Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0140(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0119/2020

Předložené texty :

A9-0119/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0177

Přijaté texty
PDF 126kWORD 41k
Středa, 8. července 2020 - Brusel
Elektronické informace o nákladní dopravě ***II
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2020 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2018)0279),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 67 a 40 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0119/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 265.
(2) Přijaté texty ze dne 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí