Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2664(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0172/2020

Testi mressqa :

B9-0172/2020

Dibattiti :

PV 18/06/2020 - 14
CRE 18/06/2020 - 14

Votazzjonijiet :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Testi adottati :

P9_TA(2020)0176

Testi adottati
PDF 185kWORD 56k
Il-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020 - Brussell
Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
P9_TA(2020)0176B9-0172/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (2020/2664(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 4, 9, 26(2), 45, 46, 48, 151, 153 u 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b'mod partikolari l-prinċipji 5, 6, 10, 12 u 16 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar il-kondizzjonijiet għad-dħul u s-soġġorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-fini ta' impjieg bħala ħaddiema staġonali(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 89/654/KEE tat-30 ta' Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet minimi ta' sigurtà u ta' saħħa fuq il-post tax-xogħol (l-ewwel direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(8),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi(9),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/957 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2018 li temenda d-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi(10),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI")(11),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000, dwar il-ħarsien tal-ħaddiema mir-riskji marbuta ma' meta wieħed jiġi espost għal aġenti bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol(12),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni(13),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali(14),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2020 dwar il-COVID-19 — Lejn approċċ gradwali u kkoordinat għar-ritorn tal-libertà ta' moviment u t-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni (C(2020)3250),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Imsieħba Soċjali Ewropej tal-Agrikoltura — il-Grupp ta' Min Iħaddem tal-Assoċjazzjonijiet tal-Agrikoltura Professjonali fl-UE (GEOPA-COPA) u l-Federazzjoni Ewropea tat-Trade Unions tal-Ikel, l-Agrikoltura u t-Turiżmu (EFFAT) — tal-15 ta' Mejju 2020 dwar l-iskjerament ta' ħaddiema staġjonali minn pajjiżi Ewropej fl-UE,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet Konġunti tal-Imsieħba Soċjali tas-settur Horeca Ewropew — EFFAT u l-assoċjazzjoni umbrella tal-lukandi, ir-ristoranti u l-kafetteriji (HOTREC) — tal-11 ta' Marzu 2020 u s-27 ta' April 2020,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tas-Sħab Soċjali fl-industrija tal-manifattura tal-ikel, EFFAT u FoodDrinkEurope tad-9 ta' April 2020 biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fin-negozju tal-ikel matul il-pandemija tas-COVID-19,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea(15),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar proċedura ta' applikazzjoni unika għal permess uniku għal ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jirresjedu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru, u dwar ġabra komuni ta' drittijiet għal ħaddiema ta' pajjiżi terzi residenti legalment fi Stat Membru(16),

–  wara li kkunsidra l-Patt Globali tal-2018 għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari, b'mod partikolari l-Objettivi 5 u 22,

–  wara li kkunsidra l-Pjan Direzzjonali Ewropew Konġunt għat-tneħħija tal-miżuri ta' konteniment tal-COVID-19,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-membri tal-Kunsill Ewropew tas-26 ta' Marzu 2020,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu 2020 dwar Rispons Ekonomiku Koordinat għat-Tifqigħa tal-COVID-19 (COM(2020)0112),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2020 dwar il-linji gwida li jikkonċernaw l-eżerċizzju tal-moviment liberu tal-ħaddiema matul it-tifqigħa tal-COVID-19,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-30 ta' Marzu 2020 dwar il-COVID-19: Gwida dwar l-implimentazzjoni tar-restrizzjoni temporanja fuq vjaġġar mhux essenzjali lejn l-UE, dwar il-faċilitazzjoni tal-arranġamenti ta' tranżitu għar-ripatrijazzjoni taċ-ċittadini tal-UE, u dwar l-effetti fuq il-politika tal-viżi (C(2020)2050),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju(18),

–  wara li kkunsidraw l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs),

–  wara li kkunsidra l-istandards fundamentali tax-xogħol stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 184 tal-ILO (Sikurezza u Saħħa fl-Agrikoltura),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kumissjoni tat-13 ta' Mejju 2020 dwar it-turiżmu u t-trasport fl-2020 u lil hinn (COM(2020)0550),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tal-24 ta' April 2020 bit-titolu "COVID-19: lura fuq il-post tax-xogħol — adattament tal-postijiet tax-xogħol u protezzjoni tal-ħaddiema”,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-moviment liberu tal-ħaddiema huwa dritt għall-ħaddiema u prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u huwa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern; billi l-mobilità tax-xogħol m'għandhiex tkun biss libera iżda wkoll ġusta; billi l-Artikolu 45 TFUE jistipula li l-libertà tal-moviment għandha timplika l-abolizzjoni ta' kull diskriminazzjoni minħabba ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-Istati Membri rigward l-impjieg, ir-remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet l-oħra tax-xogħol u tal-impjieg; billi dan il-prinċipju japplika b'mod ugwali għall-ħaddiema transfruntiera kif ukoll staġjonali, li għandhom jiġu ggarantiti trattament ugwali bħal ħaddiema li huma ċittadini tal-Istat Membru ospitanti tagħhom f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE, kemm jekk ikunu drittijiet ugwali, kundizzjonijiet tax-xogħol ugwali jew protezzjoni ugwali;

B.  billi l-ħaddiema transfruntiera jinkludu persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu biex jaħdmu fi Stat Membru tal-UE filwaqt li jibqgħu residenti fi Stat ieħor, ħaddiema fil-fruntiera u ħaddiema stazzjonati; billi ħaddiem fil-fruntiera huwa ħaddiem li huwa impjegat fiż-żona tal-fruntiera ta' Stat Membru tal-UE iżda li jirritorna kuljum jew mill-inqas darba fil-ġimgħa lejn iż-żona tal-fruntiera ta' pajjiż ġar li jkun jgħix fih u li tiegħu ikun ċittadin; billi ħaddiem stazzjonat huwa impjegat li jintbagħat minn min iħaddmu jwettaq servizz fi Stat Membru ieħor tal-UE fuq bażi temporanja, fil-kuntest ta' kuntratt ta' servizzi, kollokazzjoni fi ħdan il-grupp jew reklutaġġ permezz ta' aġenzija temporanja; billi l-ħaddiema staġjonali jinkludu ċittadini tal-UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jivvjaġġaw lejn Stat Membru biex temporanjament jgħixu u jwettqu attività li tiddependi mill-mogħdija tal-istaġuni;

C.  billi hemm aktar minn 17-il miljun ċittadin tal-UE li jgħixu u jaħdmu barra minn pajjiżhom f'pajjiż tal-UE li mhuwiex dak taċ-ċittadinanza tagħhom (3,9 % tal-forza tax-xogħol totali fl-2018); billi fl-2014, kien hemm 1,5 miljun stazzjonament ta' ħaddiema fl-UE billi hemm aktar minn 2,3 miljun operazzjoni ta' stazzjonar li għalihom jitwettqu servizzi fi Stat Membru ieħor;

D.  billi l-pandemija tas-CO19 hija theddida serja għas-saħħa pubblika, li tħalli impatt fuq is-saħħa u l-ħajja tal-persuni kollha li jgħixu fl-UE u fis-sistemi tas-saħħa u tal-kura fl-Istati Membri; billi l-kriżi kellha impatt ulterjuri fuq is-soċjetà Ewropea u l-ekonomija Ewropea, b'mod partikolari fuq dawk il-ħaddiema u setturi, li huma fuq quddiem nett; billi l-ħaddiema kollha huma affettwati, irrispettivament mill-istatus tagħhom; billi t-tifqigħa tal-pandemija tefgħet dawl fuq ir-rabta inerenti bejn il-mobilità ġusta u sikura;

E.  billi ħafna ħaddiema transfruntiera u staġjonali huma essenzjali għall-forniment ta' prodotti u servizzi kritiċi f'setturi ekonomiċi ewlenin bħall-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel, it-trasport, il-loġistika, il-kostruzzjoni, is-servizzi soċjali inklużi l-kura, ix-xogħol soċjali u t-turiżmu, iżda wkoll l-ipproċessar u l-ippakkjar tal-ikel, is-sajd, il-forestrija, il-kura tas-saħħa u r-riċerka, l-industriji tal-IT u tal-farmaċewtika, industriji infrastrutturali kritiċi u setturi oħra, u huma vitali għal kwalunkwe sforz ta' rkupru ekonomiku; billi l-mudelli kummerċjali ta' xi aġenziji u impjegaturi temporanji f'dawn is-setturi jistgħu jkunu bbażati fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż tax-xogħol u kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji; billi l-ispettorati tax-xogħol ripetutament jirrapportaw ksur tad-drittijiet tax-xogħol ta' ħaddiema transfruntiera u staġjonali f'dawn is-setturi;

F.  billi l-ħaddiema transfruntiera u staġjonali ntlaqtu ħażin ferm kemm mill-kriżi kif ukoll mill-miżuri tal-Istati Membri biex jitrażżan u jiġi evitat it-tixrid tal-virus, b'mod partikolari l-għeluq tal-fruntieri, ir-restrizzjonijiet temporanji u l-kontrolli fil-fruntieri interni; billi l-pandemija tas-COVID-19 wasslet għall-għeluq tal-fruntieri u l-waqfien jew is-sospensjoni ta' bosta attivitajiet ekonomiċi, li mbagħad wasslu għal żieda fil-qgħad u kwistjonijiet serji ta' rilokazzjoni għal ħaddiema transfruntiera u staġjonali li sabu lilhom infushom imblukkati fl-Istati Membri fejn kienu impjegati qabel, mingħajr mezzi ta' dħul, protezzjoni jew trasport u, xi drabi, mingħajr kenn, aċċess għal kura tas-saħħa jew għall-ikel; billi l-ħaddiema żgħażagħ u nisa li huma transfruntiera jew staġjonali jistgħu jkunu partikolarment vulnerabbli;

G.  billi numru kbir ta' ħaddiema transfruntiera u staġjonali huma impjegati b'kuntratti ta' xogħol għal żmien qasir, li jagħtuhom ftit li xejn sigurtà ta' impjieg u l-ebda kopertura ta' sigurtà soċjali jew kopertura insuffiċjenti, u spiss iħalluhom taħt il-livelli nazzjonali biex jikkwalifikaw li jirċievu benefiċċji soċjali; billi ħafna drabi l-ħaddiema transfruntiera u staġjonali jiġu minn reġjuni foqra u vulnerabbli, minn minoranzi u minn gruppi soċjali, ħafna drabi jkunu f'riskju ta' faqar fl-impjieg u ta' esklużjoni soċjali, u jistgħu jkunu soġġetti għal ksur possibbli tad-drittijiet tagħhom minn dawk li jirreklutaw, l-aġenziji jew minn min iħaddem, li kollha kemm huma ġew aggravati mill-pandemija; billi l-ħaddiema fuq xogħol għal żmien qasir ħafna drabi jgħixu f'akkomodazzjoni fi grupp, u dan jagħmel tbegħid soċjali diffiċli u jżid ir-riskju ta' infezzjoni tagħhom; billi tifqigħat kbar ta' infezzjonijiet tal-COVID-19 seħħew f'industriji bħall-produzzjoni tal-ikel u x'aktarx li jkomplu f'setturi u f'postijiet tax-xogħol fejn jista' jkun diffiċli li jiġi osservat tbegħid soċjali sakemm ma jiġux introdotti miżuri xierqa;

H.  billi bosta ħaddiema transfruntiera u staġjonali huma f'sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u tas-saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq il-post tax-xogħol fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19; billi matul il-kriżi tfaċċaw rapporti inkwetanti ta' ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali għal dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien, b'mod partiklari dwar il-ħin tax-xogħol, il-pagi minimi, is-sensji inġusti, l-istandards tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, bħal pereżempju nuqqas ta' struzzjonijiet bil-miktub u avviżi fuq il-post tax-xogħol, nuqqas ta' trasport sikur u akkomodazzjoni diċenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti sanitarji u fejn jistgħu jinżammu miżuri ta' tbegħid soċjali, pressjoni għolja u mudelli ta' xogħol mhux adattati, arranġamenti ta' stazzjonar u prattiki ta' sottokuntrattar, nuqqas ta' konformità mar-restrizzjonijiet ta' kwarantina u mal-appoġġ ta' ripatrijazzjoni, u forniment inadegwat ta' tagħmir ta' protezzjoni personali (PPE); billi dawn ir-rapporti u l-kriżi ġeneralment esponew u aggravaw id-dumping soċjali u l-prekarjetà eżistenti tas-sitwazzjonijiet ta' ħafna ħaddiema transfruntiera u staġjonali u n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ għall-protezzjoni tagħhom; billi ħafna ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-prattika huma dipendenti fuq min iħaddimhom jew fuq aġenzija temporanja mhux biss għad-dħul tagħhom, iżda wkoll għall-akkomodazzjoni tagħhom; billi bosta ħaddiema transfruntiera u staġjonali sfaw mingħajr saqaf fuq rashom wara li ngħataw s-sensja; billi minħabba ċ-ċirkostanzi vulnerabbli tagħhom, dawn il-ħaddiema jistgħu jsibuha diffiċli li jirrapportaw abbużi jew li ma jmorrux ix-xogħol jekk iħossuhom morda, minħabba nuqqas ta' informazzjoni jew biża' li jitilfu d-dħul, l-akkomodazzjoni jew l-istatus ta' residenza tagħhom;

I.  billi l-persuni transfruntiera li jaħdmu għal rashom u l-imprendituri transfruntiera ntlaqtu ħażin ħafna mill-kriżi; billi l-azzjonijiet u l-miżuri meħuda mill-Istati Membri matul il-pandemija tal-COVID-19 sabiex il-ħaddiema, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-imprendituri jiġu kkumpensati finanzjarjament huma prinċipalment ibbażati fuq is-suq tax-xogħol nazzjonali u ħafna drabi ma jqisux b'mod adegwat il-ħaddiema transfruntiera u l-persuni transfruntiera li jaħdmu għal rashom;

J.  billi għadd ta' ħaddiema qabdithom il-COVID-19, u kien hemm fatalitajiet f'diversi Stati Membri; billi l-aċċess ta' tali ħaddiema għal kura xierqa, għal kura għal strutturi mediċi kif ukoll għal assigurazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà soċjali kien problematiku jew f'xi każijiet ineżistenti anke qabel il-kriżi; billi l-promozzjoni u l-aċċess għal-liv minħabba l-mard fost dawn il-ħaddiema huma wkoll problema;

K.  billi l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) ġiet stabbilita f'Lulju 2019 bil-għan li tappoġġa lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fl-applikazzjoni u l-infurzar effikaċi tad-dritt tal-Unjoni relatat mal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali; billi l-ELA mistennija tilħaq il-kapaċità operazzjonali sħiħa tagħha sal-2024;

L.  billi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) u s-sħab soċjali kienu strumentali fil-provvediment ta' għajnuna lill-ħaddiema matul il-kriżi, kemm fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom kif ukoll fl-Istati Membri tal-impjieg tagħhom;

M.  billi l-maġġoranza l-kbira tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali affettwati mill-effetti ekonomiċi tal-pandemija tal-COVID-19 s'issa ma setgħux jaċċedu drittijiet adegwati fil-qasam tal-protezzjoni u s-sigurtà soċjali, minħabba l-koordinazzjoni mxekkla bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri li ġiet aggravata mill-COVID-19; billi l-ħaddiema transfruntiera u staġjonali sabu ruħhom f'sitwazzjonijiet fejn mhumiex neċessarjament eliġibbli għal miżuri temporanji ta' appoġġ bħal skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar, benefiċċji tal-qgħad aġġustati u miżuri intiżi sabiex jiġi ffaċilitat ix-xogħol mid-dar;

N.  billi matul il-kriżi xi Stati Membri ħadu azzjoni biex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet li jiffaċċjaw il-ħaddiema migranti transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 u biex jieħdu nota tar-rwol tagħhom fis-soċjetajiet tagħna;

O.  billi l-ħaddiema fruntaliera u r-reġjuni tal-fruntiera tal-UE ġew ukoll affettwati serjament mill-kriżi f'termini ta' impjiegi, aċċess għall-postijiet tax-xogħol u arranġamenti tat-telexogħol, u l-inċertezza tad-dritt fir-rigward tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u tat-taxxa applikabbli;

P.  billi s-settur agrikolu Ewropew ġieli jkollu dħul li jkun anqas mill-medja flimkien ma' ħin twil tax-xogħol, każijiet ta' inċidenti u mard u parteċipazzjoni baxxa fil-programmi ta' edukazzjoni u taħriġ, b'mod partikolari għall-ħaddiema transfruntiera u staġjonali; billi l-kundizzjonijiet ħżiena tax-xogħol fis-settur agrikolu huma waħda mill-kawżi ewlenin tan-nuqqas ta' ħaddiema f'xi Stati Membri;

Q.  billi ma hemm l-ebda sistema ta' ġbir sistematiku ta' data jew ta' traċċar diġitali fis-seħħ fil-livell tal-UE biex tiġi pprovduta data adegwata dwar l-għadd totali ta' ħaddiema transfruntiera u staġjonali affettwati jew biex il-ħaddiema jkunu jistgħu faċilment u malajr jistabbilixxu l-istatus tal-kopertura tas-sigurtà soċjali tagħhom u jitolbu diversi intitolamenti akkumulati qabel ma bdiet il-kriżi; billi wisq ta' spiss il-muniċipalitajiet ma jkollhomx informazzjoni dwar il-ħaddiema transfruntiera u staġjonali li qed jgħixu u jaħdmu hemmhekk;

R.  billi hemm riskju li l-kriżi tista' tkompli taggrava l-problemi eżistenti fit-trattament ta' ħaddiema transfruntiera u staġjonali minn ċerti aġenziji ta' reklutaġġ u min iħaddem fil-livell lokali;

Il-protezzjoni tad-drittijiet, l-iżgurar tas-sigurtà u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ

1.  Jilqa' l-gwida kontinwa tal-Kummissjoni bħala parti mill-koordinazzjoni li għaddejja bħalissa ta' rispons komuni tal-UE għat-tifqigħa tal-COVID-19, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali u ta' nondiskriminazzjoni, u l-eżerċizzju tal-moviment liberu u ġust tal-ħaddiema; jenfasizza li l-kontrolli fuq il-fruntieri, l-iskrinjar tas-saħħa u r-restrizzjonijiet fuq il-moviment jeħtiġilhom jibqgħu proporzjonati u eċċezzjonali u li għandha tiġi stabbilita mill-ġdid il-libertà ta' moviment fit-totalità tagħha hekk kif is-sitwazzjoni nazzjonali titqies sikura fir-rigward tal-COVID-19; ifakkar li l-prinċipju ta' trattament ugwali mhuwiex limitat għall-ħaddiema transfruntiera u staġjonali f'setturi u okkupazzjonijiet essenzjali biss, iżda jestendi għall-ħaddiema kollha li għandhom bżonn jaqsmu l-fruntieri interni, minħabba li s-setturi li fihom jaħdmu huma miftuħa wkoll għall-ħaddiema lokali fl-Istat Membru ospitanti li fih jaħdmu; jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma għamlux dan biex ineħħu malajr kemm jista' jkun ir-restrizzjonijiet kollha fuq l-ivvjaġġar u l-miżuri diskriminatorji ta' konfinament u ta' kwarantina għall-ħaddiema transfruntiera u staġjonali biex jiġi evitat in-nuqqas ta' ħaddiema f'setturi fundamentali u għall-benefiċċju tal-ħaddiema, filwaqt li jiġu żgurati s-saħħa u s-sigurtà tagħhom;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri biex jiżguraw li l-ħaddiema transfruntiera u staġjonali u l-intraprendituri transfruntiera u l-persuni transfruntiera li jaħdmu għal rashom jingħataw protezzjoni adegwata mill-COVID-19 u l-effetti tagħha, inkluż aċċess faċli għall-ittestjar, u jkunu infurmati dwar ir-riskji u l-prekawzjonijiet ta' sigurtà li għandhom jittieħdu b'lingwa li jifhmu; jenfasizza l-vulnerabbiltà partikolari tal-ħaddiema żgħażagħ u nisa transfruntiera jew staġjonali; jitlob, barra minn hekk, li jkun hemm miżuri biex jiġi żgurat li s-saħħa u s-sigurtà tagħhom jiġu ssalvagwardjati matul l-ivvjaġġar tagħhom u kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni deċenti li jiżguraw it-tbegħid soċjali fil-postijiet tax-xogħol tagħhom jekk ma jkunux ir-residenza tagħhom, u li s-soluzzjonijiet ta' ripatrijazzjoni li ma jkunux għad-detriment tal-ħaddiem isiru disponibbli, jekk ikunu meħtieġa; jissottolinja li l-leġiżlazzjoni fis-seħħ dwar l-aċċess għad-drittijiet soċjali, inkluża l-esportazzjoni tagħhom, trid tiġi rispettata; jenfasizza li l-ħaddiema transfruntiera u staġjonali ma għandhomx jintesew wara li jeżerċitaw il-libertà tal-moviment tagħhom bħala ċittadini tal-UE;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw il-ħidma tas-sħab soċjali u l-OSĊ li qed jaħdmu attivament f'dan il-qasam sabiex jiżguraw li kwalunkwe ħaddiem li jitħalla l-art fit-territorju tagħhom minħabba l-kriżi, jew minħabba raġuni oħra, ikollu aċċess adegwat u urġenti għas-servizzi pubbliċi, appoġġ tat-trade unions, akkomodazzjoni deċenti, tagħmir protettiv, ikel u kura tas-saħħa; jilqa' l-involviment tas-sħab soċjali biex jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi għas-settur fir-rigward tal-mobbiltà u d-drittijiet tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, fil-kuntest tal-COVID-19, it-trattament ugwali bejn il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi u l-ħaddiema staġonali li huma ċittadini tal-UE, kif iddikjarat fid-Direttiva 2014/36/UE, filwaqt li jfakkar li dawn il-ħaddiema għandhom l-istess drittijiet tax-xogħol u drittijiet soċjali bħaċ-ċittadini tal-UE;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, b'urġenza, l-implimentazzjoni u l-infurzar xierqa tal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE fir-rigward tad-drittijiet ta' ħaddiema transfruntiera u staġjonali, b'mod partikolari fir-rigward tad-dritt għal paga ugwali għal xogħol ugwali fl-istess post, inkluż permezz ta' spezzjonijiet tax-xogħol, miftiehma u konġunti, fil-livell nazzjonali u dak transfruntier; jinsisti li għandhom jittieħdu miżuri ċari biex jiġi żgurat li qabel it-tluq il-ħaddiema jkollhom fehim ċar tal-kuntratti, id-drittijiet u l-obbligi tagħhom, informazzjoni sħiħa dwarhom kif ukoll aċċess bla xkiel għalihom, u biex jiġi żgurat li dawn il-kuntratti jkunu disponibbli għall-entitajiet tal-protezzjoni tax-xogħol fil-qasam tal-impjieg tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kapaċità tal-ispettorati tax-xogħol u jagħtu prijorità lis-setturi li fihom l-ħaddiema jkunu f'riskju;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tal-linji gwida tagħha dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema matul it-tifqigħa tal-COVID-19 u, b'mod partikolari, toħroġ linji gwida speċifiċi ġodda għall-ħaddiema transfruntiera u staġjonali u imprendituri transfruntiera u persuni transfruntiera li jaħdmu għal rashom, min iħaddem u Stati Membri fil-kuntest ta' COVID-19, speċifikament fir-rigward tal-eżerċizzju tal-moviment liberu u ġust, l-akkomodazzjoni deċenti, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli, u r-rekwiżiti ta' saħħa u sigurtà inkluża l-ħtieġa li jiġi żgurat it-tbegħid soċjali matul it-trasport, fl-akkomodazzjoni u fuq il-post tax-xogħol, il-protezzjoni u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, l-aċċess għal kura tas-saħħa u l-provvediment tagħha, il-forniment ta' informazzjoni bħal struzzjonijiet bil-miktub u avviżi fuq il-post tax-xogħol lill-ħaddiema f'lingwa li jistgħu jifhmu, u l-iskambju tal-aħjar prattiki fir-rigward ta' dawn; jissottolinja li s-sħab soċjali jeħtiġilhom ikunu involuti bis-sħiħ fl-abbozzar ta' dawn il-linji gwida;

7.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw akkomodazzjoni ta' kwalità għall-ħaddiema transfruntiera u staġjonali, li għandha tkun separata mir-remunerazzjoni tagħhom u jiżguraw faċilitajiet diċenti, privatezza tal-inkwilin u kuntratti ta' kera bil-miktub infurzati minn spettorati tax-xogħol, u jistabbilixxu standards f'dan ir-rigward;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ELA ssir kompletament operazzjonali malajr kemm jista' jkun u taħdem biex tipprovdi informazzjoni rilevanti dwar id-drittijiet u l-obbligi ta' individwi f'sitwazzjonijiet tal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol transfruntiera, inkluż permezz ta' sit elettroniku uniku għall-UE kollha, li għandu jservi bħala portal għal aċċess għal sorsi ta' informazzjoni u servizzi fil-livell tal-UE u dak nazzjonali; jidentifika n-nuqqas ta' proċess armonizzat ta' senjalar ta' abbużi u problemi; jistieden għalhekk lill-ELA, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri, biex tinħoloq faċilità Ewropea għall-ħaddiema transfruntiera biex jirrapportaw abbuż b'mod anonimu u biex jiġi implimentat l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) 2019/1149 bl-għan li jitwettqu spezzjonijiet konġunti jew miftiehma f'każijiet ta' abbuż possibbli miġjuba għall-attenzjoni tagħha;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi soluzzjonijiet fit-tul biex tindirizza l-prattiki abbużivi ta' sottokuntrattar u tissalvagwardja l-ħaddiema staġjonali u transfruntiera impjegati tul il-katina tas-sottokuntrattar u tal-provvista;

Il-promozzjoni ta' mobbiltà ġusta u t-tisħiħ tas-suq intern

10.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iħejju għal mewġiet futuri possibbli tal-COVID-19, u jappella għal darb' oħra għall-koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali mal-fruntieri u l-iżvilupp ta' miżuri ta' sigurtà għall-ħaddiema mobbli, inkluż kenn sikur; jinnota li għandhom jiġu stabbiliti kontinġenzi permanenti ta' mobbiltà, bl-identifikazzjoni u ż-żamma ta' "kurituri ħodor", flimkien ma' miżuri ta' sigurtà u l-istabbiliment ta' kundizzjonijiet għall-ivvjaġġar stabbiliti sew u kkomunikati; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol ewlieni tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u tal-istituzzjonijiet transfruntiera eżistenti, inkluż fiż-żamma u l-aġġornament regolari tar-rekords tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali kollha rreġistrati fil-muniċipalitajiet fejn għandhom l-akkomodazzjoni tagħhom; jissottolinja li l-prinċipji ta' gwida għal kwalunkwe miżura li ttieħdet fid-dawl tal-kriżi u tat-triq lejn l-irkupru għandhom ikunu s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kollha, u r-rispett għall-kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli kollha u l-infurzar effikaċi tagħhom, filwaqt li tiġi rikonoxxuta s-sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema transfruntiera u mobbli matul it-tifqigħa tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha;

11.  Ifakkar fl-importanza u l-ħtieġa ta' kooperazzjoni tajba ma' pajjiżi terzi fejn hemm numru kbir ta' ħaddiema transfruntiera, bħal dawk fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), l-Isvizzera u r-Renju Unit;

12.  Jenfasizza l-ħtieġa għal kooperazzjoni tajba bejn l-Istati Membri rigward il-ġbir ta' data dwar il-ħaddiema transfruntiera u staġjonali sabiex jimtlew il-lakuni fil-prattiki nazzjonali, jinkiseb aċċess aħjar għall-informazzjoni disponibbli, u jinħoloq suq tax-xogħol intern li jkun prevedibbli u aċċessibbli; jistieden lill-ELA tieħu rwol attiv fil-ġbir u l-koordinazzjoni tad-data għall-finijiet tat-twettiq ta' analiżi dwar il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol u l-valutazzjonijiet tar-riskju skont il-kompiti tagħha kif stabbilit fir-regolament ta' twaqqif tagħha;

13.  Jemmen li sabiex jiġu protetti l-ħaddiema transfruntiera u staġjonali, min iħaddem jeħtieġ wkoll regoli ċari u ċarezza legali; jistieden lill-Istati Membri jiġbru u jżommu informazzjoni aġġornata dwar dawn ir-regoli kollha, inklużi dawk relatati mal-COVID-19 u r-restrizzjonijiet fir-rigward tal-ivvjaġġar, fuq is-siti web tal-istituzzjonijiet nazzjonali rilevanti tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiltà li toħloq portal jew applikazzjoni mobbli li tkun tista' tiġbor data mill-Istati Membri sabiex toffri liċ-ċittadini tal-UE informazzjoni preċiża u f'ħin reali dwar ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-ivvjaġġar, flimkien ma' possibbiltajiet tal-ivvjaġġar u rotot disponibbli fil-każ li l-miżuri ta' emerġenza jkunu parzjalment jew kompletament riintrodotti;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħaddiema transfruntiera, b'mod partikolari l-ħaddiema fruntaliera u l-persuni li jaħdmu għal rashom affettwati mill-kriżi u inklużi dawk bit-telexogħol mill-pajjiż ta' residenza tagħhom, ikollhom aċċess għad-drittijiet fil-qasam tas-sigurtà soċjali, għad-drittijiet tax-xogħol u għar-reġimi fiskali applikabbli, u jibbenefikaw minn informazzjoni ċerta fir-rigward tal-awtorità kompetenti għall-kopertura tagħhom, jistgħu jibbenefikaw minn skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar bl-istess kundizzjonijiet bħall-impjegati oħra, u ma jkunux affettwati b'mod negattiv fir-rigward tad-drittijiet fiskali jew tas-sigurtà soċjali minħabba t-tul tas-soġġorn tagħhom fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom minħabba l-pandemija; jitlob li l-ħin maħdum bħala telexogħol barra mill-pajjiż għandu jiġi kklassifikat bħal li kieku sar fil-pajjiż tax-xogħol;

Ir-reżiljenza, it-tranżizzjoni diġitali u l-iżgurar tat-trasparenza

15.   Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju urġenti dwar is-sitwazzjoni ġenerali tal-impjiegi u tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali, inkluż ir-rwol tal-aġenziji tax-xogħol temporanju, tal-aġenziji tar-reklutaġġ, ta' intermedjarji u sottokuntratturi oħra, bil-għan li jiġu identifikati l-lakuni fil-protezzjoni u l-ħtieġa possibbli li jiġi rivedut il-qafas leġiżlattiv fis-seħħ, bħall-qafas leġiżlattiv għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, id-Direttiva 2014/36/UE dwar il-ħaddiema staġjonali u d-Direttiva 2008/104/KE dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija, kif ukoll il-protezzjoni minn pandemija; jenfasizza li l-lezzjonijiet miksuba mhux biss huma validi fir-rigward tal-kriżi tal-COVID-19, iżda għandhom ukoll isaħħu t-tfassil ta' politika bbażat fuq l-evidenza bil-ħsieb li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali fi żminijiet ta' kriżi u normalità;

16.  Jissottolinja li l-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw li s-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom ikunu stabbli, affidabbli u reżistenti għall-kriżijiet u li l-UE tipprevedi regoli komuni li jipproteġu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali meta wieħed jiċċaqlaq fl-Ewropa; jistieden lill-Presidenzi attwali u futuri tal-Kunsill u lill-Istati Membri biex jimpenjaw ruħhom mal-Parlament biex jintlaħaq ftehim malajr u bbilanċjat dwar ir-reviżjoni proposta tar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009 dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali sabiex jitfasslu regoli modernizzati u adatti għall-iskop tagħhom li jrawmu l-mobbiltà ġusta u protezzjonijiet soċjali għaċ-ċittadini kollha tal-UE, filwaqt li jiġġieldu b'mod effikaċi l-frodi soċjali u l-abbuż tad-drittijiet soċjali tal-ħaddiema mobbli; jistieden lill-Istati Membri, f'dan ir-rigward, jimplimentaw il-komponenti kollha tas-Sistema ta' Skambju Elettroniku ta' Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (EESSI) b'mod urġenti sabiex jiġu żgurati kooperazzjoni aktar effettiva bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u pproċessar diġitizzat aktar rapidu ta' każijiet individwali għall-benefiċċju ta' persuni f'sitwazzjonijiet transfruntiera;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-paġni web tagħha fid-dawl tal-COVID-19 u tippromwovi l-paġni web tagħha li joffru informazzjoni dwar id-drittijiet tal-ħaddiema u dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti għall-ħaddiema transfruntiera u staġjonali, kif ukoll dettalji dwar l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali tal-protezzjoni tax-xogħol, u biex tistabbilixxi, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, kampanji informattivi ta' sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-ħaddiema transfruntiera u staġjonali, bl-involviment tas-sħab soċjali u l-OSĊ sabiex tinxtered aktar l-informazzjoni;

18.  Itenni l-importanza ta' protezzjoni xierqa tal-informaturi fl-Istati Membri, inkluż għal ħaddiema transfruntiera u staġjonali; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex imorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi stabbiliti fid-Direttiva 2019/1937 għall-ħaddiema kollha irrispettivament mill-istatus tagħhom u biex jeżaminaw modi ta' kif il-leġislazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni tal-informaturi tista' tiġi applikata għal ħaddiema transfruntiera jew staġjonali li jissenjalaw abbużi; jenfasizza l-ħtieġa ta' inklużjoni trasparenti tal-possibbiltajiet disponibbli biex jiġu senjalati l-abbużi u jingħata appoġġ fil-kuntratti tax-xogħol mingħajr biża' ta' rappreżalji; jenfasizza li l-aċċess għat-trade unions u l-OSĊ, inkluż fil-pajjiż ospitanti, irid jiġi żgurat għal dawn il-ħaddiema;

19.  Iqis li l-istabbiliment ta' sistema diġitali u dinamika għall-iskambju tad-data bejn l-Istati Membri jista' jgħin biex tiġi ffaċilitata l-ġlieda kontra l-abbużi ta' drittijiet tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali u x-xogħol mhux iddikjarat u l-kwistjonijiet relatati magħhom, u jgħin biex tiġi determinata l-kopertura tas-sistema tas-sigurtà soċjali kompetenti; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, biex tħejji valutazzjoni eżawrjenti tal-impatt dwar l-introduzzjoni ta' Numru tas-Sigurtà Soċjali Ewropew diġitali bil-ħsieb li tniedi proposta; jissottolinja li kwalunkwe data personali għandha tintuża biss għall-iskop speċifiku maħsub u biss mill-awtoritajiet kompetenti għas-sigurtà soċjali, f'konformità mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data(19);

20.  Jistieden lill-Istati Membri biex jittrasponu d-Direttiva riveduta dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema b'mod korrett, fi żmien utli u b'mod ambizzjuż, filwaqt li jiżguraw trattament ugwali u protezzjoni sħiħa tal-ħaddiema stazzjonati, b'mod partikolari sabiex jiġi rispettat l-obbligu fl-Artikolu 3(7) tad-direttiva impost fuq min iħaddem, li għandu jirrimborża lill-ħaddiema stazzjonati għall-allowances imħallsa bħala rimborż ta' spejjeż effettivament imġarrba minħabba l-istazzjonar, bħal spejjeż ta' vjaġġar, ta' alloġġ jew ta' ikel, skont il-liġi u/jew il-prattika nazzjonali applikabbli għar-relazzjoni ta' impjieg;

21.  Jidentifika l-ħtieġa li l-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, tindirizza n-nuqqas ta' dispożizzjonijiet ċari għall-istabbiliment ta' aġenziji ta' xogħol temporanju u aġenziji ta' reklutaġġ immirati lejn ħaddiema transfruntiera u staġjonali fl-UE; ifakkar fil-prattiki tajba fis-seħħ fejn tali kumpaniji huma soġġetti għal liċenzji ċari ta' trasparenza minn korpi amministrattivi speċifiċi;

22.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt"u r-reviżjoni li jmiss tal-politika agrikola komuni jagħtu riżultati għall-ħaddiema agrikoli fl-Ewropa, inklużi ħaddiema staġjonali, migranti u ħaddiema mobbli oħra;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġġieldu kontra l-immaġni negattiva tal-ħaddiema staġjonali u transfruntiera fejn dan iseħħ; jinnota li l-Istati Membri ta' residenza għandhom ir-responsabbiltà li jipprovdu lill-ħaddiema staġonali u transfruntiera b'aċċess għal informazzjoni adegwata fuq ix-xogħol u s-sigurtà soċjali; jenfasizza l-importanza ta' appoġġ għal ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-każ ta' inċidenti relatati max-xogħol u assistenza għar-ripatrijazzjoni u r-riintegrazzjoni, filwaqt li jiżguraw li d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati mill-aġenziji ta' reklutaġġ, mis-subkuntratturi u minn intermedjarji oħra li joperaw fit-territorju tagħhom

o
o   o

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kunsill Ewropew, u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 128, 30.4.2014, p. 8.
(2) ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1.
(3) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 375.
(4) ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9.
(5) ĠU L 186, 11.7.2019, p. 21.
(6) ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.
(7) ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
(8) ĠU L 393, 30.12.1989, p. 1.
(9) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
(10) ĠU L 173, 9.7.2018, p. 16.
(11) ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11.
(12) ĠU L 262, 17.10.2000, p. 21.
(13) ĠU L 305, 26.11.2019, p. 17.
(14) ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24.
(15) ĠU L 186, 11.7.2019, p. 105.
(16) ĠU L 343, 23.12.2011, p. 1.
(17) Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
(18) ĠU C 334, 19.9.2018, p. 88.
(19) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza