzýva Radu a PK/VP, aby zabezpečili, že všetky aspekty vzťahov EÚ s Čínskou ľudovou republikou sa budú riadiť zásadami a hodnotami stanovenými v článku 21 Zmluvy o EÚ, a aby otázku zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong považovali za jednu z hlavných priorít programu nadchádzajúceho samitu EÚ – Čína a na plánovanom zasadnutí lídrov EÚ – Čína spolu s ďalšími otázkami v oblasti ľudských práv, ako je napríklad situácia Ujgurov;

6.  zdôrazňuje, že EÚ je najväčšou cieľovou krajinou čínskeho vývozu; domnieva sa, že EÚ by mala využiť svoj hospodársky vplyv na to, aby ekonomickými prostriedkami riešila zasahovanie Číny do ľudských práv; zdôrazňuje, že súčasná situácia posilňuje presvedčenie Európskeho parlamentu, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musí byť dôležitým prvkom rokovaní o investičnej dohode medzi EÚ a Čínou; vyzýva Komisiu, aby využila všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, spolu s prebiehajúcimi rokovaniami o dvojstrannej investičnej dohode na vyvíjanie tlaku na čínske orgány, aby zachovali vysoký stupeň autonómie Hongkongu, ako aj základné práva a slobody jeho občanov a nezávislých organizácií občianskej spoločnosti a zlepšili situáciu v oblasti ľudských práv v kontinentálnej Číne a v Hongkongu; opakuje svoju výzvu, aby sa do dohody zahrnula záväzná a vymáhateľná kapitola o udržateľnom rozvoji; naliehavo vyzýva EÚ, aby v súlade s článkom 21 Zmluvy o EÚ do každej budúcej obchodnej dohody s Čínskou ľudovou republikou zahrnula doložku o ľudských právach; poveruje Komisiu, aby informovala čínsku stranu, že Európsky parlament zohľadní situáciu v oblasti ľudských práv v Číne, a to aj v Hongkongu, keď bude požiadaný o schválenie komplexnej dohody o investíciách alebo budúcich obchodných dohôd s ČĽR;

7.  zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí úzko spolupracovať na vyvíjaní tlaku na Peking s cieľom zabezpečiť, aby jeho činnosti boli v súlade s medzinárodnými záväzkami krajiny podľa spoločného čínsko-britského vyhlásenia z roku 1984;

8.  konštatuje, že politika ČĽR spočívajúca v upustení od prístupu „jedna krajina, dva systémy“ výrazne odcudzila obyvateľov Taiwanu, a zdôrazňuje, že je ochotný spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom pomôcť pri posilňovaní demokracie na Taiwane;

9.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v prípade, že sa nový zákon o bezpečnosti bude uplatňovať, zvážili podanie žaloby na Medzinárodný súdny dvor s tým, že rozhodnutie Číny zaviesť právne predpisy o národnej bezpečnosti v Hongkongu je v rozpore so spoločným čínsko-britským vyhlásením a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach;

10.  naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby zvolali „stretnutie vo formáte Arria“ s cieľom diskutovať o situácii v Hongkongu s aktivistami, so zástupcami MVO a s osobitnými spravodajcami OSN; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby naliehala na generálneho tajomníka OSN alebo vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby vymenovali osobitného vyslanca OSN alebo osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v Hongkongu, a tak sa pripojili k iniciatíve predsedov výborov pre zahraničné veci Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu;

11.  vyzýva Radu a PK/VP, aby spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Hongkong a koordinovali činnosť s medzinárodnými partnermi, najmä so Spojeným kráľovstvom;

12.  vyzýva Radu, a najmä nadchádzajúce predsedníctvo Rady, aby v roku 2020 dokončili práce na globálnom mechanizme sankcií EÚ, ktorý Európsky parlament podporil vo svojom uznesení zo 14. marca 2019(7), a vyzýva Radu, aby prijala cielené sankcie a zmrazenie majetku čínskych úradníkov zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie politík, ktoré porušujú ľudské práva; domnieva sa, že tento rámec pre ľudské práva by sa mohol použiť na uloženie sankcií na spôsob tzv. Magnitského zákona voči vedúcim predstaviteľom, ktorí uskutočňujú tieto zásahy proti Hongkongu a jeho obyvateľom a sú zodpovední za závažné porušovanie ľudských práv; zdôrazňuje, že o takýchto sankciách by sa malo rokovať a podľa možností by sa mali koordinovať s demokratickými partnermi, ako sú Austrália, Kanada, USA, Japonsko a Južná Kórea;

13.  žiada EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby sa usilovali o zavedenie vhodných mechanizmov kontroly vývozu vrátane položiek kybernetického dohľadu s cieľom zabrániť Číne, a najmä Hongkongu, v prístupe k technológiám používaným na porušovanie základných práv; v tejto súvislosti vyzýva spoluzákonodarcov, aby prijali spoločnú pozíciu k reforme nariadenia o položkách s dvojakým použitím; zdôrazňuje, že Európsky parlament ďalej rozvinul a posilnil návrh Komisie o zahrnutí prísnych kontrol vývozu v prípade kótovaných a nekótovaných technológií kybernetického dohľadu;

14.  vyzýva členské štáty, aby starostlivo zvážili, ako sa vyhnúť hospodárskej a najmä technologickej závislosti od ČĽR, a to aj v rozhodnutiach členských štátov EÚ o rozvoji ich sietí 5G;

15.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zvážili vytvorenie systému „záchranného člna“ pre občanov Hongkongu pri prípad ďalšieho zhoršenia situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

16.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv v Hongkongu, najmä svojvoľné zatýkanie, vydávanie, vynútené priznania, samoväzby a porušovania slobody zverejňovania a prejavu; vyzýva, aby sa okamžite ukončilo porušovanie ľudských práv a politické zastrašovanie; vyjadruje vážne znepokojenie nad nahlásenými postupmi tajného zadržiavania, mučenia a zlého zaobchádzania, a vynútených priznaní; vyzýva členské štáty EÚ, aby v plnej miere uplatňovali príslušné usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv, mobilizovali všetkých diplomatických pracovníkov, aby rázne reagovali na zatknutia a odsúdenia aktivistov, a to aj zabezpečením sledovania súdnych procesov, požadovaním návštev väzňov a oslovením príslušných orgánov, aby naliehali na prepustenie osôb zadržaných a odsúdených za pokojné uplatňovanie ich slobody prejavu;

17.  požaduje nezávislé, nestranné, účinné a rýchle vyšetrenie použitia sily hongkonskou políciou proti protestujúcim; vyzýva orgány Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, aby zabezpečili zrušenie obvinení proti 15 prodemokratickým aktivistom a politikom, ako aj pokojným demonštrantom, medzi ktorými sú okrem iného Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho a Leung Kwok-hung, a zastavenie trestného stíhania;

18.  vyjadruje veľké znepokojenie nad neustálym zhoršovaním situácie v oblasti občianskych práv, politických práv a slobody tlače; je hlboko znepokojený zrušením práv novinárov, bezprecedentným tlakom vyvíjaným na novinárov a ich rastúcou autocenzúrou, najmä pokiaľ ide o spravodajské informácie o citlivých otázkach týkajúcich sa kontinentálnej Číny alebo vlády OAO;

19.  vyjadruje čoraz väčšie znepokojenie nad tým, že nadobudnutie účinnosti zákona o národnej bezpečnosti znamená zvýšené riziko pre stovky tisícov občanov EÚ v Hongkongu;

20.  naliehavo vyzýva PK/VP a delegácie členských štátov, aby pozorne sledovali prípravy na voľby do legislatívnej rady (LegCo), ktoré sa v súčasnosti plánujú na september, a pravidelne o nich podávali správy s osobitným dôrazom na to, či sa kandidátom nespravodlivo nebráni v účasti buď prostredníctvom procesných prekážok, alebo prostredníctvom neopodstatnených súdnych konaní, a aby pritom zohľadnili, či majú všetci prístup na zhromaždenia na účely kampane a či môžu voliči slobodne hlasovať; vyzýva vládu OAO Hongkong, aby zabezpečila slobodné a spravodlivé voľby do legislatívnej rady v septembri 2020; naliehavo vyzýva Čínu, aby nezasahovala do volebných procesov v OAO Hongkong; opakuje svoju požiadavku systematickej reformy s cieľom zaviesť priame voľby na funkciu vedúceho predstaviteľa správy OAO a do legislatívnej rady, ako je zakotvené v základnom zákone, a vyzýva na uzavretie dohody o volebnom systéme, ktorý bude celkovo demokratický, spravodlivý, otvorený a transparentný a ktorý obyvateľom OAO Hongkong právo poskytne voliť kandidátov a byť volený vo voľbách na všetky vedúce pozície;

21.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie švédskeho vydavateľa Kuej Min-chaja väzneného v ČĽR;

22.  vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, ESVČ a členské štáty, aby dôrazne nastolili všetky tieto obavy a zabezpečili dialóg s vládami Hongkongu a Číny; pripomína, že je dôležité, aby EÚ poukazovala na otázku porušovania ľudských práv v Číne, najmä v prípade menšín v Tibete a Sin-ťiangu, v každom politickom dialógu a dialógu o ľudských právach s čínskymi orgánmi, a to v súlade so záväzkom EÚ vystupovať vo svojom prístupe k tejto krajine rázne, jasne a jednotne; pripomína ďalej, že Čína sa vo svojom prebiehajúcom reformnom procese a v rastúcej celosvetovej angažovanosti rozhodla pre medzinárodný rámec v oblasti ľudských práv tým, že podpísala širokú škálu medzinárodných zmlúv o ľudských právach; vyzýva, aby sa s Čínou viedol dialóg s cieľom zabezpečiť, aby plnila tieto záväzky;

23.  prejavuje úctu odvážnemu ľudu Číny, ktorý sa v júni 1989 zhromaždil v Pekingu na Námestí nebeského pokoja, aby vyzval na odstránenie korupcie, politické reformy a rešpektovanie občianskych slobôd; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby umožnili uctiť pamiatku masakry z Námestia nebeského pokoja nielen v Hongkongu, ale aj na celom území ČĽR;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcej správy a zhromaždeniu Osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2019)0004.
(2) Ú. v. EÚ C 244, 27.6.2018, s. 78.
(3) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 46.
(4) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 156.
(5) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 103.
(6) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 92.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2019)0215.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia