Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0119/2020

Внесени текстове :

A9-0119/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0177

Приети текстове
PDF 119kWORD 42k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел
Електронна информация за товарни превози ***II
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0279),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид членове 67 и 40 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A9-0119/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 265.
(2) Приети текстове от 12.3.2019 г., P8_TA(2019)0139.

Последно осъвременяване: 9 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност